Ocena skuteczności usprawniania pacjentów z dyslordozą szyjną z wykorzystaniem testów neurodynamicznych i zabiegów fizykalnych

Zbigniew Śliwiński, Agnieszka Zamczyk, Danuta Lietz-Kijak, Edward Kijak, Małgorzata Starczyńska

Zbigniew Śliwiński, Agnieszka Zamczyk, Danuta Lietz-Kijak, Edward Kijak, Małgorzata Starczyńska – Ocena skuteczności usprawniania pacjentów z dyslordozą szyjną z wykorzystaniem testów neurodynamicznych i zabiegów fizykalnych. FP 2013; 13(2); 15-21

Streszczenie
Wstęp. Celem pracy była ocena skuteczności kompleksowego postępowania fizjoterapeutycznego usprawnianie pacjentów dyslordoza szyjną materiał i metody badania objęto grupę 40 osób, u których stwierdzono zmiany zwyrodnieniowe w obrębie szyjnego odcinka kręgosłupa. Grupa badana stanowiąca 20 osób została poddana serii zabiegów fizykalnych (biostymulacja laserowa i galwanizacja) oraz serii zabiegów mobilizacji i poizometrycznej relaksacji mięśni z ćwiczeniami izometrycznym. W grupie kontrolnej pacjenci korzystali tylko zabiegów fizykalnych (laser i galwanizacja). Oceny rezultatów zastosowanych terapii dokonano wykorzystując testy neurodynamiczne. Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika że terapia zabiegami fizykalnymi połączonymi z neuromobilizacją i poizometryczna relaksacją mięśni z ćwiczeniami izometrycznym stanowi ważny element w terapii leczenia dyslordozy szyjnej. Przemawia za tym fakt zmniejszenia się średniego bólu odczuwanego przez pacjentów oraz zwiększenie ruchomości kręgosłupa szyjnego. Wnioski. Terapia dyslordozy szyjnej z wykorzystaniem zabiegów fizykalnych (biostymulacja laserowa i galwanizacja) połączona z neuromobilizacją i poizometryczna relaksacją mięśni daje lepszy efekt terapeutyczny niż usprawnianie tylko z wykorzystaniem metod fizykalnych. Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne przyczyniło się do zmniejszenia natężenia bólu oraz do poprawy ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym.

Słowo kluczowe
dyslordoza szyjna, zabiegi fizykalne, testy neurodynamiczne,, usprawnianie, fizjoterapia, cervical hypolordosis, physical treatments, neurodynamical tests, improving, physiotherapy

Please follow and like us:
error

Physiotherapy in the treatment of fibromyalgia

Anna Mickiewicz

A. Mickiewicz – Physiotherapy in the treatment of fibromyalgia. Fizjoterapia Polska 2019; 19(2); 20-26

Abstract
Fibromyalgia is a chronic disorder characterized by pain, sleep disturbances, fatigue, cognitive dysfunction and many other somatic symptoms, negatively influencing functional status and quality of life of the patients.
Non-pharmacological treatment, comprising exercises, physical agents, massage and manual therapy, should be the first-line treatment in patients with fibromyalgia.
The aim of this article is to present the up-to-date findings of the systematic reviews, meta-analyses and randomized controlled clinical trials, describing the efficacy of the physiotherapy treatment in patients with fibromyalgia.
Material and methods. The literature available in the PubMed and PEDro databases was reviewed regarding the possibility of using selected physiotherapy treatments in fibromyalgia. This review includes the results of the latest systematic reviews, meta-analyzes and randomized clinical trials, showing the effectiveness of selected physical exercises, physical agents and massage in patients with fibromyalgia.

Key words:
fibromyalgia, physiotherapy, exercises, physical agents, massage

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Download for free (only English version)
Please follow and like us:
error

Compliance to home exercise program (HEP) among subjects under physiotherapy care: Report of a qualitative study

Meshanti Kumarasamy, Narasimman Swaminathan, Marek Kiljański, Zbigniew Śliwiński

M.Kumarasamy, N. Swaminathan, M. Kiljański, Z. Śliwiński – Compliance to home exercise program (HEP) among subjects under physiotherapy care: Report of a qualitative study. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 70-74

