Straipsniai

A new type of cervical traction generating mechanical pulsations (vibration) in the comprehensive treatment of patients with cervical spondylosis

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest próba oceny skuteczności terapeutycznej nowego wyciągu wibracyjnego (wg Glissona) oraz wyciągu tradycyjnego tego typu u pacjentów z rozpoznaną dyskopatią lub spondyloartrozą szyjnego odcinka kręgosłupa.{:}{:en}Background. The objective of the present study was to evaluate the therapeutic effectiveness of a new type of vibration traction (Glisson type) as compared to traditional cervical traction (Glisson type) in patients diagnosed

Epidemiology of lateral curvature of the spine in children and adolescents

{:pl}Wstęp. Nadrzędnym celem przedstawianej pracy jest zwrócenie uwagi na tak ważny problem ortopedyczny jak występowanie bocznych skrzywień kręgosłupa (skolioz) u dzieci i młodzieży.{:}{:en}Background. The primary purpose of this article is to draw attention to the problem of lateral scoliosis in children and adolescents, a serious issue in orthopedics.{:}{:zh}Background. The primary purpose of this article is to draw attention to the

Height body mass, and physical fitness in girls and boys with and without posture defects in the former province of Rzeszów, Poland

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena różnic w rozwoju i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej z wadami i bez wad postawy ciała, w dawnym województwie rzeszowskim.{:}{:en}Background. The purpose of our study was to evaluate differences in the growth and physical fitness of school-age children and youth, with and without posture defects, in the former voivodeship of Rzeszów, Poland Material and

The modulating effect of laser radiation and low-power ultrasounds on the contraction reaction in perfused arteries

{:pl}Wstęp. Sygnał wyzwalany w mięśniówce gładkiej naczyń przez receptory alfa-adrenergiczne, sprzężone funkcjonalnie z białkami G, składa się z dwóch komponentów.{:}{:en}Background. In vascular smooth muscle tissue, Ca2+ signal changes in response to the occupation of G-protein-linked receptors.{:}{:zh}Background. In vascular smooth muscle tissue, Ca2+ signal changes in response to the occupation of G-protein-linked receptors.{:}{:ru}Background. In vascular smooth muscle tissue, Ca2+ signal changes

Manual training therapy and manual competence of moderately mentally retarded persons

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie czy stosowane techniki pracy w terapii zajęciowej powodują wzrost lub utrzymanie na poziomie wyjściowym sprawności manualnej osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym.{:}{:en}Background. The main aim of this study is the attempt to answer the question if applied in manual therapy training work techniques causes the increase or the stop of manual

Correlation between motor development and brainstem auditory evoked potentials (BAEP) in children after bacterial meningitis

{:pl}Wstęp. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych może prowadzić do licznych powikłań, w tym do uszkodzenia ośrodkowego neuronu ruchowego.{:}{:en}Background. Bacterial meningitis may lead to various sequelae, especially damage to the central motor neuron.{:}{:zh}Background. Bacterial meningitis may lead to various sequelae, especially damage to the central motor neuron.{:}{:ru}Background. Bacterial meningitis may lead to various sequelae, especially damage to the central motor neuron.{:}{:lt}Background. Bacterial

Changes in the level of physical fitness in visually impaired children in the context of rehabilitation

{:pl}Wstęp. Celem niniejszej pracy jest próba ukazania pozytywnych kierunków zmian sprawności fizycznej wraz z wiekiem u dzieci z uszkodzonym wzrokiem.{:}{:en}Background. The main aim of the research was to show positive changes in the level of physical fitness among visually impaired children with age.{:}{:zh}Background. The main aim of the research was to show positive changes in the level of physical fitness

Satisfaction of life and acceptance for the disease with patients under replacement therapy – kidney transplantation

{:pl}Wstęp. Jakość życia chorych po przeszczepie nerki stanowi nie tylko problem medyczny, ale i społeczny.{:}{:en}Background. The quality of life of the patients after renal graft transplanted is not only medical, but also a social problem.{:}{:zh}Background. The quality of life of the patients after renal graft transplanted is not only medical, but also a social problem.{:}{:ru}Background. The quality of life of

