Articles

Assessment of rehabilitation effectiveness in patients with COPD as part of the project “PulmoRehab – Access to healthcare services through a personalized care system for patients with COPD, including remote monitoring and tele-rehabilitation based on Artificial Intelligence methods”

{:pl}W ramach projektu "PulmoRehab - dostęp do usług zdrowotnych poprzez spersonalizowany system opieki nad pacjentami z POChP, obejmujący zdalny monitoring oraz tele-rehabilitację na bazie metod sztucznej inteligencji", SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach i 10 partnerów przeprowadziło badania nad telerehabilitacją osób cierpiących na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP){:}{:en}In the project "PulmoRehab - Access to Healthcare Services through a Personalized

Development of blended learning based learning module: Benefits to physical education learning outcomes

{:pl}Niniejsze badanie ma na celu opracowanie produktu w postaci modułu nauczania opartego na blended learning (nauce mieszanej) oraz zbadanie jego korzyści dla wyników nauczania z wychowania fizycznego (WF). Badanie to jest realizowane w modelu badań i rozwoju, przy użyciu metodyki ADDIE{:}{:en}This research will first produce a product in the form of a learning module based on blended learning and its

Effects of structured exercise program on severity of dizziness, kinesiophobia, balance, quality of sleep, activities of daily living and quality of life in bilateral vestibular hypofunction: case study

{:pl}Rehabilitacja przedsionkowa to metoda oparta na ćwiczeniach, mająca na celu maksymalizację kompensacji przez centralny układ nerwowy (CUN) na poziomie jąder przedsionkowych i innych poziomach CUN dla patologii przedsionkowej. Minimalna liczba badań udokumentowała wpływ rehabilitacji przedsionkowej na szybkość powrotu do zdrowia pacjentów z obustronnym niedomaganiem przedsionkowym (BVH){:}{:en}The vestibular rehabilitation is an exercise-based method, aiming to maximize central nervous system(CNS) compensation at

Development of a physical education learning model football game materials based on cooperative learning to increase student motivation and cooperation

{:pl}Celem niniejszego badania jest: 1. Zbadanie skuteczności modelu nauczania wychowania fizycznego, opartego na metodzie uczenia się kooperacyjnego, zaprojektowanego w celu zwiększenia motywacji i współpracy wśród uczniów szkół średnich. 2. Ocena możliwości wdrożenia modelu nauczania wychowania fizycznego opartego na uczeniu się kooperacyjnym, mającego na celu zwiększenie motywacji i współpracy wśród uczniów szkół średnich{:}{:en}Aim. (1) This study aims to test the production

Identification of recreational cycling training dose as an effective physical therapy to elicit changes into active lifestyle

{:pl}Celem tego badania jest określenie związku między nawykami życiowymi w okresie nowej normalności a (1) składem ciała oraz (2) poziomem tlenu we krwi po jeździe na rowerze w maseczce. Badanie to jest studium wieloośrodkowym pomiędzy Indonezją a Malezją, przy czym dane prezentowane tutaj dotyczą specyficznie regionu DI Yogyakarta w Indonezji i obejmują badanie obserwacyjne analityczne z wykorzystaniem podejścia przekrojowego.{:}{:en}This study

The analysis of the relationship between blood pressure and cardiovascular capacity in the elderlies

{:pl}Celem badania była analiza związku między ciśnieniem krwi skurczowym i rozkurczowym a zdolnością układu oddechowo-krążeniowego u osób starszych{:}{:en}The study aimed to analyze the relationship between systolic and diastolic blood pressure and cardiovascular capacity in the elderly{:}{:zh}本研究旨在分析收缩压和舒张压血压与老年人心血管能力之间的关系。方法{:}{:lt}Šio tyrimo tikslas buvo išanalizuoti sistolinio ir diastolinio kraujospūdžio bei vyresnio amžiaus žmonių širdies ir kraujagyslių gebėjimo ryšį{:}{:hr}Studija je imala za cilj analizirati odnos između

The impact of suboccipital muscle inhibition on postural stability in young individuals