Abstract
This study examined the extent of compliance towards HEP among subjects undergoing physiotherapy sessions in selected clinical settings. The findings of this study would provide insights on the perceived enablers and barriers that influence compliance towards prescribed home exercises.
Methodology. This qualitative inquiry study interviewed twenty subjects – 12 males and 8 females under physiotherapy care at various outpatient musculoskeletal rehabilitation at selected private hospitals and physiotherapy clinics located in the states of Kuala Lumpur and Negeri Sembilan of Malaysia. Subjects’ responses on the perceived opinions and experiences with prescribed home exercises were audio recorded through a semi-structured interview. The responses obtained were analysed further using keyword coding and content analysis.
Results and Analysis. Self-motivation, determination and commitments are the best-explored enablers for active involvement. Barriers that significantly lead to disengagement in home exercises among the participants of this study includes lack of time, work commitments, personal characteristics, disease nature or injury status and ineffective exercise prescriptions.
Conclusion. Content analysis of the recorded responses revealed that the predictors of compliance to home exercises is multifactorial. This study provides a baseline data for understanding the perceived enablers and barriers towards participation in home exercises; these findings will aid the health care professionals in implementing the measures to maximize compliance level among patients undergoing physiotherapy.
Highlights
• Compliance to home exercises are affected by various factors
• Lack of time, work commitments and injury status affect the home exercise compliance
• Self-motivation is the most important enabler for the compliance to HEP
• Nature of the disease affects compliance to HEP

Key words:
home exercise program, physiotherapy, musculoskeletal rehabilitation

 

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Download for free (only English version)
Please follow and like us:
error

Judo as an alternative rehabilitation method in multiple sclerosis

Katarzyna Wiszniewska, Feliks Jaroszyk, Krystyna Opalko, Małgorzata Wiszniewska

K. Wiszniewska, F. Jaroszyk, K. Opalko, M. Wiszniewska – Judo as an alternative rehabilitation method in multiple sclerosis. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 30-36

Abstract
Objective. To evaluate the efectiveness of training judo as a part of a physiotheraphy programme in MS patients
Materials and methodology. 4 female RR-MS patients, aged between 32 and 49, have taken part in a 8-week programme. Their condition was evaluated twice – before and after the therapy. Two surveys have been carried out: one prepared by the authors of the study and Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29). In order to evaluate the functional state the following methods have been used: Functional Reach Test, 10 m TW (Time Walking) test and the Lovett test (for the following muscles: rectus femoris, biceps femoris, rectus abdominis, deltoideus).
Results. After the therapy the most persisting ailments decresed considerably. The functional tests showed better results and the patients had a better phycological disposition.
Conclusions. Judo training improved both functional and psychogical condition of the patients in the rehabilitation group. The programme proved to be an alternative form of physiotherapy for MS patients.

Key words:
multiple sclerosis, physiotherapy, judo, physical activity

 

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Download for free (only English version)
Please follow and like us:
error

Edward Madeyski’s pioneering activities for the development of physiotherapy, physical education and hygiene in Lviv in the years 1870-1906

Sławomir Jandziś, Ewa Puszczałowska-Lizis, Maciej Łuczak

S. Jandziś, E. Puszczałowska-Lizis, Maciej Łuczak – Edward Madeyski’s pioneering activities for the development of physiotherapy, physical education and hygiene in Lviv in the years 1870-1906. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 130-136

Abstract
The authors, based on source materials and a few studies, present the activities of Edward Madeyski for the development of physiotherapy, physical education and hygiene in Lviv in the years 1870-1906. This doctor, by profession, and a passionate promoter of gymnastics, physiotherapy, hygiene, dietetics and healthy lifestyle, founded the theoretical basics of physical education. He represented the health-and-hygiene school, was a supporter of “rational gymnastics”, published the first Polish manuals for teaching gymnastics in schools. The main aim of the article is to present E. Madeyski’s little-known activity in the field of physiotherapy which he had been practicing since 1870 in his own Orthopedic Gymnastics Center in Lviv. Therein he treated children with musculoskeletal disorders, mainly with spinal curvatures, with the help of physical factors (therapeutic gymnastics, massage, orthopedic supports). Authors also present E. Madeyski’s activities as a teacher and promoter of physical education and hygiene in Galicia at the turn of the 19th and 20th centuries. His work gave rise to the development of the theory of physical education, gymnastics specialists training and the activity of orthopedic and gymnastic facilities. In recognition of his merits for many years of medical, pedagogical and scientific activity in 1889, the emperor awarded the title of professor to him.

