Zmiana regulaminu i cennika

Szanowni Państwo,

ze względu na stale wzrastające koszty prowadzenia czasopisma oraz konieczność dostosowania części zapisów regulaminu do rozwoju korespondencji elektronicznej zmuszeni byliśmy zmienić od 1 lutego 2022 regulamin przesyłania prac.

Stałe od 2014 roku ceny przygotowania artykułów do druku od 1 lutego zostały podniesione o 50 zł w każdym wariancie. Mamy nadzieję, że pokryje to choć częściowo koszty wynikające z Polskiego Ładu oraz inflacji (w tym kosztów energii).

Pozostałe zmiany dotyczą:

  • urealnienia sposobu wysyłanych prac (opcja wysłania elektronicznie lub papierowo, a nie jak dotąd – w obu wersjach, czego od lat już i tak nie praktykowaliśmy);
  • publikacji wyłącznie imienia, nazwiska i adresu e-mail autora do korespondencji w treści artykułu;
  • usystematyzowania formatów nadsyłanych plików;
  • dodania cennika wariantów dłuższych prac.

Wszystkie powyższe zmiany dotyczą wyłącznie artykułów przesłanych od dnia 1 lutego 2022 r. W przypadku artykułów przesłanych wcześniej, procedowanych obecnie, a opublikowanych po 1 lutego 2022 r. – obowiązuje cennik z lat ubiegłych.