Sensorynės apdorojimo galimybės, susijusios su motoriniais gebėjimais vaikams, turintiems įvairių tipų cerebrinį paralyžių

Amal Abdelwahab Youssef, Amira Mohamed Eltohamy, Kamal Elsayed Shokry, Engi E.Sarhan, Nesma EM. Barakat

Amal Abdelwahab Youssef, Amira Mohamed Eltohamy, Kamal Elsayed Shokry, Engi E.Sarhan, Nesma EM. Barakat – Sensory processing abilities in relation to motor capabilities in children with different types of cerebral palsy –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 173-181

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF88A7

Santrauka
Fonas ir tikslas: Vaikai, sergantys cerebriniu paralyžiumi, turi jutimo apdorojimo ir motorinių problemų, dėl kurių atsiranda sunki raidos negalia. Šiame tyrime siekėme įvertinti jutimo apdorojimo gebėjimų ir motorinių gebėjimų koreliaciją vaikams, sergantiems cerebriniu paralyžiumi, ir įvertinti, kaip įvairūs cerebrinio paralyžiaus tipai veikia jutimo apdorojimo gebėjimus ir motorinius gebėjimus.
Medžiagos ir metodai: Į tyrimą įtraukta šimtas abiejų lyčių cerebrinio paralyžiaus vaikų, kurių amžius nuo 4 iki 10 metų, pasirinktų iš Kairo universiteto Fizikos terapijos fakulteto pediatrinės reabilitacijos klinikos, atitinkantys įtraukimo kriterijus. Visi vaikai buvo vertinami naudojant trumpąjį sensorinį profilį, skirtą įvertinti sensorinės apdorojimo gebėjimus, Stambiąjį motorinės funkcijos klasifikacijos sistemą, skirtą įvertinti stambiąsias motorines įgūdžius, ir Rankų gebėjimų klasifikacijos sistemą, skirtą įvertinti smulkiąsias motorines įgūdžius.
Rezultatai: Tarp GMFCS, MACS ir SSP bendrojo įvertinimo, taip pat mažos energijos, lietimo jautrumo, skonio bei kvapo jautrumo, judėjimo jautrumo ir mažo atsako ieškant pojūčių, nustatyta reikšminga koreliacija (P ≤ 0.05*). Klausos filtravimo ir vizualinio-auditinio jautrumo su GMFCS ir MACS tarpusavio ryšys nebuvo statistiškai reikšmingas (P = 0.676 ir 0.266 atitinkamai). Skirtingų CP tipų atveju nustatyta statistiškai reikšminga variacija SSP ir motorinio įvertinimo atžvilgiu (P ≤ 0.05*).
Išvada: Tyrimas parodė, kad sensorinės apdorojimo gebėjimų įtaka motoriniams gebėjimams vaikams, sergantiems cerebriniu paralyžiumi, yra reikšminga.
Raktiniai žodžiai:
jutimo apdorojimo gebėjimai, motoriniai gebėjimai, cerebrinis paralyžius
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Atsisiųskite nemokamai straipsnį anglų kalba

Rankų raumenų gebėjimų pagerėjimas po 6 savaičių pratimų su teniso kamuoliuku vaikams, sergantiems spastine cerebrine paralyže

Irmantara Subagio, Nengteng Manik, Rahmat Putra Perdana, Putra Sastaman B, Erna Yantiningsih, Raja Mohammed Firhad Raja Azidin, Slamet Raharjo

 

Irmantara Subagio, Nengteng Manik, Rahmat Putra Perdana, Putra Sastaman B, Erna Yantiningsih, Raja Mohammed Firhad Raja Azidin, Slamet Raharjo – Improved hand muscle ability after 6 weeks of squeezing a tennis ball exercise in children with spastic cerebral palsy –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 73-77