{:pl}Stabilność posturalna jest wynikiem współpracy między układem mięśniowo-szkieletowym a nerwowym. Stabilność postawy stojącej zapewnia przestrzenny układ ciała, gdzie środek ciężkości mieści się w obrębie środka bazy podparcia. Postawa z przodozgięciem głowy (FHT) zwiększa wyprost w stawie potyliczno-szyjnym i górnym odcinku kręgosłupa szyjnego, pogłębiając zgięcie dolnego segmentu szyjnego, co powoduje nieprawidłowe skurcze mięśni podpotylicznych{:}{:en}Postural stability is the result of cooperation between

Block practice therapy of football players’ passing ability post ankle injury

{:pl}Celem badania była analiza związku między ciśnieniem krwi skurczowym i rozkurczowym a zdolnością układu oddechowo-krążeniowego u osób starszych. Metoda. Badanie to jest obserwacyjnym badaniem analitycznym przeprowadzonym z zastosowaniem podejścia przekrojowego{:}{:en}The study aimed to analyze the relationship between systolic and diastolic blood pressure and cardiovascular capacity in the elderly. Method. This research is an analytical observational study conducted with a cross-sectional

Muscle energy techniques versus myofascial release on scoliosis in adolescent girls: A randomized controlled trial

{:pl}Idiopatyczna skolioza w okresie dojrzewania (AIS) to skomplikowana, trójwymiarowa strukturalna wada kręgosłupa występująca u dzieci w wieku od 10 lat do osiągnięcia dojrzałości kostnej. Celem badania było zbadanie wpływu technik energetycznych mięśni i terapii uwalniania powięzi na idiopatyczną skoliozę u dziewcząt w okresie dojrzewania na dużej próbie. Ponadto, celem było porównanie technik energetycznych mięśni z terapią uwalniania powięzi w leczeniu

Sports massage has the potential to reduce ischemic muscle pain and increase range of motion after exercise

{:pl}Celem niniejszego badania było zanalizowanie potencjału masażu sportowego w redukcji bólu mięśni niedokrwionych oraz zakresu ruchu (ROM) po ćwiczeniach. W ramach eksperymentalnych badań zastosowano projekt badawczy przed i po z grupą kontrolną. Uczestnicy badania zostali wybrani za pomocą techniki doboru celowego. Następnie podzielono ich na 2 grupy: grupę (K1), której nie udzielono specjalnej interwencji oraz grupę (K2), której wykonano masaż

The role of perception-action coupling in badminton-specific vision training: A narrative review

{:pl}Badminton to sport charakteryzujący się intensywną rywalizacją i szybkim tempem, co wymaga od zawodników wyjątkowej koordynacji wzrokowo-ruchowej, ostrości umysłu i ostrości wzroku. Szybka wymiana ciosów i złożone kombinacje uderzeń podkreślają konieczność utrzymania przez graczy wysokiego skupienia i wykazania się szybką zdolnością podejmowania decyzji. Wobec tych wymagań, trening wzrokowy stał się niezbędnym narzędziem do zwiększania zdolności sportowych w badmintonie{:}{:en}Badminton is a

Improved hand muscle ability after 6 weeks of squeezing a tennis ball exercise in children with spastic cerebral palsy

{:pl}Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) zazwyczaj charakteryzują się mniejszą sprawnością fizyczną w porównaniu do rówieśników o typowym rozwoju. Główną przyczyną jest brak aktywności fizycznej i ćwiczeń w okresie dzieciństwa. Jeśli młodzież i dorośli z MPD nie będą wystarczająco ćwiczyć, może to skutkować zmniejszoną mobilnością i sprawnością fizyczną. Bardzo ważne jest, aby rozpocząć leczenie mózgowego porażenia dziecięcego, gdy dziecko jest

Physiotherapy for individuals with intellectual disabilities

{:pl}Niepełnosprawność intelektualna dotyka od 1 do 3% społeczeństwa, przy czym wśród mieszkańców krajów rozwijających się ten odsetek jest wyższy. Ze względu na możliwe występowanie ograniczeń w_zakresie ruchu u_osób niepełnosprawnych intelektualnie fizjoterapia może być nieocenionym elementem wsparcia pacjenta w_lepszym funkcjonowaniu{:}{:en}Intellectual disability affects 1 to 3% of the population, with a_higher percentage among residents of developing countries. Due to the possible occurrence

Emotional maturity and self control as predictors of boxing athlete aggressiveness: Is it proven?

