Straipsniai

USG-feedback – novelty in Polish physiotherapy

{:pl}Ultradźwięki w fizjoterapii są wykorzystywane od dawna, ale do tej pory ich użycie wiązało się z procesem terapeutycznym. Znajdują one zastosowanie w leczeniu zespołów bólowych, w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych i kręgosłupa, nerwobólach, zespołach przeciążeniowych tkanek miękkich oraz po urazach sportowych.{:}{:en}Ultrasounds have been used in the physiotherapy for a long time, however up till now their application was connected

Assessment of knowledge of the health status of patients with spinal cord injuries among physiotherapists from public health institutions in Wielkopolska region

{:pl}Skutkiem urazu rdzenia kręgowego (URK) jest zaburzenie funkcjo nowa niawielu układów organizmu człowieka oraz liczne powikłania pourazowe. Wiedza na temat stanu zdrowia po URK powinna być przekazywana pacjentom jużpodczas ich pobytu w szpitalu lub ośrodku rehabilitacyjnym.{:}{:en}Spinal cord injury (SCI) results in functional disorders of multiple systems of the human body and brings about a number of post-traumatic complications. The patients

Development as a physiotherapist towards professionalization during a Master’s degree course among students of university-level schools of different educational profiles

{:pl}Profesjonalizacja zawodu fizjoterapeuty dokonuje się w Polsce dynamicznie, o czym świadczy liczba akademickich jednostek organizacyjnych, powstanie PTF i rozwój badań naukowych.{:}{:en}The professionalization of the physiotherapist profession is a dynamic process in Poland, which can be seen in the number of academic organizational units, formation of PTF, and development of academic research.{:}{:zh}The professionalization of the physiotherapist profession is a dynamic process

Occupational burnout and satisfaction with life in female physiotherapists

{:pl}Termin wypalenia zawodowego określa psychiczne i emocjonalne wyczerpanie, szczególnie w efekcie długoterminowego działania stresu.{:}{:en}The term „occupational burnout” is used to define mental an emotional exhaustion, especially due to a long term exposure to stress.{:}{:zh}The term „occupational burnout” is used to define mental an emotional exhaustion, especially due to a long term exposure to stress.{:}{:ru}The term „occupational burnout” is used to

Focused and radial shockwave therapies in the treatment of symptomatic calcaneal spur

{:pl}Ból zlokalizowany w obrębie podeszwowej części pięty jest najpowszechniejszym problemem stopy wywołującym jej dysfunkcję u ludzi dorosłych. U wielu osób skojarzony jest z ostrogą piętową.{:}{:en}Pain experienced in the plantar part of the heel is the most common cause of its dysfunction in adults.{:}{:zh}Pain experienced in the plantar part of the heel is the most common cause of its dysfunction in

The use of vibroacoustic therapy in patients after surgical treatment of Dupuytren’s contracture

{:pl}Rehabilitacja chorych po leczeniu operacyjnym choroby Dupuytrena jest nieodłącznym elementem postępowania terapeutycznego.{:}{:en}Rehabilitation after surgical treatment of Dupuytren’s contractures is a necessary element of therapeutic procedures.{:}{:zh}Rehabilitation after surgical treatment of Dupuytren’s contractures is a necessary element of therapeutic procedures.{:}{:ru}Rehabilitation after surgical treatment of Dupuytren’s contractures is a necessary element of therapeutic procedures.{:}{:lt}Rehabilitation after surgical treatment of Dupuytren’s contractures is a necessary

Evaluation of the effect of ultrasound therapy on pressure ulcer healing

{:pl}Leczenie odleżyn jest długotrwałym procesem wymagającym użycia różnego rodzaju środków.{:}{:en}As well as being a long process, the treatment of pressure ulcers involves the application of different therapeutic methods.{:}{:zh}As well as being a long process, the treatment of pressure ulcers involves the application of different therapeutic methods.{:}{:ru}As well as being a long process, the treatment of pressure ulcers involves the application

Evaluation of the effectiveness of massage performed by a partner in reducing low back pain in pregnant women.

{:pl}Ból lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa jest powszechną dolegliwością wśród kobiet ciężarnych.{:}{:en}Low back pain (LBP) is a common problem of pregnant women. The aim of the study was the assessment of the impact of classic massage on LBP among pregnant women.{:}{:zh}Low back pain (LBP) is a common problem of pregnant women. The aim of the study was the assessment of the impact

Moiré technique in diagnosing of postural defects in children. Pilot study

{:pl}Celem badań było porównanie postawy ciała dziewcząt i chłopców w wieku 7-12 lat, ponadto wczesne wykrycie zaburzeń postawy ciała w badanej populacji.{:}{:en}The aim of this study was to compare the body posture in girls and boys aged 7-12 years.{:}{:zh}The aim of this study was to compare the body posture in girls and boys aged 7-12 years.{:}{:ru}The aim of this study

Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO) treatment and physiotherapy of the patient with Acute Distress Syndrome (ARDS)

{:pl}Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia, który wymaga szybkiej interwencji medycznej.{:}{:en}Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) is a life-threatening condition, requiring urgent medical intervention.{:}{:zh}Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) is a life-threatening condition, requiring urgent medical intervention.{:}{:ru}Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) is a life-threatening condition, requiring urgent medical intervention.{:}{:lt}Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) is a life-threatening condition, requiring

Evaluation of effectiveness of the therapeutic program combining elements of occupational therapy and Veronica Sherborne’s Developmental Movement approach in autistic children. A preliminary study

{:pl}Terapia dzieci autystycznych prowadzona jest w celu zminimalizowania problemów charakterystycznych dla tego zaburzenia, w tym głównie symptomów wynikających z autystycznej triady.{:}{:en}Therapy of autistic children aims at minimizing the problems typical for this condition, including the symptoms resulting from the so called autistic triad.{:}{:zh}Therapy of autistic children aims at minimizing the problems typical for this condition, including the symptoms resulting from