Fizjoterapeutyczne metody leczenia zaburzeń seksualnych związanych z bólem

Damian Durlak


Damian Durlak – Fizjoterapeutyczne metody leczenia zaburzeń seksualnych związanych z bólem. Fizjoterapia Polska 2023; 23(1); 50-53

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG07B1A1

Streszczenie

W holistycznej ocenie stanu zdrowia pacjenta warto uwzględnić nie tylko strefę fizjologiczną i psychologiczną, ale także seksualną. Wpływa ona w silny sposób na ocenę jakości życia człowieka. Zrozumienie problemów pacjenta, zwłaszcza w przypadku zaburzeń seksualnych związanych z bólem, jest konieczne do skutecznego wyleczenia dolegliwości. Fizjoterapeuci również mogą wykorzystać odpowiednią terapię, aby wspomóc leczenie farmakologiczne i psychologiczne.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, dysfunkcje seksualne, ból, dyspareunia

Zmiany podatkowe a prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów

Damian Durlak


Damian Durlak – Zmiany podatkowe a prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 84-87

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20Az0J

Streszczenie

Fizjoterapeuta prowadzący lub myślący o założeniu własnej działalności gospodarczej musi uwzględnić wiele czynników wpływających na rentowność firmy. Wszelkie przewidywalne koszty, a także nagłe kryzysy i zmiany geopolityczne powinny być brane pod uwagę ze względu na ich znaczny wpływ na możliwość dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Niedawne zmiany w polityce podatkowej oraz zawirowania geopolityczne sprawiają, że analiza może stać się jeszcze trudniejsza, a jej wynik nie zawsze optymistyczny.

Słowa kluczowe:
fizjoterapeuci, zmiany podatkowe, inflacja, własna działalność gospodarcza

Artykuł wyłącznie w języku polskim

Kwestie etyczne i psychologiczne fizjoterapii onkologicznej

Damian Durlak


Damian Durlak – Kwestie etyczne i psychologiczne fizjoterapii onkologicznej. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 44-46

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6Sbq

Streszczenie
Choroby nowotworowe są diagnozowane każdego roku u coraz większej grupy pacjentów. Każda diagnoza potwierdzająca nowotwór powoduje ogromny stres i traumę u pacjenta. Zły stan psychiczny może spowodować brak chęci do współpracy z fizjoterapeutą, a w efekcie utrudniać ogólny proces leczenia. Fizjoterapeuci powinni w szczególny sposób zwracać uwagę na zasady etyki zawodu oraz możliwości wsparcia psychicznego pacjentów podczas terapii. Zmniejszenie stresu u pacjentów oraz zdobycie ich zaufania może pomóc im w szybszym powrocie do zdrowia.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, onkologia, etyka, wsparcie psychologiczne

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Coaching jako narzędzie motywowania fizjoterapeutów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Damian Durlak


Damian Durlak – Coaching jako narzędzie motywowania fizjoterapeutów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 144-148

Streszczenie

Wstęp. Rozwój zawodowy jest istotny wśród specjalistów wszystkich dziedzin. Również fizjoterapeuci powinni dbać o swój rozwój zawodowy oraz edukacyjny. Coaching jest w stanie pomóc im w wyznaczeniu i osiągnięciu celów.
Cel. Artykuł poświęcono opisowi coachingu i możliwości jego wykorzystania wśród fizjoterapeutów.
Metoda: Wykorzystano przegląd literatury, koncentrując się na pracach na temat coachingu wśród pracowników personelu medycznego.
Wyniki. Zdecydowana większość opracowań podkreśla pozytywne cechy coachingu oraz jego skuteczność w rozwoju zawodowym, edukacyjnym i personalnym pracowników medycznych. Wśród wad tego podejścia wspomniano głównie o potrzebie dopasowania czasowego i tematycznego zajęć do konkretnych zawodów medycznych.
Podsumowanie. Coaching wśród fizjoterapeutów nie jest jeszcze popularnym tematem. Powinien być on bardziej rozpowszechniony, aby zachęcać do dalszego rozwoju niezależnie od poziomu wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Słowa kluczowe:
fizjoterapeuci, coaching, rozwój zawodowy, kompetencje, kwalifikacje

Prawo pracy dla fizjoterapeutów w Polsce

Damian Durlak


Damian Durlak – Prawo pracy dla fizjoterapeutów w Polsce. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 30-36