{:pl}Sportowcy uprawiający boks muszą kontrolować swoje emocje i samych siebie, regulując swoją agresywność, aby zapobiec wyrządzeniu sobie krzywdy podczas meczów. Celem tego badania było wykazanie, czy dojrzałość emocjonalna i samokontrola wpływają na agresywność sportowców bokserskich{:}{:en}Boxing athletes must control their emotions and themselves, and regulate their aggressiveness to prevent harming themselves during matches . The purpose of this study was to

Effect of radiofrequency on postmenopausal adipose tissue: A randomized control trial

{:pl}Celem badania było określenie wpływu radiofrekwencji na pomiary antropometryczne oraz profil lipidowy u kobiet po menopauzie{:}{:en}To determine the effect of radiofrequency on anthropometric measurements and lipid profile in postmenopausal women{:}{:zh}确定射频对绝经后妇女的人体测量学指标和脂质谱的影响{:}{:lt}Nustatyti radijo dažnių poveikį antropometriniams matavimams ir lipidų profilui menopauzės metu moterims{:}

Improving the performance of karate athletes: fartlek and circuit training in the increasing VO2max

{:pl}Problem badawczy wynika z faktu, że zwiększenie VO2max jest kluczowe w poprawie wyników sportowych zawodników kumite w karate. Celem tego badania było określenie wpływu treningu fartlek i treningu obwodowego na zwiększenie VO2max u sportowców kumite z dojo Inkanas Resmata w Madiun Kota. Badanie przeprowadzono przy użyciu metod eksperymentalnych. Populacja badawcza składała się z 20 zawodników kumite w karate z dojo

Effectiveness of moderate to vigorous physical activity among stroke risk predicted population. A pilot study

{:pl}Rosnąca prevalencja udaru mózgu, szczególnie wśród młodszych populacji w krajach takich jak Indie, wymaga skutecznych strategii prewencyjnych. Modyfikowalne czynniki ryzyka, takie jak nadciśnienie, cukrzyca i palenie tytoniu, znacząco przyczyniają się do występowania udarów. Niniejsze badanie skupia się na wdrożeniu 12-tygodniowego programu umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej (MVPA) w celu adresowania tych czynników ryzyka i redukcji incydentów udaru{:}{:en}The increasing prevalence of

Impact of explosive power, agility, and focus on front kick speed in pencak silat

{:pl}W pencak silat kopnięcie frontalne uznawane jest za najskuteczniejszą technikę zdobywania punktów ze względu na jego precyzję i moc. Cel. Celem badania było określenie wpływu siły eksplozywnej mięśni nóg, zwinności i koncentracji na szybkość kopnięcia frontalnego{:}{:en}In pencak silat, a front kick is considered the most effective technique for scoring points due to its precision and power.  Aim. The purpose of

Functional connections between the temporomandibular joint and the hip joint

{:pl}Niektóre z czynników wpływających na powstawanie zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego to zmiany w układzie nerwowym centralnym i obwodowym. W kontekście tworzenia połączeń między dwoma stawami, kluczowe znaczenie mają fascia oraz koncepcja biotensygracji. Napięcie tworzone w tkance rozprowadzane jest liniowo wzdłuż całego ciała. Powstanie nadmiernego napięcia w jednej strukturze może prowadzić do powstania identycznego napięcia w odległej strukturze{:}{:en}Some of the factors in

Reviving ancestral heritage: games traditional sports as key to improve innovative child endurance

{:pl}Tradycyjne gry sportowe stały się ważną częścią dziedzictwa kulturowego, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Jednakże, wraz z rozwojem technologii i zmianami we współczesnym stylu życia, popularność tradycyjnych gier sportowych wśród dzieci uległa zmniejszeniu. Dlatego niniejsze badanie ma na celu zbadanie roli, jaką tradycyjne gry sportowe mogą odgrywać w zwiększaniu wytrzymałości dzieci w innowacyjny sposób{:}{:en}Traditional sports games have become an important

