科学文章

评估COPD患者在项目“PulmoRehab – 通过针对COPD患者的个性化护理系统提供医疗服务获取途径,包括基于人工智能方法的远程监控和远程康复”中的康复效果

{:pl}W ramach projektu "PulmoRehab - dostęp do usług zdrowotnych poprzez spersonalizowany system opieki nad pacjentami z POChP, obejmujący zdalny monitoring oraz tele-rehabilitację na bazie metod sztucznej inteligencji", SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach i 10 partnerów przeprowadziło badania nad telerehabilitacją osób cierpiących na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP){:}{:en}In the project "PulmoRehab - Access to Healthcare Services through a Personalized

基于混合学习的学习模块开发:对体育学习成果的益处

{:pl}Niniejsze badanie ma na celu opracowanie produktu w postaci modułu nauczania opartego na blended learning (nauce mieszanej) oraz zbadanie jego korzyści dla wyników nauczania z wychowania fizycznego (WF). Badanie to jest realizowane w modelu badań i rozwoju, przy użyciu metodyki ADDIE{:}{:en}This research will first produce a product in the form of a learning module based on blended learning and its

双侧前庭功能减退患者接受结构化运动计划对眩晕严重程度、运动恐惧症、平衡能力、睡眠质量、日常生活活动能力及生活质量的影响:病例研究

{:pl}Rehabilitacja przedsionkowa to metoda oparta na ćwiczeniach, mająca na celu maksymalizację kompensacji przez centralny układ nerwowy (CUN) na poziomie jąder przedsionkowych i innych poziomach CUN dla patologii przedsionkowej. Minimalna liczba badań udokumentowała wpływ rehabilitacji przedsionkowej na szybkość powrotu do zdrowia pacjentów z obustronnym niedomaganiem przedsionkowym (BVH){:}{:en}The vestibular rehabilitation is an exercise-based method, aiming to maximize central nervous system(CNS) compensation at

基于合作学习的足球游戏材料体育教学模型的开发,旨在提高学生动机与合作

{:pl}Celem niniejszego badania jest: 1. Zbadanie skuteczności modelu nauczania wychowania fizycznego, opartego na metodzie uczenia się kooperacyjnego, zaprojektowanego w celu zwiększenia motywacji i współpracy wśród uczniów szkół średnich. 2. Ocena możliwości wdrożenia modelu nauczania wychowania fizycznego opartego na uczeniu się kooperacyjnym, mającego na celu zwiększenie motywacji i współpracy wśród uczniów szkół średnich{:}{:en}Aim. (1) This study aims to test the production

确定休闲骑自行车训练剂量作为一种有效的物理疗法以促进积极生活方式的变化

{:pl}Celem tego badania jest określenie związku między nawykami życiowymi w okresie nowej normalności a (1) składem ciała oraz (2) poziomem tlenu we krwi po jeździe na rowerze w maseczce. Badanie to jest studium wieloośrodkowym pomiędzy Indonezją a Malezją, przy czym dane prezentowane tutaj dotyczą specyficznie regionu DI Yogyakarta w Indonezji i obejmują badanie obserwacyjne analityczne z wykorzystaniem podejścia przekrojowego.{:}{:en}This study

血压与老年人心血管能力关系的分析

{:pl}Celem badania była analiza związku między ciśnieniem krwi skurczowym i rozkurczowym a zdolnością układu oddechowo-krążeniowego u osób starszych{:}{:en}The study aimed to analyze the relationship between systolic and diastolic blood pressure and cardiovascular capacity in the elderly{:}{:zh}本研究旨在分析收缩压和舒张压血压与老年人心血管能力之间的关系。方法{:}{:lt}Šio tyrimo tikslas buvo išanalizuoti sistolinio ir diastolinio kraujospūdžio bei vyresnio amžiaus žmonių širdies ir kraujagyslių gebėjimo ryšį{:}{:hr}Studija je imala za cilj analizirati odnos između

