Praca fizjoterapeuty z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Damian Durlak

 

Damian Durlak – Physiotherapy for individuals with intellectual disabilities –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 78-82

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8AB4

Streszczenie
Niepełnosprawność intelektualna dotyka od 1 do 3% społeczeństwa, przy czym wśród mieszkańców krajów rozwijających się ten odsetek jest wyższy. Ze względu na możliwe występowanie ograniczeń w_zakresie ruchu u_osób niepełnosprawnych intelektualnie fizjoterapia może być nieocenionym elementem wsparcia pacjenta w_lepszym funkcjonowaniu. Konieczne jest jednak zrozumienie kluczowych kwestii w_pracy z_pacjentami z_tej grupy. Niniejszy artykuł poświęcony został przybliżeniu tematyki niepełnosprawności intelektualnej oraz kwestii, na jakie fizjoterapeuta powinien zwrócić uwagę przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
Słowa kluczowe:
fizjoterapia, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) czy prywatnie? Wady i zalety systemu świadczeń z zakresu fizjoterapii

Józefa Dąbek, Barbara Hebenstreit, Oliwia Kabalak, Monika Janowska, Magdalena Szynal, Halina Kulik

Józefa Dąbek, Barbara Hebenstreit, Oliwia Kabalak, Monika Janowska, Magdalena Szynal, Halina Kulik – Within the National Health Fund (NFZ) or privately? Advantages and disadvantages of the physiotherapy services system . Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 258-274

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20BD9s

Streszczenie
Wstęp. Wraz z wejściem w życie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty zawód fizjoterapeuty stał się samodzielnym zawodem medycznym. Nowelizacja ustawy w 2019 roku znacznie poszerzyła zakres kompetencji wykonawców wymienionego zawodu i umocniła jego pozycję w systemie ochrony zdrowia.
Celem pracy była analiza korzystania z systemu świadczeń fizjoterapeutycznych w ramach publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej.
Materiał i metody. Badaniem objęto ogółem 606 osób (100%). Zdecydowaną większość stanowiły kobiety (506; 83,5%). Średnia wieku badanych wynosiła 28 lat. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety utworzony i udostępniony za pomocą formularza Google.
Wyniki. Do najczęściej stosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych w zakresie fizjoterapii w ramach publicznej opieki zdrowotnej należała fizykoterapia (129; 34%) i kinezyterapia (109; 28,8%), a najczęściej wskazywaną przyczyną korzystania z wymienionej formy był uraz lub wypadek (83; 38,4%) i ból związany z trybem życia (60; 27,8%). Za zaletę usług fizjoterapeutycznych świadczonych w ramach publicznej opieki zdrowotnej najwięcej respondentów uznawało brak opłaty za wizytę (153; 63%) oraz możliwość korzystania z usług wykwalifikowanych specjalistów (42; 17,3%), natomiast za największą wadę – długi czas oczekiwania na wizytę (138; 35,9%) i niewystarczające wyposażenie placówek (67; 17,4%). Do najczęściej stosowanych usług fizjoterapeutycznych w sektorze prywatnym należał: masaż (179; 27,8%) i terapia manualna (136; 21,1%), a do najczęstszych przyczyn korzystania ze wymienionych świadczeń – ból związany z trybem życia (133; 36,3%) oraz uraz lub wypadek (112; 30,6%). Najwięcej osób uznało krótkie terminy oczekiwania na usługi (218; 22,2%) oraz zaangażowanie fizjoterapeuty (211; 21,5%) za największe zalety świadczeń komercyjnych, a wysokie ceny usług (196; 61,1%) – za wadę.
Wnioski
1. Ponad połowa objętych badaniem osób korzystała z usług fizjoterapeutycznych, w tym zdecydowana większość – z usług komercyjnych.
2. Zaobserwowano różnice dotyczące przyczyn korzystania z usług fizjoterapeutycznych i rodzaju stosowanych terapii w ramach publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej: ze świadczeń publicznych badani najczęściej korzystali z powodu urazu lub wypadku, natomiast ze świadczeń prywatnych z powodu dolegliwości bólowych związanych z trybem życia, a do najczęściej stosowanych w ramach świadczeń publicznych zabiegów fizjoterapeutycznych należała fizykoterapia i kinezyterapia, zaś w sektorze prywatnym: masaż i terapia manualna.
3. Za zaletę usług fizjoterapeutycznych świadczonych w ramach publicznej opieki zdrowotnej najwięcej respondentów uznało brak opłaty za wizytę oraz możliwość korzystania z usług wykwalifikowanych specjalistów, a w sektorze prywatnym – krótkie terminy oczekiwania na usługi i większe zaangażowanie fizjoterapeuty.
4. W opinii badanych wadą świadczeń fizjoterapeutycznych w ramach publicznej opieki zdrowotnej był długi czas oczekiwania na terapię i niewystarczające wyposażenie placówki, a w sektorze prywatnym – wysokie ceny usług.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, sektor publiczny, sektor prywatny