Effect of low level laser therapy versus pulsed ultrasound on postpartum carpal tunnel syndrome

{:pl}Zespół cieśni nadgarstka (CTS) jest znaczącym problemem zdrowotnym, który może ograniczać aktywność i zdolności kobiet w okresie połogu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Cel. Porównanie skuteczności terapii laserem niskiej mocy (LLLT) i ultradźwięków pulsacyjnych (US) w łagodzeniu objawów CTS po porodzie{:}{:en}Carpal tunnel syndrome (CTS) is a major health issue that can impede postpartum women's activities and skills in

The validity of basic futsal technique instruments for performance

{:pl}Aktualna analiza technik gry zawodników futsalu często pozostaje niepełna i wymaga znacznego nakładu czasu od trenerów na indywidualną ocenę każdego z graczy. Prezentowane badanie, o charakterze rozwojowym, przeprowadzono zgodnie z naukową metodologią, aby ocenić ogólną wydajność techniczną. Badanych stanowili zawodnicy futsalu, będący studentami Wydziału Nauk o Sporcie na Państwowej Uniwersytecie Negeri Padang, uczestniczący w kursie Podstawy Futsalu w ramach programu

Effectiveness of reinforced feedback in virtual environment for upper limb rehabilitation in acute stroke

{:pl}Zespół cieśni nadgarstka (CTS) jest znaczącym problemem zdrowotnym, który może ograniczać aktywność i zdolności kobiet w okresie połogu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Cel. Porównanie skuteczności terapii laserem niskiej mocy (LLLT) i ultradźwięków pulsacyjnych (US) w łagodzeniu objawów CTS po porodzie{:}{:en}Motor impairments following stroke result in loss of upper extremity function which is often persistent and disabling. Reinforced

The relationship between sports interest and psychological well-being towards procrastination of students at Senior High School 1 Muntilan

{:pl}Prokrastynacja akademicka to niepokojące zjawisko w sektorze edukacji w dzisiejszych czasach. Może stanowić poważną przeszkodę w procesie nauczania, szczególnie dla uczniów szkół średnich. Celem tego badania jest zrozumienie wpływu i związku między zainteresowaniem wykonywaniem ćwiczeń fizycznych a dobrostanem psychicznym na prokrastynację. Populacja badawcza obejmowała 355 uczniów klasy XI SMAN 1 Muntilan{:}{:en}Academic Procrastination is an alarming phenomenon in education sector nowadays.

Assessment of factors influencing the effectiveness of sensory integration therapy in preschool and early school-aged children

{:pl}Celem pracy była ocena czynników wpływających na skuteczność terapii integracji sensorycznej (SI) udzieci zjej zaburzeniami{:}{:en}The aim of the study was to assess the factors influencing the effectiveness of sensory integration (SI) therapy in children with sensory processing disorders (SPD){:}{:zh}本研究旨在评估影响感觉处理障碍(SPD)儿童感觉统合(SI)疗法效果的因素{:}{:lt}Tyrimo tikslas buvo įvertinti veiksnius, darančius įtaką vaikams, turintiems jutimo apdorojimo sutrikimų (JAS), jutimo integracijos (JI) terapijos efektyvumui{:}{:hr}Cilj istraživanja bio je procijeniti

Innovative circuit training for children 10-12 years old to improve forehand and backhand drive skills

{:pl}Opanowanie umiejętności forehandu i backhandu jest kluczowe dla podstawowego rozwoju młodych tenisistów stołowych. Niniejsze badanie ma na celu wprowadzenie atrakcyjnej metodyki treningowej dla dzieci w wieku 10-12 lat, mającej na celu poprawę ich zdolności tenisowych. Wykorzystując podejście mieszane, dane zostały zebrane za pomocą techniki Delphi oraz powtarzalnych pomiarów. Uczestnikami badania byli trzej eksperci akademiccy, czterech profesjonalnych trenerów tenisa stołowego oraz

Sensory processing abilities in relation to motor capabilities in children with different types of cerebral palsy

