Jaunųjų sportininkų fizinis pasirengimas didina tradicinio sporto intervencijos poveikį: 11 savaičių judėjimo patirtis

Ida Zubaida, Yayat Ruhiat, Aan Hendrayana, Edi Setiawan

Ida Zubaida, Yayat Ruhiat, Aan Hendrayana, Edi Setiawan – Young athletes’ physical fitness increases the impact of traditional sport intervention: 11 weeks of movement experience. Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 95-101

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20B3B3

Santrauka
Šis tyrimas siekia ištirti tradicinio sporto poveikį siekiant pagerinti jaunųjų sportininkų fizinį pasirengimą. Tyrėjai pritaikė 11 savaičių atsitiktinai kontroliuojamo bandymo dizainą. Dalyviai apėmė jaunuosius sportininkus iš Sultan Ageng Tirtayasa universiteto (Indonezija), kurie buvo paskirstyti į TSG (n = 20) ir CG (n = 20) grupes. Studentų t-testai dėl porų pavyzdžių naudoti fizinio pasirengimo tarp vyrų ir moterų dviejose grupėse prieš testą ir po testo etapuose skirtumams nustatyti. Efekto dydžio testas (Cohen’s d) buvo naudojamas šiame tyrime. Pirmieji rezultatai parodė, kad TSG grupės vyriški dalyviai turėjo fizinio pasirengimo skirtumus prieš testą ir po testo etapuose susijusius su daugiaetapiais (p < 0.001, d = -2.17), štafetiniu bėgimu: 4×10 metrų (p < 0.001, d = 2.43), 30 metrų bėgimo testu (p < 0.001, d = 1.85) ir sėdimos pasiekimo testu (p = 0.002, d = -1.41), o CG grupės vyriški dalyviai turėjo fizinio pasirengimo skirtumus štafetiniu bėgimu: 4×10 metrų (p < 0.001, d = 1.69), 30 metrų bėgimo testu (p < 0.001, d = 1.64), bet kitų komponentų skirtumų nerasta. Antroji atradimas parodė, kad TSG grupės moteriški dalyviai turėjo fizinio pasirengimo skirtumus prieš testą ir po testo etapuose susijusius su daugiaetapiais (p < 0.001, d = -1.53), štafetiniu bėgimu: 4×10 metrų (p < 0.001, d = 2.76), 30 metrų bėgimo testu (p < 0.001, d = 2.02) ir sėdimos pasiekimo testu (p < 0.001, d = -1.72), o CG grupės moteriški dalyviai turėjo fizinio pasirengimo skirtumų 30 metrų bėgimo teste (p < 0.001, d = 2.87), bet kitų komponentų skirtumų nerasta. Išvadoje, šis tyrimas įrodo, kad tradicinis sportas per 11 savaičių gali pagerinti jaunųjų sportininkų fizinį pasirengimą.
Raktiniai žodžiai
tradicinis sportas, fizinis pasirengimas, jaunieji sportininkai
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Atsisiųskite nemokamai straipsnį anglų kalba

Kokiu būdu nešant keturių kilogramų mokyklinę kuprinę mažiausiai ir labiausiai sutrikdoma 7 metų abiejų lyčių mokinių kūno laikysena?

Mirosław Mrozkowiak

 

Mirosław Mrozkowiak –Which way of carrying a four-kilogram schoolbag disturbs the body posture the least and which disturbs the most in 7-year-old students of both sexes? Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 6-29

