Straipsniai

Analgesic effect of static magnets – efficacy according to evidences

{:pl}Alternatywne i uzupełniające metody leczenia zyskują wzrastającą popularność i stwarzają konkurencję dla powszechnie uznanych i naukowo udowodnionych metod leczniczych.{:}{:en}Alternative and complimentary modes of treatment gain popularity and compete with evidence based therapies.{:}{:zh}Alternative and complimentary modes of treatment gain popularity and compete with evidence based therapies.{:}{:ru}Alternative and complimentary modes of treatment gain popularity and compete with evidence based therapies.{:}{:lt}Alternative and complimentary

The quality of services in selected American senters of rehabilitation and care. The practical aspect of application of Minimum Data Set (MDS)

{:pl}Wstęp. MDS jest narzędziem gromadzącym informacje o stanie fizycznym, funkcjonalnym oraz psychospołecznym pacjenta geriatrycznego, stosowanym we wszystkich placówkach opieki w USA.{:}{:en}Background. MDS is a device which gathers information about the physical, functional and psychosocial condition of a ge­riatric patient.{:}{:zh}Background. MDS is a device which gathers information about the physical, functional and psychosocial condition of a ge­riatric patient.{:}{:ru}Background. MDS is a

The efficiency of mechanism regulating body posture among children and teenagers with low degree scoliosis

{:pl}Wstęp. Utrzymanie pionowej postawy ciała wymaga m.in. sprawnego funkcjonowania mechanizmów regulujących równowagę, natomiast nieprawidłowy układ ciała w przypadku skoliozy zmienia warunki zrównoważenia ciała i w ten sposób może wpływać na funkcjonowanie tych mechanizmów.{:}{:en}Background. Maintenance of correct body posture requires, among other factors, efficient functioning of the mecha­nism regulating equilibrium of the body, whereas incorrect structure of the body, e.g. in

The method of evaluation of biomechanical parameters of human lower limbs in the jump from steps of different heights

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest identyfikacja obciążeń występujących podczas zeskoku z różnych wysokości, realizowana poprzez analizę wybranych parametrów kinetycznych i dynamicznych mężczyzn bez obrażeń narządu ruchu.{:}{:en}Background. The aim of this study was to identify the loads that occur when landing from different heights, achieved through analysis of selected kinetic and dynamic parameters in men without injuries of the musculoskeletal system.{:}{:zh}Background. The

Physical fitness evaluation of drug addicts participating in the „Monar” rehabilitation program

{:pl}Wstęp. Celem pracy było zbadanie zmian poziomu wydolności fizycznej osób z uzależnieniem narkotykowym uczestniczących w 18-miesięcznym programie rehabilitacyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Monar” w ośrodku w Dębowcu.{:}{:en}Background. The aim of this study was to investigate the changes of physical fitness level in drug addicts participating in an 18-month rehabilitation program organized by “Monar” Association Centre in Dębowiec.{:}{:zh}Background. The aim of this

Centralisation and peripheralisation of symptoms according to McKenzie Method among patients with chronic low back pain

{:pl}Wstęp. Diagnostyka choroby dyskowej kręgosłupa lędźwiowego opiera się na klasycznym badaniu neurologicznym i badaniach obrazowych.{:}{:en}Background. Diagnosis of lumbar sciatica is based on classical neurological examination and radiographic imaging.{:}{:zh}Background. Diagnosis of lumbar sciatica is based on classical neurological examination and radiographic imaging.{:}{:ru}Background. Diagnosis of lumbar sciatica is based on classical neurological examination and radiographic imaging.{:}{:lt}Background. Diagnosis of lumbar sciatica is based

Analysis of disability of women with chronic low back pain

{:pl}Wstęp. Celem pracy było określenie stopnia i specyfiki niepełnosprawności, w oparciu o Kwestionariusz Niepełnosprawności Roland-Morris (Roland-Morris Disability Questionnaire RMDQ), w grupie kobiet z przewlekłymi bólami dolnego odcinka kręgosłupa.{:}{:en}Background. The goal of the study was to determine the degree and specificity of disability based on the Roland - Morris Disability Questionnaire (RMDQ) in the sample of women with chronic low back

Occupational therapy for children and teenagers in selected centres in Poland

{:pl}Wstęp. Celem artykułu jest przedstawienie założeń terapii zajęciowej w pracy z dziećmi i młodzieżą w oparciu o ICF CY oraz charakterystyka terapii zajęciowej dzieci w Polsce na przykładzie krakowskich ośrodków terapeutyczno-wycho­wawczych.{:}{:en}Background. The goal of the article is to present the guidelines of paediatrics occupational therapy based on ICF CY.{:}{:zh}Background. The goal of the article is to present the guidelines of

Evaluation of circulatory system adaptation based on Heart Rate Variability in 40-58 years old females

{:pl}Wstęp. HRV jest miarą adaptacji układu krążenia w treningu aerobowym. Celem pracy była ocena wpływu treningu aerobowego na zmienność rytmu zatokowego.{:}{:en}Background. HRV is the measure of circulatory system adaptation in aerobic training. The goal of the study was to evaluate the effect of aerobic training on sinus rhythm variability.{:}{:zh}Background. HRV is the measure of circulatory system adaptation in aerobic training.