Zmiany podatkowe a prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów

Damian Durlak


Damian Durlak – Zmiany podatkowe a prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 84-87

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20Az0J

Streszczenie

Fizjoterapeuta prowadzący lub myślący o założeniu własnej działalności gospodarczej musi uwzględnić wiele czynników wpływających na rentowność firmy. Wszelkie przewidywalne koszty, a także nagłe kryzysy i zmiany geopolityczne powinny być brane pod uwagę ze względu na ich znaczny wpływ na możliwość dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Niedawne zmiany w polityce podatkowej oraz zawirowania geopolityczne sprawiają, że analiza może stać się jeszcze trudniejsza, a jej wynik nie zawsze optymistyczny.

Słowa kluczowe:
fizjoterapeuci, zmiany podatkowe, inflacja, własna działalność gospodarcza

Artykuł wyłącznie w języku polskim

Kwestie etyczne i psychologiczne fizjoterapii onkologicznej

Damian Durlak


Damian Durlak – Kwestie etyczne i psychologiczne fizjoterapii onkologicznej. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 44-46

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6Sbq

Streszczenie
Choroby nowotworowe są diagnozowane każdego roku u coraz większej grupy pacjentów. Każda diagnoza potwierdzająca nowotwór powoduje ogromny stres i traumę u pacjenta. Zły stan psychiczny może spowodować brak chęci do współpracy z fizjoterapeutą, a w efekcie utrudniać ogólny proces leczenia. Fizjoterapeuci powinni w szczególny sposób zwracać uwagę na zasady etyki zawodu oraz możliwości wsparcia psychicznego pacjentów podczas terapii. Zmniejszenie stresu u pacjentów oraz zdobycie ich zaufania może pomóc im w szybszym powrocie do zdrowia.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, onkologia, etyka, wsparcie psychologiczne

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Coaching jako narzędzie motywowania fizjoterapeutów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Damian Durlak


Damian Durlak – Coaching jako narzędzie motywowania fizjoterapeutów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 144-148

Streszczenie

Wstęp. Rozwój zawodowy jest istotny wśród specjalistów wszystkich dziedzin. Również fizjoterapeuci powinni dbać o swój rozwój zawodowy oraz edukacyjny. Coaching jest w stanie pomóc im w wyznaczeniu i osiągnięciu celów.
Cel. Artykuł poświęcono opisowi coachingu i możliwości jego wykorzystania wśród fizjoterapeutów.
Metoda: Wykorzystano przegląd literatury, koncentrując się na pracach na temat coachingu wśród pracowników personelu medycznego.
Wyniki. Zdecydowana większość opracowań podkreśla pozytywne cechy coachingu oraz jego skuteczność w rozwoju zawodowym, edukacyjnym i personalnym pracowników medycznych. Wśród wad tego podejścia wspomniano głównie o potrzebie dopasowania czasowego i tematycznego zajęć do konkretnych zawodów medycznych.
Podsumowanie. Coaching wśród fizjoterapeutów nie jest jeszcze popularnym tematem. Powinien być on bardziej rozpowszechniony, aby zachęcać do dalszego rozwoju niezależnie od poziomu wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Słowa kluczowe:
fizjoterapeuci, coaching, rozwój zawodowy, kompetencje, kwalifikacje

Prawo pracy dla fizjoterapeutów w Polsce

Damian Durlak


Damian Durlak – Prawo pracy dla fizjoterapeutów w Polsce. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 30-36

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1428mY

Streszczenie

Podstawowa znajomość prawa pracy jest obowiązkiem każdego pracownika. Zapoznanie się z odpowiednimi artykułami ustaw i rozporządzeń może uratować nieświadomego pracownika przed pozwem ze strony pracodawcy lub też da podstawę do dochodzenia swoich roszczeń, gdy to pracodawca naruszył dobro pracownika. W przypadku pracowników medycznych jest to szczególnie istotne. Fizjoterapeutów, jako pracowników jednego z zawodów medycznych, obejmują odmienne przepisy dotyczące chociażby godzin pracy lub wynagrodzenia za pracę poza wymiarem czasu pracy. Panująca pandemia COVID-19 dodatkowo przyczyniła się do wprowadzenia nowych rozporządzeń, zmieniających sposób wykonywania pracy przez pracowników medycznych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych informacji o prawie pracy z punktu widzenia fizjoterapeuty.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, prawo pracy, COVID-19, zawody medyczne

Skuteczne zamówienia publiczne na sprzęt fizjoterapeutyczny

Damian Durlak


Damian Durlak – Skuteczne zamówienia publiczne na sprzęt fizjoterapeutyczny. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 54-58