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8753

Santrauka
Vaikai, sergantys cerebrine paralyže, paprastai yra mažiau fiziškai tinkami lyginant su tipiškai besivystančiais bendraamžiais. Tai daugiausia dėl to, kad vaikystėje trūksta fizinės veiklos ir mankštos. Jei paaugliai ir suaugusieji, sergantys cerebrine paralyže, negaus pakankamai mankštos, tai gali lemti sumažėjusią judrumą ir fizinę būklę. Labai svarbu pradėti gydymą nuo cerebrinės paralyžės, kai vaikas dar jaunas. Šio tyrimo tikslas buvo ištirti, kaip vaikai, sergantys spastine cerebrine paralyže, gali gauti naudos stiprindami savo rankų raumenų funkcijas spaudžiant kempinės teniso kamuoliuką atliekant rankų stiprinimo pratimus. Tyrimas įgyvendino tikrąjį eksperimentinį dizainą su prieš ir po testo kontrolinės grupės. Ši metodologija leido atlikti griežtą ir sistemingą tyrimą, užtikrinant patikimus ir validžius rezultatus. Tyrime dalyvavo dvylika 15 iki 17 metų amžiaus berniukų, kuriems visiems buvo diagnozuota spastinė cerebrinė paralyžė, dalyvavę kempinės teniso kamuoliuko gniaužymo pratimuose kaip intervencijos programos dalis. 30 minučių trukmės kempinės teniso kamuoliuko spaudimo pratimas apima 4-6 serijas po 15-20 kartų su 30 sekundžių pasyviomis pertraukėlėmis. Nustatyta programa reikalauja atlikti pratimą keturis kartus per savaitę šešias savaites. Prieš ir po intervencijos buvo naudojamas Rankų Spaudos Dinamometras, kad būtų įvertinta vaikų, sergančių spastine cerebrine paralyže, rankų raumenų jėga. Duomenų analizės technikos buvo taikytos naudojant nepriklausomų imčių t-testą su 5% reikšmingumo lygiu. Rezultatai parodė, kad po intervencijos dešinės rankos vidutinė raumenų jėga tarp kontrolinės ir eksperimentinės grupės (4,36 ± 1,35 kg prieš 34,16 ± 3,34 kg (p = 0,000)), kairės rankos vidutinė raumenų jėga po intervencijos tarp kontrolinės ir eksperimentinės grupės (2,31 ± 0,49 kg prieš 30,18 ± 2,08 kg (p = 0,000)). Tyrimo išvados rodo, kad dažnai atliekant teniso kamuoliuko gniaužymo pratimus, vykdomus keturis kartus per savaitę šešių savaičių laikotarpiu, gali būti pasiektas pastebimas pagerėjimas vaikų, diagnozuotų su spastine cerebrine paralyže, rankų raumenų funkcionalume. Tyrimo rezultatai rodo, kad įtraukiant šias veiklas į gydymo procedūras, gali būti teikiama reikšminga nauda asmenims, sergantiems šia konkrečia liga.
Raktažodžiai
cerebrinė paralyžė, vaikai, spastinis tipas, teniso kamuoliuko pratimai
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Atsisiųskite nemokamai straipsnį anglų kalba

Body composition and spasticity in children with bilateral cerebral palsy

Lawia Szkoda, Andrzej Szopa, Ilona Kwiecień-Czerwieniec, Małgorzata Domagalska-Szopa


Lawia Szkoda, Andrzej Szopa, Ilona Kwiecień-Czerwieniec, Małgorzata Domagalska-Szopa – Body composition and spasticity in children with bilateral cerebral palsy. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 174-185

Abstract
Objective. The objective of this study was to identify the correlation between body composition of children with cerebral palsy and the degree of spasticity in the muscles of the lower limbs.
Material and methods. The study included a group of 59 independently walking children aged 8 to 16 with spastic diplegia. The control group included 59 children without central movement disorders – students at Primary School No. 25 in Sosnowiec. The research included: 1) assessment of body composition and its components using the TANITA MC-780 S MA scale; 2) assessment of the degree of spasticity according to the modified Ashworth scale; 3) calculations of BMI indices in accordance with the recommendations of the World Health Organization (WHO) and BMI OLAF developed by the Children’s Memorial Health Institute in Warsaw.
Results. The most severe spasticity, both in the right and left lower limbs, was observed in the extensors of the ankle joint. In turn, the mildest spasticity was observed in the group of flexors of the knee joint of the right and left lower limbs. The greater the degree of spasticity in the muscles of the lower limbs, the greater the deficit in fat-free mass and muscle mass in the lower limbs.
Conclusions. Children with CP have deficits in terms of muscle mass. The deficit of muscle tissue depends on the degree of spasticity of the proximal muscle groups of the lower limbs.
Key words:
body composition, spasticity, cerebral palsy
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Atsisiųskite straipsnį anglų kalba nemokamai