枕下肌抑制对年轻个体姿势稳定性的影响

{:pl}Stabilność posturalna jest wynikiem współpracy między układem mięśniowo-szkieletowym a nerwowym. Stabilność postawy stojącej zapewnia przestrzenny układ ciała, gdzie środek ciężkości mieści się w obrębie środka bazy podparcia. Postawa z przodozgięciem głowy (FHT) zwiększa wyprost w stawie potyliczno-szyjnym i górnym odcinku kręgosłupa szyjnego, pogłębiając zgięcie dolnego segmentu szyjnego, co powoduje nieprawidłowe skurcze mięśni podpotylicznych{:}{:en}Postural stability is the result of cooperation between

足球运动员踝伤后传球能力的区块练习疗法

{:pl}Celem badania była analiza związku między ciśnieniem krwi skurczowym i rozkurczowym a zdolnością układu oddechowo-krążeniowego u osób starszych. Metoda. Badanie to jest obserwacyjnym badaniem analitycznym przeprowadzonym z zastosowaniem podejścia przekrojowego{:}{:en}The study aimed to analyze the relationship between systolic and diastolic blood pressure and cardiovascular capacity in the elderly. Method. This research is an analytical observational study conducted with a cross-sectional

肌肉能量技术与肌筋膜释放在青少年女孩脊柱侧弯上的随机对照试验

{:pl}Idiopatyczna skolioza w okresie dojrzewania (AIS) to skomplikowana, trójwymiarowa strukturalna wada kręgosłupa występująca u dzieci w wieku od 10 lat do osiągnięcia dojrzałości kostnej. Celem badania było zbadanie wpływu technik energetycznych mięśni i terapii uwalniania powięzi na idiopatyczną skoliozę u dziewcząt w okresie dojrzewania na dużej próbie. Ponadto, celem było porównanie technik energetycznych mięśni z terapią uwalniania powięzi w leczeniu

运动按摩有潜力减少缺血性肌肉痛并在运动后增加运动范围

{:pl}Celem niniejszego badania było zanalizowanie potencjału masażu sportowego w redukcji bólu mięśni niedokrwionych oraz zakresu ruchu (ROM) po ćwiczeniach. W ramach eksperymentalnych badań zastosowano projekt badawczy przed i po z grupą kontrolną. Uczestnicy badania zostali wybrani za pomocą techniki doboru celowego. Następnie podzielono ich na 2 grupy: grupę (K1), której nie udzielono specjalnej interwencji oraz grupę (K2), której wykonano masaż

角色的感知-行动耦合在羽毛球特定视觉训练中的作用:叙事评论

{:pl}Badminton to sport charakteryzujący się intensywną rywalizacją i szybkim tempem, co wymaga od zawodników wyjątkowej koordynacji wzrokowo-ruchowej, ostrości umysłu i ostrości wzroku. Szybka wymiana ciosów i złożone kombinacje uderzeń podkreślają konieczność utrzymania przez graczy wysokiego skupienia i wykazania się szybką zdolnością podejmowania decyzji. Wobec tych wymagań, trening wzrokowy stał się niezbędnym narzędziem do zwiększania zdolności sportowych w badmintonie{:}{:en}Badminton is a

在孩子们中进行了为期6周的挤压网球的练习后提高了手部肌肉能力,这些孩子们患有痉挛型脑瘫

{:pl}Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) zazwyczaj charakteryzują się mniejszą sprawnością fizyczną w porównaniu do rówieśników o typowym rozwoju. Główną przyczyną jest brak aktywności fizycznej i ćwiczeń w okresie dzieciństwa. Jeśli młodzież i dorośli z MPD nie będą wystarczająco ćwiczyć, może to skutkować zmniejszoną mobilnością i sprawnością fizyczną. Bardzo ważne jest, aby rozpocząć leczenie mózgowego porażenia dziecięcego, gdy dziecko jest

物理治疗对于智力障碍个体

{:pl}Niepełnosprawność intelektualna dotyka od 1 do 3% społeczeństwa, przy czym wśród mieszkańców krajów rozwijających się ten odsetek jest wyższy. Ze względu na możliwe występowanie ograniczeń w_zakresie ruchu u_osób niepełnosprawnych intelektualnie fizjoterapia może być nieocenionym elementem wsparcia pacjenta w_lepszym funkcjonowaniu{:}{:en}Intellectual disability affects 1 to 3% of the population, with a_higher percentage among residents of developing countries. Due to the possible occurrence

情绪成熟度和自我控制作为拳击运动员侵略性的预测因素:这一点得到证明了吗?

