Systematyka fizjoterapii

Janusz Orzech

Janusz Orzech – Systematics of physiotherapy. Fizjoterapia Polska 2002; 2(2); 164-168

Streszczenie
Przedstawiono najnowszą systematykę fizjoterapii, opracowaną przez autora pracy. Omówiono dotychczasowe systematyki, podziały, zestawienia występujące w dostępnej literaturze fachowej, uwzględniając aspekt historyczny medycyny fizykalnej, a później fizjoterapii. Szczegółowo uzasadniono wprowadzone rozszerzenia systematyki o metody i techniki dotychczas w niej nieuwzględnione.

Słowa kluczowe:
systematyka fizjoterapii, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Przydatność bodźców fizykalnych w leczeniu dolegliwości bólowych zespołu bolesnego barku

Paweł Przekwas, Agnieszka Idychowska, Renata Skalska-Izdebska, Zbigniew Pawłowski

Paweł Przekwas, Agnieszka Idychowska, Renata Skalska-Izdebska, Zbigniew Pawłowski – The usefulness of physical stimuli in the symptomatic treatment of painful shoulder syndrome. Fizjoterapia Polska 2003; 3(1); 76-84

Streszczenie
Celem badania był przegląd piśmiennictwa z zakresu stosowanych metod fizykoterapeutycznych w leczeniu zespołu bolesnego barku. Systematyczny przegląd efektywności terapeutycznej bodźców fizykalnych obejmuje zabiegi z ciepła powierzchniowego, krioterapii, laserów, pola magnetycznego małej częstotliwości, diatermii krótkofalowej, przezskórnej stymulacji nerwów TENS, prądów interferencyjnych, ultradźwięków oraz jonoforezy i fonoforezy. Potencjalna efektywność terapeutyczna większości zabiegów fizjoterapeutycznych jest potwierdzona licznymi badaniami, jednakże często metodologia badań budzi zastrzeżenia. Choć w rehabilitacji zespołu bolesnego barku walka z bólem jest często podstawowym problemem, to kompleksowe leczenie obejmować powinno również szeroki zakres metod kinezyterapeutycznych i terapii manualnej.

Słowa kluczowe:
zespół bolesnego barku, fizykoterapia

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zastosowanie neuromobilizacji w leczeniu pourazowych bólów okolicy lędźwiowo-krzyżowej – opis przypadku

Janusz Boczar, Łukasz Wojtyczek

Janusz Boczar, Łukasz Wojtyczek – Neuromobilization in the treatment of post-traumatic lumbo-sacral pain: a case study. Fizjoterapia Polska 2003; 3(4); 384-386

Streszczenie

Wstęp. Celem pracy jest przedstawienie skuteczności metody neuromobilizacji oraz potrzeby włączenia jej w proces fizjoterapii. Materiał i metody. Przedstawiono opis przypadku pacjenta leczonego w Oddziale Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie. W terapii, oprócz typowych zabiegów fizjoterapeutycznych, stosowano metodę neuromobilizacji. Wyniki. Po przeprowadzonej terapii uzyskano zmniejszenie bólu, poprawę zakresu ruchomości i siły mięśniowej, a tym samym stanu funkcjonalnego pacjenta. Wnioski. Metoda neuromobilizacji jest skuteczna w sytuacji zaburzenia neuromechaniki i powinna znaleźć stałe zastosowanie w fizjoterapii.