Key words:
physiotherapy, healing gymnastics, history of rehabilitation

 

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版
Please follow and like us:
error

Efficacy of selected physiotherapeutic procedures in the treatment of lumbar spine pain

Tomasz Miśkiewicz, Zbigniew Dudkiewicz, Robert Irzmański, Katarzyna Michalak, Elżbieta Poziomska-Piątkowska

Tomasz Miśkiewicz, Zbigniew Dudkiewicz, Robert Irzmański, Katarzyna Michalak, Elżbieta Poziomska-Piątkowska – Efficacy of selected physiotherapeutic procedures in the treatment of lumbar spine pain. Fizjoterapia Polska 2018; 18(3); 12-28

Abstract
Aim of the study. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of selected sets of physiotherapeutic procedures for pain in the lumbosacral segment caused by degenerative disease.
Materials and Methods. The study involved 45 patients with pain syndromes within the lumbosacral spine, who underwent a series of physiotherapy treatments. The subjects were divided into four groups. Three groups were divided depending on the applied sets of physiotherapy treatments, while the fourth group (comparative) were those taking only non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for the duration of a series of treatments in the remaining groups. The patients were examined using the questionnaire of their own questionnaire, the SF-36 questionnaire (vol.2) of the short questionnaire version (Poland version), Lovett test, Laitinen scale and diagnostic tests (Laseque, Bragard, Thomayer). The tests were carried out immediately before the treatment series and two weeks after its completion.
Results. The subjects were aged 45-65. 71.1% were women and 28.9% were men. 13.3% of people were physically active. Spinal osteoarthritis was the cause of pain in all patients participating in the study. In the research group, a statistically significant difference was found between the results of the severity of pain, the level of muscle strength and the quality of life measured before physiotherapy and 2 weeks after its completion. In 90% of people participating in the procedures, an increase in muscle strength was obtained, whereas in the control group only in 6%. The improvement of the ranges of mobility in the discussed section of the spine concerned 46.6% of the subjects participating in the treatment series. In the comparison group, none of the patients improved their range of motion.
Conclusions. Physiotherapeutic treatments have a positive effect on the reduction of pathological symptoms of the lumbosacral spine. They have a positive effect on improving the quality of life, muscle strength, ranges of mobility and reducing or completely removing pain. Regardless of the applied set of physiotherapeutic treatments, they worked better than the intake of non-steroidal anti-inflammatory drugs by patients.

Key words:
physiotherapy, degenerative disease, lumbosacral segment, non-steroidal anti-inflammatory drugs

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版
Please follow and like us:
error

Physiotherapy in HIV/AIDS infected patients – case presentation, principles of prevention

Włodzisław Kuliński

W. Kuliński – Physiotherapy in HIV/AIDS infected patients – case presentation, principles of prevention. Fizjoterapia Polska 2018; 18(3); 6-10

Abstract
Introduction. The first cases of the disease known as acquired immune deficiency syndrome (AIDS) were described in 1981. According to the WHO, more than 35 million people worldwide have been diagnosed with HIV since then. The number of HIV-infected individuals in Poland is estimated at 35 000. The disease is associated with changes involving, among others, the central and peripheral nervous system and the musculoskeletal system. Patients are referred for physical treatment due to lower limb paresis, disturbed sphincter function and coordination as well as acute articular pain.
Material and methods. The paper presents physical treatment and rehabilitation conducted in HIV-infected patients with these problems. The principles of preventing HIV infection in the staff of the Division performing the procedures are also described together with HIV infection prophylaxis.
Conclusion. The principles of prevention and timely preventive measures may help the staff avoid HIV infection.

