Straipsniai

Comparison of the efficacy between iontophoresis and phonophoresis with the use of 1% diclofenac gel in patients with gonarthrosis

Podanie leku miejscowo posiada wiele pozytywnych aspektów, podnosząc wartość stosowanych w fizjoterapii metod transdermalnych takich, jak jonoforeza, fonoforeza czy magnetoforeza.

Ocena skuteczności usprawniania pacjentów z dyslordozą szyjną z wykorzystaniem testów neurodynamicznych i zabiegów fizykalnych

Celem pracy była ocena skuteczności kompleksowego postępowania fizjoterapeutycznego usprawnianie pacjentów dyslordoza szyjną materiał i metody badania objęto grupę 40 osób, u których stwierdzono zmiany zwyrodnieniowe w obrębie szyjnego odcinka kręgosłupa.

The study of postural control using a treadmill rehabilitation, assessment of the relaibility and credibility of measurements

Zadaniem pracy jest ocena rzetelności pomiaru różnych parametrów ruchu środka nacisku stóp przy użyciu bieżni rehabilitacyjnej w warunkach statycznych.

Anxiety, depression and health self-assessment in cardiological patients – from point of view of a physiotherapy

Lęk i depresja coraz częściej biorą udział w rozwoju choroby oraz mogą mieć istotny wpływ na przebieg i wyniki leczenia.

Compliance of the assessment of the anterio-posterior curvatures of the spine with use of Saunders and AMI digital inclinometers

Dariusz Czaprowski, Paulina Pawłowska Dariusz Czaprowski, Paulina Pawłowska -  Zgodność pomiaru krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa z wykorzystaniem inklinometrów cyfrowych Saundersa oraz AMI. FP 2013; 13(2); 33-38 Streszczenie   Słowo kluczowe

Motor development of a DDMS girl

Ewa Gajewska, Roksana Malak, Paweł Kroll, Barbara Steinborn, Anna Winczewska-Wiktor, Włodzimierz Paprzycki, Wojciech Kociemba, Magdalena Sobieska Ewa Gajewska, Roksana Malak, Paweł Kroll, Barbara Steinborn, Anna Winczewska-Wiktor, Włodzimierz Paprzycki, Wojciech Kociemba, Magdalena Sobieska - Rozwój motoryczny dziewczynki z ZDDM. FP 2013; 13(2); 39-41 Streszczenie Słowo kluczowe

Deep tissue massage and its impact on disease acticity and functional performance in patient with ankylosing spondylitis – case report

Mateusz Romanowski, Anna Straburzynka-Lupa Mateusz Romanowski, Anna Straburzynka-Lupa - Masaż głęboki i jego wpływ na aktywność choroby oraz sprawność funkcjonalną chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa - opis przypadku. FP 2013; 13(2); 42-47 Streszczenie Słowo kluczowe

Postural reactions of a child with idiopathic scoliosis tested on Stability System Tecnobody platform

Jacek Wilczyński, Igor Wilczyński Jacek Wilczyński, Igor Wilczyński - Reakcje posturalne dziecka ze skoliozą idiopatyczną badanego na platformie Stability System Tecnobody. FP 2013; 13(2); 48-54 Streszczenie Słowo kluczowe

Rehabilitacja i fizjoterapia w świetle przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia

 Dorota Szczygielska, Teresa Pop, Grażyna Hejda, Marek Kiljański Dorota Szczygielska, Teresa Pop, Grażyna Hejda, Marek Kiljański - Rehabilitacja i fizjoterapia w świetle przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. FP 2013; 13(2); 55-61 Streszczenie Słowo kluczowe