Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą u nauczycieli szkolnych: czynniki ryzyka, wskaźnik występowania oraz związek z jakością życia związaną ze zdrowiem w Emiracie Szardża, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Alyazia Obaid Hassan Khudoum Almarashda, Kalyana Chakravarthy Bairapareddy, Meeyoung Kim

Inas Gita Amalia, Suharjana, Ahmad Nasrulloh, Enggista Hendriko Delano, Abiyyu Amajida
– Work related musculoskeletal disorders in school teachers: risk factors, prevalence, and association with health-related quality of life in Emirate of Sharjah, United Arab Emirates.
Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 217-226

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A65A

Streszczenie
Wstęp. Celem tego badania było określenie wskaźnika występowania bólu mięśniowo-szkieletowego (MSP) związanego z pracą oraz korelacji między czynnikami ryzyka, poziomem aktywności fizycznej, stresem i jakością życia wśród nauczycieli szkolnych w Szardży, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Materiały i metody. Przeprowadzono badanie przekrojowe wykorzystujące wersję 23.0 programu SPSS do analizy statystycznej. Użyto testu Shapiro-Wilka, niezależnego testu t oraz jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA do porównania wyników jakości życia i poziomu stresu w zależności od zmiennych.
Wyniki. W sumie do badania rekrutowano 342 nauczycieli pracujących w szkołach prywatnych i publicznych. Wyniki wykazały wysoką częstość występowania MSP wśród nauczycieli. Najczęściej zgłaszane obszary to dolna część pleców, ramię i szyja, a następnie górna część pleców. Sugerowane przyczyny to długie godziny spędzane przed urządzeniami, przy średniej 6 do 9 godzin dziennie, duże obciążenie nauczania od 16 do 30 klas tygodniowo, starszy wiek większości uczestników (35 lat i więcej) oraz niska aktywność fizyczna. Co więcej, jakość życia jest niska wśród nauczycieli z znanymi przewlekłymi schorzeniami oraz pracujących w szkołach prywatnych. Stres był umiarkowany, gdy testowano wszystkie zmienne.
Wnioski. Bóle mięśniowo-szkieletowe związane z pracą są bardzo częste wśród nauczycieli szkolnych w ZEA. Wysokie występowanie jest związane ze starszym wiekiem, dłuższym czasem nauczania, większym obciążeniem dydaktycznym, słabą jakością życia i umiarkowanym stresem.

Słowa kluczowe
ból mięśniowo-szkieletowy, stres, jakość życia, nauczyciele

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Efekt waginalnej terapii laserowej CO2 w leczeniu mieszanej inkontynencji moczu

Amr N. Badawy, Mahmoud S. El-Basiouny, Mamdouh Bibars, Sameh Salama, Mai Maged, Amr Mostafa, Galal Elshorbagy, Doaa Saeed, M.H. El Ebrashy, Amr H. Elnoury

Amr N. Badawy, Mahmoud S. El-Basiouny, Mamdouh Bibars, Sameh Salama, Mai Maged, Amr Mostafa, Galal Elshorbagy, Doaa Saeed, M.H. El Ebrashy, Amr H. Elnoury – Effect of vaginal CO2 laser therapy in mixed urinary incontinence. Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 191-196

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20BA1B

Streszczenie
Cel. Niniejsze prospektywne badanie przedstawia wstępne ustalenia dotyczące klinicznej skuteczności minimalnie inwazyjnej terapii laserowej CO2 na pochwę u pacjentek cierpiących na mieszane nietrzymanie moczu.
Materiały i metody. Trzydzieści kobiet cierpiących na łagodny do umiarkowanego stopnień mieszanej inkontynencji moczu przeszło zabieg laserowy CO2, używając specjalistycznego aplikatora i długości fali 10,600 nm, w warunkach ambulatoryjnych, bez znieczulenia i leków pooperacyjnych. Wszystkie pacjentki otrzymały łącznie dwie sesje, każda z nich oddzielona 4-tygodniowym okresem. Do oceny wyników klinicznych po 3 miesiącach od zabiegu u wszystkich pacjentek użyto kwestionariusza ICIQ-UI SF (wersja arabska) oraz testu kaszlowego. Pacjentkom przed rozpoczęciem leczenia oraz ponownie trzy miesiące po ukończeniu dwóch sesji terapii wydano kwestionariusz ICIQ-UI SF do wypełnienia.
Wyniki. Zaobserwowano istotny statystycznie spadek w ICIQ UI-SF od wartości wyjściowej (z 8 ± 0.58) do kontroli po 3 miesiącach (5.1 ± 0.79). Ponadto, u ośmiu pacjentek (26.7%) test kaszlowy był negatywny 3 miesiące po drugiej sesji laserowej. Podczas trwania badania nie zaobserwowano poważnych skutków ubocznych.
Wnioski. Przebudowa i produkcja kolagenu indukowane przez laser CO2 na pochwę mogą pomóc w regeneracji i naprawie funkcji dna miednicy. U pacjentek z mieszanej inkontynencji moczu ta metoda leczenia wykazała skuteczne oraz bezpieczne wyniki kliniczne, jak oceniono za pomocą kwestionariusza ICIQ-UI SF, pomimo ograniczonej liczby próbek i krótkiego okresu obserwacji.

