Reklama

Fizjoterapia Polska jest czasopismem specjalistycznym przeznaczonym wyłącznie dla kadry medycznej w tym przede wszystkim do fizjoterapeutów i lekarzy.

Z tego względu w FP możliwa jest reklama wyrobów medycznych i leków – czasopismo nie trafia do publicznej wiadomości jest prenumerowane przez placówki medyczne, biblioteki medyczne oraz uczelnie kształcące na kierunkach medycznych jak również indywidualnie przez lekarzy i fizjoterapeutów.

Cennik reklam w kwartalniku Fizjoterapia Polska:

Okładka I strona: do indywidualnej negocjacji

Okładka str II i III – 1300* zł (dostępna okładka II od nr 2/2024)

Okładka str IV – 2000 zł (dostępna od nr 2/2024)

Środek czasopisma:

cała strona – 800 zł

*Wszystkie ceny są cenami brutto (wydawnictwo nie jest płatnikiem VAT), cena podana jest za 1 publikację reklamy w kolorze (pismo jest w całości kolorowe).

Rabaty za publikacje w więcej niż jednym numerze oraz za uczestnictwo w XVI Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Kontakt: marketing@fizjoterapiapolska.pl

Tel. kontaktowy: +48 666 042 049

Adres redakcji:

Fizjoterapia Polska

ul. Łaska 3/5 pok. 108

95-200 Pabianice

Adres wydawnictwa:

DJ Studio Dariusz Jasiński

ul. Bugaj 88 lok 48

95-200 Pabianice