Wpływ aktywności fizycznej na stan funkcjonalny pacjentów z_zesztywniającym zapaleniem stawów (ZZSK) – przegląd literatury

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło

 

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło – The impact of physical activity on the functional status of patients with ankylosing spondylitis (AS) – A literature review. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 202-206

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A311

Streszczenie
Wstęp. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) to jedna z najczęściej występujących chorób reumatoidalnych. W przebiegu tej choroby zajęty jest głównie układ mięśniowo-szkieletowy. W procesie leczenia należy wziąć pod uwagę aktualny stan ogólny, progresję choroby oraz funkcjonowanie pacjenta.
Cel pracy. Celem pracy była próba oceny wypływu aktywności fizycznej na stan funkcjonalny pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa na podstawie dostępnej literatury.
Materiał i metody. Przeanalizowana została dostępna literatura w oparciu o anglojęzyczne bazy danych PubMed, ScienceDirect oraz inne, wykorzystując wyszukiwarkę Google Scholar. Analizie poddano 17 artykułów spośród 55 wyszukanych powyższą metodą. Jako kryterium wyszukiwania przyjęto publikacje opublikowane do 10.10.2023 roku, używając następujących słów kluczowych: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, aktywność fizyczna, fizjoterapia.
Wyniki. W większości aktywność fizyczna wykonywana przez pacjentów z ZZSK jest skuteczna w zakresie poprawy ich funkcjonowania. Konieczne są dodatkowe badania w celu bardziej jednoznacznego określenia wpływu nienadzorowanych ćwiczeń na tę grupę pacjentów.
Wnioski. Współczesne badania wskazują, że aktywność ruchowa wykonywana przez pacjentów w większości wydaje się być skuteczna w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Wyniki badań na temat skuteczności stosowania ćwiczeń nienadzorowanych przez pacjentów są rozbieżne. Wskazują one zarówno wysoką, jak i niską skuteczność w zależności od przeprowadzonego badania. Konieczne są dalsze badania w tym zakresie w celu wyciągnięcia bardziej wiążących wniosków.
Słowa kluczowe:
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, aktywność fizyczna, fizjoterapia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zastosowanie interaktywnych gier konsolowych w rehabilitacji kardiologicznej: badanie pilotażowe

Kamil Szcześniak, Iwona Sarna, Anna Mierzyńska, Rafał Dąbrowski, Edyta Smolis-Bąk

 

Kamil Szcześniak, Iwona Sarna, Anna Mierzyńska, Rafał Dąbrowski, Edyta Smolis-Bąk– The application of console games – exergames in cardiac rehabilitation: a pilot study. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 182-191