Hospital rehabilitation after implantation of cementless hip endoprosthesis

{:pl}Wstęp. Alloplastyka stawu biodrowego stanowi bardzo złożony problem terapeutyczny, a o końcowym sukcesie decyduje ścisła współpraca ortopedy i fizjoterapeuty.{:}{:en}Background. Hip joint alloplasty is a very complicated therapeutic problem.{:}{:zh}Background. Hip joint alloplasty is a very complicated therapeutic problem.{:}{:ru}Background. Hip joint alloplasty is a very complicated therapeutic problem.{:}{:lt}Background. Hip joint alloplasty is a very complicated therapeutic problem.{:}{:hr}Background. Hip joint alloplasty is a

The mechanisms of functional hyperemia in spinal nerves

{:pl}Wstęp. Celem pracy było zbadanie wpływu pobudzenia receptorów ciepła i nocyceptorów powierzchni podeszwowej stopy na wielkość przepływu w nerwie kulszowym u szczura i u królika.{:}{:en}Background. The purpose of this research was to examine the impact of the stimulation of heat and pain receptors on the surface of the sole of the foot on the quantity of blood flow in the

The impact of high-frequency continuous-wave ultrasound on the fluidity of human erythrocyte membranes

{:pl}Wstęp. Celem pracy było zbadanie wpływu ciągłej fali ultradźwiękowej wysokiej częstotliwości (1MHz) na płynność dwuwarstwy lipidowej błon erytrocytów ludzkich.{:}{:en}Background. The aim of this study was to investigate the effect of high-frequency continuous-wave ultrasound (1 MHz) on the fluidity of the lipid bilayer in human erythrocytes.{:}{:zh}Background. The aim of this study was to investigate the effect of high-frequency continuous-wave ultrasound (1

Circadian changes of arterial blood pressure in obese subjects after-night-shift work

{:pl}Wstęp. Wiele danych wskazuje na dodatnią korelację ciśnienia tętniczego z masą ciała.{:}{:en}Background. A number of papers have reported that blood pressure correlates positively with body weight in humans.{:}{:zh}Background. A number of papers have reported that blood pressure correlates positively with body weight in humans.{:}{:ru}Background. A number of papers have reported that blood pressure correlates positively with body weight in humans.{:}{:lt}Background.

Dermatomiositis masking neoplastic disease

{:pl}Opis przypadku dotyczy 23-letniej chorej, która została przyjęta do Oddziału Rehabilitacji Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy z niedowładem wiotkim czterokończynowym w przebiegu zapalenia skórno-mięśniowego, celem leczenia usprawniającego.{:}{:en}This case study involves a 23-year-old woman, diagnosed and treated for dermatomyositis.{:}{:zh}This case study involves a 23-year-old woman, diagnosed and treated for dermatomyositis.{:}{:ru}This case study involves a 23-year-old woman, diagnosed and treated for dermatomyositis.{:}{:lt}This

An evaluation of gait disturbances in children undergoing rehabilitation for cerebral palsy

{:pl}Mózgowe porażenie dziecięce (m.p.dz.) należy do tej grupy dysfunkcji, których stałym elementem jest upośledzenie funkcji chodu.{:}{:en}Cerebral palsy (CP) belongs to the group of dysfunctions in which impairment of the gait function is a constant element.{:}{:zh}Cerebral palsy (CP) belongs to the group of dysfunctions in which impairment of the gait function is a constant element.{:}{:ru}Cerebral palsy (CP) belongs to the group

Physiotherapeutic technics used in Yalta health resorts in the treatment of chronic bronchitis

{:pl}Analiza piśmiennictwa w Polsce wykazuje brak doniesień na temat możliwości i fizjoterapeutycznych metod sanatoryjnego leczenia przewlekłych stanów zapalnych oskrzeli w Jałcie (na Krymie).{:}{:en}A review of the literature in Poland shows no reports on the treatment potential of the physiotherapeutic techniques used in the treatment of chronic bronchitis in the health resorts of Yalta (in Crimea).{:}{:zh}A review of the literature in

High-tone power therapy in the treatment of low back pain

{:pl}W pracy poddano analizie możliwości zastosowania aparatu do terapii energotonowej w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego.{:}{:en}This work presents an analysis of the possibilities of applying an energotonic therapy device in the treatment of low back pain.{:}{:zh}This work presents an analysis of the possibilities of applying an energotonic therapy device in the treatment of low back pain.{:}{:ru}This work presents an analysis