Key words:
HIV/AIDS infection, physiotherapy, principles of prevention

 

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版
Please follow and like us:
error

Physiotherapy after combined surgically ankylosis crural-tarsal and crural-calcaneal interlocking retrograde nail in patients with chronic pain in extensive deformation

Jarosław Pasek, Tomasz Stołtny, Michał Pyda, Marek Kawecki, Daniel Spyrka, Michał Benedykt Białek, Alina Ostałowska, Sławomir Kasperczyk, Bogdan Koczy

J. Pasek, T. Stołtny, M. Pyda, M. Kawecki, D. Spyrka, M. B. Białek, A. Ostałowska, S.Kasperczyk, B. Koczy – Physiotherapy after combined surgically ankylosis crural-tarsal and crural-calcaneal interlocking retrograde nail in patients with chronic pain in extensive deformation . Fizjoterapia Polska 2018; 18(2); 52-57

Abstract

Patella stiffness is performed in situations when the panel of surgical procedures aimed at restoring the support function of the limb in the extensive deformation of the lower leg with pantalarne chronic pain syndrome has been exhausted. In the years 2010-2017, 31 comprehensive patella stiffness were performed. Treatments were performed in 27 men and 4 women, who underwent pre and post-operative physiotherapy and selected physiotherapy treatments. The work discusses the necessary information about comprehensive patella stiffness and details of the physiotherapeutic treatment of these patients.

Key words:
degenerative joint disease, physiotherapy, interlocking regressive (retrograde) nail, crural pseudarthrosis, combined surgically ankylosis

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Download (only English version)
Please follow and like us:
error

Analysis of injuries of musculo-ligamentous-skeletal system occurring among handball players and physiotherapy treatment

Sławomir Motylewski, Walenty Trandasir, Katarzyna Michalak, Elżbieta Poziomska-Piątkowska

S. Motylewski, W. Trandasir, K. Michalak, E. Poziomska-Piątkowska – Analysis of injuries of musculo-ligamentous-skeletal system occurring among handball players and physiotherapy treatment. Fizjoterapia Polska 2018; 18(2); 24-30

Abstract

Introduction. Injuries in team games are an inseparable part of today’s sport. For every athlete it is connected with a decrease in exercise capacity, need for medical help and economic consequences. Professional rehabilitation of athletes, after a traumatic event, requires work with a physiotherapist with high skills and extensive experience and the use of modern physical therapy equipment. The lack of one of those factors can lead to further loss of health by the player, prolonged rehabilitation and thus delayed return to the game
Aim. The aim of the study was to assess the type and frequency of injuries occurring among professional female handball players and the type and methods of treatment used after the injury.
Material and methods. The studied group consisted of 19 women aged 18-31 years, playing handball for at least 5 years. All of the subjects played in the first team of Korona Handball Club in Kielce. In the study a diagnostic survey method was used.
Results. The study showed that 100% of players suffered from at least one injury connected to their professional sports activity. Most often the injury occurred while landing – 33.9%, fouls – 21.4% and throws – 19.6%. 12.5% (7) of the occurred traumas required surgery and the remaining 87.5% ended in conservative treatment. In spite of the fully recovery from the injury, a large proportion of the players – 68.4% were feeling discomfort after the resumption of training and during the matches.
Conclusions. The most common injuries of professional handball female players are sprains and dislocations of the lower limbs. Most athletes undergone conservative physiotherapy treatment including kinesiotherapy and wide range of physical therapy modalities.

Key words:
handball, sports injuries, physiotherapy

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Download (only English version)
Please follow and like us:
error

The use of deep water running in physiotherapy – possibilities and restrictions

Wojciech Cieśla, Krzysztof Gieremek, Jarosław Drabik, Tomasz Cieśla

W. Cieśla, K. Gieremek, J. Drabik, T. Cieśla – Zastosowanie treningu biegowego w głębokiej wodzie w fizjoterapii – możliwości i ograniczenia. FP 2013; 13(3); 28-33

Abstract

Deep Water Running, as a common way to counteract the decreasing cardio-pulmonary efficiency of body, has been known in many West European and North American countries since 1980s. This type of training was and still is willingly used by sportsman who due to injuries were temporarily excluded from normal trainings with a load of bone-joint apparatus.
Long-standing experiences of doctors and physiotherapists show that the skillfully applied Deep Water Running’s training has a lot of advantages, which can be also used by people suffering from such health problems as joints’ degeneration, obesity or physical coordination disorder. Only in a few health and rehabilitation centers in Poland the Deep Water Running is implemented. Due to health benefits of this type of training, it deserves an outline of its advantages and disadvantages as well as a brief description of the main methodological assumptions.

Key words:
water therapy, deep water running, physiotherapy

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz artykuł w j. polskim/Available only Polish version
Please follow and like us:
error
1 2 3 5