Słowa kluczowe:
zakres ruchu, siła mięśni, fizjoterapia, złamanie kości krzyżowej
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Masaż medyczny w bolesnej miesiączce

Krzysztof Kassolik , Waldemar Andrzejewski, Piotr Wojtoń, Klara Sadowska, Agnieszka Cichoszewska

Krzysztof Kassolik , Waldemar Andrzejewski, Piotr Wojtoń, Klara Sadowska, Agnieszka Cichoszewska – Medical massage in dysmenorrhoea. Fizjoterapia Polska 2006; 6(4); 339-343

Streszczenie
Wstęp. Problem bolesnej miesiączki dotyczy od 40 do 60% kobiet w wieku 20-40 lat. Lekarze najczęściej w tej sytuacji zalecają farmakologiczne środki przeciwbólowe i rozkurczowe. Masaż stanowi nieinwazyjny czynnik terapeutyczny, któremu przypisuje się między innymi działanie obniżające napięcie mięśniowe. Dlatego też autorzy pracy podjęli próbę określenia przydatności masażu medycznego w łagodzeniu dolegliwości bólowych związanych z bolesną miesiączką. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na 48 studentkach Akademii Wychowania Fizycznego w wieku 22-25 lat. Do oceny użyto ankiety opracowanej według własnego wzoru. Miała ona na celu: 1) wyodrębnienie z grupy badawczej, osób uskarżających się na dolegliwości bólowe w okresie miesiączki oraz 2) określenie wielkości wrażenia bólu występującego podczas miesiączki Na tej podstawie wyodrębniono grupę 26 kobiet z bolesną miesiączką, które poddano następnie masażowi medycznemu. Wykonano serię 4 dziesięciominutowych zabiegów masażu medycznego okolicy lędźwiowej, krzyżowej i pośladkowej. Na koniec każdego zabiegu był przykładany termofor z ciepłą wodą o temperaturze około 45°C w celu utrwalenia zmian w dystrybucji krwi w obrębie miednicy. Wyniki. Masaż medyczny wykonywany na kilka dni przed wystąpieniem miesiączki zmniejszył dolegliwości bólowe w okresie miesiączki u 24 z pośród 26 kobiet. U 16 spowodował złagodzenie bólu, a całkowite ustąpienie bólu wystąpiło u 8 badanych kobiet. Natomiast w przypadku 2 badanych kobiet, ból po zastosowaniu masażu medycznego nie uległ zmianie. Wnioski. Wyniki badań wskazują, że masaż medyczny może być prostym w zastosowaniu środkiem wspomagającym zmniejszanie dolegliwości bólowych u kobiet z bolesną miesiączką.

Słowa kluczowe:
masaż, bolesna miesiączka, fizjoterapia

Prawne aspekty świadomej zgody pacjenta na fizjoterapię na Ukrainie

Liliia Orel, Valentyn Savchenko, Olga Baitaliuk, Nataliia Oblovatska

Liliia Orel, Valentyn Savchenko, Olga Baitaliuk, Nataliia Oblovatska – Legal Aspects of the Informed Consent of the Patient During Physical Therapy in Ukraine. Fizjoterapia Polska 2021; 21(2); 78-83

Streszczenie
Celem pracy jest ustalenie cech prawnych stosowania świadomej dobrowolnej zgody pacjenta przy wykonywaniu usług fizjoterapeutycznych na Ukrainie.
Materiały i metody. Analiza podstawy normatywno-prawnej obowiązującej na Ukrainie metodami analizy, syntezy, metody porównawczo-prawnej.
Wyniki badań. Obecnie Ukraina opracowała i zatwierdziła formularz pierwotnej dokumentacji księgowej „Świadoma dobrowolna zgoda pacjenta na diagnostykę, leczenie i zabiegi chirurgiczne i przeciwbólowe” oraz instrukcję wypełniania tego formularza. Formularz wypełnia pacjent, który zgłosił się do zakładu opieki zdrowotnej i wyraził zgodę na podjęcie działań diagnostycznych i leczniczych, a w razie potrzeby na operację i znieczulenie. Forma ta nie jest jednak odpowiednia dla stosunków prawnych między fizjoterapeutą a pacjentem. Określono główne cechy stosowania tej zgody i opracowano model jej wykorzystania w praktyce
fizjoterapeutów.
Wnioski. Zasada autonomii pacjenta podczas fizjoterapii wymaga uregulowania prawa pacjenta do udzielania mu pełnej informacji o fizjoterapii, koordynacji i akceptacji pisemnej formy dobrowolnej świadomej zgody pacjenta na fizjoterapię.
Słowa kluczowe:
świadoma zgoda, pacjent, prawo, fizjoterapia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena skuteczności włączenia krioterapii miejscowej w leczeniu gonartrozy