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20B24g

Santrauka Įvadas. Tyrimo tikslas buvo nustatyti, kuris iš analizuojamų nešiojimo būdų rodo stipriausią ir silpniausią ryšį su vertėmis po dešimties minučių apkrovos keturių kilogramų mokykline kuprine po dviejų minučių atsigavimo. Medžiaga, metodas. Kūno laikysenos tyrimas buvo atliekamas tarp 65 septynerių metų vaikų naudojant projekcijos moarė metodą keturiose pozicijose: 1- įprasta pozicija, 2- po dešimties minučių apkrovos, 3 – po vienos minutės nuo apkrovos pašalinimo ir 4- po dviejų minučių nuo apkrovos pašalinimo. Rezultatai. Buvo analizuojamas priekinių, šoninių ir skersinių plokštumų požymių skirtumų įprastoje pozicijoje koreliacija su vertėmis po dešimties minučių apkrovos keturių kilogramų mokykline kuprine bei po dviejų minučių atsigavimo. Išvados. (1) Nešant keturių kilogramų svorį dvejose lygiaverčiose talpyklose ant krūtinės ir nugaros arba vienoje ant nugaros, kūno laikysenos statika septynmečio mokinio sutrikdoma mažiausiai. (2) Kūno laikysenos požymių vertės visiškai atsistato nešant dvejas lygiaverčias talpyklas ant krūtinės ir nugaros arba vieną ant nugaros. (3) Neigiamiausi kūno laikysenos požymių vertės pokyčiai nešant ir atstatant įvyksta, kai kuprinė nešama ant krūtinės ir traukiama dešine arba kaire ranka.

Raktažodžiai: vaikų sveikata, moirės topografija, fizinė būklė, laikysenos asimetrijos veiksnys

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Atsisiųskite nemokamai straipsnį anglų kalba

Studentų fizinės sveikatos atkūrimas: po pandemijos fizinės veiklos programų esminis vaidmu

Bafirman HB, Asep Sujana Wahyuri, Fiky Zarya, Muhamad Ichsan Sabillah, Faza Annasai

 

Bafirman HB, Asep Sujana Wahyuri, Fiky Zarya, Muhamad Ichsan Sabillah, Faza Annasai. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 226-232

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A4D3

Santrauka
Po COVID-19 pandemijos sąlygomis studentai neaktyviai dalyvauja fizinėje veikloje tiek mokykloje, tiek namuose, kas lemia studentų fizinės sveikatos kokybės mažėjimą. Šio tyrimo tikslas yra pagerinti studentų fizinę sveikatą, įgyvendinant gerai struktūrizuotą, tikslų, nuoseklų ir matuojamą fizinės veiklos programą, kartu stebint studentų vykdomas sporto veiklas. Šis tyrimas naudoja pseudekperimentalinę priešbandymo-pobandymo dizainą. Tyrimo imtis sudarė 117 studentų. Pasirinkta atrankos technika yra tikslinė atranka. Fizinės sveikatos vertinimo priemonė yra Indonezijos Fizinio Sveikatos Testas (TKJI). Duomenų analizės technika naudoja porinį imties t-testą. Tyrimo rezultatai rodo, kad sporto veiklos programa turėjo reikšmingą poveikį studentų fizinės sveikatos pagerėjimui, su vidutiniu fizinės sveikatos balo padidėjimu 13% Junior High School 01, 11% Junior High School 39, 9% Junior High School 14 ir 5% Junior High School 24. Tai patvirtina t-testo rezultatai, naudojant porinį imties t-testą, su t-reikšme -3,754 ir reikšmingumo vertę p = 0,001 (p <0,05). Remiantis šiais rezultatais, galima daryti išvadą, kad sporto veiklos programų įgyvendinimas skirtingose pagrindinėse mokyklose Padango mieste reikšmingai pagerina studentų fizinę sveikatą po COVID-19 pandemijos.
Raktažodžiai
Fizinė sveikata, sporto veiklos, COVID-19
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Atsisiųskite nemokamai straipsnį anglų kalba

Efekt programu treningu obwodowego na poziom kondycji fizycznej zawodników klubu siatkówki IPK Kuamang

Jihan Faira Zanada, Ahmad Nasrulloh, Sigit Nugroho, Nugroho Susanto


Jihan Faira Zanada, Ahmad Nasrulloh, Sigit Nugroho, Nugroho Susanto – The effect of circuit training program on physical fitness level in volleyball club athletes IPK Kuamang. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 120-124

