Assessment of knowledge of the health status of patients with spinal cord injuries among physiotherapists from public health institutions in Wielkopolska region

Tomasz Tasiemski

T. Tasiemski – Assessment of knowledge of the health status of patients with spinal cord injuries among physiotherapists from public health institutions in Wielkopolska region. FP 2012; 12(4); 305-312

Abstract

Background. Spinal cord injury (SCI) results in functional disorders of multiple systems of the human body and brings about a number of post-traumatic complications. The patients should be informed about the health status after SCI already during their stay in hospital or rehabilitation centre. The main objective of this study was to assess the level of physiothe – rapists knowledge of about the health status of SCI patients.
Material and methods. The study involved 55 physiotherapists (35 women and 20 men) employed in 12 public health institutions in Wielkopolska region. The average number of years worked as a physiotherapist was 9 in the studied sample. The research tools used for this study included the knowledge test checking the participants’ knowledge about the health of SCI patients and a personal questionnaire.
Results. The general level of knowledge about the health of SCI patients among the physiotherapists has been assessed as satisfactory, the highest in the area of nutrition/diet and thrombosis, and the lowest as regards obtaining assistance after SCI. The type of school completed did not affect the subjects’ knowledge of the health status of SCI patients. A significant negative correlation between the level of knowledge and years of physiotherapists working in the profession was revealed.
Conclusions. The graduates of physiotherapy studies or colleges, especially those with long work experience, should be aware of the necessity of lifelong learning and regularly renew their professional knowledge, in this case by tracing the latest information on the health and daily functioning of SCI patients.

Słowo kluczowe

knowledge on the health status after SCI, physiotherapists, public health
institutions

Please follow and like us:
error

USG-feedback – novelty in Polish physiotherapy

Tomasz Wolny, Edward Saulicz, Andrzej Myśliwiec, Michał Kuszewski, Mirosław Kokosz

T. Wolny, E. Saulicz, A. Myśliwiec, M. Kuszewski, M. Kokosz  – USG-feedback – nowość w polskiej fizjoterapii. FP 2012; 12(4); 293-304

Abstract

Ultrasounds have been used in the physiotherapy for a long time, however up till now their application was connected with the therapeutic process. They are applied in the treatment of pain syndromes, in the course of degenerative diseases of peripheral and spinal articulations, neuralgia, soft tissue overload syndromes and after sport injuries. The ultrasound application for diagnostic purposes, as well as support for exercises (sonofeedback), is a new approach which takes its first steps in the Polish physiotherapy and arouses some controversies of the formal-legal as well as factual nature. The great value of the USG application in physiotherapy is primarily connected with the fact that it makes it possible to dynamically assess various tissues in real time at rest as well as during movement. It is a perfect tool to specify the functional diagnosis and to detect contraindications for a therapy. Its application both in a functional diagnosis as well as in a therapy improves the clinical analysis of the osteo-articulo-muscular system which is emphasized and recommended by many authors.
Applying the USG in physiotherapy is beneficial, both for the physiotherapists and their patients. For the physiotherapists – because it improves the efficiency and effectiveness of the therapy program and increases in the range of provided services and for the patients becouse of a significantly higher level of treatment.

Keywords

Ultrasonography, sonofeedback, physiotherapy

Please follow and like us:
error

Rehabilitacja i fizjoterapia w świetle przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia

 Dorota Szczygielska, Teresa Pop, Grażyna Hejda, Marek Kiljański

Dorota Szczygielska, Teresa Pop, Grażyna Hejda, Marek Kiljański – Rehabilitacja i fizjoterapia w świetle przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. FP 2013; 13(2); 55-61

Streszczenie

Słowo kluczowe

Please follow and like us:
error

Deep tissue massage and its impact on disease acticity and functional performance in patient with ankylosing spondylitis – case report

Mateusz Romanowski, Anna Straburzynka-Lupa

Mateusz Romanowski, Anna Straburzynka-Lupa – Masaż głęboki i jego wpływ na aktywność choroby oraz sprawność funkcjonalną chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa – opis przypadku. FP 2013; 13(2); 42-47

Streszczenie

Słowo kluczowe

Please follow and like us:
error

Motor development of a DDMS girl

Ewa Gajewska, Roksana Malak, Paweł Kroll, Barbara Steinborn, Anna Winczewska-Wiktor, Włodzimierz Paprzycki, Wojciech Kociemba, Magdalena Sobieska

Ewa Gajewska, Roksana Malak, Paweł Kroll, Barbara Steinborn, Anna Winczewska-Wiktor, Włodzimierz Paprzycki, Wojciech Kociemba, Magdalena Sobieska – Rozwój motoryczny dziewczynki z ZDDM. FP 2013; 13(2); 39-41

Streszczenie

Słowo kluczowe

Please follow and like us:
error

Anxiety, depression and health self-assessment in cardiological patients – from point of view of a physiotherapy

Andrzej Knapik, Janusz Kocjan

Andrzej Knapik, Janusz Kocjan – Lęk i depresja a samoocena zdrowia u pacjentów kardiologicznych – spojrzenie z perspektywy fizjoterapii. FP 2013; 13(2); 28-32

Streszczenie

Lęk i depresja coraz częściej biorą udział w rozwoju choroby oraz mogą mieć istotny wpływ na przebieg i wyniki leczenia. Przyczyną ich występowania może być stres związany z rozpoznaniem choroby, niepewnością rokowania oraz dolegliwościami fizycznymi towarzyszącymi chorobie i jej leczeniu. Celem pracy była ocena poziomu lęku i depresji u pacjentów kardiologicznych oraz określeniu ich poziomu samooceny zdrowia zbadać czy lęk i depresja mają związek z samooceną zdrowia oraz określić ewentualne różnice dymorficzne.

Słowo kluczowe
lęk, depresja, samoocena zdrowia

Please follow and like us:
error

The study of postural control using a treadmill rehabilitation, assessment of the relaibility and credibility of measurements

Magdalena Goliwąs, Lech Furmaniuk, Jacek Lewandowski

Magdalena Goliwąs, Lech Furmaniuk, Jacek Lewandowski – Badanie kontroli postawy przy użyciu bieżni rehabilitacyjnej, ocena rzetelności i wiarygodności pomiarów. FP 2013; 13(2); 22-27

Streszczenie
Wstęp. Zadaniem pracy jest ocena rzetelności pomiaru różnych parametrów ruchu środka nacisku stóp przy użyciu bieżni rehabilitacyjnej w warunkach statycznych.

Materiał i metoda. Ocena stabilności posturalnej przy oczach otwartych i zamkniętych w staniu obunóż została przebadana przez dwóch badaczy, w dwóch terminach. Pomiar dokonywany był pięciokrotnie przy oczach otwartych i zamkniętych. Odstęp między terminami pomiaru wyniósł 14-21 dni. Przebadano 31 studentów III roku AWF Poznań, kierunku fizjoterapia. Parametry ruchu środka nacisku stóp rejestrowała bieżnia rehabilitacyjna Zebris FDM-TDL.

Wnioski. Ocena stabilności posturalnej przeprowadzona na bieżni rehabilitacyjnej wykazała dużą korelację pomiarów między badaczem I a badaczem II. Wyniki uzyskiwane przez poszczególnych badaczy wykazały również dużą rzetelność pomiaru. Wykazano, że metoda zaproponowana do oceny stabilności posturalnej może być oceniana przez dwóch badaczy z zachowaniem rzetelności pomiaru.

Słowo kluczowe
stabilność posturalna, posturografia, COP

Please follow and like us:
error
1 2 3 27