Badanie poziomu satysfakcji zawodowej studentów kierunku fizjoterapia po roku nauki w trybie zdalnym w związku z pandemią choroby COVID-19

Katarzyna Placek, Beata Skolik, Renata Szczepaniak, Artur Polczyk, Katarzyna Walicka-Cupryś, Małgorzata Wójcik, Roksana Malak, Ewa Rakowicz, Agnieszka Dąbek-Szwajlik, Tomasz Maicki, Anna Lipińska, Anna Boguniecka, Michał Przybylski, Piotr Chyliński, Janusz Doś, Sebastian Niżnik, Dominik Starski, Mirella Kozakiewicz, Mateusz Curyło


Katarzyna Placek, Beata Skolik, Renata Szczepaniak, Artur Polczyk, Katarzyna Walicka-Cupryś, Małgorzata Wójcik, Roksana Malak, Ewa Rakowicz, Agnieszka Dąbek-Szwajlik, Tomasz Maicki, Anna Lipińska, Anna Boguniecka, Michał Przybylski, Piotr Chyliński, Janusz Doś, Sebastian Niżnik, Dominik Starski, Mirella Kozakiewicz, Mateusz Curyło – Study on the level of professional satisfaction of students of physiotherapy after one year of studying remotely in connection with the COVID-19 pandemic. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 154-161

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A62sK

Streszczenie
Sytuacja związana z pandemią choroby COVID-19 spowodowała praktycznie natychmiastową potrzebę ograniczenia kontaktów społecznych, w tym również dostępu do edukacji w trybie stacjonarnym.
Nauczanie w roku akademickim 2020/2021 prawie całkowicie opierało się o nauczanie zdalne. Studenci kierunków medycznych w szczególny sposób odczuli problem związany z brakiem kontaktu student-pacjent. Staże zawodowe oraz praktyki zostały ograniczone do minimum, a w wielu uczelniach praktyki zawodowe nie odbywały się, co również przełożyło się na zdobywanie wiedzy praktycznej, tak istotnej w pracy przyszłego medyka.
Badaniem objęto studentów z wszystkich województw. Ogólnopolski charakter badań pozwolił uzyskać obiektywne wyniki.
Celem pracy było zbadanie poziomu satysfakcji oraz zdobytych umiejętności studentów kierunku medycznego – fizjoterapii w czasie nauczania w formie zdalnej.
Wyniki badań oraz przegląd literatury dowodzą, że preferowaną formą edukacji na kierunkach medycznych jest forma mieszana, a satysfakcja studentów z formy zdalnej jest raczej niska. Wykazano, że taki sposób kształcenia nie obniża poziomu satysfakcji, a jednocześnie pozytywnie wpływa na aspekt ekonomiczny studiowania.

Słowa kluczowe:
satysfakcja studentów, fizjoterapia, tryb nauki zdalnej, choroba COVID-19

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Fizjoterapeuta – zawód medyczny zaufania publicznego. Czy zasady sporządzania dokumentacji fizjoterapeutycznej temu przeczą…?

Tomasz Pęcherz, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Katarzyna Placek, Dariusz Lusina, Jan W. Raczkowski, Monika Urbanik


Tomasz Pęcherz, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Katarzyna Placek, Dariusz Lusina, Jan W. Raczkowski, Monika Urbanik – Fizjoterapeuta – zawód medyczny zaufania publicznego. Czy zasady sporządzania dokumentacji fizjoterapeutycznej temu przeczą…?. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 102-105

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A66RB

Streszczenie
Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty stanowi zawód fizjoterapeuty zawodem medycznym zaufanie publicznego, autorzy poddają analizie prawnej czy w myśl tej ustawy inne akty prawne w sposób właściwy kwalifikują powyższe kompetencje nadane na mocy ustawy.

Słowa kluczowe:
ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, zawód medyczny zaufania publicznego, dokumentacja medyczna, prawo medyczne w fizjoterapii

Artykuł wyłącznie w j. polskim

Zwichnięcie rzepki – leczenie zachowawcze czy operacyjne?

Dariusz Lusina, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski


Dariusz Lusina, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski – Patellar dislocation – conservative or surgical treatment. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 28-31

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A60LR

Streszczenie
Zwichnięcie rzepki jest stanem nagłym wymagającym doraźnej interwencji lekarskiej, a następnie współpracy ortopedy i fizjoterapeuty w powrocie do pełnej sprawności, a także zmniejszenia ryzyka nawrotu schorzenia. Rzepka stanowi nieodłączny element stawu kolanowego i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie. Pośród stosowanych metod leczenia wyróżnia się metody zachowawcze oraz operacyjne. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje przewaga jednych metod nad innymi. W pozyskiwaniu odpowiedzi na zadane pytanie zostały wykorzystane materiały dostępne w serwisie PubMed oraz Cochrane Library. Ze względu na różne standardy postępowania nie określono przewagi postępowania operacyjnego nad zachowawczym, jednak istnieją badalne czynniki, które mogą pomóc w podjęciu decyzji terapeutycznych.

