Effect of Low-Level Laser Therapy on Morphological Changes of Median Nerve after Surgical Decompression of Carpal Tunnel Syndrome: Randomized Controlled Trail

El-Sayed Hassan Abo-Steit, Ahmed El-Kharbotly, Mohamed Mostafa Adawy, Ashraf Hassan Mohammed, Enas Mostafa Mohamed

El-Sayed Hassan Abo-Steit, Ahmed El-Kharbotly, Mohamed Mostafa Adawy, Ashraf Hassan Mohammed, Enas Mostafa Mohamed – Effect of Low-Level Laser Therapy on Morphological Changes of Median Nerve after Surgical Decompression of Carpal Tunnel Syndrome: Randomized Controlled Trail. Fizjoterapia Polska 2019; 19(2); 18-22

Streszczenie
Background. The effect of Low Level (LLLT) Laser on median nerve morphology after carpal tunnel release (CTR) had been not investigated yet.
Objectives. To investigate the effect of LLLT on morphological changes of the median nerve after surgical decompression of Carpal Tunnel Syndrome. Design. A prospective, randomized, pre–post-test, controlled trial. Setting. outpatient clinic of Banha University Hospital – Egypt. The study was conducted between June 2017 and Feb 2018. Participants. Thirty patients with residual pain after 3 months from CTR randomly divided into two equal groups. Interventions. group (A) received a program of gallium-aluminium-arsenide Laser, 850 nm, 100 mW, continuous operation area of 0.07 cm2, fluency of irradiation of 3 J/cm2, exposure of 30 seconds per point, six points of irradiation on the carpal tunnel two sessions per week over six week’s period in addition to medical treatment, while group (B) received medical treatment alone.
Main Outcome Measure. Visual Analogue Scale (VAS), Sensory Distal Latency (SDL), median nerve Cross Sectional Area (CSA).
Results. There was a statistically significant reduction in VAS score, and improvement of SDL, CSA and ΔCSA in laser group compared with control group (p < 0.05). Conclusion. Low level therapy was yield more improvement for persistent or recurrent symptoms after CTR. Słowa kluczowe: Carpal Tunnel Syndrome, low level laser therapy, Cross Sectional Area

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Postępowanie po artroskopii stawu biodrowego w konflikcie udowo-panewkowym (FAI – femoroacetabular impingement)

Artur Marszałek, Ewelina Marszałek, Arkadiusz Koniarski, Jan Bińczyk, Zbigniew Śliwiński

A. Marszałek, E. Marszałek, A. Koniarski, J. Bińczyk, Z. Śliwiński – Procedure after hip joint arthroscopy in the femoroacetabular impingement (FAI). Fizjoterapia Polska 2019; 19(3), 6-17

Streszczenie

Praca omawia protokół fizjoterapuetycznego postępowania okołoooperacyjnego stosowanego z powodzeniem u pacjentów z konfliktem udowo-panewkowym leczonych artroskopowo. Prezentowany protokół to autorski program, zgodny z aktualnymi trendami opisywanymi w literaturze tematu. Program został podzielony na 4 etapy. Podkreślono zasadność rozpoczęcia fizjoterapii w okresie przedoperacyjnym ze szczególnym naciskiem na kontrolę pochylenia miednicy. Opisano testy funkcjonalno-biomechaniczne, stosowane po zakończeniu każdego z etapów jako kwalifikacja do rozpoczęcia kolejnego etapu oraz pozwalające zakończyć fizjoterapię, a w przypadku sportowców kwalifikujące do powrotu do treningu.
Podsumowanie. Opisany i stosowany w naszej praktyce program postępowania z pacjentami leczonymi artroskopowo z powodu konfliktu udowo-panewkowego pozwala osiągać satysfakcjonujące wyniki, umożliwiając powrót do pełnej sprawności w życiu codziennym oraz do wyczynowego uprawiania sportu.

Słowa kluczowe:

konflikt udowo-panewkowy, cam, pincer, fizjoterapia w FAI, artroskopia stawu biodrowego

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error

Ocena znajomości stanu zdrowia osób po urazach rdzenia kręgowego wśród fizjoterapeutów wielkopolskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Tomasz Tasiemski

T. Tasiemski – Assessment of knowledge of the health status of patients with spinal cord injuries among physiotherapists from public health institutions in Wielkopolska region. FP 2012; 12(4); 305-312

