Usporedba učinkovitosti Tepurak terapije s masažom dubokih tkiva i istezanjem u liječenju nespecifičnih ozljeda donjeg dijela leđa

Enggista Hendriko Delano, Wara Kushartanti, Novita Intan Arovah, Sabda Hussain As Shafi, Wahyu Aji Nugroho, Muhamad Ichsan Sabillah, Japhet Ndayisenga


Enggista Hendriko Delano, Wara Kushartanti, Novita Intan Arovah, Sabda Hussain As Shafi, Wahyu Aji Nugroho, Muhamad Ichsan Sabillah, Japhet Ndayisenga – Comparison of the effectiveness Tepurak therapy with deep tissue massage and stretching in treating non-specific low back pain injuries
. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 210-220

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143A4A

Sažetak

Ovo istraživanje ciljalo je odrediti: (1) Učinkovitost Tepurak terapije (pritisak, udarac, pokret) u liječenju nespecifičnih ozljeda donjeg dijela leđa (LBP). (2) Učinkovitost kombinirane masaže dubokog tkiva sa istezanjem (DTMS) u liječenju nespecifičnih ozljeda LBP. (3) Usporedba učinkovitosti između Tepurak terapije i kombinacije masaže dubokog tkiva sa istezanjem u liječenju nespecifičnih ozljeda LBP. Indikatori oporavka uključivali su razinu boli i raspon pokreta (ROM). Ovo pred-eksperimentalno istraživanje koristilo je dvije različite skupine uzoraka s različitim tretmanima. Uzorak se sastojao od 42 pojedinca s nespecifičnim ozljedama LBP-a, koji su nasumično podijeljeni u dvije grupe od 21. Grupa A podvrgnuta je Tepurak terapiji (pritisak, udarac, pokret), dok je Grupa B primila kombiniranu masažu dubokog tkiva i istezanje (DTMS). Svaka terapeutska sesija trajala je 30 minuta. Razine boli mjerene su pomoću Vizualne analogne skale (VAS), dok je ROM procijenjen pomoću modificiranog Schoberovog testa i instrumenata Fingertip-to-Floor. Analiza podataka koristila je razne testove, uključujući Upareni t-test, Wilcoxon, neovisni t-test i Mann-Whitney. Rezultati su pokazali da je Tepurak terapija smanjila bol i značajno poboljšala ROM (p < 0.05). Slično tome, masaža dubokog tkiva kombinirana s istezanjem značajno je smanjila bol i poboljšala ROM (p < 0.05). Usporedba podataka prije i nakon testa između Tepurak terapije i masaže dubokog tkiva sa istezanjem na bol i ROM indikatorima dala je p-vrijednost > 0.05. To sugerira da nema značajne razlike u učinkovitosti dvije vrste terapije. Na temelju ovog istraživanja preporučuje se da se ili Tepurak terapija ili kombinacija masaže dubokog tkiva sa istezanjem koristi za liječenje pojedinaca s nespecifičnim LBP-om. Izbor bi trebao ovisiti o specifičnoj situaciji i uvjetima, uzimajući u obzir prednosti i nedostatke svake vrste terapije.

Ključne riječi: tepurak, masaža dubokog tkiva, istezanje, nespecifična bol u donjem dijelu leđa.

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Preuzmite članak na engleskom besplatno

Wpływ manipulacji HVLA górnych kręgów szyjnych na parametry równowagi statycznej i dynamicznej u zdrowych dorosłych – systematyczny przegląd literatury

Przemysław Malich, Agata Pasternak, Danuta Lietz-Kijak, Aleksandra Bitenc-Jasiejko, Piotr Skomro, Konrad Kijak, Małgorzata Kowacka, Zbigniew Śliwiński


Przemysław Malich, Agata Pasternak, Danuta Lietz-Kijak, Aleksandra Bitenc-Jasiejko, Piotr Skomro, Konrad Kijak, Małgorzata Kowacka, Zbigniew Śliwiński – Effects of upper cervical HVLA manipulation on static and dynamic balance parameters in healthy adults – a systematic literature review. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 210-220