Online-based versus photos-based home programs on upper extremity functions for children with hemiplegic cerebral palsy following botulinum toxin injection

Eslam E. Hassan, Khaled A. Mamdouh, Samia A. Abdel Rahman, Tarek E.I. Omar

Eslam E. Hassan, Khaled A. Mamdouh, Samia A. Abdel Rahman, Tarek E.I. Omar – Online-based versus photos-based home programs on upper extremity functions for children with hemiplegic cerebral palsy following botulinum toxin injection. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 112-116

Abstract
Background. Online-based home program allows continuous care at any time controls the economic demand and is considered as a perfect method for infection control. This study was conducted to study the effect of adding online-based versus photos-based home program to the traditional physical therapy program, on hand grasping skills and range of motion of wrist extension and forearm supination of the affected upper extremity for children with hemiplegic cerebral palsy following botulinum toxin A injection. Materials and methods. Thirty children with hemiplegic cerebral palsy were classified into two equal groups (A and B). Both groups received traditional physical therapy program in clinic in addition to online-based home program for group (A) and conventional photos-based home program for group (B). The measured variables were the grasp domains of Quality of Upper Extremity Skills Test and range of motion of wrist extension and forearm supination using electronic digital goniometer for the affected upper extremity before as well as after three successive months of treatment. Results. The study revealed significant improvement of all measured variables in both groups in post treatment compared to pretreatment values. Regarding between groups comparison, there was significant improvement in group (A) post treatment regarding grasp domain score compared to group (B), while there was non-significant difference regarding the range of motion of wrist extension and forearm supination. Conclusion. Adding online-based home program is more effective than adding photos-based home program to the traditional physical therapy program in improving hand grasping skills in children with hemiplegic cerebral palsy.
Key words:
botulinum toxin A, cerebral palsy, online-based home program, upper extremity functions
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Atsisiųskite straipsnį anglų kalba nemokamai

Evaluating the motor development of infants using Vojta’s method, with particular attention to risk factors, in clinical material from a Rehabilitation Center for Children with Cerebral Palsy

Aleksandra Deljewska-Starykow, Zbigniew Śliwiński, Wanda Różyło

Aleksandra Deljewska-Starykow, Zbigniew Śliwiński, Wanda Różyło – Evaluating the motor development of infants using Vojta’s method, with particular attention to risk factors, in clinical material from a Rehabilitation Center for Children with Cerebral Palsy. Fizjoterapia Polska 2002; 2(3); 216-228

Abstract
Background. The author described child’s physical and mental development in the first year his live in Theodor Hellbrige’s opinion. They presented new definitions how „high-risk pregnancy, „high-risk birth, „high-risk child” They talked over risk factors and among of them there is of great importence famillie’s relations connected with the Rh factor, main blood groups, famillie’s enzynopathy and chromosome aberration also mather’s ilnneses during the her pregnancy. They payed special attention to the gestosis, diabetes, tyroid’s ilnneses, obesity, anemia, passed infectius and bleeding. The authors rated negative factors among low height of mather, low weigth of mather befor her pregnancy and no hygienic live. The period shorter than 6 months between the pregnancies is health risk also, and like how the inflammatory proceeses of the Central Nervous System, generalized cyanosis, low evaluation in the Apgar Scale, acidosis, hiperbilirubinamy, infantile convulsions, neonatal asphyxia, the children born after different complications related to labour.The aim of examine.• The neurophysiology analysis of the development newborn from the group high-risk pregnancy, high-risk birth, especially children which was born before 37 weeks lasting pregnancy – premature baby- and children which was born in normal labor but the size those newborn was too small to fetal age- dystrophy child• The paying attention to early diagnosis of the neurodeveloping disturbances and starting the treatment quickly.Material and methods. 32 premature baby was examine , it was the children were born between 28-37 weeks of the pregnancy and 13 dystrophy child which weight were 2 500 g. and 1 child was born after 37 weeks pregnancy. The examine was done in the Rehabilitation Center in Zgorzelec. Results and conclusions. On the basis of examine the authors drown following conclusions: 1. The Vojty’s development neurokinesiology diagnostic is good screening for children from risk groups, is simply to do and let to evaluate early child’s disturbances in psychomotorial development. 2. The bigger worth of the Vojtys diagnostic and therapy is possible right development of children from high-risk birth groups. The results which are presented prove to early start to diagnos and treat give children chance to right development. 3. The age of the child is of great importance for results and time of therapy. 4. The low weigth of labor and relative shorter time of live the child during the pregnancy have the influence for efficiency CNS and the level of disturbances central neurvous coordination. The low weigth and shorter pregnancy live the higher level disturbances central neurvous coordination is presented. 5. The risk factor has influence for time therapy to moment reached the normalization. The intermural dystrophy is worst than premature baby. The premature baby quicklier and large number reache the normal psychomotorial development.