Streszczenie

Wstęp. Skutkiem urazu rdzenia kręgowego (URK) jest zaburzenie funkcjo nowa niawielu układów organizmu człowieka oraz liczne powikłania pourazowe. Wiedza na temat stanu zdrowia po URK powinna być przekazywana pacjentom jużpodczas ich pobytu w szpitalu lub ośrodku rehabilitacyjnym. Głównym celem pracy była ocena poziomu wiedzy fizjoterapeutów na temat stanu zdrowia osób po URK.
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 55 fizjoterapeutów (35 kobiet i 20 mężczyzn) zatrudnionych w 12 wielkopolskich publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty wyniósł średnio 9 lat. W badaniach wy korzystano „Test wiedzy na temat stanu zdrowia osób po URK” oraz kwestionariusz osobowy.
Wyniki. Ogólny poziom wiedzy badanych fizjoterapeutów na temat stanu zdrowia osób po URK został ocenio ny jako dostateczny, najwyższy w zakresie odżywiania/diety i zakrzepicy, a najniższy w odniesieniu do informacji dotyczących uzyskiwania pomocy po URK. Rodzajukończonej uczelni nie różnicował istotnie wiedzy badanych fizjoterapeutów na tematznajomości stanu zdrowia osób po URK. Stwierdzono istotną ujemną korelację pomiędzy poziomem wiedzy fizjoterapeutów a latami pracy w zawodzie.
Wnioski. Absolwenci fizjoterapii, zwłaszcza osoby z długim stażem zawodowym, po winny pamiętać o tzw. kształceniu ustawicznym i regularnie uzupełniać swoją fachową wiedzę, w tym przypadku o najnowsze informacje na temat zdrowia i codziennego funkcjonowania osób po URK.

Słowo kluczowe

wiedza o stanie zdrowia po URK, fizjoterapeuci, publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Please follow and like us:
error

USG-feedback – nowość w polskiej fizjoterapii

Tomasz Wolny, Edward Saulicz, Andrzej Myśliwiec, Michał Kuszewski, Mirosław Kokosz

T. Wolny, E. Saulicz, A. Myśliwiec, M. Kuszewski, M. Kokosz  – USG-feedback – nowość w polskiej fizjoterapii. FP 2012; 12(4); 293-304

Streszczenie

Ultradźwięki w fizjoterapii są wykorzystywane od dawna, ale do tej pory ich użycie wiązało się z procesem terapeutycznym. Znajdują one zastosowanie w leczeniu zespołów bólowych, w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych i kręgosłupa, nerwobólach, zespołach przeciążeniowych tkanek miękkich oraz po urazach sportowych. Wykorzystanie
ultra dźwięków w celach diagnostycznych oraz jako wspomaganie ćwiczeń (sonofeedback) jest no wą ja kością, która zaczyna w fizjoterapii polskiej stawiać pierwsze kroki i wzbudzać pewne kontrowersje natury formalno-prawnej jak również merytorycznej. Duża wartość stosowania USG w fizjoterapii jest związana przede wszystkim z tym, że pozwala na dynamiczną ocenę różnych tkanek w czasie rzeczywistym zarówno w spoczynku, jak i podczas ruchu. Jest doskonałym narzędziem pozwalającym na doprecyzowanie diagnozy funkcjonalnej oraz wychwycenie przeciwwskazań do terapii. Jego wykorzystanie zarówno w diagnostyce funkcjonalnej, jak i w terapii poprawia kliniczną analizę układu kostno-stawowo-mięśniowego, co zresztą podkreśla i zaleca wielu autorów. Wykorzystanie USG w fizjoterapii niesie korzyści zarówno dla fizjoterapeutów, jak i dla ich pacjentów. Dla fizjoterapeutów, gdyż pozwala na poprawę skuteczności i efektywności programu terapeutycznego oraz wzrost jakości świadczonych usług dla pacjenta, ponieważ będą leczeni na znacznie wyższym po ziomie.

Słowo kluczowe

USG, sonofeedback, fizjoterapia

Please follow and like us:
error

Rehabilitacja i fizjoterapia w świetle przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia

 Dorota Szczygielska, Teresa Pop, Grażyna Hejda, Marek Kiljański

Dorota Szczygielska, Teresa Pop, Grażyna Hejda, Marek Kiljański – Rehabilitacja i fizjoterapia w świetle przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. FP 2013; 13(2); 55-61

Streszczenie

Słowo kluczowe

Please follow and like us:
error

Masaż głęboki i jego wpływ na aktywność choroby oraz sprawność funkcjonalną chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa – opis przypadku

Mateusz Romanowski, Anna Straburzynka-Lupa

Mateusz Romanowski, Anna Straburzynka-Lupa – Masaż głęboki i jego wpływ na aktywność choroby oraz sprawność funkcjonalną chorego z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa – opis przypadku. FP 2013; 13(2); 42-47

Streszczenie

Słowo kluczowe

Please follow and like us:
error

Rozwój motoryczny dziewczynki z ZDDM

Ewa Gajewska, Roksana Malak, Paweł Kroll, Barbara Steinborn, Anna Winczewska-Wiktor, Włodzimierz Paprzycki, Wojciech Kociemba, Magdalena Sobieska

Ewa Gajewska, Roksana Malak, Paweł Kroll, Barbara Steinborn, Anna Winczewska-Wiktor, Włodzimierz Paprzycki, Wojciech Kociemba, Magdalena Sobieska – Rozwój motoryczny dziewczynki z ZDDM. FP 2013; 13(2); 39-41

Streszczenie

Słowo kluczowe

Please follow and like us:
error
1 2 3 28