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1436RB

Wprowadzenie. Równowaga to skomplikowane pojęcie, które dotyczy nie tylko zadań z ograniczoną bazą wsparcia, ale także codziennych czynności wymagających od nas utrzymania stałej pozycji. Tak, jak szerokie jest samo pojęcie, mechanizmy utrzymania równowagi są również złożone i opierają się na informacjach odbieranych z wielu obszarów ciała i narządów.
Cel. Celem tego systematycznego przeglądu literatury jest analiza, czy manipulacja HVLA zablokowanego segmentu C0-C1 może wpływać na parametry równowagi statycznej i dynamicznej u zdrowych dorosłych.
Metody. Na podstawie dostępnej literatury, uzyskanej za pomocą baz danych PubMed, Google Scholar, Scopus, EBSCO, przeprowadzono szczegółowe wyszukiwanie literatury elektronicznej w latach 2010–2023. Odpowiednie badania zostały wybrane według kryteriów włączenia i wykluczenia, używając słów kluczowych: równowaga statyczna, równowaga dynamiczna, manipulacja, HVLA. Spośród 114 prac 82 zostały wybrane do wstępnego procesu recenzji. Dwadzieścia badań eksperymentalnych zostało wybranych do ostatecznej analizy.
Wyniki. Spośród 20 przeanalizowanych publikacji 14 badania dotyczyło wpływu manipulacji HVLA na parametry równowagi. W większości przypadków grupy badane składały się z osób bez dysfunkcji ani zastrzeżeń i/lub osób z bólem szyi. Najczęściej badanym parametrem była równowaga statyczna w pozycji stojącej: 17 z 20 publikacji. Dla kręgosłupa szyjnego 50% badań wykazało znaczącą poprawę w badanych parametrach w ocenie natychmiastowej, podczas gdy w ocenie odroczonej liczba znacząco pozytywnych wyników była taka sama jak liczba wyników bez wpływu na równowagę. W analizie podzbioru badań obejmujących tylko pacjentów bezobjawowych zaobserwowano częściowe lub znaczące pozytywne efekty zarówno w ocenie natychmiastowej, jak i odroczonej.
Wnioski. Nie byliśmy w stanie zidentyfikować badań, które dostarczyłyby jednoznacznej odpowiedzi na pytanie badawcze. Na podstawie publikacji uwzględnionych w przeglądzie można przypuszczać, że manipulacja HVLA w regionie szyjnym ma potencjał wpływania na równowagę u zdrowych dorosłych, jednak liczba dostępnych badań jest zbyt mała, aby wyciągnąć ostateczne wnioski. Dalsze badania w tym zakresie są zatem uzasadnione.
Słowa kluczowe
równowaga statyczna, równowaga dynamiczna, manipulacja, HVLA, podoskop
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Oddziaływanie treningu mięśni dna miednicy i brzucha na ruchy przepony u kobiet wieloródek

Manal Mousa Mohamed Edrees, Azza Abdel Aziz, Mohamed Abd Allah, Gehad Ali Abd El Haseeb


Manal Mousa Mohamed Edrees, Azza Abdel Aziz, Mohamed Abd Allah, Gehad Ali Abd El Haseeb – Effect of pelvic floor and abdominal muscle training on diaphragmatic excursion in multigravida women. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 204-209

