Praca fizjoterapeuty z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Damian Durlak

 

Damian Durlak – Physiotherapy for individuals with intellectual disabilities –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 78-82

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8AB4

Streszczenie
Niepełnosprawność intelektualna dotyka od 1 do 3% społeczeństwa, przy czym wśród mieszkańców krajów rozwijających się ten odsetek jest wyższy. Ze względu na możliwe występowanie ograniczeń w_zakresie ruchu u_osób niepełnosprawnych intelektualnie fizjoterapia może być nieocenionym elementem wsparcia pacjenta w_lepszym funkcjonowaniu. Konieczne jest jednak zrozumienie kluczowych kwestii w_pracy z_pacjentami z_tej grupy. Niniejszy artykuł poświęcony został przybliżeniu tematyki niepełnosprawności intelektualnej oraz kwestii, na jakie fizjoterapeuta powinien zwrócić uwagę przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Słowa kluczowe:
fizjoterapia, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Big Data i statystyka medyczna w fizjoterapii

Damian Durlak

Damian Durlak – Big Data and medical statistics in physiotherapy. Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 47-51

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20BAB4

Streszczenie
Podejmowanie decyzji jest trudnym zadaniem w życiu każdej osoby. Fizjoterapeuci podczas wykonywania swojego zawodu mogą potrzebować dostępu do cennych informacji, które pomogą im w trafniejszym podjęciu decyzji oraz w zrozumieniu prawidłowości obserwowanych w zebranych danych. Pomocne w tym może być Big Data oraz statystyka medyczna. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tej tematyki.

Słowa kluczowe:
Big Data, statystyka medyczna, podejmowanie decyzji

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Praca fizjoterapeuty z osobami transpłciowymi

Damian Durlak

 

Damian Durlak – Physiotherapy work with transgender individuals . Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 36-40

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20AF58

Streszczenie
Transpłciowość jest trudnym zagadnieniem medycyny, choć towarzyszy człowiekowi niemalże od początków ludzkości. W jej ramach zawiera się transseksualizm – niezgodność płci psychicznej i płci metrykalnej. Osoby transseksualne dążą do zmiany swojej płci poprzez terapię hormonalną i zabiegi chirurgiczne. Fizjoterapeuci w swojej pracy mogą napotkać osoby transpłciowe na różnym etapie terapii. Aby uniknąć wywoływania u pacjentów transpłciowych dodatkowego obciążenia psychicznego, konieczne jest poznanie przez fizjoterapeutów specyfiki transseksualizmu oraz kwestii, na jakie powinni zwrócić uwagę podczas wykonywania zawodu. Celem pracy jest wskazanie, czym jest transpłciowość oraz w jaki sposób fizjoterapeuta powinien pracować z osobami transpłciowymi.
Słowa kluczowe:
fizjoterapia, transpłciowość, transseksualizm
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ubezpieczenie społeczne fizjoterapeutów

Damian Durlak


Damian Durlak – Ubezpieczenie społeczne fizjoterapeutów. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 116-119

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143Sbq

Streszczenie:

Fizjoterapeuci ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu są szczególnie narażeni na wypadki przy pracy. Istniejące w Polsce ubezpieczenie społeczne umożliwia im jednak zabezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy. W niniejszym artykule zawarto najważniejsze kwestie dotyczące definicji i rodzajów ubezpieczeń społecznych, z jakich mogą korzystać fizjoterapeuci. Opisano powiązanie między prawem pracy a ubezpieczeniem społecznym. Przedstawiono również świadczenia, jakie przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Ze względu na wymagającą pracę oraz ryzyko wypadku przy pracy istotne jest, aby fizjoterapeuci byli świadomi swoich praw i obowiązków, a w razie potrzeby – by korzystali z ubezpieczenia społecznego.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne, fizjoterapeuci, ubezpieczenie wypadkowe, wypadki przy pracy

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. polskim

Prawo własności intelektualnej w fizjoterapii

Damian Durlak


Damian Durlak – Prawo własności intelektualnej w fizjoterapii. Fizjoterapia Polska 2023; 23(2);
134-136

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DF83B

Streszczenie
Prawo własności intelektualnej dotyczy wielu sfer codziennej działalności. W wielu momentach sięgamy po czyjeś wynalazki, a czasami sami stajemy się autorem dzieł literackich, fotograficznych lub audiowizualnych. Także fizjoterapeuci podczas swojej pracy mogą stać się autorami dzieł niematerialnych, np. zdjęć lub nagrań przedstawiających wykonywanie zabiegów według ich autorskiego projektu. Odpowiednia znajomość prawa własności intelektualnej może pomóc w uniknięciu problemów związanych z wykorzystaniem we własnym dziele cudzych wynalazków, a także w zapobieganiu nieuprawnionego dostępu i rozpowszechniania stworzonych dzieł. Celem niniejszego artykułu było przedstawienie pokrótce kwestii związanych z prawem własności intelektualnej, jakie dotyczy także fizjoterapeutów.
Słowa kluczowe
fizjoterapia, prawo własności intelektualnej, dzieła niematerialne
Artykuł tylko w j. polskim