Słowa kluczowe:
zwichnięcie rzepki, leczenie zachowawcze, leczenie operacyjne

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Gorset krzyżowo-lędźwiowy w zespołach bólowych kręgosłupa – przegląd literatury

Mateusz Curyło, Tomasz Urbański, Agnieszka Ciukszo, Katarzyna Placek, Dariusz Lusina, Marcin Mikos, Jan W. Raczkowski


Mateusz Curyło, Tomasz Urbański, Agnieszka Ciukszo, Katarzyna Placek, Dariusz Lusina, Marcin Mikos, Jan W. Raczkowski – Sacro-lumbar orthosis in lower back pain syndromes – literature review. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 164-168

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest analiza wpływu ortez krzyżowo-lędźwiowych na występowanie dolegliwości bólowych u pacjentów z LBP (ang. low back pain) oraz oddziaływanie tych ortez na mięśnie stabilizujące tułów na podstawie dostępnej literatury.
Materiał i metody. Na potrzeby niniejszego opracowania przeszukano bazy danych PubMed, Scopus, ScienceDirect, Medline oraz inne, wykorzystując wyszukiwarkę Google Scholar, używając następujących słów kluczowych: low back pain, LBP exercise, low back pain epidemiology, low back pain orthosis, low back pain therapy, LBP treatment, lumbar sacral orthosis.
Wyniki. Analizie poddano 26 spośród 92 wyszukanych powyższą metodą artykułów odnoszących się do tematyki stosowania ortez krzyżowo-lędźwiowych u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa. Analiza nie wykazała, aby noszenie gorsetu wpływało negatywnie na siłę mięśniową. Większość aktualnych badań zaleca używanie gorsetu w połączeniu z ćwiczeniami i/lub farmakoterapią w przypadku szeroko pojętego LBP.
Wnioski. Brak wystarczającej ilości badań, aby określić jednoznacznie wpływ ortez lędźwiowo-krzyżowych (ang. lumbar sacral orthosis) na odczucie bólu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Wśród głównych ograniczeń analizowanych badań znajdują się: trudności w pomiarach dolegliwości bólowych, gdyż ból jest odczuciem subiektywnym, znaczna ilość możliwych przyczyn LBP, które czasem trudno doprecyzować.

Słowa kluczowe:
orteza krzyżowo-lędźwiowa, gorset lędźwiowy, zespół bólowy kręgosłupa

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Drukowane ortezy wspomagające proces rehabilitacji dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego

Agnieszka Ciukszo, Mateusz Curyło, Katarzyna Placek, Dariusz Lusina, Jan W. Raczkowski


Agnieszka Ciukszo, Mateusz Curyło, Katarzyna Placek, Dariusz Lusina, Jan W. Raczkowski – 3D printed orthosis supporting rehabilitation of children with nervous system disorders. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 52-58

Streszczenie
Podstawowym zadaniem ortez w schorzeniach neurologicznych jest stabilizacja, korekcja oraz poprawa funkcji chodu. Ortezy aktywnie wspomagają pracę mięśni poprzez właściwe ułożenie poszczególnych segmentów ciała względem siebie, co ma ułatwić wykonanie zaplanowanej funkcji. Podczas pionizacji zadaniem ortezy jest utrzymanie stawu skokowego górnego w ufiksowanej pozycji pośredniej, najczęściej w kącie 90°. Dzięki temu zwiększa się czworobok podparcia, jaki dają stopy płasko ustawione na ziemi. Stabilizacja w stawach daje szansę na utrzymanie prawidłowej długości mięśni, tym samym chroni przed przykurczami. Ortezy indywidualne stosowane są podczas pionizacji i do poprawy funkcji chodu z dedykowanym obuwiem. Orteza poszerza obrys stopy, zatem obuwie do ortez najczęściej jest szersze od standardowego, jednak nie może być dłuższe niż orteza. Jednymi z wiodących wytycznych podczas analizy chodu, stosowanej u dzieci z zaburzeniami chodu, są kryteria przyjęte przez Rancho Los Amigos Hospital. Mimo złożoności problemów z chodem, z jakimi pacjenci zgłaszają się do fizjoterapeuty, pod względem zabezpieczenia ortezą należy przyjąć prostą strategię. Rolą zaopatrzenia ortopedycznego jest wspomaganie niewydolności mięśniowej poprzez uzyskanie stabilnej fazy podporu.