{:pl}Sportowcy uprawiający boks muszą kontrolować swoje emocje i samych siebie, regulując swoją agresywność, aby zapobiec wyrządzeniu sobie krzywdy podczas meczów. Celem tego badania było wykazanie, czy dojrzałość emocjonalna i samokontrola wpływają na agresywność sportowców bokserskich{:}{:en}Boxing athletes must control their emotions and themselves, and regulate their aggressiveness to prevent harming themselves during matches . The purpose of this study was to

射频对绝经后脂肪组织的影响:一项随机对照试验

{:pl}Celem badania było określenie wpływu radiofrekwencji na pomiary antropometryczne oraz profil lipidowy u kobiet po menopauzie{:}{:en}To determine the effect of radiofrequency on anthropometric measurements and lipid profile in postmenopausal women{:}{:zh}确定射频对绝经后妇女的人体测量学指标和脂质谱的影响{:}{:lt}Nustatyti radijo dažnių poveikį antropometriniams matavimams ir lipidų profilui menopauzės metu moterims{:}

提高空手道运动员的表现:间歇跑和循环训练在提高VO2max中的作用

{:pl}Problem badawczy wynika z faktu, że zwiększenie VO2max jest kluczowe w poprawie wyników sportowych zawodników kumite w karate. Celem tego badania było określenie wpływu treningu fartlek i treningu obwodowego na zwiększenie VO2max u sportowców kumite z dojo Inkanas Resmata w Madiun Kota. Badanie przeprowadzono przy użyciu metod eksperymentalnych. Populacja badawcza składała się z 20 zawodników kumite w karate z dojo

中度至剧烈体力活动对预测中风风险人群的有效性。一项初步研究

{:pl}Rosnąca prevalencja udaru mózgu, szczególnie wśród młodszych populacji w krajach takich jak Indie, wymaga skutecznych strategii prewencyjnych. Modyfikowalne czynniki ryzyka, takie jak nadciśnienie, cukrzyca i palenie tytoniu, znacząco przyczyniają się do występowania udarów. Niniejsze badanie skupia się na wdrożeniu 12-tygodniowego programu umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej (MVPA) w celu adresowania tych czynników ryzyka i redukcji incydentów udaru{:}{:en}The increasing prevalence of

爆发力、敏捷性和注意力对Pencak Silat前踢速度的影响

{:pl}W pencak silat kopnięcie frontalne uznawane jest za najskuteczniejszą technikę zdobywania punktów ze względu na jego precyzję i moc. Cel. Celem badania było określenie wpływu siły eksplozywnej mięśni nóg, zwinności i koncentracji na szybkość kopnięcia frontalnego{:}{:en}In pencak silat, a front kick is considered the most effective technique for scoring points due to its precision and power.  Aim. The purpose of

颞下颌关节与髋关节之间的功能性联系

{:pl}Niektóre z czynników wpływających na powstawanie zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego to zmiany w układzie nerwowym centralnym i obwodowym. W kontekście tworzenia połączeń między dwoma stawami, kluczowe znaczenie mają fascia oraz koncepcja biotensygracji. Napięcie tworzone w tkance rozprowadzane jest liniowo wzdłuż całego ciała. Powstanie nadmiernego napięcia w jednej strukturze może prowadzić do powstania identycznego napięcia w odległej strukturze{:}{:en}Some of the factors in

复兴祖先遗产:传统体育游戏作为提高儿童创新耐力的关键

{:pl}Tradycyjne gry sportowe stały się ważną częścią dziedzictwa kulturowego, które odziedziczyliśmy po naszych przodkach. Jednakże, wraz z rozwojem technologii i zmianami we współczesnym stylu życia, popularność tradycyjnych gier sportowych wśród dzieci uległa zmniejszeniu. Dlatego niniejsze badanie ma na celu zbadanie roli, jaką tradycyjne gry sportowe mogą odgrywać w zwiększaniu wytrzymałości dzieci w innowacyjny sposób{:}{:en}Traditional sports games have become an important