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143IT9

Streszczenie
Celem badania jest ustalenie, jak trening obwodowy wpływa na kondycję fizyczną siatkarzy. Badanie to opiera się na eksperymentalnym podejściu przy użyciu schematu “badanie przedtestowe – badanie potestowe dla jednej grupy”. Narzędziem badawczym jest TKJI (Indonezyjski Test Świeżości Fizycznej) dostosowany dla grupy wiekowej 16-19 lat. Populacja badana obejmuje siatkarzy z klubu IPK Kuamang, w liczbie 20 osób. Wybór próby był przeprowadzony przy użyciu celowej techniki próbkowania, a próbka składała się z 10 osób. Analiza danych była przeprowadzona przy użyciu testu normalności Lilieforsa oraz t-testu z poziomem istotności α = 0,05. Wyniki wskazują na znaczący wpływ treningu obwodowego na kondycję fizyczną, co potwierdza średnia wyników przedtestowych na poziomie 12,3 i średnia wyników potestowych na poziomie 15,2. Wniosek ten jest wspierany przez ustalenie, że t_count = 13,1 > t_table = 1,833 po zakończeniu t-testu. Dlatego H₀ jest odrzucana, a H₁ jest akceptowana. Zatem trening obwodowy ma istotny wpływ na kondycję fizyczną.

Słowa kluczowe
trening obwodowy, kondycja fizyczna, siatkówka

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Różnica wpływu na cechy postawy ciała w transporcie masy przyborów szkolnych na prawym lub lewym barku przez 7-letnich uczniów obojga płci

Mirosław Mrozkowiak


Mirosław Mrozkowiak – The difference of the influence of the weight of school supplies on body posture features in carrying on the right or left shoulder by 7-year-old students of both sexes. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 32-58

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143751

Streszczenie

Wstęp. Periodycznie, na przełomie sierpnia i września, podnosi się problem przeciążania dzieci zbyt ciężkimi plecakami szkolnymi i sugeruje wpływ tego obciążenia na inicjację różnych dysfunkcji, nie tylko w obrębie kręgosłupa.
Materiał, metoda. Badania postawy ciała przeprowadzono w grupie 65 uczniów w wieku 7 lat metodą mory projekcyjnej w 8 pozycjach. Pierwsza – postawa habitualna, druga – po 10-minutowym asymetrycznym obciążeniu na lewym lub prawym barku, trzecia – po jednej minucie od zdjęcia obciążenia, czwarta – po dwóch minutach od zdjęcia obciążenia. Dokonano pomiaru sprawności fizycznej testem Sekity.
Wyniki. Analizowano istotność różnic między 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 2 a 3, 3 a 4 pomiarem dla określenia wpływu obciążenia oraz korelacji różnic ze sprawnością fizyczną. Zbadano także, który sposób transportu mniej zaburza postawę ciała.
Wnioski.
1. Transport 4-kilogramowej masy przyborów szkolnych na lewym lub prawym barku tak samo istotnie i negatywnie zaburza biomechaniczną statykę ciała 7-letniego dziecka, co może w dłuższej perspektywie czasu wywołać błędy, a w konsekwencji wady postawy ciała. W związku z tym nie należy zalecać tego sposobu transportu przyborów szkolnych uczniom klas pierwszych.
2. Sprawność fizyczna ma większe znaczenie w zaburzeniach biomechanicznej statyki postawy ciała w płaszczyźnie czołowej niż w strzałkowej i poprzecznej oraz wśród chłopców niż dziewcząt. Wytrzymałość i siła wykazuje najczęstsze związki ze zmianami wielkości cech postawy ciała, przy czym w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej największe znaczenie ma szybkość i siła, a w czołowej wytrzymałość i siła.
3. Restytucja wielkości żadnej z analizowanych cech postawy ciała nie była pełna po 1. i 2. minucie od zaprzestania transportu na lewym i prawym barku, co świadczy o niskiej sprawności ogólnej i niedojrzałych procesach korekcyjno-kompensacyjnych.