Słowa kluczowe:
druk 3D, ortezy 3D, MPDz, przepuklinaoponowo-rdzeniowa, SMA, analiza chodu

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Jakość życia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną leczonych gorsetem Chêneau

Tomasz Urbański, Mateusz Curyło, Karina Rożek, Dariusz Lusina, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski


Tomasz Urbański, Mateusz Curyło, Karina Rożek, Dariusz Lusina, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski – Life quality of patients with idiopathic scoliosis treated with Chenêau Brace. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 136-143

Streszczenie
Cel pracy. Głównym celem pracy było stwierdzenie wpływu noszenia gorsetu Chêneau na jakość życia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną.
Metodyka. W badaniu wykorzystano krótką ankietę składającą się z 12 pytań – 4 pytań dotyczących danych demograficznych oraz 8 pytań o jakość życia. Wśród badanych aspektów życia znalazły się: trudności w wykonywaniu codziennych czynności, poczucie wstydu, dyskomfort podczas snu, rozdrażnienie oraz postrzegane korzyści tej metody leczenia przez pacjentów. Ankiety wypełniane były podczas wizyt kontrolnych.
Badanie przeprowadzono na grupie 30 pacjentów w wieku 9–16 lat leczonych co najmniej 6 miesięcy. Wśród badanych były 22 kobiety i 8 mężczyzn.
Wyniki. Pomimo niewielkiej grupy badawczej wyniki analizy statystycznej potwierdziły hipotezę, że gorset istotnie ma wpływ na jakość życia pacjentów oraz ma większy wpływ na jakość życia płci żeńskiej ze względu na zaburzenie estetyki i związane z tym poczucie wstydu. Zaobserwowano związek pomiędzy poczuciem wstydu z powodu noszenia gorsetu oraz chęcią „ukrywania” gorsetu pod ubraniem, a także postrzeganiem korzyści z noszenia gorsetu a mniejszym poczuciem wstydu.
Wnioski. W procesach rehabilitowania oraz leczenia pacjenta ze skoliozą idiopatyczną istotne jest holistyczne podejście, które uwzględnia nie tylko działania związane bezpośrednio z fizjologią, ale również samopoczuciem i jakością życia pacjentów.
Słowa kluczowe:
skolioza idiopatyczna, gorset Chêneau, jakość życia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Postępowanie ortotyczne w rehabilitacji dzieci ze stopą płasko-koślawą

Agnieszka Ciukszo, Mateusz Curyło, Ewa Kucharska, Marcin Mikos, Jan W. Raczkowski

Agnieszka Ciukszo, Mateusz Curyło, Ewa Kucharska,Marcin Mikos, Jan W. Raczkowski – Orthotic management in the rehabilitation of children with plano-valgus foot. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 124-131

Streszczenie
Stopa płasko-koślawa jest częstą deformacją trójpłaszczyznową pojawiającą się w wieku rozwojowym. Charakteryzuje ją ewersja kości piętowej w stosunku do piszczeli, pronacja stopy i obniżenie łuku podłużnego przyśrodkowego podczas obciążenia. Przyjmuje się, że hipermobilność stawów oraz wysoka masa ciała zwiększają częstość występowania stopy płasko-koślawej w każdym wieku. Brak jest konsensusu w dziedzinie prawidłowego zarządzania płaskostopiem. Ten brak porozumienia wynika przede wszystkim z tego, że nie ma jednoznacznego podejścia do odróżniania patologicznego lub fizjologicznego płaskostopia i do określania, kto wymaga leczenia. Jedną z metod podtrzymujących korekcję stopy jest stosowanie zaopatrzenia ortopedycznego w postaci wkładek do obuwia czy ortez typu SMO/RING. Wprowadzenie repozycji w stawie skokowym dolnym ma na celu odtworzenie naturalnego systemu podparcia stopy oraz zmniejszenie kompensacji na wyższych poziomach w stawach kończyn dolnych, w miednicy i tułowiu.
Słowa kluczowe:
stopa płasko-koślawa, wada postawy, wkładka ortopedyczna, orteza
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Dokumentacja medyczna w praktyce fizjoterapeuty. Aspekty prawno-administracyjne

Tomasz Pęcherz, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Marlena Rynkiewicz-Andryśkiewicz, Ewa Kucharska, Jan W. Raczkowski

T. Pęcherz, M. Curyło, M. Mikos, M. Rynkiewicz-Andryśkiewicz, E. Kucharska, J. W. Raczkowski – Medical records in the practice of a physiotherapist. Legal and administrative aspects. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 226-228