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1428mY

Streszczenie

Podstawowa znajomość prawa pracy jest obowiązkiem każdego pracownika. Zapoznanie się z odpowiednimi artykułami ustaw i rozporządzeń może uratować nieświadomego pracownika przed pozwem ze strony pracodawcy lub też da podstawę do dochodzenia swoich roszczeń, gdy to pracodawca naruszył dobro pracownika. W przypadku pracowników medycznych jest to szczególnie istotne. Fizjoterapeutów, jako pracowników jednego z zawodów medycznych, obejmują odmienne przepisy dotyczące chociażby godzin pracy lub wynagrodzenia za pracę poza wymiarem czasu pracy. Panująca pandemia COVID-19 dodatkowo przyczyniła się do wprowadzenia nowych rozporządzeń, zmieniających sposób wykonywania pracy przez pracowników medycznych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych informacji o prawie pracy z punktu widzenia fizjoterapeuty.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, prawo pracy, COVID-19, zawody medyczne

Skuteczne zamówienia publiczne na sprzęt fizjoterapeutyczny

Damian Durlak


Damian Durlak – Skuteczne zamówienia publiczne na sprzęt fizjoterapeutyczny. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 54-58

Streszczenie
Placówki medyczne nabywające sprzęt medyczny w trybie zamówień publicznych są zobligowane do postępowania zgodnie z opisanymi w ustawach regulacjami. Należyte przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, wybór odpowiedniego zespołu odpowiedzialnego za proces, a przede wszystkim zrozumienie potrzeb i opinii fizjoterapeutów mających w przyszłości wykorzystywać zamawiany sprzęt mogą istotnie wpłynąć na sukces całego procesu. Fizjoterapeuci powinni znać choć podstawowe zagadnienia z zakresu zamówień publicznych, by móc wspomóc innych pracowników w odpowiednim przygotowaniu oferty i w wyborze wykonawcy. Odpowiednia współpraca przyniesie fizjoterapeutom zadowolenie z pracy na odpowiednim sprzęcie, a pacjentom bezpieczne warunki fizjoterapeutyczne.
Słowa kluczowe:
fizjoterapia, zamówienia publiczne, sprzęt fizjoterapeutyczny
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wykorzystanie lasera frakcyjnego CO2 przez fizjoterapeutów

Damian Durlak

Damian Durlak – Wykorzystanie lasera frakcyjnego CO2 przez fizjoterapeutów. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 32-36

Streszczenie
Zarówno w fizjoterapii, jak i w kosmetologii estetycznej wykorzystywane mogą być podobne techniki oraz sprzęty. Fizjoterapeuci dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu w fizykoterapii mogą z powodzeniem wykonywać zabiegi fizjoterapii estetycznej.
Opracowanie służy przybliżeniu tematyki budowy skóry, laseroterapii oraz wykorzystania lasera frakcyjnego CO2 w kosmetologii estetycznej. Opisano możliwości pomocy pacjentom po wypadkach w kwestii estetyki z wykorzystaniem fizjoterapii estetycznej.
Zdecydowana większość analizowanych pozycji literatury odnosiła się do skutecznego wykorzystania laseroterapii w leczeniu blizn (zwłaszcza pooparzeniowych). Wymieniono również skuteczność zastosowania laserów w przypadku schorzeń układu ruchu, a także w przypadku leczenia defektów czysto estetycznych.
Fizjoterapia estetyczna jest tematyką wciąż słabo zbadaną. Jest ona jednak możliwa do wykorzystania przez każdego fizjoterapeutę zainteresowanego tematyką kosmetologii i medycyny estetycznej, a także posiadającego doświadczenie w fizykoterapii.
Słowa kluczowe:
fizjoterapia estetyczna, kosmetologia estetyczna, laseroterapia, laser frakcyjny CO2
Artykuł wyłącznie w j. polskim

Rola fizjoterapeuty w aktywności fizycznej u osób pracujących zdalnie

Damian Durlak

Damian Durlak – Rola fizjoterapeuty w aktywności fizycznej u osób pracujących zdalnie. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 226-232