低能量激光治疗与脉冲超声波对产后腕管综合征的效果

{:pl}Zespół cieśni nadgarstka (CTS) jest znaczącym problemem zdrowotnym, który może ograniczać aktywność i zdolności kobiet w okresie połogu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Cel. Porównanie skuteczności terapii laserem niskiej mocy (LLLT) i ultradźwięków pulsacyjnych (US) w łagodzeniu objawów CTS po porodzie{:}{:en}Carpal tunnel syndrome (CTS) is a major health issue that can impede postpartum women's activities and skills in

基本足球技术测量工具的效度验证

{:pl}Aktualna analiza technik gry zawodników futsalu często pozostaje niepełna i wymaga znacznego nakładu czasu od trenerów na indywidualną ocenę każdego z graczy. Prezentowane badanie, o charakterze rozwojowym, przeprowadzono zgodnie z naukową metodologią, aby ocenić ogólną wydajność techniczną. Badanych stanowili zawodnicy futsalu, będący studentami Wydziału Nauk o Sporcie na Państwowej Uniwersytecie Negeri Padang, uczestniczący w kursie Podstawy Futsalu w ramach programu

在虚拟环境中加强反馈对急性中风后上肢康复的有效性

{:pl}Zespół cieśni nadgarstka (CTS) jest znaczącym problemem zdrowotnym, który może ograniczać aktywność i zdolności kobiet w okresie połogu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Cel. Porównanie skuteczności terapii laserem niskiej mocy (LLLT) i ultradźwięków pulsacyjnych (US) w łagodzeniu objawów CTS po porodzie{:}{:en}Motor impairments following stroke result in loss of upper extremity function which is often persistent and disabling. Reinforced

体育兴趣与高中生心理福祉对拖延行为的关系研究 ——以Muntilan高中1年级学生为例

{:pl}Prokrastynacja akademicka to niepokojące zjawisko w sektorze edukacji w dzisiejszych czasach. Może stanowić poważną przeszkodę w procesie nauczania, szczególnie dla uczniów szkół średnich. Celem tego badania jest zrozumienie wpływu i związku między zainteresowaniem wykonywaniem ćwiczeń fizycznych a dobrostanem psychicznym na prokrastynację. Populacja badawcza obejmowała 355 uczniów klasy XI SMAN 1 Muntilan{:}{:en}Academic Procrastination is an alarming phenomenon in education sector nowadays.

评估影响学龄前和学龄早期儿童感觉统合疗法效果的因素

{:pl}Celem pracy była ocena czynników wpływających na skuteczność terapii integracji sensorycznej (SI) udzieci zjej zaburzeniami{:}{:en}The aim of the study was to assess the factors influencing the effectiveness of sensory integration (SI) therapy in children with sensory processing disorders (SPD){:}{:zh}本研究旨在评估影响感觉处理障碍(SPD)儿童感觉统合(SI)疗法效果的因素{:}{:lt}Tyrimo tikslas buvo įvertinti veiksnius, darančius įtaką vaikams, turintiems jutimo apdorojimo sutrikimų (JAS), jutimo integracijos (JI) terapijos efektyvumui{:}{:hr}Cilj istraživanja bio je procijeniti

创新的循环训练方法,针对10-12岁儿童提高正手和反手击球技能

{:pl}Opanowanie umiejętności forehandu i backhandu jest kluczowe dla podstawowego rozwoju młodych tenisistów stołowych. Niniejsze badanie ma na celu wprowadzenie atrakcyjnej metodyki treningowej dla dzieci w wieku 10-12 lat, mającej na celu poprawę ich zdolności tenisowych. Wykorzystując podejście mieszane, dane zostały zebrane za pomocą techniki Delphi oraz powtarzalnych pomiarów. Uczestnikami badania byli trzej eksperci akademiccy, czterech profesjonalnych trenerów tenisa stołowego oraz