Joanna Fidut-Wrońska, Robert Latosiewicz, Karolina Janikowska, Krzysztof Sokołowski

Joanna Fidut-Wrońska, Robert Latosiewicz, Karolina Janikowska, Krzysztof Sokołowski – Assessment of the effectiveness of local cryotherapy in treatment of gonarthrosis. Fizjoterapia Polska 2012; 12(3); 241-250

Streszczenie
Celem pracy jest ukazanie zasadności stosowania krioterapii w skojarzeniu z innymi zabiegami fizjoterapeutycznymi w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Grupę badawczą stanowiło 50 pacjentów ze zdiagnozowaną gonartrozą, u których stosowano krioterapię miejscową połączoną z innymi zabiegami fizjoterapeutycznymi. Grupę porównawczą stanowiło 38 dobranych pacjentów, u których stosowano te same zabiegi fizjoterapeutyczne z wyłączeniem krioterapii. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Ankietowani oceniali natężenie bólu w skali VAS oraz wypełniali kwestionariusz WOMAC. Badania fizykalne obejmowały: pomiar wysokości i masy ciała, pomiar zakresu ruchu stawu kolanowego, pomiar obwodów oraz testy czynnościowe. W wyniku przeprowadzonej terapii stwierdzono zwiększenie zakresu ruchomości stawu kolanowego w grupie badawczej o 11,3º i 5,6º w grupie porównawczej, zmniejszenie obwodu o 1,1 cm w grupie badawczej i o 0,4 cm w grupie porównawczej. Zmniejszyło się również nasilenie bólu o 2 stopnie w skali VAS w grupie badawczej i o 1,3 w grupie porównawczej. Wskaźnik WOMAC uległ zmniejszeniu o 17,4% w grupie badawczej i o 11,9% w grupie porównawczej. W wyniku terapii pacjenci z grupy badawczej pokonywali średnio o 8,7 stopni schodów więcej podczas wchodzenia (grupa porównawcza 3,9), 9,2 stopni schodów więcej podczas schodzenia (grupa porównawcza 4,3) oraz wykonywali średnio 5,5 przysiadów więcej niż przed terapią (grupa porównawcza 1,7). W wielozabiegowym leczeniu fizjoterapeutycznym gonartrozy skojarzenie zabiegów z krioterapią dawało lepsze efekty niż stosowanie tych samych zabiegów bez krioterapii.
Słowa kluczowe
choroba zwyrodnieniowa, fizjoterapia, gonartroza, krioterapia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Taktyka postępowania fizjoterapeutycznego po endoprotezoplastyce powierzchniowej stawu biodrowego

Karol Ochocki, Jarosław Pasek, Tomasz Stołtny, Maciej Szczęśniak, Szymon Szymański, Kamil Dworak, Wojciech Gąsior, Michał Czarnecki, Rafał Szczygieł, Bogdan Koczy

Karol Ochocki, Jarosław Pasek, Tomasz Stołtny, Maciej Szczęśniak, Szymon Szymański, Kamil Dworak, Wojciech Gąsior, Michał Czarnecki, Rafał Szczygieł, Bogdan Koczy – Physiotherapy tacticsafter hip joint resurfacing. Fizjoterapia Polska 2021; 21(1); 148-157

