Sensorynės apdorojimo galimybės, susijusios su motoriniais gebėjimais vaikams, turintiems įvairių tipų cerebrinį paralyžių

Amal Abdelwahab Youssef, Amira Mohamed Eltohamy, Kamal Elsayed Shokry, Engi E.Sarhan, Nesma EM. Barakat

Amal Abdelwahab Youssef, Amira Mohamed Eltohamy, Kamal Elsayed Shokry, Engi E.Sarhan, Nesma EM. Barakat – Sensory processing abilities in relation to motor capabilities in children with different types of cerebral palsy –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 173-181

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF88A7

Santrauka
Fonas ir tikslas: Vaikai, sergantys cerebriniu paralyžiumi, turi jutimo apdorojimo ir motorinių problemų, dėl kurių atsiranda sunki raidos negalia. Šiame tyrime siekėme įvertinti jutimo apdorojimo gebėjimų ir motorinių gebėjimų koreliaciją vaikams, sergantiems cerebriniu paralyžiumi, ir įvertinti, kaip įvairūs cerebrinio paralyžiaus tipai veikia jutimo apdorojimo gebėjimus ir motorinius gebėjimus.
Medžiagos ir metodai: Į tyrimą įtraukta šimtas abiejų lyčių cerebrinio paralyžiaus vaikų, kurių amžius nuo 4 iki 10 metų, pasirinktų iš Kairo universiteto Fizikos terapijos fakulteto pediatrinės reabilitacijos klinikos, atitinkantys įtraukimo kriterijus. Visi vaikai buvo vertinami naudojant trumpąjį sensorinį profilį, skirtą įvertinti sensorinės apdorojimo gebėjimus, Stambiąjį motorinės funkcijos klasifikacijos sistemą, skirtą įvertinti stambiąsias motorines įgūdžius, ir Rankų gebėjimų klasifikacijos sistemą, skirtą įvertinti smulkiąsias motorines įgūdžius.
Rezultatai: Tarp GMFCS, MACS ir SSP bendrojo įvertinimo, taip pat mažos energijos, lietimo jautrumo, skonio bei kvapo jautrumo, judėjimo jautrumo ir mažo atsako ieškant pojūčių, nustatyta reikšminga koreliacija (P ≤ 0.05*). Klausos filtravimo ir vizualinio-auditinio jautrumo su GMFCS ir MACS tarpusavio ryšys nebuvo statistiškai reikšmingas (P = 0.676 ir 0.266 atitinkamai). Skirtingų CP tipų atveju nustatyta statistiškai reikšminga variacija SSP ir motorinio įvertinimo atžvilgiu (P ≤ 0.05*).
Išvada: Tyrimas parodė, kad sensorinės apdorojimo gebėjimų įtaka motoriniams gebėjimams vaikams, sergantiems cerebriniu paralyžiumi, yra reikšminga.
Raktiniai žodžiai:
jutimo apdorojimo gebėjimai, motoriniai gebėjimai, cerebrinis paralyžius
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Atsisiųskite nemokamai straipsnį anglų kalba