{:pl}Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym mają problemy z przetwarzaniem sensorycznym oraz z motoryką, co prowadzi do poważnych niepełnosprawności rozwojowych. W niniejszym badaniu naszym celem było ocenienie korelacji między zdolnościami przetwarzania sensorycznego a zdolnościami motorycznymi u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz ocena wpływu rodzajów mózgowego porażenia dziecięcego na zdolności przetwarzania sensorycznego i zdolności motoryczne{:}{:en}Children with cerebral palsy have sensory processing

The effect of contrast training in increasing taekwondo athlete’s strength and power

{:pl}Celem badania było zbadanie efektów treningu kontrastowego na siłę i moc zawodników taekwondo. Trening kontrastowy, łączący obciążenia ciężkie i lekkie w jednej sesji treningowej, był badany pod kątem możliwości poprawy wyników sportowych zawodników taekwondo{:}{:en}This study aimed to examine the effects of contrast training on taekwondo athletes' strength and power. Contrast training, which combines heavy and low loads in the same

Cross-cultural adaptation, validity and reliability of the Tamil version of the Falls-Efficacy Scale – International in Indian elderly population

{:pl}Międzynarodowa Skala Oceny Skuteczności Zapobiegania Upadkom (FES-I) jest narzędziem o potwierdzonej walidacji i rzetelności, służącym do oceny strachu przed upadkiem. Należy jednak zauważyć, że obecnie FES-I nie jest dostępna w języku tamilskim. W związku z tym celem niniejszego badania była adaptacja międzykulturowa narzędzia na język tamilski oraz następne testowanie walidacji i rzetelności przetłumaczonej wersji{:}{:en}Fall Efficacy Scale - International (FES-I) is

The impact of nonlinear pedagogy on communication and skill acquisition

{:pl}Celem niniejszego badania była ocena wpływu hybrydowych modeli pedagogiki nieliniowej na proces nabywania umiejętności i komunikację w ramach wychowania fizycznego.{:}{:en}The current investigation assessed the impact of hybrid nonlinear pedagogical models on skill acquisition and communication in physical education.{:}{:zh}本研究评估了混合非线性教学模型对体育教学中技能习得和交流的影响{:}{:lt}Šis tyrimas vertino hibridinių ne tiesinių pedagoginių modelių poveikį įgūdžių įsisavinimui ir bendravimui fizinio ugdymo srityje{:}{:hr}Ovo istraživanje ocijenilo je učinak hibridnih nelinearnih pedagoških

Benefit of breath-holding training on the concept of recreational freediving in healthy adults – a systematic literature review

{:pl}Oddychanie jest kluczowym procesem, który rozpoczyna się w momencie narodzin i kończy wraz ze śmiercią. Dzięki oddychaniu, niezbędny tlen dostarczany jest do wszystkich części ciała, organów i komórek, podtrzymując życie. Istnieje wiele technik oddychania, mających na celu optymalizację korzyści płynących z ćwiczeń na wstrzymanym oddechu{:}{:en}Breathing is a crucial process that commences at the moment of birth and ceases with one's

The effect of HVLA manipulation on static and dynamic postural parameters – a case study of a patient with a blocked atlanto-occipital transition

{:pl}Celem badania było ocena wpływu manipulacji HVLA (wysoka prędkość, niska amplituda) na rozkład sił, ciśnienie i równowagę u osób z blokadą stawu szczytowo-potylicznego, ze szczególnym uwzględnieniem popraw po terapii{:}{:en}The study aimed to assess the effects of high velocity low amplitude (HVLA) manipulations on force distribution, pressures, and balance in individuals with atlanto-occipital blockage, focusing on post-treatment improvements{:}{:zh}本研究旨在评估高速低幅(HVLA)操作对患有颅枕阻塞个体的力分布、压力和平衡的影响,重点关注治疗后的改善{:}{:lt}Tyrimo tikslas buvo įvertinti

Physical activity, eating behaviour, and sleep quality as predictors of Body Mass Index in adolescents? A correlational study on high school students in East Kalimantan

{:pl}Otyłość jest chorobą metaboliczną charakteryzującą się nadmiernym nagromadzeniem tłuszczu. Indonezja zajmuje drugie miejsce po Singapurze pod względem liczby otyłych nastolatków. Celem badania było ocenienie wpływu aktywności fizycznej, zachowań żywieniowych i jakości snu na wskaźnik masy ciała (BMI) u nastolatków.{:}{:en}Obesity is a metabolic disease characterised by excessive fat accumulation. Indonesia ranks second after Singapore with the largest number of obese adolescents.

