Straipsniai

The role of passive stiffness of the hamstring muscies in body stability processes

{:pl}W ostatnich latach powstały dwie ściśle ze sobą związane koncepcje stabilizacji ogniwa biokinematycznego.{:}{:en}Two closely interrelated concepts of the biokinematic link have emerged in recent years.{:}{:zh}Two closely interrelated concepts of the biokinematic link have emerged in recent years.{:}{:ru}Two closely interrelated concepts of the biokinematic link have emerged in recent years.{:}{:lt}Two closely interrelated concepts of the biokinematic link have emerged in recent

Efficacy of Kinesiology Taping in the rehabilitation of children with low–angle scoliosis

{:pl}Wstęp. Istnieje wiele metod leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych, m.in. technika Kinesio Taping, wykorzystująca w procesie leczenia elastyczne taśmy, pomagająca m.in. redukować ból czy korygować pozycje stawu.{:}{:en}Background. There are a number of methods of conservative management of idiopathic scoliosis, including Kinesiology Taping, which utilises elastic tapes to reduce pain or correct joint alignment.{:}{:zh}Background. There are a number of methods of conservative

The efficacy of ultrasound and electrophonophoresis as adjuncts to the treatment of degenerative knee joint disease

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena skuteczności działania ultradźwięków i elektrofonoforezy z ketonalem we wspomaganiu leczenia choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.{:}{:en}Background. The study aimed to evaluate the efficacy of ultrasound and Ketonal (ketoprofen) electrophonophoresis as adjuncts to the treatment of degenerative knee joint disease.{:}{:zh}Background. The study aimed to evaluate the efficacy of ultrasound and Ketonal (ketoprofen) electrophonophoresis as adjuncts to the treatment

Subjective assessment of the effects of different approaches to rehabilitation of patients after cerebral stroke

{:pl}Wstęp. Istotnym elementem nowoczesnego procesu usprawniania pacjentów po przebytym udarze mózgu staje się uwzględnienie indywidualnych potrzeb pacjenta podczas planowania procesu terapeutycznego.{:}{:en}Background. Paying attention to the individual needs of the patient during treatment planning is becoming an important element of contemporary rehabilitation of post-stroke patients.{:}{:zh}Background. Paying attention to the individual needs of the patient during treatment planning is becoming an important

Motivations for studying physiotherapy and familiarity with employment situation among physiotherapy students at variously oriented university-level schools in Poland

{:pl}Wstęp. Studia na kierunku fizjoterapia cieszą się ogromną popularnością w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej.{:}{:en}Background. There is considerable interest in studying physiotherapy in Poland and in many countries of the European Union.{:}{:zh}Background. There is considerable interest in studying physiotherapy in Poland and in many countries of the European Union.{:}{:ru}Background. There is considerable interest in studying physiotherapy in Poland

Functional testing in physiotherapy

{:pl}Skutkiem urazu bądź choroby są nie tylko określone objawy kliniczne, ale często też rozwija się dysfunkcja ograniczająca funkcjonowanie chorego w normalnym życiu społecznym.{:}{:en}Apart from clinical signs and symptoms, a trauma or disease will often give rise to a dysfunction that impairs the performance of activities of daily living.{:}{:zh}Apart from clinical signs and symptoms, a trauma or disease will often give

The influence of the pelvis position on body posture changes

{:pl}W przypadku skoliozy, skośne ustawienie miednicy w płaszczyźnie czołowej może być początkiem mechanicznego ogniwa, od którego powstaje nieprawidłowe rozłożenia siły grawitacji na poszczególne elementy kręgosłupa, aż do powstania siły rotującej kręgi.{:}{:en}In scoliosis, a slanting pelvis position in the frontal plane may give rise to a mechanical link leading to inappropriate distribution of the gravity force on individual spinal components and,

Physiotherapist Ethical Code in Polish Republic

{:pl}Praca wyróżnia człowieka jako osobę ze wszystkich stworzeń. Człowiek jako byt podmiotowy jest uzdolniony do planowego i celowego działania.{:}{:en}Work is what differs human beings from other creatures. A man as a subjective existence is capable of intentional and methodical actions.{:}{:zh}Work is what differs human beings from other creatures. A man as a subjective existence is capable of intentional and methodical