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20AR1N

Streszczenie
Wprowadzenie. Zbyt wiele osób unika regularnej aktywności fizycznej, dlatego podejmowane są różne strategie mające na celu zwiększenie ich motywacji. W ostatnich latach zyskały popularność ćwiczenia z wykorzystaniem gier konsolowych, tzw. exergames.
Cele pracy. Czy exergames są przydatne w rehabilitacji kardiologicznej? Jaki jest odbiór systemu ActivLife przez pacjentów? Czy można bezpiecznie wykorzystywać ActivLife z pacjentami kardiologicznymi?
Materiał i metodyka. W badaniu wzięli udział pacjenci skierowani na wczesną, poszpitalną rehabilitację stacjonarną. Wszyscy uczestnicy brali udział w treningu wytrzymałościowym na cykloergometrach oraz w ćwiczeniach fitness (dynamiczne, rozciąganie, koordynacja, równowaga) z elementami treningu oporowego 5 razy w tygodniu. W grupie testowej program rehabilitacyjny został uzupełniony o trening z wykorzystaniem sprzętu ActivLife. Treningi odbywały się codziennie, 5 razy w tygodniu. Obejmowały one program treningowy składający się z 7 ćwiczeń rozwijających zdolności motoryczne: koordynację, siłę i równowagę w formie aktywności podobnych do tradycyjnych ćwiczeń – przysiady, zgięcia boczne, ruchy w trzech płaszczyznach kończyn górnych oraz odchylenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej. Treningi trwały od 15 do 20 minut.
Wyniki. Po rehabilitacji zauważono znaczącą poprawę tolerancji wysiłku u pacjentów w obu grupach w następujących testach: 6MWT [m] – grupa testowa: 369 vs 426, p < 0,05, grupa kontrolna: 341 vs 434, p < 0,001; test siły mięśni kończyn dolnych (liczba powtórzeń / 30 s) wynosił: grupa testowa: 11,4 vs 13,6, p < 0,001, grupa kontrolna: 9,9 vs 13,1, p < 0,001 oraz w teście Up & Go [s]: grupa testowa 7,8 vs 6,7, p < 0,01, grupa kontrolna 8,4 vs 7,3, p < 0,01.
Wnioski. Interaktywne gry konsolowe są oceniane przez pacjentów z problemami kardiologicznymi jako atrakcyjna, bezpieczna i użyteczna metoda ćwiczeń. Trening z wykorzystaniem sprzętu ActivLife okazał się równie efektywny jak tradycyjne ćwiczenia.
Słowa kluczowe:
exergames, rehabilitacja kardiologiczna, fizjoterapia, ćwiczenia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ ćwiczeń ekscentrycznych i terapii falą uderzeniową u osób z tendinopatią ścięgna Achillesa – przegląd literatury

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło

 

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło – Effect of eccentric exercise and shock wave therapy in patients with Achilles tendinopathy – a review of the literature . Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 92-96

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A1BB

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy była próba oceny skuteczności treningu wykorzystującego ćwiczenia ekscentryczne oraz terapię falą uderzeniową u osób z tendinopatią ścięgna Achillesa.
Materiał i metodyka. Przeanalizowana została dostępna literatura w oparciu o anglojęzyczne bazy danych PubMed, Scopus, ScienceDirect, Medline oraz inne, wykorzystując wyszukiwarkę Google Scholar. Analizie poddano 20 artykułów spośród 120 wyszukanych powyższą metodą. Wykorzystano publikacje opublikowane do dnia 24.09.2023, używając następujących słów kluczowych: tendinopatia ścięgna Achillesa, fizjoterapia, fala uderzeniowa, protokół Alfredsona, ćwiczenia ekscentryczne.
Wyniki. Po przeanalizowaniu prac zauważono, że ćwiczenia ekscentryczne na podstawie protokołu Alfredsona są skuteczne w leczeniu tendinopatii ścięgna Achillesa. Terapia falą uderzeniową wydaje się w większości bezpieczną i skuteczną formą leczenia.
Wnioski. Współczesne badania wskazują, że metody leczenia zachowawczego w postaci ćwiczeń ekscentrycznych oraz terapii falą uderzeniową są skuteczne w leczeniu tendinopatii ścięgna Achillesa. Choć badania na temat efektywności stosowania terapii falą uderzeniową są niskiej jakości, w większości wydaje się ona bezpieczną i skuteczną formą leczenia tendinopatii ścięgna Achillesa.
Słowa kluczowe:
tendinopatia ścięgna Achillesa, fizjoterapia, fala uderzeniowa, protokół Alfredsona, ćwiczenia ekscentryczne
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Praca fizjoterapeuty z osobami transpłciowymi

Damian Durlak

 

Damian Durlak – Physiotherapy work with transgender individuals . Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 36-40

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20AF58

Streszczenie
Transpłciowość jest trudnym zagadnieniem medycyny, choć towarzyszy człowiekowi niemalże od początków ludzkości. W jej ramach zawiera się transseksualizm – niezgodność płci psychicznej i płci metrykalnej. Osoby transseksualne dążą do zmiany swojej płci poprzez terapię hormonalną i zabiegi chirurgiczne. Fizjoterapeuci w swojej pracy mogą napotkać osoby transpłciowe na różnym etapie terapii. Aby uniknąć wywoływania u pacjentów transpłciowych dodatkowego obciążenia psychicznego, konieczne jest poznanie przez fizjoterapeutów specyfiki transseksualizmu oraz kwestii, na jakie powinni zwrócić uwagę podczas wykonywania zawodu. Celem pracy jest wskazanie, czym jest transpłciowość oraz w jaki sposób fizjoterapeuta powinien pracować z osobami transpłciowymi.
Słowa kluczowe:
fizjoterapia, transpłciowość, transseksualizm
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Możliwości postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z zespołem odpychania

