Straipsniai

Analysis of statics of the pelvis in radicular and pseudoradicular syndrome of the lower part of the spine

{:pl}Zespoły korzeniowe oraz rzekomokorzeniowe są najczęściej spotykanymi dolegliwościami bólowymi w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Problem ten stał się chorobą cywilizacyjną i dotyka osoby w różnym wieku. {:}{:en}Radiculopathies and pseudoradiculopathies are the most common pain syndromes of the lumbar spine. This issue became a civilization disease and affects people of various ages.{:}{:zh}Radiculopathies and pseudoradiculopathies are the most common pain syndromes of the

Quality of life in patients with lumbar spinal pain

{:pl}W ostatnich latach coraz więcej uwagi zwraca się na potrzebę holistycznego podejścia do pacjenta. Dlatego na przełomie kilkudziesięciu lat coraz to intensywniej obserwuje się rozwijające się badania dotyczące pomiaru, jakości życia, które uwzględniają i nie tylko sferę fizyczna człowieka, ale również jego strefy psychiczne i duchowe.{:}{:en}In recent years, increasing attention has been drawn to the need of a holistic approach

The level of anxiety and the attitudes of physiotherapists towards mentally disabled children

{:pl}Celem pracy jest analiza postaw fizjoterapeutów wobec dzieci upośledzonych umysłowo oraz zbadanie tendencji wpływu postawy, jaki prezentuje badana grupa na poziom lęku.{:}{:en}The aim of this paper is to analyse the attitudes of physiotherapists towards mentally disabled children and to analyse the influence of their attitudes on their anxiety level. Method: The study comprised 67 respondents; 37 students of physiotherapy and

Analysis goniometric of selected classes of traffic knee

{:pl}Prawidłowy zakres ruchomości jest ważnym czynnikiem sprawności. Jego pomiar stanowi podstawę oceny stanu układu kostno-stawowego. Badanie zmian zakresów ruchu w funkcji czasu za pomocą elektrogoniometru dostarcza cennych i znaczących klinicznie danych.{:}{:en}Normal range of motion of joint is an important factor of physical fitness. It’s measurement makes up the basis of evaluation of the skeletal joint system. Analysing the changes in

Evaluation of the importance of previous physiotherapeutic preparation in aspect of using TENS during childbirth among primiparous

{:pl} Stosowanie TENS podczas porodu staje się coraz bardziej popularne choć doniesienia na temat jego skuteczności są sprzeczne. Za cel pracy postawiono sobie określenie jaka jest skuteczność podczas porodu przezskórnej elektrostymulacji nerwów z zastosowaniem przenośnego aparatu bez konsultacji w porównaniu z zastosowaniem tej terapii przy wcześniejszym przeszkoleniu i przy udziale fizjoterapeuty.{:}{:en}For the purpose of the study has set the definition

Gender Dimorphism of Postural Static Stability in Children 9 to 12 Years of Age

{:pl}Poczucie równowagi jest właściwością zależną od wielu cech układu nerwowego i całego aparatu ruchu, przy czym wysoki poziom poczucia równowagi obrotowej człowiek osiąga około 6 roku życia, jednak równowagi statycznej oraz dynamicznej dopiero około 12 roku życia.{:}{:en}Equilibrioception – or sense of balance – is dependent on a number of features of the nervous system and motor system. A rotational sense