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143F58

Streszczenie
Wprowadzenie. Badania naukowe wykazują, że zmniejszona siła mięśni brzucha oraz mięśni dna miednicy (PFM) wpływa na funkcjonowanie przepony.
Cel. Celem badania było zbadanie wpływu 12-tygodniowego treningu PFM i mięśni brzucha (AbM) na ruchy przepony (DE) u wieloródek.
Metody. Dziewięćdziesiąt wieloródek, które były co najmniej 6 miesięcy po normalnym porodzie pochwowym lub cesarskim cięciu i które miały między 30 a 45 lat, zostało losowo przydzielonych do trzech równolicznych grup (n = 30). Grupa (A) przeszła trening mięśni brzucha oraz Kegla mięśni dna miednicy. Grupa (B) przeszła trening mięśni brzucha. Grupa (C) przeszła trening Kegla mięśni dna miednicy. Ultrasonografia została wykorzystana do oceny efektów DE w trzech różnych momentach: przed treningiem, bezpośrednio po treningu oraz w 12-tygodniowej obserwacji po zakończeniu treningu.
Wyniki. Wyniki pokazały, że DE znacząco wzrosło w grupach A (P = 0.038) oraz B (P = 0.009), bez istotnych różnic w grupie C. Analiza post hoc nie wykazała istotnych różnic między grupami, z wyjątkiem istotnej różnicy między grupami A i C (P = 0.001).
Wnioski. Jednoczesne wdrożenie 12-tygodniowego treningu AbM i PFM jest bardziej skuteczne w poprawie DE u kobiet wieloródek niż angażowanie się wyłącznie w trening AbM lub PFM.
Słowa kluczowe:
ruchy przepony, diastaza mięśni prostych brzucha, mięsień dna miednicy, ultrasonografia, trening brzucha, trening PFM
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Analiza poteškoća u učenju pokreta umjetničke gimnastike kod osnovnoškolskih učenika

Ari Iswanto, Siswantoyo, Panggung Sutapa, Muhammad Wahyu Arga, Ratna Budiarti, Susanto


Ari Iswanto, Siswantoyo, Panggung Sutapa, Muhammad Wahyu Arga, Ratna Budiarti, Susanto – Analysis of difficulties learning artistic gymnastical movements in elementary students. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 198-202

DOI:

Sažetak
Uvod. Tjelesna aktivnost u obrazovanju trebala bi biti prilagođena prirodi učenika kako bi mogli razvijati svoj potencijal bez suočavanja s izazovima. Obrazovni pristup na osnovnoškolskoj razini bitno se razlikuje od onoga na višim obrazovnim razinama. Osnovno obrazovanje daje prednost uključujućem i izravnom iskustvu učenja. Cilj. Cilj ove studije bio je identificirati izazove s kojima se suočavaju pri učenju umjetničke gimnastike na osnovnoškolskoj razini. Metoda. Ova studija koristila je deskriptivni pristup istraživanju s ciljem prikupljanja sveobuhvatnih informacija o određenom fenomenu. U ovom kontekstu, fenomen koji se istražuje je iskustvo osnovnoškolskih učenika u učenju pokreta umjetničke gimnastike. Prikupljanje podataka provedeno je putem upitnika. Uzorak istraživanja činilo je 80 učenika osnovne škole iz regije Sleman. Rezultat. Analiza je otkrila da se teškoće u učenju umjetničke gimnastike u osnovnim školama mogu kategorizirati u tri glavna elementa: povezane s učenikom, povezane s učiteljem i povezane s infrastrukturom. Od 80 učenika: 60 ih nije izvijestilo o osobnim teškoćama, 45 je navelo teškoće u razumijevanju uputa učitelja, 55 nije navelo probleme u vezi s dostupnošću infrastrukture. Iz ovih nalaza jasno je da čimbenici povezani s učiteljem značajno utječu na izazove u učenju učenika. Zaključak. Analiza pokazuje da od tri identificirana elementa, aspekt povezan s učiteljem zahtijeva najviše pažnje, prvenstveno zato što su učenici često smatrali da je izazov razumjeti upute učitelja za izvođenje aktivnosti umjetničke gimnastike.
Ključne riječi: teškoća, umjetnička gimnastika, osnovna škola
Invalid download ID. Preuzmite članak na engleskom jeziku besplatno

Skutki 12-tygodniowego modelu uczenia się “Brain Jogging” na zdolności motoryczne – motorykę dużą