Słowa kluczowe:
zdrowie dzieci, mora projekcyjna, sprawność fizyczna, wskaźnik asymetrii postawy

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Do Recommended Dietary Allowances (RDA) and levels of physical activity help to maintain fitness status? Study on futsal women’s

Mochamad Ridwan, Anindya Mar’atus Sholikhah, Arifah Kaharina, Himawan Putranta


Mochamad Ridwan, Anindya Mar’atus Sholikhah, Arifah Kaharina, Himawan Putranta – Do Recommended Dietary Allowances (RDA) and levels of physical activity help to maintain fitness status? Study on futsal women’s. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 38-43

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6R1m

Abstract
Introduction. The level of fitness is fundamental in the athlete’s success in achieving optimum performance. Aim. This paper aims to know the rate of recommended dietary allowances (RDA) and the physical activity to stay fit. Material and Methods. Analytical observational analysis with the cross-sectional design was the approach used in this study. Participants in this study is women’s futsal player of 16 subjects was selected for measures of physical health, macronutrient consumption, nutritional status, nutritional awareness, and level of physical activity. Fitness levels were assessed using a Multi-stage Fitness Test (MFT), and nutritional knowledge and physical activity with the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Analysis of data is carried out in univariate, bivariate, and multivariate form using statistical software. Results. The findings of this analysis are that energy consumption, carbohydrates, and proteins are all under the RDA for most female futsal athletes. Nutritional status is not a significant relation with the degree of fitness. Better dietary awareness may enable us to pay more attention to safer and more healthy eating behavior. The conclusion is that the average intake of calories, carbohydrates, and proteins in most female futsal athletes is still well below the RDA. Nutritional status has no significant relationship with fitness level. Good nutritional knowledge will encourage a person to pay more attention to his eating behavior to be healthier and more balanced. Conclusions. The conclusion is that the average intake of energy, carbohydrates, and protein in most female futsal athletes is still far below the recommended Nutritional Adequacy Rate (RDA).

Keywords
futsal, physical activity, physical fitness, recommended dietary allowances

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Atsisiųskite straipsnį anglų kalba nemokamai

Changes in the level of physical fitness in visually impaired children in the context of rehabilitation

Anna Cabak

Anna Cabak – Changes in the level of physical fitness in visually impaired children in the context of rehabilitation. Fizjoterapia Polska 2003; 3(2); 146-152

Abstract
Background. The main aim of the research was to show positive changes in the level of physical fitness among visually impaired children with age. Physical fitness is also presented as an extremely useful measure of general health for purposes of rehabilitation. Material and methods. 213 children took part in the study (101 blind and 112 partially sighted), ranging in age from 7 to 15 years. The Universal Fitness Test developed by S. Pilicz was applied. The physical fitness level was evaluated on the basis of 3 motor features. Results and Conclusions. The results showed a diminishing gap in terms of physical fitness between visually impaired children and normally seeing peers with age, particularly in respect to blind children.

Key words:
Physical Fitness, blind and partially sighted children, motor development

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Height body mass, and physical fitness in girls and boys with and without posture defects in the former province of Rzeszów, Poland

Krzysztof Kołodziej, Andrzej Kwolek, Krystyna Lewicka, Teresa Pop, Grzegorz Przysada

Krzysztof Kołodziej, Andrzej Kwolek, Krystyna Lewicka, Teresa Pop, Grzegorz Przysada – Height body mass, and physical fitness in girls and boys with and without posture defects in the former province of Rzeszów, Poland. Fizjoterapia Polska 2003; 3(2); 113-119

Abstract
Background. The purpose of our study was to evaluate differences in the growth and physical fitness of school-age children and youth, with and without posture defects, in the former voivodeship of Rzeszów, Poland Material and methods. The research involved 3117 children of both sexes, ranging in age from 7 to 14 years, enrolled in 44 primary schools during the period 1996-1997. The children were divided into two groups, those with posture defects and those without. The examinations were performed by visual (descriptive) inspection. Posteriorly, we evaluated the carriage of the head, shoulders, shoulder blades, and pelvis, and the type of feet (acc. to Bochenek); anteriorly – carriage of the shoulder line, waist triangles, and carriage of the knees; laterally – carriage of the head and shoulders and the curvature of the spine. A characterization of the particular posture defects will be the topic of a separate study. Results. The average height and body mass of boys and girls without defects are greater than in children with defects. In exercises to measure physical fitness, children without posture defects obtained better results than those with defects. Conclusions. The results confirmed the working hypothesis that there are differences in the growth and physical fitness of girls and boys with and without posture defects. In order to reduce differences in physical fitness between children and youth with and without posture defects, measures should be taken in the schools to prevent posture defects and detect them earlier; check-ups and correctional measures should be made available for children in school or in a Posture Defects Outpatient Clinic.

