Reklama

Cennik reklam w kwartalniku Fizjoterapia Polska:

Okładka I strona: do indywidualnej negocjacji

Okładka str II i III – 1500* zł (dostępna okładka II w nr 4/2020)

Okładka str IV – 2000 zł (dostępna tylko w nr 4/2020)

Środek czasopisma:

cała strona – 800 zł

*Wszystkie ceny są cenami brutto (wydawnictwo nie jest płatnikiem VAT), cena podana jest za 1 publikację reklamy w kolorze (pismo jest w całości kolorowe).

Przy zamówieniach publikacji wielokrotnych reklamy:

  • w piśmie drukowanym – minimum 2 numery

Redakcja przyznaje rabaty!

Kontakt: marketing@fizjoterapiapolska.pl

Tel. kontaktowy: +48 666 042 049

Adres redakcji:

Fizjoterapia Polska

ul. Bracka 54

95-200 Pabianice

Adres wydawnictwa:

DJ Studio Dariusz Jasiński

ul. Bugaj 88 lok 48

95-200 Pabianice