Słowa kluczowe
objawy pęcherza moczowego, jakość życia, mieszana inkontynencja moczu, ICIQ UI-SF, test kaszlowy, laser CO2 na pochwę

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Monitoring of functional ability, mobility and quality of life in seniors during the COVID-19 pandemic

Pavol Nechvátal, Lucia Demjanovič Kendrová, Tomáš Uher, Michal Macej, Gabriela Škrečková

 

Pavol Nechvátal, Lucia Demjanovič Kendrová, Tomáš Uher, Michal Macej, Gabriela Škrečková – Monitoring of functional ability, mobility and quality of life in seniors during the COVID-19 pandemic. Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 92-95

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DFB8A

Abstract
Aim. The aim of the work is to map the functional fitness, level of mobility and quality of life of seniors at the time of the COVID-19 pandemic.
Methods. The study group consisted of 130 seniors from the Prešov Region, with an average age of 74.1 (max. 94, min. 65) years and an average Body Mass Index (BMI) of 27.13 (max. 41.09, min 16.00). There were 54 men (41.5%), with an average age of 74.3 years and an average BMI of 26.78, women with an average age of 74.0 years and an average BMI of 27.37. In all seniors we assessed physical fitness by Senior Fitness Test, level of mobility by the Up & go test and quality of life and mental health by the WHOQOL-BREF test during the lockdown in COVID-19 pandemic.
Results. Seniors living in rural areas (t = -2,341; p = 0.020) and living alone (t = -2.05; p = 0.042) had slightly higher rate of mild obesity (according to BMI). Seniors living alone had a lower quality of life compared with seniors living partner or family member (t = 3.728; p < 0.001). Finally, seniors living in rurar areas had worse physical (t = 3.113; p = 0.002) and mental health status (t = 2.601; p = 0.010). Women had slightly worse mental health status than men (t = 2.308; p = 0.022).
Conclusions. Restrictions on movement due to the COVID-19 pandemic put seniors who live alone, at risk, especially women. Men show higher resistance to these measures, mostly in physical and psychological health area.
Key words:
COVID-19, movement activity, physical fitness, quality of life, seniors
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете   免費下載(僅限英文版)

Effects of suryanamaskar on peak expiratory flow rate and quality of life in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Aayushi Palor, D. Anandhi


Aayushi Palor, D. Anandhi – Effects of suryanamaskar on peak expiratory flow rate and quality of life in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Fizjoterapia Polska 2023; 23(1); 80-86

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG07B401

Abstract
Background. Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a common, preventable, and treatable disease characterized by persistent respiratory symptoms and airflow limitation that is due to airway and/or alveolar abnormalities usually caused by significant exposure to noxious particles or gases. Surya Namaskar is an ancient yogic method to worship the sun. This specific postural and breathing protocols were developed in Indian Subcontinent in the 17th century by Saint Samarth Ramdass. Aim. To find out the effects of Suryanamaskar on peak expiratory flow rate and quality of life in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Methods. Experimental design, pre and post type. 14 COPD patients, aged 35–50 years, both men and women, grade I and II in GOLD classification was randomly allotted into two groups. The patients had to clear the flexibility tests – Sit and reach test and back scratch test. For the Experimental group (n = 7), Suryanamaskar, with conventional chest physiotherapy intervention, was given for 5 days per week for 6 weeks. For the control group (n = 7), conventional chest physiotherapy intervention was given for the same duration. Outcome measures: Peak expiratory flow rate (l/min), SF–36 questionnaire. Results: The study showed that the peak expiratory flow rate and SF–36 questionnaire showed non-significant result for both the groups as p > 0.05, though there was a clinically significant improvement. Conclusion: This study concluded that there is no statistically significant improvement in PEFR and QOL in COPD patients who performed Suryanamaskar along with chest physiotherapy.

