Straipsniai

The use of Kinesiology Taping in physiotherapy practice: a systematic review of the literature

{:pl}W piśmiennictwie naukowym i praktyce klinicznej widoczny jest stały wzrost zainteresowania metodą Kinesiology Taping, Kinesio Taping (KT).{:}{:en}In the scientific literature and clinical practice, the interest in using Kinesiology Taping (KT) is still growing.{:}{:zh}In the scientific literature and clinical practice, the interest in using Kinesiology Taping (KT) is still growing.{:}{:ru}In the scientific literature and clinical practice, the interest in using Kinesiology

Cardiovascular response to static and dynamic trunk extensors endurance tests in healthy subjects

{:pl}The objective of this study was to assess the cardiovascular response to static and dynamic trunk extensors endurance tests in healthy subjects.{:}{:en}The objective of this study was to assess the cardiovascular response to static and dynamic trunk extensors endurance tests in healthy subjects.{:}{:zh}The objective of this study was to assess the cardiovascular response to static and dynamic trunk extensors endurance

Nerve root tests results for diagnosis and prognosis of the pain syndromes in the lumbar spine area treated under spa conditions

{:pl}Zaburzenia towarzyszące zespołom bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa (zbolk) warunkowane są nie tylko podrażnieniem korzeni nerwowych, ale również nocyreceptywnie unerwionych struktur więzadłowo-torebkowych.{:}{:en}Disorders associated with low back pain (lbp) are the result of not only affliction of nerve roots, but also nocireceptive innervated structures of the ligaments and joint capsules.{:}{:zh}Disorders associated with low back pain (lbp) are the result of not only

Changes in somatic features and spinal curvatures in pregnant women

{:pl}Za zasadniczy cel pracy przyjęto: zbadanie tendencji i kierunku zmian zachodzących w cechach somatycznych i krzywiznach kręgosłupa kobiet w trakcie przebiegu ciąży.{:}{:en}The aim of the study was to evaluate the overall trend and specific changes in somatic features and spinal curvatures during pregnancy.{:}{:zh}The aim of the study was to evaluate the overall trend and specific changes in somatic features and

Acceptance of illness in patients with rheumatoid arthritis

{:pl}Celem pracy była ocena stopnia akceptacji choroby (ACh) przez osoby dotknięte reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) w odniesieniu do czasu trwania schorzenia oraz wybranych czynników społeczno-demograficznych.{:}{:en}The aim of the study was to assess the degree of acceptance of illness (AI) by persons affected by rheumatoid arthritis as related to the disease duration and selected socio-demographic factors.{:}{:zh}The aim of the study was

The impact of relaxation on chronic pain intensity and level of depression

{:pl}Celem pracy była ocena wpływu relaksacji na natężenie bólu przewlekłego i poziom depresji.{:}{:en}The objective of this study was to demonstrate the relationships between relaxation, pain intensity and level of depression.{:}{:zh}The objective of this study was to demonstrate the relationships between relaxation, pain intensity and level of depression.{:}{:ru}The objective of this study was to demonstrate the relationships between relaxation, pain intensity

The Efficiency of Physiotherapy for Hip Osteoarthritis in the Light of Self-assessed Health-related Quality of Life

{:pl}Celem pracy była ocena wpływu fizjoterapii w zwyrodnieniu stawu biodrowego pod względem: zmian dolegliwości bólowych, zmian zakresu ruchomości w stawie biodrowym, charakterystyki zmian poszczególnych sfer funkcjonowania pacjentów w badaniu kwestionariuszem SF-36v2, po 4 tygodniowej rehabilitacji ogółem i w zależności od płci oraz korelacji tych zmian z wskaźnikami zakresu ruchomości i bólu.{:}{:en}The aim of this study was to assess the effectiveness

The effect of Kinesiology Taping application on the result of 100 meter walking test in patients after cerebrovascular stroke

{:pl}Jednym z większych problemów postępowania usprawniającego chorych po udarze mózgu jest opadanie stopy wpływające na znaczące obniżenie jakości chodu.{:}{:en}Foot drop is one of the most serious problems, encountered during rehabilitation of patients with the history of cerebrovascular stroke, since it significantly contributes to gait quality deterioration.{:}{:zh}Foot drop is one of the most serious problems, encountered during rehabilitation of patients with

Historical outline of neuromobilisation in Poland and worldwide

{:pl}Celem pracy jest przedstawienie rysu historycznego zagadnień neuromobilizacji i neurodynamiki klinicznej w Polsce i na świecie.{:}{:en}The objective of the study is to present a historical outline of neuromobilisation and clinical neurodynamics -in Poland and worldwide{:}{:zh}The objective of the study is to present a historical outline of neuromobilisation and clinical neurodynamics -in Poland and worldwide{:}{:ru}The objective of the study is to