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ aktywności fizycznej na stan funkcjonalny pacjentów z_zesztywniającym zapaleniem stawów (ZZSK) – przegląd literatury

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło

 

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło – The impact of physical activity on the functional status of patients with ankylosing spondylitis (AS) – A literature review. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 202-206

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A311

Streszczenie
Wstęp. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) to jedna z najczęściej występujących chorób reumatoidalnych. W przebiegu tej choroby zajęty jest głównie układ mięśniowo-szkieletowy. W procesie leczenia należy wziąć pod uwagę aktualny stan ogólny, progresję choroby oraz funkcjonowanie pacjenta.
Cel pracy. Celem pracy była próba oceny wypływu aktywności fizycznej na stan funkcjonalny pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa na podstawie dostępnej literatury.
Materiał i metody. Przeanalizowana została dostępna literatura w oparciu o anglojęzyczne bazy danych PubMed, ScienceDirect oraz inne, wykorzystując wyszukiwarkę Google Scholar. Analizie poddano 17 artykułów spośród 55 wyszukanych powyższą metodą. Jako kryterium wyszukiwania przyjęto publikacje opublikowane do 10.10.2023 roku, używając następujących słów kluczowych: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, aktywność fizyczna, fizjoterapia.
Wyniki. W większości aktywność fizyczna wykonywana przez pacjentów z ZZSK jest skuteczna w zakresie poprawy ich funkcjonowania. Konieczne są dodatkowe badania w celu bardziej jednoznacznego określenia wpływu nienadzorowanych ćwiczeń na tę grupę pacjentów.
Wnioski. Współczesne badania wskazują, że aktywność ruchowa wykonywana przez pacjentów w większości wydaje się być skuteczna w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Wyniki badań na temat skuteczności stosowania ćwiczeń nienadzorowanych przez pacjentów są rozbieżne. Wskazują one zarówno wysoką, jak i niską skuteczność w zależności od przeprowadzonego badania. Konieczne są dalsze badania w tym zakresie w celu wyciągnięcia bardziej wiążących wniosków.
Słowa kluczowe:
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, aktywność fizyczna, fizjoterapia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zastosowanie interaktywnych gier konsolowych w rehabilitacji kardiologicznej: badanie pilotażowe

Kamil Szcześniak, Iwona Sarna, Anna Mierzyńska, Rafał Dąbrowski, Edyta Smolis-Bąk

 

Kamil Szcześniak, Iwona Sarna, Anna Mierzyńska, Rafał Dąbrowski, Edyta Smolis-Bąk– The application of console games – exergames in cardiac rehabilitation: a pilot study. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 182-191