Streszczenie
Endoprotezoplastyka powierzchniowa stawu biodrowego (kapoplastyka) to zabieg operacyjny polegający na wymianie zmienionych chorobowo powierzchni stawowych. Niewydolność nerek, okres rozrodczy kobiet, uczulenie na metal, średnica panewki poniżej 46 mm w planowaniu przedoperacyjnym to obecnie bezwzględne przeciwwskazania do kapoplastyki. Z dostępnego piśmiennictwa wynika, że zabieg ten przeprowadzany jest u osób młodych, aktywnych fizycznie, przeważnie poniżej 55. roku życia. Rosnące oczekiwania pacjentów w kwestii powrotu do aktywności zawodowej i sportowej powodują, że po zabiegu ważna jest odpowiednia i systematycznie prowadzona fizjoterapia. W pracy autorzy przedstawiają aktualne stanowisko dotyczące postępowania fizjoterapeutycznego po endoprotezoplastyce powierzchniowej stawu biodrowego.
Słowa kluczowe:
endoprotezoplastyka powierzchniowa stawu biodrowego, leczenie operacyjne, fizjoterapia, usprawnianie ruchowe, fizykoterapia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Fizjoterapia w chorobach wieku starczego – od perspektywy całościowej oceny geriatrycznej do terapii

Alicja Rutkiewicz

A. Rutkiewicz – Physical therapy in diseases of old age – from the perspective of holistic geriatric assessment of therapy. Fizjoterapia Polska 2020; 20(2); 148-154

Streszczenie
Osoby starsze stanowią największą grupę beneficjentów usług fizjoterapeutycznych. Wynika to z większej częstości występowania chorób przewlekłych w tej grupie wiekowej, a także z obniżania się sprawności funkcjonalnej, a poprzez to rosnącej zależności od innych osób. Rehabilitacja geriatryczna w dużym stopniu nosi więc znamiona profilaktyki niepełnosprawności. Problem pacjenta w starszym wieku jest zazwyczaj bardzo złożony. Składa się na to wielochorobowość, mniejszy potencjał rehabilitacyjny, brak motywacji, problemy społeczne, finansowe itd. Na skutek tego w przypadku osoby starszej powrót do sprawności sprzed choroby często nie jest możliwy. Duży nacisk w postępowaniu ze starszym pacjentem należy położyć na zapobieganie hipokinezji i jej skutkom. Z uwagi na konsekwencje unieruchomienia trzeba unikać pozostawania pacjenta w łóżku, a jeśli to niemożliwe, należy dążyć do skrócenia tego czasu, szybkiej mobilizacji i pionizacji. Skutki unieruchomienia w wielu przypadkach mogą być groźniejsze od choroby podstawowej. Celem niniejszego artykułu jest więc ukazanie poglądu na fizjoterapię w geriatrii.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, geriatria, fizjoterapia geriatryczna, całościowa ocena geriatryczna, starzenie się

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Porównanie skuteczności zabiegów fizykalnych z treningiem stabilizacji centralnej w leczeniu pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa

Paweł Gąsior

P. Gąsior – Comparison of the effectiveness of physical treatments with central stabilization training in the treatment of patients with lower back pain syndrome. Fizjoterapia Polska 2019; 19(4); 80-91