感官处理能力与不同类型脑瘫儿童的运动能力之间的关系

{:pl}Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym mają problemy z przetwarzaniem sensorycznym oraz z motoryką, co prowadzi do poważnych niepełnosprawności rozwojowych. W niniejszym badaniu naszym celem było ocenienie korelacji między zdolnościami przetwarzania sensorycznego a zdolnościami motorycznymi u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz ocena wpływu rodzajów mózgowego porażenia dziecięcego na zdolności przetwarzania sensorycznego i zdolności motoryczne{:}{:en}Children with cerebral palsy have sensory processing

对比训练在提高跆拳道运动员力量和爆发力方面的效果

{:pl}Celem badania było zbadanie efektów treningu kontrastowego na siłę i moc zawodników taekwondo. Trening kontrastowy, łączący obciążenia ciężkie i lekkie w jednej sesji treningowej, był badany pod kątem możliwości poprawy wyników sportowych zawodników taekwondo{:}{:en}This study aimed to examine the effects of contrast training on taekwondo athletes' strength and power. Contrast training, which combines heavy and low loads in the same

跨文化适应性、有效性和可靠性:印度老年人口中泰米尔语版跌倒效能量表-国际版的研究

{:pl}Międzynarodowa Skala Oceny Skuteczności Zapobiegania Upadkom (FES-I) jest narzędziem o potwierdzonej walidacji i rzetelności, służącym do oceny strachu przed upadkiem. Należy jednak zauważyć, że obecnie FES-I nie jest dostępna w języku tamilskim. W związku z tym celem niniejszego badania była adaptacja międzykulturowa narzędzia na język tamilski oraz następne testowanie walidacji i rzetelności przetłumaczonej wersji{:}{:en}Fall Efficacy Scale - International (FES-I) is

非线性教学法对交流与技能习得的影响

{:pl}Celem niniejszego badania była ocena wpływu hybrydowych modeli pedagogiki nieliniowej na proces nabywania umiejętności i komunikację w ramach wychowania fizycznego.{:}{:en}The current investigation assessed the impact of hybrid nonlinear pedagogical models on skill acquisition and communication in physical education.{:}{:zh}本研究评估了混合非线性教学模型对体育教学中技能习得和交流的影响{:}{:lt}Šis tyrimas vertino hibridinių ne tiesinių pedagoginių modelių poveikį įgūdžių įsisavinimui ir bendravimui fizinio ugdymo srityje{:}{:hr}Ovo istraživanje ocijenilo je učinak hibridnih nelinearnih pedagoških

呼吸屏气训练对健康成人休闲自由潜水概念的益处 – 系统性文献综述

{:pl}Oddychanie jest kluczowym procesem, który rozpoczyna się w momencie narodzin i kończy wraz ze śmiercią. Dzięki oddychaniu, niezbędny tlen dostarczany jest do wszystkich części ciała, organów i komórek, podtrzymując życie. Istnieje wiele technik oddychania, mających na celu optymalizację korzyści płynących z ćwiczeń na wstrzymanym oddechu{:}{:en}Breathing is a crucial process that commences at the moment of birth and ceases with one's

高速低幅(HVLA)操作对静态和动态姿势参数的影响 – 颅枕过渡受阻患者的病例研究

{:pl}Celem badania było ocena wpływu manipulacji HVLA (wysoka prędkość, niska amplituda) na rozkład sił, ciśnienie i równowagę u osób z blokadą stawu szczytowo-potylicznego, ze szczególnym uwzględnieniem popraw po terapii{:}{:en}The study aimed to assess the effects of high velocity low amplitude (HVLA) manipulations on force distribution, pressures, and balance in individuals with atlanto-occipital blockage, focusing on post-treatment improvements{:}{:zh}本研究旨在评估高速低幅(HVLA)操作对患有颅枕阻塞个体的力分布、压力和平衡的影响,重点关注治疗后的改善{:}{:lt}Tyrimo tikslas buvo įvertinti

体育活动、饮食行为和睡眠质量作为青少年体质指数 (BMI) 的预测因素?东加里曼丹高中学生的相关研究

{:pl}Otyłość jest chorobą metaboliczną charakteryzującą się nadmiernym nagromadzeniem tłuszczu. Indonezja zajmuje drugie miejsce po Singapurze pod względem liczby otyłych nastolatków. Celem badania było ocenienie wpływu aktywności fizycznej, zachowań żywieniowych i jakości snu na wskaźnik masy ciała (BMI) u nastolatków.{:}{:en}Obesity is a metabolic disease characterised by excessive fat accumulation. Indonesia ranks second after Singapore with the largest number of obese adolescents.