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20AR1N

Streszczenie
Wprowadzenie. Zbyt wiele osób unika regularnej aktywności fizycznej, dlatego podejmowane są różne strategie mające na celu zwiększenie ich motywacji. W ostatnich latach zyskały popularność ćwiczenia z wykorzystaniem gier konsolowych, tzw. exergames.
Cele pracy. Czy exergames są przydatne w rehabilitacji kardiologicznej? Jaki jest odbiór systemu ActivLife przez pacjentów? Czy można bezpiecznie wykorzystywać ActivLife z pacjentami kardiologicznymi?
Materiał i metodyka. W badaniu wzięli udział pacjenci skierowani na wczesną, poszpitalną rehabilitację stacjonarną. Wszyscy uczestnicy brali udział w treningu wytrzymałościowym na cykloergometrach oraz w ćwiczeniach fitness (dynamiczne, rozciąganie, koordynacja, równowaga) z elementami treningu oporowego 5 razy w tygodniu. W grupie testowej program rehabilitacyjny został uzupełniony o trening z wykorzystaniem sprzętu ActivLife. Treningi odbywały się codziennie, 5 razy w tygodniu. Obejmowały one program treningowy składający się z 7 ćwiczeń rozwijających zdolności motoryczne: koordynację, siłę i równowagę w formie aktywności podobnych do tradycyjnych ćwiczeń – przysiady, zgięcia boczne, ruchy w trzech płaszczyznach kończyn górnych oraz odchylenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej. Treningi trwały od 15 do 20 minut.
Wyniki. Po rehabilitacji zauważono znaczącą poprawę tolerancji wysiłku u pacjentów w obu grupach w następujących testach: 6MWT [m] – grupa testowa: 369 vs 426, p < 0,05, grupa kontrolna: 341 vs 434, p < 0,001; test siły mięśni kończyn dolnych (liczba powtórzeń / 30 s) wynosił: grupa testowa: 11,4 vs 13,6, p < 0,001, grupa kontrolna: 9,9 vs 13,1, p < 0,001 oraz w teście Up & Go [s]: grupa testowa 7,8 vs 6,7, p < 0,01, grupa kontrolna 8,4 vs 7,3, p < 0,01.
Wnioski. Interaktywne gry konsolowe są oceniane przez pacjentów z problemami kardiologicznymi jako atrakcyjna, bezpieczna i użyteczna metoda ćwiczeń. Trening z wykorzystaniem sprzętu ActivLife okazał się równie efektywny jak tradycyjne ćwiczenia.
Słowa kluczowe:
exergames, rehabilitacja kardiologiczna, fizjoterapia, ćwiczenia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ ćwiczeń ekscentrycznych i terapii falą uderzeniową u osób z tendinopatią ścięgna Achillesa – przegląd literatury

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło

 

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło – Effect of eccentric exercise and shock wave therapy in patients with Achilles tendinopathy – a review of the literature . Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 92-96

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A1BB

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy była próba oceny skuteczności treningu wykorzystującego ćwiczenia ekscentryczne oraz terapię falą uderzeniową u osób z tendinopatią ścięgna Achillesa.
Materiał i metodyka. Przeanalizowana została dostępna literatura w oparciu o anglojęzyczne bazy danych PubMed, Scopus, ScienceDirect, Medline oraz inne, wykorzystując wyszukiwarkę Google Scholar. Analizie poddano 20 artykułów spośród 120 wyszukanych powyższą metodą. Wykorzystano publikacje opublikowane do dnia 24.09.2023, używając następujących słów kluczowych: tendinopatia ścięgna Achillesa, fizjoterapia, fala uderzeniowa, protokół Alfredsona, ćwiczenia ekscentryczne.
Wyniki. Po przeanalizowaniu prac zauważono, że ćwiczenia ekscentryczne na podstawie protokołu Alfredsona są skuteczne w leczeniu tendinopatii ścięgna Achillesa. Terapia falą uderzeniową wydaje się w większości bezpieczną i skuteczną formą leczenia.
Wnioski. Współczesne badania wskazują, że metody leczenia zachowawczego w postaci ćwiczeń ekscentrycznych oraz terapii falą uderzeniową są skuteczne w leczeniu tendinopatii ścięgna Achillesa. Choć badania na temat efektywności stosowania terapii falą uderzeniową są niskiej jakości, w większości wydaje się ona bezpieczną i skuteczną formą leczenia tendinopatii ścięgna Achillesa.
Słowa kluczowe:
tendinopatia ścięgna Achillesa, fizjoterapia, fala uderzeniowa, protokół Alfredsona, ćwiczenia ekscentryczne
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Fizjoterapeutyczna diagnostyka funkcjonalna w ginekologii

Małgorzata Wójcik, Katarzyna Placek, Renata Szczepaniak

 

Małgorzata Wójcik, Katarzyna Placek, Renata Szczepaniak – Physiotherapeutic assessment in gynecology. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 54-64