Streszczenie
Wstęp. Pandemia COVID-19 spowodowała wprowadzenie restrykcji w wielu krajach, które zmuszały lub zachęcały obywateli do pozostania w izolacji, najlepiej w domu. W wielu krajach pracodawcy wysłali pracowników do pracy zdalnej. Z kolei siłownie oraz inne miejsca sportu i rekreacji zostały zamknięte decyzją rządu. Wszystko to sprawiło, że obywatelom pozostały nieliczne możliwości i motywatory do aktywności fizycznej.
Cel. Niniejszy artykuł poświęcono opisowi możliwych skutków izolacji związanej z pandemią COVID-19 oraz zmniejszonej dziennej aktywności fizycznej obywateli. Przedstawiono proponowane wykorzystanie telefizjoterapii w celu zapobiegania schorzeniom.
Metoda. W niniejszym artykule wykorzystano systematyczny przegląd literatury oraz dyskusję na temat obecnej sytuacji pracy zdalnej w Polsce, wad przedłużającej się izolacji obywateli oraz obszarów, w jakich fizjoterapeuci mogą pomóc osobom przebywającym długo w zamknięciu.
Wyniki. Redukcja dziennej aktywności fizycznej powoduje znaczne zmiany w organizmie człowieka. Z tego względu nie powinna być ignorowana. Pacjenci z konkretnymi jednostkami chorobowymi mogą kontynuować swoją terapię, korzystając z telefizjoterapii. Jednak osoby pracujące z domu również potrzebują dobrego źródła motywacji do aktywności oraz odpowiednio dobranych serii ćwiczeń, aby zachować zdrowie i kondycję fizyczną. Fizjoterapeuci mają okazję dostarczyć usługi w tym zakresie, wykorzystując swoją profesjonalną wiedzę związaną z leczeniem i zapobieganiem chorób.
Podsumowanie. Fizjoterapeuci mają możliwość zaoferowania usług telefizjoterapii wykorzystującej wybraną serię ćwiczeń dla konkretnych grup odbiorców. Pozwala to na uzyskanie sytuacji, w której wszyscy wygrywają: fizjoterapeuci utrzymują pracę i zarobki w zamian za delikatnie odmienne zadania zawodowe, natomiast klienci zyskują profesjonalne źródło pożytecznych ćwiczeń.
Słowa kluczowe
COVID-19, telefizjoterapia, aktywność fizyczna, praca z domu
Artykuł wyłącznie w j. polskim

Opinia fizjoterapeutów na temat wpływu pracy Inspektora Ochrony Danych na bezpieczeństwo danych pacjentów

Damian Durlak

Damian Durlak – Opinion of physiotherapists on the impact of the work of the Data Protection Officer on the security of patient data. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 32-37

Streszczenie

Wstęp. Ze względu na potrzebę stałej ochrony danych osobowych pacjentów i znajomość dotyczących ich przepisów prawa, a także roli Inspektora Ochrony Danych (IOD) w systemie ochrony zdrowia, istotne jest, by fizjoterapeuci praktykujący swój zawód posiadali aktualną wiedzę na temat przepisów prawa i wiedzieli, do kogo zwrócić się z problemami.

Cel badania. Celem badania było stwierdzenie, czy między cechami socjodemograficznymi respondentów a ich opiniami i wiedzą z zakresu prawa ochrony danych i roli IOD występuje istotna statystycznie korelacja.

Materiał i metoda. W badaniu wykorzystano autorski formularz ankiety. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na grupie 101 fizjoterapeutów czynnie uprawiających zawód.

Wyniki. Badani fizjoterapeuci czuli potrzebę odświeżenia wiedzy z zakresu prawa medycznego. Nie wierzyli w możliwość poprawy bezpieczeństwa danych i podniesienia jakości usług przez IOD, ale jednocześnie spotkali się kiedyś ze złamaniem prawa ochrony danych. Większość wykorzystanych zmiennych była istotnie statystycznie skorelowana.

Wnioski. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, prawa medycznego i zadań IOD powinno być prowadzone w placówkach medycznych. Podniesienie wiedzy pracowników z tego zakresu pozwoli zabezpieczyć interesy fizjoterapeutów i ich pacjentów.

Słowa kluczowe:

fizjoterapeuci, Inspektor Ochrony Danych, dane osobowe, dane medyczne pacjentów

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Stan wiedzy fizjoterapeutów na temat promocji zdrowia

Damian Durlak

Damian Durlak – Knowledge of physiotherapists on health promotion. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 158-163

Streszczenie
Wstęp. Wysoki poziom wiedzy fizjoterapeutów w zakresie promocji zdrowia i prawidłowych parametrów organizmu jest konieczny do prawidłowego przekazywania informacji pacjentom. Rehabilitanci powinni również swoim stylem życia pokazywać dobry przykład chorym i zachęcać do zmiany nawyków osób znała prawidłowe parametry ciała. Niepokojąco mały odsetek osób propagował wśród pacjentów zdrowy styl życia. Odpowiedzi na większość pytań były skorelowane z cechami socjodemograficznymi.
Wnioski. Dodatkowe programy promujące przekazywanie wiedzy pacjentom przez fizjoterapeutów powinny być wprowadzone w większości placówek medycznych. Rehabilitanci powinni być zachęcani do dzielenia się swoją wiedzą z zakresu zdrowego stylu życia.
Słowa kluczowe:
fizjoterapeuci, promocja zdrowia, parametry organizmu
Artykuł wyłącznie w j. polskim

1 2