Streszczenie
Placówki medyczne nabywające sprzęt medyczny w trybie zamówień publicznych są zobligowane do postępowania zgodnie z opisanymi w ustawach regulacjami. Należyte przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, wybór odpowiedniego zespołu odpowiedzialnego za proces, a przede wszystkim zrozumienie potrzeb i opinii fizjoterapeutów mających w przyszłości wykorzystywać zamawiany sprzęt mogą istotnie wpłynąć na sukces całego procesu. Fizjoterapeuci powinni znać choć podstawowe zagadnienia z zakresu zamówień publicznych, by móc wspomóc innych pracowników w odpowiednim przygotowaniu oferty i w wyborze wykonawcy. Odpowiednia współpraca przyniesie fizjoterapeutom zadowolenie z pracy na odpowiednim sprzęcie, a pacjentom bezpieczne warunki fizjoterapeutyczne.
Słowa kluczowe:
fizjoterapia, zamówienia publiczne, sprzęt fizjoterapeutyczny
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wykorzystanie lasera frakcyjnego CO2 przez fizjoterapeutów

Damian Durlak

Damian Durlak – Wykorzystanie lasera frakcyjnego CO2 przez fizjoterapeutów. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 32-36

Streszczenie
Zarówno w fizjoterapii, jak i w kosmetologii estetycznej wykorzystywane mogą być podobne techniki oraz sprzęty. Fizjoterapeuci dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu w fizykoterapii mogą z powodzeniem wykonywać zabiegi fizjoterapii estetycznej.
Opracowanie służy przybliżeniu tematyki budowy skóry, laseroterapii oraz wykorzystania lasera frakcyjnego CO2 w kosmetologii estetycznej. Opisano możliwości pomocy pacjentom po wypadkach w kwestii estetyki z wykorzystaniem fizjoterapii estetycznej.
Zdecydowana większość analizowanych pozycji literatury odnosiła się do skutecznego wykorzystania laseroterapii w leczeniu blizn (zwłaszcza pooparzeniowych). Wymieniono również skuteczność zastosowania laserów w przypadku schorzeń układu ruchu, a także w przypadku leczenia defektów czysto estetycznych.
Fizjoterapia estetyczna jest tematyką wciąż słabo zbadaną. Jest ona jednak możliwa do wykorzystania przez każdego fizjoterapeutę zainteresowanego tematyką kosmetologii i medycyny estetycznej, a także posiadającego doświadczenie w fizykoterapii.
Słowa kluczowe:
fizjoterapia estetyczna, kosmetologia estetyczna, laseroterapia, laser frakcyjny CO2
Artykuł wyłącznie w j. polskim

Rola fizjoterapeuty w aktywności fizycznej u osób pracujących zdalnie

Damian Durlak

Damian Durlak – Rola fizjoterapeuty w aktywności fizycznej u osób pracujących zdalnie. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 226-232

Streszczenie
Wstęp. Pandemia COVID-19 spowodowała wprowadzenie restrykcji w wielu krajach, które zmuszały lub zachęcały obywateli do pozostania w izolacji, najlepiej w domu. W wielu krajach pracodawcy wysłali pracowników do pracy zdalnej. Z kolei siłownie oraz inne miejsca sportu i rekreacji zostały zamknięte decyzją rządu. Wszystko to sprawiło, że obywatelom pozostały nieliczne możliwości i motywatory do aktywności fizycznej.
Cel. Niniejszy artykuł poświęcono opisowi możliwych skutków izolacji związanej z pandemią COVID-19 oraz zmniejszonej dziennej aktywności fizycznej obywateli. Przedstawiono proponowane wykorzystanie telefizjoterapii w celu zapobiegania schorzeniom.
Metoda. W niniejszym artykule wykorzystano systematyczny przegląd literatury oraz dyskusję na temat obecnej sytuacji pracy zdalnej w Polsce, wad przedłużającej się izolacji obywateli oraz obszarów, w jakich fizjoterapeuci mogą pomóc osobom przebywającym długo w zamknięciu.
Wyniki. Redukcja dziennej aktywności fizycznej powoduje znaczne zmiany w organizmie człowieka. Z tego względu nie powinna być ignorowana. Pacjenci z konkretnymi jednostkami chorobowymi mogą kontynuować swoją terapię, korzystając z telefizjoterapii. Jednak osoby pracujące z domu również potrzebują dobrego źródła motywacji do aktywności oraz odpowiednio dobranych serii ćwiczeń, aby zachować zdrowie i kondycję fizyczną. Fizjoterapeuci mają okazję dostarczyć usługi w tym zakresie, wykorzystując swoją profesjonalną wiedzę związaną z leczeniem i zapobieganiem chorób.
Podsumowanie. Fizjoterapeuci mają możliwość zaoferowania usług telefizjoterapii wykorzystującej wybraną serię ćwiczeń dla konkretnych grup odbiorców. Pozwala to na uzyskanie sytuacji, w której wszyscy wygrywają: fizjoterapeuci utrzymują pracę i zarobki w zamian za delikatnie odmienne zadania zawodowe, natomiast klienci zyskują profesjonalne źródło pożytecznych ćwiczeń.
Słowa kluczowe
COVID-19, telefizjoterapia, aktywność fizyczna, praca z domu
Artykuł wyłącznie w j. polskim

Opinia fizjoterapeutów na temat wpływu pracy Inspektora Ochrony Danych na bezpieczeństwo danych pacjentów

Damian Durlak

Damian Durlak – Opinion of physiotherapists on the impact of the work of the Data Protection Officer on the security of patient data. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 32-37

Streszczenie

Wstęp. Ze względu na potrzebę stałej ochrony danych osobowych pacjentów i znajomość dotyczących ich przepisów prawa, a także roli Inspektora Ochrony Danych (IOD) w systemie ochrony zdrowia, istotne jest, by fizjoterapeuci praktykujący swój zawód posiadali aktualną wiedzę na temat przepisów prawa i wiedzieli, do kogo zwrócić się z problemami.