Virtual reality versus balance beam on walking performance in children with spastic hemiplegic cerebral palsy: A randomized controlled comparative trial

{:pl}Wirtualna rzeczywistość i drążek równoważny są powszechnie uznawane za skuteczne metody poprawy równowagi oraz wydajności chodu u dzieci cierpiących na porażenie mózgowe spastyczne typu hemiplegicznego (PM). Cel. Celem niniejszego badania było porównanie wpływu wirtualnej rzeczywistości oraz drążka równoważnego na wydajność chodu (równowagę i funkcjonalną zdolność chodzenia) u dzieci z PM typu hemiplegicznego{:}{:en}Virtual reality and balancing beam are widely acknowledged as

Stretching of the anterior fascial tape in women after a caesarean section

{:pl}W XXI wieku odsetek porodów przez cesarskie cięcie znacznie wzrósł w porównaniu z poprzednim stuleciem. Konsekwencje związane z obecnością blizny po cesarskim cięciu mogą przyczyniać się do różnych dolegliwości w obrębie brzucha, pleców lub miednicy{:}{:en}The cesarean section rate in the 21st century has significantly increased compared to the previous century. Consequences related to the existence of a scar after a

The effect of traditional sports on improving the physical fitness of elementary school students

{:pl}Zasoby ludzkie są ogólnie kierowane na kształtowanie osób wytrzymałych, umiejętnych, zdolnych, pełnych entuzjazmu i produktywnych, tak aby posiadały one zdolność do wykonywania różnorodnych działań w społeczeństwie{:}{:en}Human resources are generally directed at making people who are tough, skilled, capable, enthusiastic and productive, so that they have the ability to carry out various activities in society{:}{:zh}人力资源通常旨在培养坚韧、熟练、能干、积极和生产力的人,使他们有能力开展社会各种活动{:}{:lt}Žmogiškieji ištekliai paprastai nukreipiami siekiant sukurti žmones,

Impact of circuit training on physical fitness among team sports athletes: A systematic review

{:pl}Sprawność fizyczna jest kluczowa dla sportowców, umożliwiając im wytrzymać intensywne treningi i skutecznie sprostać wymaganiom zawodów. Obejmuje ona zarówno atrybuty związane ze zdrowiem, jak wytrzymałość sercowo-naczyniowa i siła mięśniowa, jak i składowe związane z umiejętnościami, takie jak zwinność i szybkość{:}{:en}Physical fitness is crucial for athletes, enabling them to endure rigorous training and meet competitive demands effectively. It encompasses both health-related

The study of rice bran cookies for diabetic diet and dyslipidemic diet

{:pl}Niniejsze badanie koncentruje się na zastosowaniu otrębów ryżowych jako przekąski dla osób cierpiących na choroby metaboliczne takie jak cukrzyca oraz hipercholesterolemia. Choroby niezakaźne (NCDs) stanowią główną przyczynę zgonów i powodują utratę produktywnych dni zarówno dla chorych, jak i ich opiekunów{:}{:en}This study is about the use of rice bran as a snack for people with degenerative diseases of diabetes mellitus and

Music therapy as a therapeutic and supportive method

{:pl}Muzykoterapia obecnie pełni ważną rolę zarówno w lecznictwie jak i w profilaktyce zdrowia psychicznego. Terapię z użyciem dźwięków (muzykoterapię) wykorzystuje się m.in. w psychiatrii, kardiologii, położnictwie, ginekologii, intensywnej terapii, chirurgii, opiece paliatywnej, rehabilitacji, geriatrii, onkologii, stomatologii i neurologii{:}{:en}Music therapy currently plays an important role in both treatment and prevention of mental health. Sound therapy (music therapy) is used, among others,

Micronutrient intake in the martial arts community: Preparation for national sports