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A1B6

Streszczenie
Wprowadzenie. Schorzenia ginekologiczne często manifestują się odczuwaniem dolegliwości bólowych. Zaburzenia ze strony narządu ruchu mogą być przyczyną wystąpienia objawów, które mogą imitować choroby narządów wewnętrznych, również narządy wewnętrzne mogą imitować objawy dysfunkcji dla narządu ruchu. Toczący się proces chorobowy w obrębie danego narządu wewnętrznego może wywołać reakcję odruchową ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, np. zablokowanie stawów kręgosłupa w odpowiadającym narządowi segmentowi kręgosłupa.
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie fizjoterapeutycznej diagnostyki funkcjonalnej miednicy w odniesieniu do ginekologii.
Materiał i metody. Dwóch niezależnych recenzentów przeszukało medyczne i publiczne bazy danych, takie jak PubMed, Scopus i PEDro, używając wyszukiwanych terminów i MeSH, takich jak fizjoterapia, diagnostyka funkcjonalna, ocena funkcjonalna, ginekologia. Kryterium włączenia był artykuł opublikowany w recenzowanym czasopiśmie, bez ograniczeń co do zakresu roku publikacji. Nie było ograniczeń co do języka publikacji. Bazy danych czasopism zostały przejrzane między majem a czerwcem 2023 roku.
Wnioski. W publikacjach o charakterze naukowym brakuje opisu funkcjonalnego badania fizjoterapeutycznego w zakresie ginekologii z uwzględnienim typów postawy i miednicy.
Słowa kluczowe:
fizjoterapia, ocena funkcjonalna, ginekologia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Praca fizjoterapeuty z osobami transpłciowymi

Damian Durlak

 

Damian Durlak – Physiotherapy work with transgender individuals . Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 36-40

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20AF58

Streszczenie
Transpłciowość jest trudnym zagadnieniem medycyny, choć towarzyszy człowiekowi niemalże od początków ludzkości. W jej ramach zawiera się transseksualizm – niezgodność płci psychicznej i płci metrykalnej. Osoby transseksualne dążą do zmiany swojej płci poprzez terapię hormonalną i zabiegi chirurgiczne. Fizjoterapeuci w swojej pracy mogą napotkać osoby transpłciowe na różnym etapie terapii. Aby uniknąć wywoływania u pacjentów transpłciowych dodatkowego obciążenia psychicznego, konieczne jest poznanie przez fizjoterapeutów specyfiki transseksualizmu oraz kwestii, na jakie powinni zwrócić uwagę podczas wykonywania zawodu. Celem pracy jest wskazanie, czym jest transpłciowość oraz w jaki sposób fizjoterapeuta powinien pracować z osobami transpłciowymi.
Słowa kluczowe:
fizjoterapia, transpłciowość, transseksualizm
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Możliwości postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z zespołem odpychania

Agnieszka Drozd, Maja Nowacka-Kłos, Rita Hansdorfer-Korzon


Agnieszka Drozd, Maja Nowacka-Kłos, Rita Hansdorfer-Korzon – Possibilities of physiotherapeutic treatment in the case of patients with pusher syndrome. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 146-164

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143k5q

Streszczenie
Następstwem uszkodzenia struktur mózgu często są różnego typu zaburzenia percepcyjno-motoryczne. Jednym z nich jest zespół odpychania (ang. Pusher Syndrome, PS). Jest on definiowany jako zaburzenie postrzegania pozycji ciała w płaszczyźnie czołowej, co w konsekwencji utrudnia utrzymanie prawidłowej pionowej postawy. Występuje najczęściej u osób po udarze prawej półkuli mózgu, w tylno-bocznej okolicy wzgórza, a jego częstotliwość szacuje się na około 9–50%. Jest to jednak wciąż mało poznany syndrom i zbyt rzadko diagnozowany. Prawidłowe, wczesne rozpoznanie zespołu pushera oraz wprowadzenie odpowiedniej fizjoterapii pozwala skrócić czas rehabilitacji pacjenta i przyspieszyć jego powrót do sprawności. Celem pracy jest przedstawienie zasad i możliwości terapii osób z zespołem odpychania.

