Recenzenci

Kwartalnik Fizjoterapia Polska nieustannie poszukuje recenzentów artykułów naukowych.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail

redakcja@fizjoterapiapolska.pl