{:pl}Cel badania. Dostarczanie białka wiąże się z przyjmowaniem rezerw kalorycznych i jest przydatne w naprawie komórek ciała. Dlatego dostarczanie białka dla potrzeb organizmu powinno być brane pod uwagę, szczególnie w przypadku sportowców. Przyjmowanie białka może zminimalizować deficyt kaloryczny i natychmiast zastąpić uszkodzone komórki spowodowane intensywnym i nadmiernym treningiem, któremu poddają się sportowcy{:}{:en}Study Purpose. The provision of protein is related to

Influence of visceral manipulation on hormonal profile in women with polycystic ovarian syndrome: A randomized trial

{:pl}Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest najczęstszym zaburzeniem endokrynologicznym u kobiet w wieku rozrodczym i uważany jest za czynnik ryzyka chorób kardiometabolicznych. W zależności od stosowanych kryteriów diagnostycznych, około 10–15% kobiet w wieku rozrodczym dotkniętych jest PCOS{:}{:en}Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine condition in women of reproductive age and has been suggested as a risk factor for cardiometabolic

Comparison of Chinese and international research on physical literacy in education – a visual analysis based on CiteSpaceV

{:pl}W celu zbadania porównania chińskich i międzynarodowych kluczowych punktów oraz trendów rozwojowych w badaniach nad umiejętnościami fizycznymi w edukacji (PLIE), wykorzystano 118 artykułów badawczych zawartych w China National Knowledge Infrastructure (CNKI) oraz 1439 artykułów badawczych z baz Web of Science (WOS) core collection dotyczących „umiejętności fizycznych w edukacji”{:}{:en}In order to explore the comparison of Chinese and international frontier hots pots

The feasibility and effect of robot-assisted gait training frequency on gait functions in children with cerebral palsy – A single blinded, randomized pilot study

{:pl}Celem badania jest ocena wykonalności oraz efektu częstości treningu chodu wspomaganego robotem (RAGT) na funkcje chodu u dzieci z diplegicznym mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Zakładamy, że RAGT przeprowadzane z większą częstotliwością (4 razy w tygodniu) przyniesie większą poprawę niż RAGT realizowane z częstością standardową (2 razy w tygodniu).{:}{:en}The aim of this study is to investigate the feasibility and the effect

A review of massage on physiological and psychological performance

{:pl}Celem niniejszego opracowania jest zwięzłe podsumowanie istniejącego korpusu literatury dotyczącej wpływu masażu na wydajność w sporcie i ćwiczeniach, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności motorycznych, czynników neurofizjologicznych oraz czynników psychologicznych. Przegląd przestrzega wytycznych PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis) i obejmuje łącznie 76 artykułów{:}{:en}This paper aims to succinctly summarize the existing body of literature concerning the effects of massage

The impact of an approach incorporating myofunctional therapy of the masticatory system movement on the motor efficiency of a patient after a subarachnoid hemorrhage to the left hemisphere of the brain – A case study

{:pl}W pracy dokonano analizy przypadku 46-letniej kobiety po przebytym krwotoku podpajęczynówkowym do lewej półkuli mózgu z przebiciem do układu komorowego z pękniętego tętniaka lewej tętnicy środkowej mózgu (zatrzymanie krążenia, stan ciężki, GCS 4) oraz następowym niedowładem kończyn dolnych i górnych prawych i afazją{:}{:en}This paper analyzes the case of a 46-year-old woman who suffered a subarachnoid hemorrhage to the left hemisphere

The effects of various teaching approach in the physical education student on the performance of volleyball skill: systematic review

{:pl}Wprowadzenie modelu nauczania siatkówki od najmłodszych lat jest strategicznym podejściem, mającym na celu zwiększenie długoterminowych osiągnięć w tej dyscyplinie sportu. Cel: Celem badania jest zbadanie wpływu różnorodnych metod nauczania i uczenia się na rozwój umiejętności gry w siatkówkę u uczniów{:}{:en}Implementing a Volleyball Learning Model from a young age is a strategic approach to enhance long-term achievements in the sport. Purpose:

Work on issue 1/2024 of the journal is in progress