Słowa kluczowe:
COPD, Peak expiratory flow rate, QOL, SF–36, Suryanamaskar

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 免費下載(僅限英文版)

Impact of the pandemic on the quality of life in the Polish and German population

Daniela Kajda, Jan Szczegielniak, Marzena Dorosz, Marta Gołdyn-Pastuszka, Jacek Łuniewski, Katarzyna Bogacz


Daniela Kajda, Jan Szczegielniak, Marzena Dorosz, Marta Gołdyn-Pastuszka, Jacek Łuniewski, Katarzyna Bogacz – Impact of the pandemic on the quality of life in the Polish and German population. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 140-153

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A6hK

Abstract:

Introduction. Quality of life during the pandemic has taken on a completely different dimension. As a result of the restrictions, it was necessary to reorganize life in every sphere. This could lead to a number of negative consequences, including the deterioration of physical and mental health, as well as disturbances in the ability to establish proper social relationships.
Objective. The objective of the study was to assess the impact of the pandemic on the quality of life in the Polish and German population.
Material and methods. The study was conducted on a group of 200 people, of which 100 people are respondents living in Poland, while the remaining 100 live in Germany. The research tool used in this study was a questionnaire. The questionnaire was created in two language versions: Polish and German. The obtained results are presented in the form of pie charts and bar graphs. Pie charts present the results in percentages, obtained in individual questions included in the questionnaire.
Results and discussion. The results indicate a change in the frequency of undertaking physical activity. The number of respondents undertaking physical activity has significantly decreased, while the respondents who do not undertake physical activity during the pandemic constitute almost half of the respondents from Poland. The situation in Germany is completely different, as the number of people undertaking and not undertaking physical activity has not changed significantly. As a result of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus, almost half of the respondents from Poland began to feel a little fatigued while performing everyday activities, while the level of fatigue of the German respondents did not change significantly and oscillates around the same limits as before the pandemic. The quality of sleep in Polish respondents definitely decreased from good to moderate as a result of the COVID-19 pandemic, while in German respondents there is no significant decrease in sleep quality.
Conclusions. 1. The COVID-19 pandemic had a negative impact on the mental health of the Polish population to a large extent, while the negative impact of the SARS-CoV-2 virus pandemic on the German population is observed to a much lesser extent.
2. The pandemic situation contributed to a significant deterioration in the quality of life in the case of the Polish population, while in the case of the German population, no significant deterioration in the overall quality of life caused by the COVID-19 pandemic was documented.
3. The COVID-19 pandemic caused a significant decrease in the level of physical fitness and the frequency of undertaking physical activity in the Polish population, while in the case of the German population, the level of physical fitness slightly deteriorated, but no significant decrease in the frequency of undertaking physical activity was observed during the pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus.
4. Among the Polish population, the general well-being has clearly deteriorated, however, in the case of the German population, there is no significant decrease in well-being caused by the ongoing COVID-19 pandemic.

Keywords:
pandemic, quaility of life, Polish population, German population

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 免費下載(僅限英文版)

Effects of Buteyko therapy on dipping of peak expiratory flow rate and quality of life in asthmatic patients among adult and elderly population

D. Anandhi, M. Tamilalagan


D. Anandhi, M. Tamilalagan – Effects of Buteyko therapy on dipping of peak expiratory flow rate and quality of life in asthmatic patients among adult and elderly population. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 70-75

