Changes in the subjective sensation of pain in patients with cervical spine dysfunction treated by means of Saunders traction and TENS

Andrzej Myśliwiec, Edward Saulicz

Andrzej Myśliwiec, Edward Saulicz – Changes in the subjective sensation of pain in patients with cervical spine dysfunction treated by means of Saunders traction and TENS. Fizjoterapia Polska 2010; 10(3); 211-221

Abstract
Background. Neck pain is one of the most common causes of reduced overall well-being. The aim of this thesis is to present changes in the sensation of neck pain following a traction and TENS treatment. Materials and methods. The subjects of this study were 45 patients aged 21-66 years suffering from neck pain. They were treated using the Saunders traction device and TENS. The treatment was performed in three experimental groups. Saunders traction was used in the first group, TENS in the second group and the last group received a combination of both these treatments. Results. The patients’ subjective assessment of pain intensity in the Laitinen scale showed a reduction of pain in all groups characterized by a decrease of pain intensity from moderate to mild. The most pronounced therapeutic effect was achieved in the group which received a combination of traction and TENS. Conclusions. The Saunders traction device combined with TENS produced the most marked and lasting decrease in pain arising from the cervical spine. The greatest improvement was observed after the first session. Improved well-being was also noticed at the end of the treatment.
Key words:
cervical spine, traction, TENS
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Effectiveness of PNF method in improving symmetry of lower extremity loading in late-stage post-stroke patients

Tomasz Wolny, Edward Saulicz, Rafał Gnat, Mirosław Kokosz, Andrzej Myśliwiec, Michał Kuszewski

Tomasz Wolny, Edward Saulicz, Rafał Gnat, Mirosław Kokosz, Andrzej Myśliwiec, Michał Kuszewski – Effectiveness of PNF method in improving symmetry of lower extremity loading in late-stage post-stroke patients. Fizjoterapia Polska 2010; 10(4); 263-270

Abstract
Early comprehensive multidisciplinary rehabilitation is crucial for achieving satisfactory results in the conservative management of post-stroke patients. Gait re-education is a major goal in post-stroke rehabilitation regardless of how much time has elapsed since the stroke. The study hypothesis was that therapy based on PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) would significantly improve loading symmetry of the lower limbs, thus enabling faster restoration of the support and locomotor function and improving gait efficiency in post-stroke patients. A total of 64 stroke patients were randomly divided into two groups. A Loading Symmetry Index (LSI) of the lower limbs was calculated basing on data recorded in the ‘two-scales’ test. Patients were followed up for a mean of 21 days (during which they stayed at a Neurological Rehabilitation Ward). Group A received conventional rehabilitation while Group B also received individual kinesiotherapy based on the PNF method. Analysis of variance showed significant differences in LSI values (interaction: group x measurement – p=0.0075). Post hoc Tukey test revealed significant intra-group differences in Group B (p=0.0002). There were no significant intra-group differences in Group A or significant differences between the groups. PNF-based rehabilitation of late-stage post-stroke patients significantly improved loading symmetry of the lower extre – mities.
Key words:
PNF, physiotherapy, symmetry, Locomotion
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Influence of proprioceptiveneuromuscular facilitation (PNF) on the degree of spasticity in late-stage stroke patients

Tomasz Wolny, Edward Saulicz, Rafał Gnat, Mirosław Kokosz, Andrzej Myśliwiec, Michał Kuszewski

Tomasz Wolny, Edward Saulicz, Rafał Gnat, Mirosław Kokosz, Andrzej Myśliwiec, Michał Kuszewski – Influence of proprioceptiveneuromuscular facilitation (PNF) on the degree of spasticity in late-stage stroke patients. Fizjoterapia Polska 2011; 11(1); 1-8

Abstract
The complex pathophysiology of spasticity depends on the interaction between facilitation and inhibition of spinal and supraspinal neural centres and pathways. Contemporary medicine has developed several methods to treat spasticity. However, none of them has offered superior efficacy. This study aimed to investigate differences in the degree of spasticity between patients subjected to traditional post-stroke rehabilitation and rehabilitation based on the PNF method.A total of 64 stroke patients were enrolled. They were randomly divided into Group A and Group B. The modified six-grade Ashworth scale was used to evaluate the level of spasticity. During a 21-day follow-up, all subjects underwent intensive comprehensive rehabilitation. Group A received traditional stroke therapy. Group B received kinesiotherapy based on the PNF method.Both groups demonstrated significant improvements. In Group A, the degree of improvement in the final examination was 1.8% compared to baseline. In Group B, an improvement of 7.8% was registered already after the first session. The degree of improvement at the end of treatment was 16.86%. No significant inter-group differences were noted at baseline. The final evaluation showed significant differences.A regimen based on the PNF method resulted in greater reduction in spasticity than the traditional approach.
Key words:
spasticity, PNF, physiotherapy, Stroke, Therapeutic effects
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Strength and kinesthetic differentiation of deep muscles stabilizing lumbar spine in low back subclinical pain complaints

Mirosław Kokosz, Edward Saulicz, Tomasz Wolny, Mariola Saulicz, Andrzej Myśliwiec, Łukasz Gębala, Oliwia Mokrus, Paweł Linek

Mirosław Kokosz, Edward Saulicz, Tomasz Wolny, Mariola Saulicz, Andrzej Myśliwiec, Łukasz Gębala, Oliwia Mokrus, Paweł Linek – Strength and kinesthetic differentiation of deep muscles stabilizing lumbar spine in low back subclinical pain complaints. Part 1. Fizjoterapia Polska 2012; 12(2); 101-112