Fizjoterapeutyczne metody leczenia zaburzeń seksualnych związanych z bólem

Damian Durlak


Damian Durlak – Fizjoterapeutyczne metody leczenia zaburzeń seksualnych związanych z bólem. Fizjoterapia Polska 2023; 23(1); 50-53

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG07B1A1

Streszczenie

W holistycznej ocenie stanu zdrowia pacjenta warto uwzględnić nie tylko strefę fizjologiczną i psychologiczną, ale także seksualną. Wpływa ona w silny sposób na ocenę jakości życia człowieka. Zrozumienie problemów pacjenta, zwłaszcza w przypadku zaburzeń seksualnych związanych z bólem, jest konieczne do skutecznego wyleczenia dolegliwości. Fizjoterapeuci również mogą wykorzystać odpowiednią terapię, aby wspomóc leczenie farmakologiczne i psychologiczne.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, dysfunkcje seksualne, ból, dyspareunia

Zmiany podatkowe a prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów

Damian Durlak


Damian Durlak – Zmiany podatkowe a prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 84-87

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20Az0J

Streszczenie

Fizjoterapeuta prowadzący lub myślący o założeniu własnej działalności gospodarczej musi uwzględnić wiele czynników wpływających na rentowność firmy. Wszelkie przewidywalne koszty, a także nagłe kryzysy i zmiany geopolityczne powinny być brane pod uwagę ze względu na ich znaczny wpływ na możliwość dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Niedawne zmiany w polityce podatkowej oraz zawirowania geopolityczne sprawiają, że analiza może stać się jeszcze trudniejsza, a jej wynik nie zawsze optymistyczny.

Słowa kluczowe:
fizjoterapeuci, zmiany podatkowe, inflacja, własna działalność gospodarcza

Artykuł wyłącznie w języku polskim

Kwestie etyczne i psychologiczne fizjoterapii onkologicznej

Damian Durlak


Damian Durlak – Kwestie etyczne i psychologiczne fizjoterapii onkologicznej. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 44-46

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6Sbq

Streszczenie
Choroby nowotworowe są diagnozowane każdego roku u coraz większej grupy pacjentów. Każda diagnoza potwierdzająca nowotwór powoduje ogromny stres i traumę u pacjenta. Zły stan psychiczny może spowodować brak chęci do współpracy z fizjoterapeutą, a w efekcie utrudniać ogólny proces leczenia. Fizjoterapeuci powinni w szczególny sposób zwracać uwagę na zasady etyki zawodu oraz możliwości wsparcia psychicznego pacjentów podczas terapii. Zmniejszenie stresu u pacjentów oraz zdobycie ich zaufania może pomóc im w szybszym powrocie do zdrowia.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, onkologia, etyka, wsparcie psychologiczne

Artykuł tylko w j. polskim

Coaching jako narzędzie motywowania fizjoterapeutów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Damian Durlak


Damian Durlak – Coaching jako narzędzie motywowania fizjoterapeutów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 144-148

Streszczenie

Wstęp. Rozwój zawodowy jest istotny wśród specjalistów wszystkich dziedzin. Również fizjoterapeuci powinni dbać o swój rozwój zawodowy oraz edukacyjny. Coaching jest w stanie pomóc im w wyznaczeniu i osiągnięciu celów.
Cel. Artykuł poświęcono opisowi coachingu i możliwości jego wykorzystania wśród fizjoterapeutów.
Metoda: Wykorzystano przegląd literatury, koncentrując się na pracach na temat coachingu wśród pracowników personelu medycznego.
Wyniki. Zdecydowana większość opracowań podkreśla pozytywne cechy coachingu oraz jego skuteczność w rozwoju zawodowym, edukacyjnym i personalnym pracowników medycznych. Wśród wad tego podejścia wspomniano głównie o potrzebie dopasowania czasowego i tematycznego zajęć do konkretnych zawodów medycznych.
Podsumowanie. Coaching wśród fizjoterapeutów nie jest jeszcze popularnym tematem. Powinien być on bardziej rozpowszechniony, aby zachęcać do dalszego rozwoju niezależnie od poziomu wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Słowa kluczowe:
fizjoterapeuci, coaching, rozwój zawodowy, kompetencje, kwalifikacje

Prawo pracy dla fizjoterapeutów w Polsce

Damian Durlak


Damian Durlak – Prawo pracy dla fizjoterapeutów w Polsce. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 30-36

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1428mY

Streszczenie

Podstawowa znajomość prawa pracy jest obowiązkiem każdego pracownika. Zapoznanie się z odpowiednimi artykułami ustaw i rozporządzeń może uratować nieświadomego pracownika przed pozwem ze strony pracodawcy lub też da podstawę do dochodzenia swoich roszczeń, gdy to pracodawca naruszył dobro pracownika. W przypadku pracowników medycznych jest to szczególnie istotne. Fizjoterapeutów, jako pracowników jednego z zawodów medycznych, obejmują odmienne przepisy dotyczące chociażby godzin pracy lub wynagrodzenia za pracę poza wymiarem czasu pracy. Panująca pandemia COVID-19 dodatkowo przyczyniła się do wprowadzenia nowych rozporządzeń, zmieniających sposób wykonywania pracy przez pracowników medycznych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych informacji o prawie pracy z punktu widzenia fizjoterapeuty.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, prawo pracy, COVID-19, zawody medyczne

1 2 3