Robotų pagalba vykdomo ėjimo mokymo dažnumo įgyvendinamumo ir poveikio vaikų, sergančių diplegine cerebrine paralyže, ėjimo funkcijoms tyrimas – Vienas aklas, atsitiktinės imties pilotinis tyrimas

Moza Obaid Saeed Alyahyaee, Jinwoong Cheong, Meeyoung Kim

Moza Obaid Saeed Alyahyaee, Jinwoong Cheong, Meeyoung Kim – The feasibility and effect of robot-assisted gait training frequency on gait functions in children with cerebral palsy – A single blinded, randomized pilot study –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 297-303

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8iRS

Santrauka
Įvadas. Šio tyrimo tikslas yra ištirti robotų pagalba vykdomo ėjimo mokymo (RAGT) dažnumo įgyvendinamumą ir poveikį vaikų, sergančių diplegine cerebrine paralyže (CP), ėjimo funkcijoms. Mes hipotetizavome, kad RAGT su padidintu dažnumu (4 kartus per savaitę) duos didesnių pagerėjimų nei RAGT su įprastiniu dažnumu (2 kartus per savaitę).
Medžiaga ir metodai. Keturiolika dalyvių, sergančių diplegine CP, buvo priskirti dviem grupėms, kurios gavo tik RAGT skirtingais dažnumais. Gydymo grupė (TG) gavo 24 sesijas, o kontrolinė grupė (CG) per 6 savaites gavo tik 12 sesijų. Buvo vertinamas bendrasis motorinių funkcijų matavimas (GMFM) D, GMFM E, ėjimo atstumas (6 minučių ėjimo testas), greitis (10 metrų ėjimo testas), pusiausvyra (Vaikų pusiausvyros skalė) ir ėjimo kokybė (Edinburgo vizualaus ėjimo įvertinimas). Duomenys buvo renkami du kartus, prieš ir po RAGT intervencijos laikotarpio. Taip pat buvo vertinamas įgyvendinamumas pagal saugumą, verbavimo, laikymosi ir prisirišimo rodiklius.
Rezultatai. Abu grupėse buvo reikšmingas pagerėjimas GMFM D, GMFM E, ėjimo atstume, pusiausvyroje ir ėjimo kokybėje (p < 0,05). Tik TG grupėje žymiai pagerėjo ėjimo greitis. Skirtumas ėjimo kokybėje buvo didesnis TG grupėje (p < 0,01) palyginti su CG grupe (p < 0,05). Verbavimo rodiklis buvo 70%. 100% verbuotų dalyvių laikėsi ir vykdė intervenciją. Neigiamų reiškinių nebuvo pranešta.
Išvada. RAGT su padidintu dažnumu gali sukelti didesnį ėjimo funkcijų pagerėjimą nei RAGT su įprastiniu dažnumu vaikams, sergantiems diplegine CP.
Raktiniai žodžiai
reabilitacija, robotika, vaikščiojimas, cerebrinė paralyžė
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Atsisiųskite nemokamai straipsnį anglų kalba

Virtuali realybė prieš balanso bėgį vaikų, sergančių spastine hemiplegine cerebrine paralyže, vaikščiojimo našumui: Atsitiktinis kontroliuojamas palyginamasis tyrimas

Mohanad M. Madboly, Khaled A. Olama, Hamada E. Ayoub, Doha H. Al-Afify, Doaa Saeed, Walaa A. Abd El-Nabie

Mohanad M. Madboly, Khaled A. Olama, Hamada E. Ayoub, Doha H. Al-Afify, Doaa Saeed, Walaa A. Abd El-Nabie – Virtual reality versus balance beam on walking performance in children with spastic hemiplegic cerebral palsy: A randomized controlled comparative trial –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 222-228