Słowa kluczowe:
zespół pushera, rozpoznanie, zasady terapii, fizjoterapia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Interdyscyplinarna koncepcja leczenia porażenia Bella – opis przypadku

Konrad Kijak, Łukasz Kopacz, Grzegorz Cieślar, Zbigniew Śliwiński, Piotr Skomro, Małgorzata Kowacka, Paweł Berczyński, Danuta Lietz-Kijak


Konrad Kijak, Łukasz Kopacz, Grzegorz Cieślar, Zbigniew Śliwiński, Piotr Skomro, Małgorzata Kowacka, Paweł Berczyński, Danuta Lietz-Kijak –
An interdisciplinary concept for the treatment of Bell’s palsy – a case report. Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 62-69

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DF923

Streszczenie

Wprowadzenie. Porażenie Bella to samoistne porażenie nerwu twarzowego (czyli nerwu czaszkowego VII). Objawia się osłabieniem mięśni prowadzącym do asymetrii twarzy, opadającym kącikiem ust, utratą zdolności gwizdania, mrugania, zamykania powiek, zaciskania ust czy uśmiechania się. Czoło po stronie dotkniętej chorobą staje się gładkie, a pacjent nie jest w stanie marszczyć ani unosić brwi.

Cel. Celem badania była ocena wpływu łączonych metod elektrofizycznych i fizjoterapeutycznych na przyspieszenie powrotu do zdrowia po porażeniu nerwu twarzowego.

Materiał i metody. Autorzy opisują dwa przypadki porażenia Bella, leczonego z jednoczesnym zastosowaniem metod elektrofizycznych w postaci pola elektromagnetycznego o skrajnie niskiej częstotliwości (ELF-EMF) i wysokoenergetycznego światła LED oraz metod fizjoterapii, tj. proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania ruchu (PNF ) i kinesiotapingu (KT).

Wyniki. Po czterech tygodniach zabiegów elektrofizycznych i fizjoterapeutycznych uzyskano w pełni zadowalający i stabilny efekt terapeutyczny.

Wnioski. Terapia interdyscyplinarna z wykorzystaniem ELF-EMF + LED w połączeniu z zabiegami PNF i KT okazała się skuteczna w przyspieszeniu powrotu do zdrowia po porażeniu nerwu twarzowego. Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia odpowiednich protokołów.

Słowa kluczowe: porażenie Bella, metody elektrofizyczne, fizjoterapia, terapia światłem LED i polem elektromagnetycznym o ekstremalnie niskiej częstotliwości (ELF-MF), proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu (PNF), kinesiotaping (KT)
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zastosowanie Ultrasonografii w fizjoterapii i rehabilitacji – słowo wstępu do programu nauczania fizjoterapeutów

Dominik Sieroń, Izabella Jabłońska, Maciej Kostrzewa, Dawid Lukoszek, Jan Szczegielniak, Rafał Trąbka, Karol Szyluk, Aleksander Sieroń


Dominik Sieroń, Izabella Jabłońska, Maciej Kostrzewa, Dawid Lukoszek, Jan Szczegielniak, Rafał Trąbka, Karol Szyluk, Aleksander Sieroń – Ultrasonography in physiotherapy and rehabilitation: A physiotherapist’s curriculum introduction.
Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 104-111

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DF2DA

Streszczenie
Badanie ultrasonograficzne staje się coraz popularniejsze wśród fizjoterapeutów. Opracowany termin Rehabilitative Ultrasound Imaging ma za zadanie jasno określić o przydatności tego badania w procesie rehabilitacyjnym oraz niewkraczaniu w proces diagnostyki lekarskiej i kolidowaniu we współpracy między specjalnościami medycznymi. Zastosowanie badania USG w praktyce fizjoterapeutycznej znajduje miejsce w ocenie tkanki i jej funkcji układu mięśniowo-szkieletowego. Obraz rzeczywisty pozwala na dokładną komunikację i aktywację odpowiednich mięśni podczas kinezyterapii, natomiast wykonywanie pomiarów umożliwia obiektywne monitorowanie postępów leczenia. Dodatkowo, badanie USG ma na celu szybkie rozpoznanie przez fizjoterapeutę cech dysfunkcji, które mogą wymagać konsultacji innej specjalności i uniknąć błędu medycznego. Przygotowanie programu edukacyjnego i prowadzenie szkoleń według opracowanych standardów i wytycznych nada słuszności odpowiedniego przygotowania fizjoterapeutów do wykonywania badania ultrasonograficznego oraz rozwieje wątpliwości o zakresie kompetencji fizjoterapeuty i możliwości wykonywania badania USG w środowisku medycznym.
Słowa kluczowe:
ultrasonografia, rehabilitacja, fizjoterapia, diagnostyka
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3 16