Agnieszka Drozd, Maja Nowacka-Kłos, Rita Hansdorfer-Korzon


Agnieszka Drozd, Maja Nowacka-Kłos, Rita Hansdorfer-Korzon – Possibilities of physiotherapeutic treatment in the case of patients with pusher syndrome. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 146-164

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143k5q

Streszczenie
Następstwem uszkodzenia struktur mózgu często są różnego typu zaburzenia percepcyjno-motoryczne. Jednym z nich jest zespół odpychania (ang. Pusher Syndrome, PS). Jest on definiowany jako zaburzenie postrzegania pozycji ciała w płaszczyźnie czołowej, co w konsekwencji utrudnia utrzymanie prawidłowej pionowej postawy. Występuje najczęściej u osób po udarze prawej półkuli mózgu, w tylno-bocznej okolicy wzgórza, a jego częstotliwość szacuje się na około 9–50%. Jest to jednak wciąż mało poznany syndrom i zbyt rzadko diagnozowany. Prawidłowe, wczesne rozpoznanie zespołu pushera oraz wprowadzenie odpowiedniej fizjoterapii pozwala skrócić czas rehabilitacji pacjenta i przyspieszyć jego powrót do sprawności. Celem pracy jest przedstawienie zasad i możliwości terapii osób z zespołem odpychania.

Słowa kluczowe:
zespół pushera, rozpoznanie, zasady terapii, fizjoterapia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Interdyscyplinarna koncepcja leczenia porażenia Bella – opis przypadku

Konrad Kijak, Łukasz Kopacz, Grzegorz Cieślar, Zbigniew Śliwiński, Piotr Skomro, Małgorzata Kowacka, Paweł Berczyński, Danuta Lietz-Kijak


Konrad Kijak, Łukasz Kopacz, Grzegorz Cieślar, Zbigniew Śliwiński, Piotr Skomro, Małgorzata Kowacka, Paweł Berczyński, Danuta Lietz-Kijak –
An interdisciplinary concept for the treatment of Bell’s palsy – a case report. Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 62-69

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DF923

Streszczenie

Wprowadzenie. Porażenie Bella to samoistne porażenie nerwu twarzowego (czyli nerwu czaszkowego VII). Objawia się osłabieniem mięśni prowadzącym do asymetrii twarzy, opadającym kącikiem ust, utratą zdolności gwizdania, mrugania, zamykania powiek, zaciskania ust czy uśmiechania się. Czoło po stronie dotkniętej chorobą staje się gładkie, a pacjent nie jest w stanie marszczyć ani unosić brwi.

Cel. Celem badania była ocena wpływu łączonych metod elektrofizycznych i fizjoterapeutycznych na przyspieszenie powrotu do zdrowia po porażeniu nerwu twarzowego.

Materiał i metody. Autorzy opisują dwa przypadki porażenia Bella, leczonego z jednoczesnym zastosowaniem metod elektrofizycznych w postaci pola elektromagnetycznego o skrajnie niskiej częstotliwości (ELF-EMF) i wysokoenergetycznego światła LED oraz metod fizjoterapii, tj. proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania ruchu (PNF ) i kinesiotapingu (KT).

Wyniki. Po czterech tygodniach zabiegów elektrofizycznych i fizjoterapeutycznych uzyskano w pełni zadowalający i stabilny efekt terapeutyczny.

Wnioski. Terapia interdyscyplinarna z wykorzystaniem ELF-EMF + LED w połączeniu z zabiegami PNF i KT okazała się skuteczna w przyspieszeniu powrotu do zdrowia po porażeniu nerwu twarzowego. Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia odpowiednich protokołów.