Streszczenie
Dokumentacja medyczna jest bardzo często traktowana  przez pracowników medycznych jako dodatkowy, przykry i zbyteczny obowiązek. Jednakże obecnie stanowi podstawowe, niepodważalne źródło obrony przed wszelkimi roszczeniami pacjentów, zarówno formalnymi, dotyczącymi prawidłowości prowadzonej dokumentacji, jak i merytorycznymi, związanymi ze stawianymi zarzutami błędu w sztuce medycznej w trakcie udzielania świadczenia.
Słowa kluczowe:
dokumentacja medyczna, błąd w sztuce, prawa pacjenta, RODO, obowiązki fizjoterapeuty
Artykuł wyłącznie w j. polskim

Porównanie wczesnych i późnych wyników operacyjnych pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego pod względem rodzaju dostępu operacyjnego i oceny poziomu sprawności

Paweł Zieliński, Rafał Trąbka, Jarosław Amarowicz, Mateusz Curyło, Paweł Kamiński, Magdalena Wilk-Frańczuk, Tomasz Maicki

P. Zieliński, R. Trąbka, J. Amarowicz, M. Curyło, P. Kamiński, M. Wilk-Frańczuk, T. Maicki – Comparison of early and late surgical outcomes of patients after total hip arthroplasty in terms of the type of surgical approach and assessment of the level of fitness. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 190-203

Streszczenie
Choroba zwyrodnieniowa to najczęściej spotykana forma patologii stawów człowieka. Szacuje się, że dotyka ona ok. 6% światowej populacji. Obok stawów dłoni oraz stawu kolanowego, staw biodrowy należy do najpowszechniejszych typów OA.
Badaniem objęto wybranych w sposób losowy 59 pacjentów (z grupy ponad 600 osób operowanych w podobnym okresie) Oddziału Ortopedii i Rehabilitacji Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie, poddanych zabiegowi THA na skutek zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych, z wykorzystaniem protezy bezcementowej.
Celem pracy było porównanie wczesnych i późnych efektów zabiegów (poziom sprawności pacjenta oraz subiektywna ocena) z dostępu przednio-bocznego (wg Watson-Jonesa) oraz bocznego (McFarlanda i Osborne’a w modyfikacji Hardinga).
Uzyskane wyniki badań własnych potwierdzają lepsze rezultaty w zakresie skali siły odwodzenia (SO%), HHS, VAS, częstości objawu Trendelenburga oraz częściowo ruchomości (rotacja zewnętrzna) w odniesieniu do obserwacji krótkoterminowej (szczególnie po 6 i 12 tygodniach), lecz nie długoterminowej (po 24 tygodniach i 11–12 latach).
Stwierdzono, że osoby, u których zabieg był wykonywany z dojścia bocznego (wg Hardinga) szybciej dochodzą do sprawności niż osoby po operacji z dojścia przednio-bocznego (wg Watson-Jonesa).
Słowa kluczowe:
alloplastyka, choroba zwyrodnieniowa, staw biodrowy
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Nieinwazyjne leczenie plagiocefalii z zastosowaniem korekcyjnych kasków u niemowląt

Agnieszka Ciukszo, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Ewa Kucharska, Jan W. Raczkowski

A. Ciukszo, M. Curyło, M. Mikos, E. Kucharska, Jan W. Raczkowski – Non-invasive treatment of plagiocephaly with the use of corrective helmets in infants. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 32-41

Streszczenie
Stosowanie korekcji kształtu czaszki jest kontrowersyjne, a zalecenia dotyczące leczenia i raportowanie wyników są różne. Najczęściej obserwowanymi deformacjami czaszki są: plagiocefalia, brachycefalia oraz skafocefalia. Leczenie obejmuje repozycjonowanie, fizjoterapię oraz leczenie ortotyczne za pomocą dostosowanej ortezy czaszki. Ułożeniową plagiocefalię należy różnicować z torticolis, która także stanowi jedną z głównych przyczyn powstawania tej deformacji. Korekta w kasku następuje najszybciej u młodszych pacjentów, a stopień korekty spowalnia wraz z wiekiem. Kask remodelujący czaszkę jest najskuteczniejszy, gdy zostanie zainicjowany przed 5. miesiącem życia. Fizjoterapia oprócz terapii pozycjonującej oraz stosowanie ortezy czaszki skracają czas leczenia i poprawiają wyniki w ciężkich przypadkach asymetrii głowy.
Słowa kluczowe:
plagiocefalia, brachycefalia, kaski korekcyjne, rehabilitacja niemowląt
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3