Straipsniai

The current state of knowledge about focused and radial shockwave in orthopedics and physiotherapy: the new applications. Part 2

{:pl}W poprzednim numerze Fizjoterapii Polskiej ukazał się artykuł, w którym uzupełniono o najnowsze wyniki badań analizę przeprowadzoną i opublikowaną 3 lata wcześniej, dotyczącą wpływu zogniskowanej i radialnej fali uderzeniowej na leczenie stawów rzekomych, zwapnień okołobarkowych, ostróg piętowych, zapaleń powięzi podeszwy stopy, zapaleń ścięgien oraz przyczepów mięśniowych itp.{:}{:en}The review article published in the previous issue of The Polish Journal of Physiotherapy

Proposition of conservative treatment of patients with vertigo and balance disorders caused by vestibular dysfunction

{:pl}Celem pracy była ocena skuteczności ćwiczeń ruchowych stosowanych w terapii zawrotów głowy i zaburzeń równowagi wywołanych dysfunkcją układu przedsionkowego.{:}{:en}The aim of this study was to evaluate the effectiveness of physical exercises used in the treatment of vertigo and balance disorders caused by vestibular dysfunction.{:}{:zh}The aim of this study was to evaluate the effectiveness of physical exercises used in the treatment

Motivation to Commence University Studies and Satisfaction with Studying Physiotherapy Among Master’s Degree Students of Polish University-level Schools of Different Educational Profiles

{:pl}Celem pracy była analiza czynników motywujących do podejmowania studiów oraz analiza zadowolenia ze studiowania w grupie studentów ostatniego semestru studiów II stopnia.{:}{:en}The aim of the study was to analyse factors which motivate students to commence university studies as well as to analyse the level of satisfaction with studying among a group of Master's degree students in their final semester.{:}{:zh}The aim

The occurrence of join hypermobility syndrome (JHS) in 15-year old girls and boys in the context of diagnostic, therapeutic and prophylactic problems

{:pl}Z uwagi na względnie dużą (12 do 24% dorosłych w Polsce) częstość występowania zespołu hipermobilności stawów i związanych z nią konsekwencji zdrowotnych, zasadne jest prowadzenie specjalistycznych badań przesiewowych w populacji dzieci i młodzieży.{:}{:en}Taking into consideration a frequent occurrence of hypermobility syndrome (12-24% adults in Poland) and its possible health consequences, it is important to perform a specialist screening research in

Assessment of the effectiveness of local cryotherapy in treatment of gonarthrosis

{:pl}Celem pracy jest ukazanie zasadności stosowania krioterapii w skojarzeniu z innymi zabiegami fizjoterapeutycznymi w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.{:}{:en}The purpose of the study was to compare the effect of cryotherapy combined with other physical therapy methods.{:}{:zh}The purpose of the study was to compare the effect of cryotherapy combined with other physical therapy methods.{:}{:ru}The purpose of the study was to compare

Clinical factors affecting balance and symmetry of the lower extremity weight bearing in post stroke patients

{:pl}Udar mózgu jest trzecią przyczyną zgonów w wielu krajach rozwiniętych i jedną z głównych przyczyn długotrwałej niepełnosprawności.{:}{:en}Cerebrovascular stroke has become the third most common cause of death in many developing countries and one of main causes of long term disability.{:}{:zh}Cerebrovascular stroke has become the third most common cause of death in many developing countries and one of main causes of

Analysis of therapy results in patients with cervical spine pain according to PNF concept and elements of manual therapy

{:pl}W pracy przedstawiono analizę dwóch metod rehabilitacji w celu stwierdzenia różnic i zmian zachodzących po zastosowanej terapii ze względu na takie parametry jak: dolegliwości bólowe, powrót prawidłowej ruchomości oraz przywrócenie właściwej funkcji kręgosłupa szyjnego.{:}{:en}This study shows an analysis of two rehabilitation methods in order to determine the differences between groups and changes after the therapy in terms of reducing pain,

Effects of Thera Togs suit on postural stability in patients with central hypotonia. Preliminary report

{:pl}Hipotonia posturalna jest jednym z wielu czynników wpływających negatywnie na stabilność posturalną rozumianą, jako odporność postawy na zakłócenia endogenne i egzogenne.{:}{:en}Postural hypotonia is one of the many factors adversely affecting postural stability, understood as the attitude of resistance to interference of endogenous and exogenous interferences.{:}{:zh}Postural hypotonia is one of the many factors adversely affecting postural stability, understood as the attitude

Assessment of some respiratory parameters in the group of healthy and hearing impaired boys – the role of physical activity

{:pl}Celem pracy była ocena wybranych parametrów oddechowych w grupie chłopców zdrowych oraz z zaburzeniami słuchu w wieku 12-14 lat z uwzględnieniem znaczenia aktywności fizycznej i ćwiczeń oddechowych.{:}{:en}The aim of the paper was to estimate some respiratory parameters in a group of healthy and hearing impaired boys aged 12-14 years including the role of physical activity and respiratory exercises.{:}{:zh}The aim of