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8E30

Santrauka
Įvadas. Virtuali realybė ir balanso bėgis plačiai pripažįstami kaip labai sėkmingas metodas, skirtas gerinti balansą bei vaikščiojimo našumą tarp vaikų, sergančių hemiplegine cerebrine paralyže (CP). Tikslas. Šio tyrimo tikslas buvo palyginti virtualios realybės ir balanso bėgio poveikį vaikščiojimo našumui (balansui ir funkcinei vaikščiojimo gebėjimui) vaikams, sergantiems hemiplegine CP. Dalyviai ir metodai. Šiame tyrime dalyvavo iš viso septyniasdešimt penki vaikai su hemiplegine CP, iš jų 31 berniukas ir 44 mergaitės, nuo 7 iki 11 metų amžiaus, abiejų lyčių. Dalyviai atsitiktinai buvo paskirstyti į tris grupes (po 25), A (kontrolinė grupė) ir B, C (tyrimo grupės). Visi vaikai gavo specialiai sukurtas fizioterapijos programas, pagrįstas neurovystymo technika, papildomai balanso ir eisenos treniruočių pratimus A grupei, virtualios realybės mokymus B grupei ir balanso bėgio treniruotes C grupei. Gydomoji programa kiekvienai grupei buvo taikoma tris kartus per savaitę tris iš eilės mėnesius, kiekviena sesija trukdavo vieną valandą. Visi vaikai buvo klinikai ištirti prieš ir po gydymo naudojant HUMAC balanso ir pasvirimo sistemą bei 6 minučių vaikščiojimo testą (6mWT), atitinkamai vertinant balansą ir funkcionalų vaikščiojimo gebėjimą. Rezultatai. Po gydymo visose trijose grupėse buvo pastebėtas reikšmingas balanso ir 6MWT pagerėjimas, palyginti su pradiniais rezultatais (p < 0.001). Be to, B ir C grupių matuojami kintamieji parodė žymų pagerėjimą, palyginti su A grupės kintamaisiais (p < 0.01), o tarp B ir C grupių reikšmingų skirtumų nebuvo (p > 0.05). Išvados. Virtuali realybė ir balanso bėgio treniruotės veiksmingai įtakoja balanso ir vaikščiojimo našumo gerinimą.
Raktiniai žodžiai
balanso bėgis, cerebrinė paralyžė, funkcionalus vaikščiojimo gebėjimas, hemiplegija, virtuali realybė
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Atsisiųskite nemokamai straipsnį anglų kalba

Sensorynės apdorojimo galimybės, susijusios su motoriniais gebėjimais vaikams, turintiems įvairių tipų cerebrinį paralyžių

Amal Abdelwahab Youssef, Amira Mohamed Eltohamy, Kamal Elsayed Shokry, Engi E.Sarhan, Nesma EM. Barakat

Amal Abdelwahab Youssef, Amira Mohamed Eltohamy, Kamal Elsayed Shokry, Engi E.Sarhan, Nesma EM. Barakat – Sensory processing abilities in relation to motor capabilities in children with different types of cerebral palsy –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 173-181

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF88A7

Santrauka
Fonas ir tikslas: Vaikai, sergantys cerebriniu paralyžiumi, turi jutimo apdorojimo ir motorinių problemų, dėl kurių atsiranda sunki raidos negalia. Šiame tyrime siekėme įvertinti jutimo apdorojimo gebėjimų ir motorinių gebėjimų koreliaciją vaikams, sergantiems cerebriniu paralyžiumi, ir įvertinti, kaip įvairūs cerebrinio paralyžiaus tipai veikia jutimo apdorojimo gebėjimus ir motorinius gebėjimus.
Medžiagos ir metodai: Į tyrimą įtraukta šimtas abiejų lyčių cerebrinio paralyžiaus vaikų, kurių amžius nuo 4 iki 10 metų, pasirinktų iš Kairo universiteto Fizikos terapijos fakulteto pediatrinės reabilitacijos klinikos, atitinkantys įtraukimo kriterijus. Visi vaikai buvo vertinami naudojant trumpąjį sensorinį profilį, skirtą įvertinti sensorinės apdorojimo gebėjimus, Stambiąjį motorinės funkcijos klasifikacijos sistemą, skirtą įvertinti stambiąsias motorines įgūdžius, ir Rankų gebėjimų klasifikacijos sistemą, skirtą įvertinti smulkiąsias motorines įgūdžius.
Rezultatai: Tarp GMFCS, MACS ir SSP bendrojo įvertinimo, taip pat mažos energijos, lietimo jautrumo, skonio bei kvapo jautrumo, judėjimo jautrumo ir mažo atsako ieškant pojūčių, nustatyta reikšminga koreliacija (P ≤ 0.05*). Klausos filtravimo ir vizualinio-auditinio jautrumo su GMFCS ir MACS tarpusavio ryšys nebuvo statistiškai reikšmingas (P = 0.676 ir 0.266 atitinkamai). Skirtingų CP tipų atveju nustatyta statistiškai reikšminga variacija SSP ir motorinio įvertinimo atžvilgiu (P ≤ 0.05*).
Išvada: Tyrimas parodė, kad sensorinės apdorojimo gebėjimų įtaka motoriniams gebėjimams vaikams, sergantiems cerebriniu paralyžiumi, yra reikšminga.
Raktiniai žodžiai:
jutimo apdorojimo gebėjimai, motoriniai gebėjimai, cerebrinis paralyžius
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Atsisiųskite nemokamai straipsnį anglų kalba