虚拟现实与平衡木在痉挛型偏瘫脑瘫儿童行走表现中的比较:一项随机对照试验

{:pl}Wirtualna rzeczywistość i drążek równoważny są powszechnie uznawane za skuteczne metody poprawy równowagi oraz wydajności chodu u dzieci cierpiących na porażenie mózgowe spastyczne typu hemiplegicznego (PM). Cel. Celem niniejszego badania było porównanie wpływu wirtualnej rzeczywistości oraz drążka równoważnego na wydajność chodu (równowagę i funkcjonalną zdolność chodzenia) u dzieci z PM typu hemiplegicznego{:}{:en}Virtual reality and balancing beam are widely acknowledged as

剖宫产后妇女前筋膜带的伸展

{:pl}W XXI wieku odsetek porodów przez cesarskie cięcie znacznie wzrósł w porównaniu z poprzednim stuleciem. Konsekwencje związane z obecnością blizny po cesarskim cięciu mogą przyczyniać się do różnych dolegliwości w obrębie brzucha, pleców lub miednicy{:}{:en}The cesarean section rate in the 21st century has significantly increased compared to the previous century. Consequences related to the existence of a scar after a

传统体育对提高小学生体能的影响

{:pl}Zasoby ludzkie są ogólnie kierowane na kształtowanie osób wytrzymałych, umiejętnych, zdolnych, pełnych entuzjazmu i produktywnych, tak aby posiadały one zdolność do wykonywania różnorodnych działań w społeczeństwie{:}{:en}Human resources are generally directed at making people who are tough, skilled, capable, enthusiastic and productive, so that they have the ability to carry out various activities in society{:}{:zh}人力资源通常旨在培养坚韧、熟练、能干、积极和生产力的人,使他们有能力开展社会各种活动{:}{:lt}Žmogiškieji ištekliai paprastai nukreipiami siekiant sukurti žmones,

团队运动运动员体能的环式训练影响:系统综述

{:pl}Sprawność fizyczna jest kluczowa dla sportowców, umożliwiając im wytrzymać intensywne treningi i skutecznie sprostać wymaganiom zawodów. Obejmuje ona zarówno atrybuty związane ze zdrowiem, jak wytrzymałość sercowo-naczyniowa i siła mięśniowa, jak i składowe związane z umiejętnościami, takie jak zwinność i szybkość{:}{:en}Physical fitness is crucial for athletes, enabling them to endure rigorous training and meet competitive demands effectively. It encompasses both health-related

糖尿病和血脂异常饮食中的米糠饼干研究

{:pl}Niniejsze badanie koncentruje się na zastosowaniu otrębów ryżowych jako przekąski dla osób cierpiących na choroby metaboliczne takie jak cukrzyca oraz hipercholesterolemia. Choroby niezakaźne (NCDs) stanowią główną przyczynę zgonów i powodują utratę produktywnych dni zarówno dla chorych, jak i ich opiekunów{:}{:en}This study is about the use of rice bran as a snack for people with degenerative diseases of diabetes mellitus and

音乐治疗作为一种治疗和支持方法

{:pl}Muzykoterapia obecnie pełni ważną rolę zarówno w lecznictwie jak i w profilaktyce zdrowia psychicznego. Terapię z użyciem dźwięków (muzykoterapię) wykorzystuje się m.in. w psychiatrii, kardiologii, położnictwie, ginekologii, intensywnej terapii, chirurgii, opiece paliatywnej, rehabilitacji, geriatrii, onkologii, stomatologii i neurologii{:}{:en}Music therapy currently plays an important role in both treatment and prevention of mental health. Sound therapy (music therapy) is used, among others,