Cel badania. Celem badania było stwierdzenie, czy między cechami socjodemograficznymi respondentów a ich opiniami i wiedzą z zakresu prawa ochrony danych i roli IOD występuje istotna statystycznie korelacja.

Materiał i metoda. W badaniu wykorzystano autorski formularz ankiety. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na grupie 101 fizjoterapeutów czynnie uprawiających zawód.

Wyniki. Badani fizjoterapeuci czuli potrzebę odświeżenia wiedzy z zakresu prawa medycznego. Nie wierzyli w możliwość poprawy bezpieczeństwa danych i podniesienia jakości usług przez IOD, ale jednocześnie spotkali się kiedyś ze złamaniem prawa ochrony danych. Większość wykorzystanych zmiennych była istotnie statystycznie skorelowana.

Wnioski. Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, prawa medycznego i zadań IOD powinno być prowadzone w placówkach medycznych. Podniesienie wiedzy pracowników z tego zakresu pozwoli zabezpieczyć interesy fizjoterapeutów i ich pacjentów.

Słowa kluczowe:

fizjoterapeuci, Inspektor Ochrony Danych, dane osobowe, dane medyczne pacjentów

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Stan wiedzy fizjoterapeutów na temat promocji zdrowia

Damian Durlak

Damian Durlak – Knowledge of physiotherapists on health promotion. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 158-163

Streszczenie
Wstęp. Wysoki poziom wiedzy fizjoterapeutów w zakresie promocji zdrowia i prawidłowych parametrów organizmu jest konieczny do prawidłowego przekazywania informacji pacjentom. Rehabilitanci powinni również swoim stylem życia pokazywać dobry przykład chorym i zachęcać do zmiany nawyków osób znała prawidłowe parametry ciała. Niepokojąco mały odsetek osób propagował wśród pacjentów zdrowy styl życia. Odpowiedzi na większość pytań były skorelowane z cechami socjodemograficznymi.
Wnioski. Dodatkowe programy promujące przekazywanie wiedzy pacjentom przez fizjoterapeutów powinny być wprowadzone w większości placówek medycznych. Rehabilitanci powinni być zachęcani do dzielenia się swoją wiedzą z zakresu zdrowego stylu życia.
Słowa kluczowe:
fizjoterapeuci, promocja zdrowia, parametry organizmu
Artykuł wyłącznie w j. polskim

Wpływ zasad BHP na bezpieczeństwo pracy fizjoterapeutów

Damian Durlak

D. Durlak – The influence of health and safety regulations on the work safety of physiotherapists. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 26-31

Streszczenie
Wstęp. Fizjoterapeuci są grupą zawodową szczególnie narażoną na urazy narządu ruchu wynikające ze specyfiki ich pracy. Dla ochrony ich organizmów podczas wykonywania zawodu stosowane są zasady BHP i ergonomii. Aby były one skuteczne, konieczna jest znajomość ich zasad wśród pracowników, a także odpowiednie podejście do ich stosowania.
Cel badania. W celu określenia grup, dla których zasadne byłoby skierowanie dodatkowych szkoleń, określono opinie i wiedzę grupy fizjoterapeutów z zakresu BHP i ergonomii. Zbadano występowanie istotnej statystycznie korelacji między odpowiedziami a cechami socjodemograficznymi respondentów.
Materiał i metoda. W badaniu wykorzystano autorski formularz ankiety zawierającej pytania na temat stosowania zasad BHP i ergonomii. Badanie przeprowadzono na grupie 101 fizjoterapeutów czynnie wykonujących zawód.
Wyniki. Większość odpowiedzi na zadane pytania była skorelowana z cechami socjodemograficznymi respondentów. Większość respondentów uważa, że otrzymali wystarczające szkolenia z zakresu BHP, jednak nie wierzą, by wiedza ta mogła poprawić jakość pracy lub zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby zawodowe.
Wnioski. Dla skutecznej ochrony organizmów fizjoterapeutów przed skutkami ich pracy konieczne jest stałe odświeżanie ich wiedzy z zakresu BHP i ergonomii. Odpowiednio przygotowane szkolenia mogą pomóc w zmianie nastawienia pracowników względem zasad bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe:
fizjoterapeuci, choroby zawodowe, bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia
Artykuł wyłącznie w j. polskim

1 2