Rankų raumenų gebėjimų pagerėjimas po 6 savaičių pratimų su teniso kamuoliuku vaikams, sergantiems spastine cerebrine paralyže

Irmantara Subagio, Nengteng Manik, Rahmat Putra Perdana, Putra Sastaman B, Erna Yantiningsih, Raja Mohammed Firhad Raja Azidin, Slamet Raharjo

 

Irmantara Subagio, Nengteng Manik, Rahmat Putra Perdana, Putra Sastaman B, Erna Yantiningsih, Raja Mohammed Firhad Raja Azidin, Slamet Raharjo – Improved hand muscle ability after 6 weeks of squeezing a tennis ball exercise in children with spastic cerebral palsy –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 73-77

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8753

Santrauka
Vaikai, sergantys cerebrine paralyže, paprastai yra mažiau fiziškai tinkami lyginant su tipiškai besivystančiais bendraamžiais. Tai daugiausia dėl to, kad vaikystėje trūksta fizinės veiklos ir mankštos. Jei paaugliai ir suaugusieji, sergantys cerebrine paralyže, negaus pakankamai mankštos, tai gali lemti sumažėjusią judrumą ir fizinę būklę. Labai svarbu pradėti gydymą nuo cerebrinės paralyžės, kai vaikas dar jaunas. Šio tyrimo tikslas buvo ištirti, kaip vaikai, sergantys spastine cerebrine paralyže, gali gauti naudos stiprindami savo rankų raumenų funkcijas spaudžiant kempinės teniso kamuoliuką atliekant rankų stiprinimo pratimus. Tyrimas įgyvendino tikrąjį eksperimentinį dizainą su prieš ir po testo kontrolinės grupės. Ši metodologija leido atlikti griežtą ir sistemingą tyrimą, užtikrinant patikimus ir validžius rezultatus. Tyrime dalyvavo dvylika 15 iki 17 metų amžiaus berniukų, kuriems visiems buvo diagnozuota spastinė cerebrinė paralyžė, dalyvavę kempinės teniso kamuoliuko gniaužymo pratimuose kaip intervencijos programos dalis. 30 minučių trukmės kempinės teniso kamuoliuko spaudimo pratimas apima 4-6 serijas po 15-20 kartų su 30 sekundžių pasyviomis pertraukėlėmis. Nustatyta programa reikalauja atlikti pratimą keturis kartus per savaitę šešias savaites. Prieš ir po intervencijos buvo naudojamas Rankų Spaudos Dinamometras, kad būtų įvertinta vaikų, sergančių spastine cerebrine paralyže, rankų raumenų jėga. Duomenų analizės technikos buvo taikytos naudojant nepriklausomų imčių t-testą su 5% reikšmingumo lygiu. Rezultatai parodė, kad po intervencijos dešinės rankos vidutinė raumenų jėga tarp kontrolinės ir eksperimentinės grupės (4,36 ± 1,35 kg prieš 34,16 ± 3,34 kg (p = 0,000)), kairės rankos vidutinė raumenų jėga po intervencijos tarp kontrolinės ir eksperimentinės grupės (2,31 ± 0,49 kg prieš 30,18 ± 2,08 kg (p = 0,000)). Tyrimo išvados rodo, kad dažnai atliekant teniso kamuoliuko gniaužymo pratimus, vykdomus keturis kartus per savaitę šešių savaičių laikotarpiu, gali būti pasiektas pastebimas pagerėjimas vaikų, diagnozuotų su spastine cerebrine paralyže, rankų raumenų funkcionalume. Tyrimo rezultatai rodo, kad įtraukiant šias veiklas į gydymo procedūras, gali būti teikiama reikšminga nauda asmenims, sergantiems šia konkrečia liga.
Raktažodžiai
cerebrinė paralyžė, vaikai, spastinis tipas, teniso kamuoliuko pratimai
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Atsisiųskite nemokamai straipsnį anglų kalba

Effect of Minds in Motion program on vestibular function and balance in children with hemiplegia: A randomized controlled study

Dina Mohammed Mustafa Abdelhamid, Emam Hassan El Negmy, Hoda Ishac AbuMoussa, Samah Attia El Shemy


