Reklama

Fizjoterapia Polska jest czasopismem specjalistycznym przeznaczonym wyłącznie dla kadry medycznej w tym przede wszystkim do fizjoterapeutów i lekarzy.

Z tego względu w FP możliwa jest reklama wyrobów medycznych i leków – czasopismo nie trafia do publicznej wiadomości jest prenumerowane przez placówki medyczne, biblioteki medyczne oraz uczelnie kształcące na kierunkach medycznych jak również indywidualnie przez lekarzy i fizjoterapeutów.

Cennik reklam w kwartalniku Fizjoterapia Polska:

Okładka I strona: do indywidualnej negocjacji

Okładka str II i III – 1500* zł (dostępna okładka II od nr 2/2023 i III od 1/2023)

Okładka str IV – 2000 zł (dostępna od nr 2/2023)

Środek czasopisma:

cała strona – 800 zł

*Wszystkie ceny są cenami brutto (wydawnictwo nie jest płatnikiem VAT), cena podana jest za 1 publikację reklamy w kolorze (pismo jest w całości kolorowe).

Przy zamówieniach publikacji wielokrotnych reklamy:

  • w piśmie drukowanym – minimum 2 numery

Redakcja przyznaje rabaty!

Kontakt: marketing@fizjoterapiapolska.pl

Tel. kontaktowy: +48 666 042 049

Adres redakcji:

Fizjoterapia Polska

ul. Bracka 54

95-200 Pabianice

Adres wydawnictwa:

DJ Studio Dariusz Jasiński

ul. Bugaj 88 lok 48

95-200 Pabianice