Słowa kluczowe: porażenie Bella, metody elektrofizyczne, fizjoterapia, terapia światłem LED i polem elektromagnetycznym o ekstremalnie niskiej częstotliwości (ELF-MF), proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu (PNF), kinesiotaping (KT)
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Prawo własności intelektualnej w fizjoterapii

Damian Durlak


Damian Durlak – Prawo własności intelektualnej w fizjoterapii. Fizjoterapia Polska 2023; 23(2);
134-136

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DF83B

Streszczenie
Prawo własności intelektualnej dotyczy wielu sfer codziennej działalności. W wielu momentach sięgamy po czyjeś wynalazki, a czasami sami stajemy się autorem dzieł literackich, fotograficznych lub audiowizualnych. Także fizjoterapeuci podczas swojej pracy mogą stać się autorami dzieł niematerialnych, np. zdjęć lub nagrań przedstawiających wykonywanie zabiegów według ich autorskiego projektu. Odpowiednia znajomość prawa własności intelektualnej może pomóc w uniknięciu problemów związanych z wykorzystaniem we własnym dziele cudzych wynalazków, a także w zapobieganiu nieuprawnionego dostępu i rozpowszechniania stworzonych dzieł. Celem niniejszego artykułu było przedstawienie pokrótce kwestii związanych z prawem własności intelektualnej, jakie dotyczy także fizjoterapeutów.
Słowa kluczowe
fizjoterapia, prawo własności intelektualnej, dzieła niematerialne
Artykuł tylko w j. polskim

Fizjoterapeutyczne metody leczenia zaburzeń seksualnych związanych z bólem

Damian Durlak


Damian Durlak – Fizjoterapeutyczne metody leczenia zaburzeń seksualnych związanych z bólem. Fizjoterapia Polska 2023; 23(1); 50-53

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG07B1A1

Streszczenie

W holistycznej ocenie stanu zdrowia pacjenta warto uwzględnić nie tylko strefę fizjologiczną i psychologiczną, ale także seksualną. Wpływa ona w silny sposób na ocenę jakości życia człowieka. Zrozumienie problemów pacjenta, zwłaszcza w przypadku zaburzeń seksualnych związanych z bólem, jest konieczne do skutecznego wyleczenia dolegliwości. Fizjoterapeuci również mogą wykorzystać odpowiednią terapię, aby wspomóc leczenie farmakologiczne i psychologiczne.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, dysfunkcje seksualne, ból, dyspareunia

Badanie poziomu satysfakcji zawodowej studentów kierunku fizjoterapia po roku nauki w trybie zdalnym w związku z pandemią choroby COVID-19

Katarzyna Placek, Beata Skolik, Renata Szczepaniak, Artur Polczyk, Katarzyna Walicka-Cupryś, Małgorzata Wójcik, Roksana Malak, Ewa Rakowicz, Agnieszka Dąbek-Szwajlik, Tomasz Maicki, Anna Lipińska, Anna Boguniecka, Michał Przybylski, Piotr Chyliński, Janusz Doś, Sebastian Niżnik, Dominik Starski, Mirella Kozakiewicz, Mateusz Curyło


Katarzyna Placek, Beata Skolik, Renata Szczepaniak, Artur Polczyk, Katarzyna Walicka-Cupryś, Małgorzata Wójcik, Roksana Malak, Ewa Rakowicz, Agnieszka Dąbek-Szwajlik, Tomasz Maicki, Anna Lipińska, Anna Boguniecka, Michał Przybylski, Piotr Chyliński, Janusz Doś, Sebastian Niżnik, Dominik Starski, Mirella Kozakiewicz, Mateusz Curyło – Study on the level of professional satisfaction of students of physiotherapy after one year of studying remotely in connection with the COVID-19 pandemic. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 154-161