Dina Mohammed Mustafa Abdelhamid, Emam Hassan El Negmy, Hoda Ishac AbuMoussa, Samah Attia El Shemy – Effect of Minds in Motion program on vestibular function and balance in children with hemiplegia: A randomized controlled study. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 170-178

Abstract
Purpose. To investigate the effect of Minds in Motion (MiM) program on vestibular function and dynamic balance in children with hemiplegia.
Methods. Thirty children with hemiplegic cerebral palsy (CP) of both genders with age ranged from 6-12 years were randomly assigned into two groups of equal number; Group (A) (control group), received specially designed physical therapy program for 3 months, Group (B) (study group), received MiM vestibular exercise program in addition to the specially designed physical therapy program given to the control group for 3 months. Vestibular functions and stability indices were assessed for all children before and after treatment using cervical vestibular evoked myogenic potentials (cVEMPs) device and biodex balance system (BBS) respectively.
Results. The results of the present study showed statistically significant improvement within both groups when comparing their pre and post-treatment mean values of stability indices and VEMP amplitude. Post-treatment significant improvement was also observed in the amplitude asymmetry ratio (AAR) in the study group compared with the pre-treatment mean values while no significant change was detected in the control group. Also, no significant changes were detected in P1, and N1 latencies in both groups after treatment. Statistically significant differences were observed in all measured variables between both groups in favor of the study group while there was no significant difference between both groups when comparing the post-treatment mean values of P1 and N1 latencies.
Conclusion. Minds in motion program is an effective modality that can be used for improving the vestibular functions and balance capabilities in children with hemiplegic CP.

Key words:
cerebral palsy, hemiplegia, minds in motion, vestibular function, balance

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Atsisiųskite straipsnį anglų kalba nemokamai

Body composition and spasticity in children with bilateral cerebral palsy

Lawia Szkoda, Andrzej Szopa, Ilona Kwiecień-Czerwieniec, Małgorzata Domagalska-Szopa


Lawia Szkoda, Andrzej Szopa, Ilona Kwiecień-Czerwieniec, Małgorzata Domagalska-Szopa – Body composition and spasticity in children with bilateral cerebral palsy. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 174-185

Abstract
Objective. The objective of this study was to identify the correlation between body composition of children with cerebral palsy and the degree of spasticity in the muscles of the lower limbs.
Material and methods. The study included a group of 59 independently walking children aged 8 to 16 with spastic diplegia. The control group included 59 children without central movement disorders – students at Primary School No. 25 in Sosnowiec. The research included: 1) assessment of body composition and its components using the TANITA MC-780 S MA scale; 2) assessment of the degree of spasticity according to the modified Ashworth scale; 3) calculations of BMI indices in accordance with the recommendations of the World Health Organization (WHO) and BMI OLAF developed by the Children’s Memorial Health Institute in Warsaw.
Results. The most severe spasticity, both in the right and left lower limbs, was observed in the extensors of the ankle joint. In turn, the mildest spasticity was observed in the group of flexors of the knee joint of the right and left lower limbs. The greater the degree of spasticity in the muscles of the lower limbs, the greater the deficit in fat-free mass and muscle mass in the lower limbs.
Conclusions. Children with CP have deficits in terms of muscle mass. The deficit of muscle tissue depends on the degree of spasticity of the proximal muscle groups of the lower limbs.
Key words:
body composition, spasticity, cerebral palsy
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Atsisiųskite straipsnį anglų kalba nemokamai

Online-based versus photos-based home programs on upper extremity functions for children with hemiplegic cerebral palsy following botulinum toxin injection

Eslam E. Hassan, Khaled A. Mamdouh, Samia A. Abdel Rahman, Tarek E.I. Omar

Eslam E. Hassan, Khaled A. Mamdouh, Samia A. Abdel Rahman, Tarek E.I. Omar – Online-based versus photos-based home programs on upper extremity functions for children with hemiplegic cerebral palsy following botulinum toxin injection. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 112-116