Streszczenie

Wstęp. Dolegliwości bólowe kręgosłupa stały się problemem społecznym. Wśród licznych czynników wywołujących ból najczęściej wymieniane są: anomalie wrodzone, zmiany zwyrodnieniowe, stany zapalne, choroby nowotworowe, urazy, bóle przeciążeniowe, zaburzenia metaboliczne, problemy psychologiczne, problemy socjalne. W leczeniu bólu kręgosłupa najczęściej stosuje się kinezyterapię, fizykoterapię leczenie farmakologiczne.
Cel pracy. Porównanie skuteczności zabiegów fizykalnych z treningiem stabilizacji centralnej w leczeniu pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa.
Materiał i metody. Badania wykonano na grupie 40 pacjentów (22 kobiety i 18 mężczyzn) z objawami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa. Badanych przydzielono do dwóch grup. Grupa A poddana została serii zabiegów z zakresu fizykoterapii. Grupa B wykonywała trening stabilizacji centralnej nie korzystając z fizykoterapii. Przed rozpoczęciem zabiegów oraz po zakończeniu rehabilitacji oceniono stopień dolegliwości bólowych i ich wpływ na codzienny komfort życia, wykorzystując kwestionariusz Oswestry (ODI) oraz skalę VAS.
Wyniki badań. Nie stwierdzono istotnej różnicy wyników, dotyczących subiektywnej oceny dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa zweryfikowanych skalą VAS. W obu grupach zaobserwowano wysoce istotny (p < 0,01) spadek odczuć bólowych po terapiach w stosunku do wyników z okresu przed terapią. Nie stwierdzono istotnej różnicy wyników dotyczących codziennego komfortu życia, zweryfikowanych kwestionariuszem ODI w zależności od grupy badawczej (p < 0,05). Wysoce istotna (p < 0,01) różnica dotyczy porównania wyników przed i po terapii w dwóch grupach. Żadna z zastosowanych terapii nie wykazuje większej skuteczności w poprawie komfortu życia codziennego, mimo że obie terapie w ocenie pacjentów ten komfort poprawiają.
Wnioski. Ćwiczenia stabilizacji centralnej stanowią skuteczną alternatywę dla szeroko stosowanych zabiegów fizykoterapeutycznych w terapii zespołu bólowego dolnego odcinka kręgosłupa lub powinny je skutecznie uzupełniać. Badania własne nie wykazały jednoznacznie większej skuteczności zabiegów fizykalnych w stosunku do koncepcji ćwiczeń stabilizacji centralnej.

Słowa kluczowe:
stabilizacja centralna, ból, odcinek lędźwiowy, fizykoterapia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Selektywna rizotomia grzbietowa (SDR – Selective Dorsal Rhizotomy) – neurochirurgiczna metoda leczenia spastyczności w MPD: aktualny stan wiedzy

Monika Wolska, Marek Kiljański, Witold Rongies

M. Wolska, M. Kiljański, W. Rongies – Selective Dorsal Rhizotomy (SDR) – neurosurgical method in treatment of spasticity in CP: the current state of knowledge. Fizjoterapia Polska 2019; 19(2); 66-75

Streszczenie
Spastyczność jest jednym z głównych objawów mózgowego porażenia dziecięcego (MPD), który wywiera niekorzystny wpływ na aktywność dzieci, ich uczestnictwo w życiu codziennym, jak również wpływa na ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Przewlekła spastyczność prowadzi do rozwoju zmian strukturalnych w mięśniach i w tkance łącznej, przyczyniając się do nasilenia atrofii, sztywności, a w końcu do przykurczy niepodlegających leczeniu farmakologicznemu. Pogorszenie komfortu życia oraz problemy pielęgnacyjne u dzieci z MPD to kolejne aspekty, które przemawiają za poszukiwaniem trwałych i skutecznych metod leczenia spastyczności.
Wybór optymalnej dla każdego pacjenta formy leczenia uzależniony jest od: umiejscowienia urazu i jego obszerności, objawów klinicznych, wieku pacjenta, jak również od dostępnych metod leczenia. Selektywna rizotomia grzbietowa (SDR – ang. Selective Dorsal Rhizotomy) jest metodą chirurgicznego leczenia spastyczności u dzieci z MPD. Zabieg ma charakter nieodwracalny, trwale redukuje spastyczność. Nadal istnieje wiele kontrowersji dotyczących kwalifikacji do zabiegu, wskazań czy też efektów krótko- i długoterminowych. Z roku na rok wzrasta liczba międzynarodowych badań klinicznych potwierdzających korzystny wpływ zabiegu na poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów. Celem pracy było zebranie i usystematyzowanie wiedzy na temat samego zabiegu, kryteriów kwalifikacji, stosowanych narzędzi badawczych oraz pozabiegowych protokołów fizjoterapeutycznych, a także przedstawienie efektów leczenia operacyjnego.

Słowa kluczowe:
selektywna rizotomia grzbietowa, SDR, fizjoterapia, spastyczność, MPD

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2