微量营养素摄入在武术社区的情况:为国家体育做准备

{:pl}Cel badania. Dostarczanie białka wiąże się z przyjmowaniem rezerw kalorycznych i jest przydatne w naprawie komórek ciała. Dlatego dostarczanie białka dla potrzeb organizmu powinno być brane pod uwagę, szczególnie w przypadku sportowców. Przyjmowanie białka może zminimalizować deficyt kaloryczny i natychmiast zastąpić uszkodzone komórki spowodowane intensywnym i nadmiernym treningiem, któremu poddają się sportowcy{:}{:en}Study Purpose. The provision of protein is related to

多囊卵巢综合症女性激素水平对内脏操纵影响的随机试验

{:pl}Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest najczęstszym zaburzeniem endokrynologicznym u kobiet w wieku rozrodczym i uważany jest za czynnik ryzyka chorób kardiometabolicznych. W zależności od stosowanych kryteriów diagnostycznych, około 10–15% kobiet w wieku rozrodczym dotkniętych jest PCOS{:}{:en}Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine condition in women of reproductive age and has been suggested as a risk factor for cardiometabolic

中文与国际体育素养教育研究比较——基于CiteSpaceV的可视化分析

{:pl}W celu zbadania porównania chińskich i międzynarodowych kluczowych punktów oraz trendów rozwojowych w badaniach nad umiejętnościami fizycznymi w edukacji (PLIE), wykorzystano 118 artykułów badawczych zawartych w China National Knowledge Infrastructure (CNKI) oraz 1439 artykułów badawczych z baz Web of Science (WOS) core collection dotyczących „umiejętności fizycznych w edukacji”{:}{:en}In order to explore the comparison of Chinese and international frontier hots pots

机器人辅助步态训练频率对脑瘫儿童步态功能的可行性及效果——一项单盲随机初步研究

{:pl}Celem badania jest ocena wykonalności oraz efektu częstości treningu chodu wspomaganego robotem (RAGT) na funkcje chodu u dzieci z diplegicznym mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Zakładamy, że RAGT przeprowadzane z większą częstotliwością (4 razy w tygodniu) przyniesie większą poprawę niż RAGT realizowane z częstością standardową (2 razy w tygodniu).{:}{:en}The aim of this study is to investigate the feasibility and the effect

关于按摩对生理和心理表现的回顾

{:pl}Celem niniejszego opracowania jest zwięzłe podsumowanie istniejącego korpusu literatury dotyczącej wpływu masażu na wydajność w sporcie i ćwiczeniach, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności motorycznych, czynników neurofizjologicznych oraz czynników psychologicznych. Przegląd przestrzega wytycznych PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis) i obejmuje łącznie 76 artykułów{:}{:en}This paper aims to succinctly summarize the existing body of literature concerning the effects of massage

将肌功能治疗纳入咀嚼系统运动方法对患者在左半球蛛网膜下腔出血后的运动效率影响的研究 – 一项病例研究

{:pl}W pracy dokonano analizy przypadku 46-letniej kobiety po przebytym krwotoku podpajęczynówkowym do lewej półkuli mózgu z przebiciem do układu komorowego z pękniętego tętniaka lewej tętnicy środkowej mózgu (zatrzymanie krążenia, stan ciężki, GCS 4) oraz następowym niedowładem kończyn dolnych i górnych prawych i afazją{:}{:en}This paper analyzes the case of a 46-year-old woman who suffered a subarachnoid hemorrhage to the left hemisphere

不同教学方法对体育教育学生排球技能表现的影响:系统综述

{:pl}Wprowadzenie modelu nauczania siatkówki od najmłodszych lat jest strategicznym podejściem, mającym na celu zwiększenie długoterminowych osiągnięć w tej dyscyplinie sportu. Cel: Celem badania jest zbadanie wpływu różnorodnych metod nauczania i uczenia się na rozwój umiejętności gry w siatkówkę u uczniów{:}{:en}Implementing a Volleyball Learning Model from a young age is a strategic approach to enhance long-term achievements in the sport. Purpose:

正在进行2024年第1期杂志的工作