Key words:
infantum Cerebral Palsy, Vojta, child physical and mental development

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

An evaluation of gait disturbances in children undergoing rehabilitation for cerebral palsy

Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Jacek Sołtys

Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Jacek Sołtys – An evaluation of gait disturbances in children undergoing rehabilitation for cerebral palsy. Fizjoterapia Polska 2003; 3(2); 189-196

Abstract
Cerebral palsy (CP) belongs to the group of dysfunctions in which impairment of the gait function is a constant element. The goal in rehabilitation is to steer the process of compensation in such a way that the gait pattern produces a minimum of disturbances and limitations in locomotion. Objective evaluation is essential for purposes of planning rehabilitation and monitoring outcome. Since the evaluation of gait can be parameterized, the authors have presenting methods for making such an evaluation, concentrating on two types of tests. The possibility of evaluating gate symmetry is presented, based on the use of the Parotec® system, along with evaluation based on analysis of particular gate markers, using the Zebris system. Certain practical remarks are given in the conclusion, essential for planning and managing the course of rehabilitation for children with cerebral palsy.

Key words:
Cerebral Palsy, evaluation of gait disturbances, rehabilitation

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Some possibilities for alleviating gait disturbances in children undergoing rehabilitation for cerebral palsy, in the light of baropedographic tests: a preliminary report

Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Jerzy Pietruszewski, Małgorzata Matyja

Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Jerzy Pietruszewski, Małgorzata Matyja – Some possibilities for alleviating gait disturbances in children undergoing rehabilitation for cerebral palsy, in the light of baropedographic tests: a preliminary report. Fizjoterapia Polska 2003; 3(3); 217-223

Abstract

Background. A pathological gait stereotype often occurs in children with cerebral palsy. The effort is made during rehabilitation to alleviate some of the symptoms, but this requires a precise survey of the component factors involved in the abnormal gait pattern that can be remedied. Atypical methods are sometimes used in rehabilitation, and their suitability also needs objective verification. Material and methods. Our study presents the possibilities for objective gait evaluation using baropedographic tests based on the Parotec® system. The possibilities of improving gait symmetry are also presented, using the example of children undergoing rehabilitation for cerebral palsy who have also been receiving botulin injections or the so-called inhibitive plaster casts. Results and Conclusions. These additional therapeutic devices facilitate further treatment and have a positive impact on improving the symmetry of gait in these children. We also found that this testing can be a valuable source of information for the therapist, pointing out which parameters of abnormal gait should be focused on during further rehabilitation.

Key words:
Cerebral Palsy, evaluation of gait disturbances, botulin, inhibitive plaster casts
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Comparison of motoric activity of American and Polish children with cerebral palsy during rehabilitation

Iwona Kasior-Szerszeń, Wanda Stryła

Iwona Kasior-Szerszeń, Wanda Stryła – Comparison of motoric activity of American and Polish children with cerebral palsy during rehabilitation. Fizjoterapia Polska 2006; 6(1); 7-12

Abstract

Background. Common features of cerebral palsy in children are movement and posture disorders. The most disturbed sphere is motorics. Movement disorders include spastic limb paresis, unvoluntary movements, coordination and balance disturbances. The aim of this report was to compare motor efficiency concerning manual and locomotive functions as well as life activities in Polish and American children. Material and methods. Study material involved 100 Polish children and 107 children from USA. Survey method was used. Results. The results were compared with respect to locomotor and manual functions in Polish and American children. Statistically significant differences were obtained. Conclusions. 1. The level of disability was higher in American children than in Polish children. 2. Manual and locomotive functions in American children were more limited. 3. Everyday child care concerning basic life activities leads to chronic fatigue, frustration, depression and in consequence to disturbances in normal family life.