Key words:
morphological features (height and body mass), Physical Fitness, posture defects

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

The impact of isometric training of muscle strength supplemented by HMB on the motor potential and body composition of young men

Marek Kruszewski, Jerzy Eliasz, Marcin Dąbrowa, Bartłomiej Kruszewski, Bożena Wit, Michał Wychowański, Jan Gajewski

Marek Kruszewski, Jerzy Eliasz, Marcin Dąbrowa, Bartłomiej Kruszewski, Bożena Wit, Michał Wychowański, Jan Gajewski – The impact of isometric training of muscle strength supplemented by HMB on the motor potential and body composition of young men. Fizjoterapia Polska 2003; 3(4); 357-374

Abstract

Background. In most sports disciplines, the level of training and the capacity for exertion is dependent on the anabolism of proteins. For this reason there has been growing interest in supplements, especially hydroxymethylobutyrate (HMB). The purpose of our research was to test the impact of isometric training and HMB supplementation on muscle strength and altered body composition in young men. Material and methods. Our experiment involved 30 physical education students who had not previously been in training for high-exertion sports. The subjects were divided into two groups: the experimental group, with isometric training and HMB supplementation, and the control group (K), with similar training and a placebo. After baseline measurement of strength and speed parameters, isometric muscle strength training was implemented. The measurements were repeated after the completion of training. Results. After 4 weeks of isometric training both groups had attained significant improvements in the results of the training exercises, but the improvements were consistently and significantly higher in the experimental group. In respect to changes in body composition there was significantly greater loss of fat gain of active body mass (LBM) in the experimental group. Conclusions. The use of HMB supplementation significantly improves the effectiveness of isometric training in the process of increasing muscle strength. Combining isometric training with HMB support has a significant favorable impact on changes in body composition. These changes should be regarded as favorable and desirable not only for athletes, but also for persons engaging in recreational exercising or under rehabilitation.

Key words:
isometric training, posttraumatic rehabilitation, Physical Fitness, anabolism
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Impact of the Salt Cavern Microclimate on Respiratory System Diseases in Elderly People

Robert Walaszek, Tadeusz Kasperczyk, Agnieszka Kaczmarek

Robert Walaszek, Tadeusz Kasperczyk, Agnieszka Kaczmarek – Impact of the Salt Cavern Microclimate on Respiratory System Diseases in Elderly People. Fizjoterapia Polska 2009; 9(2); 158-170

Abstract
Background. The present study was conducted in order to determine whether a stay in a salt cavern can be recommended in the treatment of respiratory system diseases in elderly people. A detailed analysis is carried out ofthe impact of the salt cavern microclimate on exertional dyspnoea. Material and methods. The subjects were fifteen persons – seven women and eight men – who, on their doctors’ orders, had taken baths in salt caverns between 2 and 29 January 2007. The patients took three baths a week for a total of 14 baths. The mean age of the women was 65.7 years and that of the men was 66.9 years. A specially designed ąuestionnaire comprising 23 auestions in five thematic categories was used to assess the impact of the salt cavern treatment on respiratory system diseases in the elderly people. The patients filled in the questionnaire twice: before their first visit to the salt cavern on 2 January and after their last session, on 31 January 2007. Results. A four-week treatment in the salt cavern had a beneficial effect in the treatment ofthe respiratory system diseases in the elderly people. The patients noticed positive changes in the functioning of their respiratory system after an average of 5 sessions. These effects were obsen/able as milder symptoms ofthese conditions and reduced incidence of infections. Conclusions. Beneficial changes were noted in the subjects as regards the presence of breathlessness during physical activity and a reduction in the severity of dyspnoea.
Key words:
old age, respiratory system diseases, salt treatment, physical fitness
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
1 2