Straipsniai

The atteration of the value of muscle forces in the programme of physiotherapy after the reconstruction of anterior cruciate ligaments

{:pl}Wprowadzenie. Celem pracy była analiza zmian wartości momentów sił prostowników i zginaczy stawów kolanowych, po rekonstrukcjach więzadeł krzyżowych przednich, w 13 tygodniu i 6 miesiącu fizjoterapii.{:}{:en}Introduction. The aim of this research was the analysis of the alteration of the value of forces of the extensors and flexors of knee joints in the 13th week and the 6th month of physiotherapy

Evaluation of the structures of shoulder joint at patients with hemiparesis after the apoplexy during rehabilitation

{:pl}Wstęp. Zaburzenia czynności stawu barkowego po stronie niedowładu należą do częstych powikłań udaru mózgu.{:}{:en}Background. One of often met complications in rehabilitation of patients after the apoplexy are functional disturbances of the shoulder joint on the side of paresis.{:}{:zh}Background. One of often met complications in rehabilitation of patients after the apoplexy are functional disturbances of the shoulder joint on the side

Rehabilitation results in patients after operation of discopathy in lumbo-sacral section

{:pl}Wstęp. Z danych w piśmiennictwie i naszych obserwacji wynika, że 2% chorych z zespołem bólowym kręgosłupa wymaga leczenia operacyjnego.{:}{:en}Background. In results from data in literature and our observations that 2% of patients with the low back pain requires operational treatment.{:}{:zh}Background. In results from data in literature and our observations that 2% of patients with the low back pain requires operational

Influence of coronary artery bypass grafting (CABG) procedure and inpatient (phase 1) and outpatient (phase 2) cardiac rehabilitation on functional capacity in patients post myocardial infarction (MI) within first 12 months after the procedure

{:pl}Wstęp. Przedmiotem badań była ocena wpływu kompleksowego postępowania polegającego na chirurgicznej rewaskularyzacji serca (CABG), a następnie wczesnej (wewnątrz szpitalnej) oraz późnej (prowadzonej w ośrodku rehabilitacyjnym) rehabilitacji, na wydolność fizyczną chorych z przewlekłą chorobą wieńcową.{:}{:en}Background. The objective of this study was to assess the influence of complex treatment on functional capacity in patients with chronic coronary artery disease (CAD).{:}{:zh}Background. The objective

Cardiopulmonary exercise test in patients with congestive heart failure underwent various rehabilitation programs

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena parametrów wysiłkowego testu spiroergometrycznego u chorych z przewlekłą niewydolnością serca poddanych różnym rodzajom treningu fizycznego.{:}{:en}Background. The aim of this study was to assess tolerance of physical exercise in patients with chronic heart failure who were exercised using different model of training.{:}{:zh}Background. The aim of this study was to assess tolerance of physical exercise in patients

Electrostimulation as an improved physical therapy treatment of lymphoedema

{:pl}Wstęp. W pracy przedstawione zostały morfologiczne i elektrofizjologiczne właściwości mięśni gładkich naczyń limfatycznych.{:}{:en}Introduction. Morphological and electrophysiologic properties of unstriated muscles of lymphatic vessels were outlined in the present study.{:}{:zh}Introduction. Morphological and electrophysiologic properties of unstriated muscles of lymphatic vessels were outlined in the present study.{:}{:ru}Introduction. Morphological and electrophysiologic properties of unstriated muscles of lymphatic vessels were outlined in the present

Principles for non-surgical procedures in the treatment of scoliosis

{:pl}Autorzy przedstawiają własne doświadczenia w kompleksowym leczeniu nieoperacyjnym skolioz.{:}{:en}This article presents the authors' own experience in the comprehensive non-surgical treatment of scoliosis.{:}{:zh}This article presents the authors' own experience in the comprehensive non-surgical treatment of scoliosis.{:}{:ru}This article presents the authors' own experience in the comprehensive non-surgical treatment of scoliosis.{:}{:lt}This article presents the authors' own experience in the comprehensive non-surgical treatment of

The gait. Part I – the analysis of the gait biomechanics in the rehabilitation

{:pl}W artykule przedstawiono aktualną wiedzę na temat chodu człowieka.{:}{:en}In the article the present state of knowledge regarding the gait of human is described.{:}{:zh}In the article the present state of knowledge regarding the gait of human is described.{:}{:ru}In the article the present state of knowledge regarding the gait of human is described.{:}{:lt}In the article the present state of knowledge regarding the

Theoretical and practical basics of S-E-T approach

{:pl}Celem artykułu jest przybliżenie założeń teoretycznych i praktycznych metody S-E-T.{:}{:en}The aim of this article is to bring closer theoretical and practical aspects of S-E-T method.{:}{:zh}The aim of this article is to bring closer theoretical and practical aspects of S-E-T method.{:}{:ru}The aim of this article is to bring closer theoretical and practical aspects of S-E-T method.{:}{:lt}The aim of this article is

Normal function of the pelvis is a precondition for success in scoliosis therapy

{:pl}W ewolucji cechą charakterystyczną budowy ciała człowieka jest symetryczność.{:}{:en}The symmetry is the characteristic of human body in evolution.{:}{:zh}The symmetry is the characteristic of human body in evolution.{:}{:ru}The symmetry is the characteristic of human body in evolution.{:}{:lt}The symmetry is the characteristic of human body in evolution.{:}{:hr}The symmetry is the characteristic of human body in evolution.{:}