Key words:
cerebral palsy, rehabilitation, motoric activity
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Vertical positioning advantages in children with cerebral palsy

Stanisław Faliszewski, Ewa Kamińska, Marzena Wiernicka, Wanda Stryła

Stanisław Faliszewski, Ewa Kamińska, Marzena Wiernicka, Wanda Stryła – Vertical positioning advantages in children with cerebral palsy. Fizjoterapia Polska 2006; 6(2); 167-171

Abstract

A primary aim of this paper is an introduction of the concrete arguments to physiotherapists, physicians, parents and other pro-fessionals who deal with rehabilitation of children with cerebral palsy, about the importance and the necessity of application into practice vertical positioning method based on the age of a child, not on the achievements of gross motor activity, at any stage of a physical therapy process. Two basic types of vertical positioning method may be distinguished depending on the condition of a patient: the passive and the active vertical positioning method. The difficulty in the active vertical positioning method, that is in the ability of taking up the standing position unaided, opposing the force of gravity, is the major rehabilitation problem of children suffering from cerebral palsy. It is manifested by the inability to take up the standing position unaided at all or the delay in it in the proportion to the vertical positioning standard (about the 16th month of a lifetime) and it results in many disadvantageous changes mentioned in this article. The passive vertical positioning with the help of vertical positioners seems to be the only alternative in this situation. The passive vertical positioning method is above all, the overcoming of incorrect postural-motor patterns in children. The vertical positioning method enables the suppression of intensified spastic tension. The passive vertical positioning facilitates the performance of different ADL, e. g. eating, doing homework, reading, the use of a computer, and has an influence on the course of physiological processes. The Neurodevelopment Treatment method acknowledges it to be a priority while using techniques of the stimulation during the physical therapy process. The only contraindication to the passive vertical positioning can be the prolonged reluctance of a child to such form of taking up the standing position. The advantages connected with vertical positioning by use of vertical positioning table of children with cerebral palsy (passive method) are considered from the sensomotor, psychological, physiological and anatomical points of view and ability to regain particular motor functions. Disadvantageous effects of a short and long-time immobilisation at horizontal position as result of hypokinesis and hypogravity are taken into account as well. The results of the reaserch carried out on people remaining in a recumbent position shortly or prolongedly in consequence of diseases and injuries as well as on healthy people, prove that bed rest cause essential disadvantageous physiological changes.

Key words:
vertical positioning, cerebral palsy, hypogravia, hypodynamia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Use of quantitative, objective gait analysis for assessment of selection quality of afos in CP children (gait analysis in afos selection in CP)

Małgorzata Syczewska, Anna Święcicka, Małgorzata Kalinowska, Krzysztof Graff

Małgorzata Syczewska, Anna Święcicka, Małgorzata Kalinowska, Krzysztof Graff – Use of quantitative, objective gait analysis for assessment of selection quality of afos in CP children (gait analysis in afos selection in CP). Fizjoterapia Polska 2006; 6(4); 298-303

Abstract
Background. The main aims of clinical gait analysis are to measure and to assess the parameters which characterize the patient’s locomotion in order to identify the primary pathologies and compensatory mechanisms. The aim of this paper is to present 6 patients with CP, in whose case the gait analysis was used to assess the influence of the AFOs on the gait. Material and methods. Six children with cerebral palsy, aged 6 to 14 years old, were recruited into the study. They all were treated in the Dept. Paediatric Rehabilitation CMHI. They underwent the objective gait analysis (using movement analysis system VICON 460) two times: barefoot, and in shoes with AFOs. Results. In four cases AFOs considerably improved the gait pattern, in two patients caused the gait deterioration. Conclusions. The aim of the AFOs is to improve gait (through improved ankle joint stability, and assistance to the weak calf muscles) and to correct pathological deviations, such as knee hyperextension. The improper choice of the AFO type, or bad fitting could result in no improvement, but in more severe cases even in gait deterioration. The results of this paper indicate that the quantitative gait analysis proved to be the efficient tool in assessing the selection quality of AFOs.

Key words:
gait analysis, AFO, CP

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
1 2 3