Abstract
Background. Online-based home program allows continuous care at any time controls the economic demand and is considered as a perfect method for infection control. This study was conducted to study the effect of adding online-based versus photos-based home program to the traditional physical therapy program, on hand grasping skills and range of motion of wrist extension and forearm supination of the affected upper extremity for children with hemiplegic cerebral palsy following botulinum toxin A injection. Materials and methods. Thirty children with hemiplegic cerebral palsy were classified into two equal groups (A and B). Both groups received traditional physical therapy program in clinic in addition to online-based home program for group (A) and conventional photos-based home program for group (B). The measured variables were the grasp domains of Quality of Upper Extremity Skills Test and range of motion of wrist extension and forearm supination using electronic digital goniometer for the affected upper extremity before as well as after three successive months of treatment. Results. The study revealed significant improvement of all measured variables in both groups in post treatment compared to pretreatment values. Regarding between groups comparison, there was significant improvement in group (A) post treatment regarding grasp domain score compared to group (B), while there was non-significant difference regarding the range of motion of wrist extension and forearm supination. Conclusion. Adding online-based home program is more effective than adding photos-based home program to the traditional physical therapy program in improving hand grasping skills in children with hemiplegic cerebral palsy.
Key words:
botulinum toxin A, cerebral palsy, online-based home program, upper extremity functions
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Atsisiųskite straipsnį anglų kalba nemokamai

An evaluation of gait disturbances in children undergoing rehabilitation for cerebral palsy

Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Jacek Sołtys

Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Jacek Sołtys – An evaluation of gait disturbances in children undergoing rehabilitation for cerebral palsy. Fizjoterapia Polska 2003; 3(2); 189-196

Abstract
Cerebral palsy (CP) belongs to the group of dysfunctions in which impairment of the gait function is a constant element. The goal in rehabilitation is to steer the process of compensation in such a way that the gait pattern produces a minimum of disturbances and limitations in locomotion. Objective evaluation is essential for purposes of planning rehabilitation and monitoring outcome. Since the evaluation of gait can be parameterized, the authors have presenting methods for making such an evaluation, concentrating on two types of tests. The possibility of evaluating gate symmetry is presented, based on the use of the Parotec® system, along with evaluation based on analysis of particular gate markers, using the Zebris system. Certain practical remarks are given in the conclusion, essential for planning and managing the course of rehabilitation for children with cerebral palsy.

Key words:
Cerebral Palsy, evaluation of gait disturbances, rehabilitation

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Some possibilities for alleviating gait disturbances in children undergoing rehabilitation for cerebral palsy, in the light of baropedographic tests: a preliminary report

Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Jerzy Pietruszewski, Małgorzata Matyja

Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Jerzy Pietruszewski, Małgorzata Matyja – Some possibilities for alleviating gait disturbances in children undergoing rehabilitation for cerebral palsy, in the light of baropedographic tests: a preliminary report. Fizjoterapia Polska 2003; 3(3); 217-223

Abstract

Background. A pathological gait stereotype often occurs in children with cerebral palsy. The effort is made during rehabilitation to alleviate some of the symptoms, but this requires a precise survey of the component factors involved in the abnormal gait pattern that can be remedied. Atypical methods are sometimes used in rehabilitation, and their suitability also needs objective verification. Material and methods. Our study presents the possibilities for objective gait evaluation using baropedographic tests based on the Parotec® system. The possibilities of improving gait symmetry are also presented, using the example of children undergoing rehabilitation for cerebral palsy who have also been receiving botulin injections or the so-called inhibitive plaster casts. Results and Conclusions. These additional therapeutic devices facilitate further treatment and have a positive impact on improving the symmetry of gait in these children. We also found that this testing can be a valuable source of information for the therapist, pointing out which parameters of abnormal gait should be focused on during further rehabilitation.

Key words:
Cerebral Palsy, evaluation of gait disturbances, botulin, inhibitive plaster casts
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Comparison of motoric activity of American and Polish children with cerebral palsy during rehabilitation

Iwona Kasior-Szerszeń, Wanda Stryła

Iwona Kasior-Szerszeń, Wanda Stryła – Comparison of motoric activity of American and Polish children with cerebral palsy during rehabilitation. Fizjoterapia Polska 2006; 6(1); 7-12

Abstract

Background. Common features of cerebral palsy in children are movement and posture disorders. The most disturbed sphere is motorics. Movement disorders include spastic limb paresis, unvoluntary movements, coordination and balance disturbances. The aim of this report was to compare motor efficiency concerning manual and locomotive functions as well as life activities in Polish and American children. Material and methods. Study material involved 100 Polish children and 107 children from USA. Survey method was used. Results. The results were compared with respect to locomotor and manual functions in Polish and American children. Statistically significant differences were obtained. Conclusions. 1. The level of disability was higher in American children than in Polish children. 2. Manual and locomotive functions in American children were more limited. 3. Everyday child care concerning basic life activities leads to chronic fatigue, frustration, depression and in consequence to disturbances in normal family life.

Key words:
cerebral palsy, rehabilitation, motoric activity
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
1 2 3