Abstract
Background. Lumbar spine pain is one of the most frequent malfunctioning of the locomotor system. The aim of this article was to examine whether there is a co-relationship between the preliminary, subclinical symptoms of pain and the strength and kinesthetic differentiation of deep muscles stabilizing the lumbar spine in the lower section of spine. Material and methods. Appearance of pain in lumbar spine was taken as an independent variable. The average intensity of the ailment was 8.81 points (±3.68) in the Oswestry scale in 52 subjects. The second group composed of 48 persons who, at the time of the examination, felt no pain in the low back. Both groups were matched regarding the basic parameters: age, body weigh, height, level of physical activities and sex. Results of tests carried out with the use of pressure stabilizer in the supine and prone positions constituted the dependent variables. Results. Statistical analysis showed that there are significant dependencies between the presence of pain and strength and kinesthetic differentiation in the prone position. No such dependencies were registered in the supine position. Conclusions. Weakness of the deep stabilizing muscles is characteristic for persons with perceived minor lumbar spine pain. The ability to differentiate pressure force is also disturbed. It seems that an examination performed in a prone position is useful in detecting the above changes.
Key words:
Low Back Pain, muscular stabilization, Proprioception
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

USG-feedback – nowość w polskiej fizjoterapii

Tomasz Wolny, Edward Saulicz, Andrzej Myśliwiec, Michał Kuszewski, Mirosław Kokosz

T. Wolny, E. Saulicz, A. Myśliwiec, M. Kuszewski, M. Kokosz  – USG-feedback – nowość w polskiej fizjoterapii. FP 2012; 12(4); 293-304

Streszczenie

Ultradźwięki w fizjoterapii są wykorzystywane od dawna, ale do tej pory ich użycie wiązało się z procesem terapeutycznym. Znajdują one zastosowanie w leczeniu zespołów bólowych, w przebiegu chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych i kręgosłupa, nerwobólach, zespołach przeciążeniowych tkanek miękkich oraz po urazach sportowych. Wykorzystanie
ultra dźwięków w celach diagnostycznych oraz jako wspomaganie ćwiczeń (sonofeedback) jest nową jakością, która zaczyna w fizjoterapii polskiej stawiać pierwsze kroki i wzbudzać pewne kontrowersje natury formalno-prawnej jak również merytorycznej. Duża wartość stosowania USG w fizjoterapii jest związana przede wszystkim z tym, że pozwala na dynamiczną ocenę różnych tkanek w czasie rzeczywistym zarówno w spoczynku, jak i podczas ruchu. Jest doskonałym narzędziem pozwalającym na doprecyzowanie diagnozy funkcjonalnej oraz wychwycenie przeciwwskazań do terapii. Jego wykorzystanie zarówno w diagnostyce funkcjonalnej, jak i w terapii poprawia kliniczną analizę układu kostno-stawowo-mięśniowego, co zresztą podkreśla i zaleca wielu autorów. Wykorzystanie USG w fizjoterapii niesie korzyści zarówno dla fizjoterapeutów, jak i dla ich pacjentów. Dla fizjoterapeutów, gdyż pozwala na poprawę skuteczności i efektywności programu terapeutycznego oraz wzrost jakości świadczonych usług dla pacjenta, ponieważ będą leczeni na znacznie wyższym poziomie.

Słowo kluczowe

USG, sonofeedback, fizjoterapia

Analiza związku między jakością postawy i zgryzu u dzieci i młodzieży

Anna Gogola, Edward Saulicz, Małgorzata Matyja, Andrzej Myśliwiec, Agata Tuczyńska, Michał Kuszewski, Aneta Gutowska

A. Gogola, E. Saulicz, M. Matyja, A. Myśliwiec, A. Tuczyńska, M. Kuszewski, A. Gutowska – Analysis of the relationship between the quality of body posture and occlusion in children and adolescents. FP 2015; 15(2); 52-58

Streszczenie
Cel. Postawa ciała stanowi integralną całość, więc ukształtowanie stawów skroniowo – żuchwowych teoretycznie powinno odpowiadać jakości pozostałych składowych narządu ruchu. W związku z tym założeniem podjęto próbę oceny postawy ciała w grupach wyznaczonych względem wad zgryzu.
Materiał i metody. Zbadano 336 dzieci, w tym 173 dziewczynki i 163 chłopców w wieku od 8 do 14 lat. Wszyscy badani poddani zostali ocenie jakości postawy metodą punktową Kasperczyka oraz ocenie zgryzu według skali opracowanej przez Emmerich-Popłatek.
Wyniki. Uzyskano istotne zróżnicowanie (p<0,01) wartości średnich oceny postawy ciała w porównaniu między grupami bez wad i z wadami zgryzu. Następnie poddano analizie wszystkie składowe oceniane metodą punktową Kasperczyka i dokonano weryfikacji, czy wykazują one związek z jakością zgryzu. Stwierdzono istotny związek wad zgryzu z asymetrycznie i protrakcyjnie ustawionymi barkami (p=0,03) oraz odstającymi od płaszczyzny pleców łopatkami (p=0,03).
Wnioski. Jakość postawy ciała dzieci z wadami zgryzu jest istotnie gorsza w porównaniu do dzieci bez wad zgryzu. W porównywanych grupach uzyskano istotne zróżnicowanie w zakresie ustawienia barków i łopatek.

Słowa kluczowe:
wada postawy, wada zgryzu

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3