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A62sK

Streszczenie
Sytuacja związana z pandemią choroby COVID-19 spowodowała praktycznie natychmiastową potrzebę ograniczenia kontaktów społecznych, w tym również dostępu do edukacji w trybie stacjonarnym.
Nauczanie w roku akademickim 2020/2021 prawie całkowicie opierało się o nauczanie zdalne. Studenci kierunków medycznych w szczególny sposób odczuli problem związany z brakiem kontaktu student-pacjent. Staże zawodowe oraz praktyki zostały ograniczone do minimum, a w wielu uczelniach praktyki zawodowe nie odbywały się, co również przełożyło się na zdobywanie wiedzy praktycznej, tak istotnej w pracy przyszłego medyka.
Badaniem objęto studentów z wszystkich województw. Ogólnopolski charakter badań pozwolił uzyskać obiektywne wyniki.
Celem pracy było zbadanie poziomu satysfakcji oraz zdobytych umiejętności studentów kierunku medycznego – fizjoterapii w czasie nauczania w formie zdalnej.
Wyniki badań oraz przegląd literatury dowodzą, że preferowaną formą edukacji na kierunkach medycznych jest forma mieszana, a satysfakcja studentów z formy zdalnej jest raczej niska. Wykazano, że taki sposób kształcenia nie obniża poziomu satysfakcji, a jednocześnie pozytywnie wpływa na aspekt ekonomiczny studiowania.

Słowa kluczowe:
satysfakcja studentów, fizjoterapia, tryb nauki zdalnej, choroba COVID-19

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Czynniki wpływające na edukację kliniczną w zakresie fizjoterapii: Ocena studentów i edukatora klinicznego

Senthilnathan Ramakrishnan, Kalyana Chakravarthy Bairapareddy


Senthilnathan Ramakrishnan, Kalyana Chakravarthy Bairapareddy – Factors affecting physiotherapy clinical education: Perceptions of students and clinical educator. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 92-100

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6z0J

Streszczenie
Wprowadzenie. Edukacja kliniczna jest podstawą edukacji fizjoterapeutycznej. Edukatorzy kliniczni odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu postawy studentów wobec ich przyszłej roli fizjoterapeuty. Jednak wdrożenie edukacji klinicznej w zakresie fizjoterapii różni się znacznie między instytucjami. Badania wykazały kilka czynników wpływających na edukację kliniczną.
Cel. Zbadanie czynników wpływających na edukację kliniczną w zakresie fizjoterapii.
Metody. W badaniu wykorzystano podejście metod mieszanych i rekrutowano uczestników poprzez celowe i wygodne pobieranie próbek. Dane zebrano za pomocą ankiety z wykorzystaniem kwestionariusza i wywiadów bezpośrednich. Trzydziestu czterech studentów fizjoterapii wypełniło kwestionariusz po odbyciu 12-tygodniowego stażu klinicznego. W wywiadzie wzięło udział 26 edukatorów klinicznych i 9 studentów. Do analizy danych ilościowych wykorzystano statystyki opisowe, w tym procent częstotliwości, medianę i percentyle. Do jakościowej analizy danych wykorzystano metodę analizy tematycznej.
Wyniki. Badanie ilościowe wykazało większą satysfakcję studentów z edukacji klinicznej. Jednak badanie jakościowe zidentyfikowało kilka czynników wpływających na edukację kliniczną w kontekście tego badania. Czynniki te obejmują zainteresowanie studentów, styl uczenia się, kulturę i umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami. Kolejne czynniki, które wpłynęły na edukację kliniczną w zakresie fizjoterapii to obciążenie pracą edukatora klinicznego, strategie nauczania, wiedza programowa, partnerstwo akademicko-kliniczne, nauka poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, model stażu i oczekiwania.
Wnioski. Wyniki badania są przydatne dla edukatorów klinicznych w zakresie fizjoterapii, studentów i wydziałów. Prezentują różne czynniki wpływające na edukację kliniczną w zakresie fizjoterapii. Ponadto autorzy badania zalecają stosowanie strategii opartych na dowodach w celu zneutralizowania czynników wpływających na edukację kliniczną.

Słowa kluczowe
staże kliniczne, edukacja kliniczna, fizjoterapia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3 14