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20AxlA

Abstract

Background. Asthma is a chronic inflammatory illness of the airways characterised by airway obstruction and bronchial hyper-responsiveness that is at least partly reversible. Serial peak expiratory flow measurements are frequently used in the clinical management of asthma to improve diagnose, estimate severity, and screen for provocative variables. When compared to mild persistent asthma, moderate to severe asthma has a lower QOL. Objective. The study’s aim is to determine the impact of Buteyko treatment on asthmatic patients’ peak expiratory flow rate (Expiratory flow rate) and quality of life. Study design. Pre and post type experimental design. Procedure. Twenty-two mild to moderate asthmatic patients, both men and women, aged 25–60 years, were randomly selected and given a peak expiratory flow metre to measure peak expiratory flow rate in the morning and evening at the same time every day. Basic chest physiotherapy was taught to all of the patients. PEFR decreased in 15 of 22 patients throughout the research period, and Buteyko treatment was administered twice daily for 6 weeks. Outcome measures. Peak Expiratory Flow Rate and Questionnaire on Shortness of Breath. Results. With Buteyko therapy, asthmatic patients’ PEFR and Shortness of Breath questionnaires improved statistically significantly (p < 0.05). Conclusion. The study found that Buteyko treatment had a substantial impact on peak expiratory flow rate lowering and asthmatic patients’ quality of life.

Keywords:
dipping, buteyko therapy, quality of life, bronchial asthma, peak expiratory flow rate, shortness of breath questionnaire

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 免費下載(僅限英文版)

The impact of body composition disorders on the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease

Marzena Dorosz, Katarzyna Bogacz, Marta Gołdyn-Pastuszka, Marcin Krajczy, Anna Szczegielniak, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak


Marzena Dorosz, Katarzyna Bogacz, Marta Gołdyn-Pastuszka, Marcin Krajczy, Anna Szczegielniak, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak – The impact of body composition disorders on the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 56-69

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20AXT7

Abstract

Introduction. COPD is a chronic inflammatory disease that constitutes a significant public health problem. It is characterized by not fully reversible, progressive limitation of airflow through the airways. In addition to the harmful pulmonary effects, COPD manifests itself with complications in other body systems, including body composition disorders, which adversely affects patients’ quality of life and prognosis. The objective of this study was to assess the quality of life of patients with COPD and to assess the factors that will affect its deterioration.
Material and methods. The study included 37 patients of the University Hospital at the Jagiellonian University Medical College in Kraków at 8 Skawińska Street, who were diagnosed with COPD according to the GOLD guidelines. In the study group, a personal questionnaire was conducted, anthropometric data was collected, i.e. the Quetelet index was calculated, thigh circumference and skin folds were measured, and the subjective assessment of the quality of life was examined using the SGRQ-C questionnaire and the CAT Test.
Results. Based on the analysis of the collected materials, it was shown that the average assessment of the quality of life in the study population was at a low level of 61.8 points on the SGRQ-C scale. There was a large variation in the assessment of HRQoL depending on the stage of the disease. The best result, amounting to 23.0 points, was achieved by patients in stage 1, and the worst – 81.6 points. – patients in stage 4 according to GOLD guidelines. Among the main determinants of the quality of life in the study group, in addition to the degree of airway obstruction, there were: high intensity of clinical symptoms, such as cough, shortness of breath or expectoration of secretions, low body weight and the number of comorbidities. Conclusions. It has been shown that the loss of fat-free body mass and systemic complications are factors that significantly reduce the quality of life, and patients with fewer comorbidities and with increased BMI score better on the SGRQ-C scale. It has been proven that the progression of the disease contributes to the exclusion of patients from active social life and causes many mental problems. It was established that patients with COPD should be covered by multidisciplinary care and a special training program in order to prevent or delay the onset of systemic complications, which significantly worsen the patients’ quality of life

Keywords:
COPD, body composition, quality of life

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 免費下載(僅限英文版)

Impairement of functional ability in patients with Parkinson’s disease, a qualitative study

Mabel Manoj Mathew, Suresh J.


Mabel Manoj Mathew, Suresh J. – Impairement of functional ability in patients with Parkinson’s disease, a qualitative study. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 48-54

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20Ak5q

Abstract

Background. Population studies on the incidence of Parkinson’s are important to scientists’ understanding of the history of the disease, its progression, and the risk factors associated with it. Information about the incidence in different age groups and genders can help healthcare experts design strategies to meet patients’ needs. Objective. To understand the subjective functional Impairment in patients with Parkinson’s disease. Methodology. It is a qualitative study with a sample size of 10, including Parkinson’s disease patients between the age group of 40 to 70 years. The interviews of the patients were conducted either through phone calls or zoom calls depending on their convenience. Results. The most mentioned complaints by the patients included in the study are, tremor, masked face, a fixed expression, difficulty in talking, slowness of movement, unsteadiness while walking, fear of fall, short-stepped gait, forward bent or stooped posture, and freezing episodes. Patients require only minimal assistance from caregivers or family members to do their daily activities (n = 4) and are majorly dependent on others for their day-to-day requirements (n = 3), completely dependent, and bedridden (n = 1). Conclusion: According to the data collected from the patients, it can be concluded that patients with Parkinson’s disease develop difficulties in their functional activities and end up with activity limitations as the disease progresses and the symptoms worsen.

Keywords:
Parkinson’s disease, quality of life, motor symptoms, activity limitations, functional ability

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 免費下載(僅限英文版)

Correlation among quality of life and physical activity toward body age, hydration and fat percentage

Yudik Prasetyo, Sumaryanto, Ahmad Nasrulloh, Krisnanda Dwi Apriyanto, Rizki Mulyawan, Susanto, Gunathevan, Frederick


Yudik Prasetyo, Sumaryanto, Ahmad Nasrulloh, Krisnanda Dwi Apriyanto, Rizki Mulyawan, Susanto, Gunathevan, Frederick – Correlation among quality of life and physical activity toward body age, hydration and fat percentage. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 168-173

Abstract
Introduction. Having good healthy habits and making physical activity a lifestyle is everyone’s dream. Along with improving the quality of life and physical activity, it is expected to affect a person’s body age, hydration level, and fat percentage. Methods. This research is an analytic observational study conducted with a cross sectional approach. Observational analytical research is done by observing, without any action from the researcher. The research subjects were 35 students. Students with cardiovascular and respiratory disorders, who were on an exercise program, and had a history of fractures in the past 3 months or deformities of the arms, were excluded from this study. Students who were 18-21 years old, had a BMI below 30, and did not smoke or drink alcohol were involved in this study. Results. Significant correlation with p-value<0.01 in causality relationship between body age and hydration with Pearson value −0.751, body age and fat percentage 0.773, and Pearson value hydration and fat percentage −0.990. In addition, a significant correlation between quality of life and hydration has a Pearson value of −0.338. Quality of life and physical activity are not related and have a p-value of 0.39. Conclusion. The relationship between body age and hydration, and hydration with fat percentage has a very significant positive relationship. However, quality of life has no correlation with physical activity.
Key words:
quality of life, physical activity, body mass
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 免費下載(僅限英文版)

Life quality of patients with idiopathic scoliosis treated with Chenêau Brace

Tomasz Urbański, Mateusz Curyło, Karina Rożek, Dariusz Lusina, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski


Tomasz Urbański, Mateusz Curyło, Karina Rożek, Dariusz Lusina, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski – Life quality of patients with idiopathic scoliosis treated with Chenêau Brace. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 136-143

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DE0LR

Abstract
Objective. The main objective of this study was to determine the effect of wearing a Chêneau brace on the quality of life of patients with idiopathic scoliosis.
Methodology. The study used a short questionnaire that consisted of 12 questions – 4 questions about demographics and 8 questions about quality of life. The investigated aspects of life included difficulty in performing daily activities, feelings of embarrassment, sleep discomfort, irritability, and patients’ perceived benefits of this treatment procedure. Questionnaires were filled during follow-up visits. The study was conducted on a group of 30 patients aged 9–16 years treated for at least 6 months. Among the respondents there were 22 females and 8 males.
Results. Despite the small study group, the results of the statistical analysis confirmed the hypothesis that the brace significantly affects the quality of life of patients and has a greater impact on the quality of life of the female gender due to the disruption of aesthetics and the associated sense of shame. An association was observed between the sense of shame related to wearing a brace and the desire to “hide” the brace under clothing, as well as the perception of the benefits of wearing a brace and a lower sense of shame.
Conclusion. In the processes of rehabilitation and treatment of the patient with idiopathic scoliosis, a holistic approach that considers not only activities related directly to physiology, but also to patients’ well-being and quality of life is important.
Key words:
idiopathic scoliosis, Chêneau brace, quality of life
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 免費下載(僅限英文版)

1 2 3 4