Willy Rizkyanto, Wawan Suherman, Hari Yuliarto, Galih Pamungkas

Willy Rizkyanto, Wawan Suherman, Hari Yuliarto, Galih Pamungkas – The effect of a 12-week ‘Brain Jogging’ learning model on gross motor: locomotor skills. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 182-188

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143xlA

Streszczenie
Cel Badania. Głównym celem tego badania było sprawdzenie efektów modelu uczenia się ‘brain jogging’ na podstawowe zdolności ruchowe uczniów szkoły podstawowej.
Metody. Badanie to ma charakter quasi-eksperymentalny, opierając się na projekcie przedtestowo-potestowym dla dwóch grup. Model uczenia się oparty na ‘brain jogging’ został porównany z tradycyjnymi modelami uczenia się, w szczególności z instrukcją bezpośrednią. Próbka składała się z 30 uczniów klasy czwartej, podzielonych na dwie równoległe grupy, A i B, obie charakteryzujące się podobnymi cechami pod względem wieku, średniego wzrostu/wagi, materiału z edukacji sportowej, czasu trwania oraz momentu realizacji zajęć sportowych. Uczniowie uczestniczący w programie opartym na modelu uczenia się ‘brain jogging’ uczęszczali na zajęcia dwa razy w tygodniu i mieli 90% frekwencję. Każda gra lub aktywność była związana z konkretnym celem dotyczącym elementu szkolenia ‘brain jogging’. Dane analizowano przy użyciu SPSS IBM 26. Pierwszym krokiem było porównanie danych opisowych do całkowitej populacji oraz ustalenie rozkładu zmiennych, średniej oraz odchylenia standardowego (SD). Następnie przeprowadzono niezależny test t dla próbki, aby ustalić wpływ 12 tygodni modelu uczenia się opartego na ‘brain jogging’ na grupę eksperymentalną.
Wyniki. Średnia różnica w wynikach potestowych między grupą kontrolną a eksperymentalną została określona na podstawie poziomu istotności z wyjścia SPSS IBM 26 (p < 0,05). Niezależny test t dla próbki wykazał istotne wyniki w różnych kategoriach: bieg (p = 0,000), galop (p = 0,000), skok (p = 0,000), skok w dal (p = 0,000), skok poziomy (p = 0,000) oraz ślizg (p = 0,009).
Wnioski. Na podstawie wyników niezależnego testu t dla próbki hipoteza zostaje przyjęta. Wskazuje to na istotne różnice między grupą kontrolną a eksperymentalną. Zauważono statystycznie istotne poprawy w biegu, galopie, skoku, skoku w dal, skoku poziomym oraz zdolnościach ślizgowych wśród uczniów szkoły podstawowej. Model uczenia się oparty na ‘brain jogging’ stanowi obiecujące podejście do wzmacniania zdolności motorycznych.

Słowa kluczowe
brain jogging, model uczenia się, zdolność motoryczna, zdolność motoryczna, motoryka duża

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ metody nauczania CGFU-PM515 na motywację i aktywność fizyczną uczniów szkoły podstawowej

Muhammad Wahyu Arga, Siswantoyo, Yudanto, Widha Srianto, Susanto

Muhammad Wahyu Arga, Siswantoyo, Yudanto, Widha Srianto, Susanto – The effect of the CGFU-PM515 learning method on the motivation and physical activity of elementary school students. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 166-172

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143XT7

Streszczenie
Wprowadzenie. Wzrost motywacji uczniów koreluje bezpośrednio z ich aktywnym zachowaniem. Motywacja nie tylko zwiększa aktywne uczestnictwo, ale także sprzyja ich fizycznemu rozwojowi uczniów na lekcjach wychowania fizycznego.
Cel. Celem tego badania było zbadanie wpływu koncepcji Coaching Game For Upgrading Performance Model 515 (CGFU-PM515) na motywację uczniów podczas lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych.
Metody. Badanie zastosowało nielosowe doświadczenie eksperymentalne z jedną grupą przed i po teście. W badaniu wzięło udział 75 uczniów szkoły podstawowej. Procedura badawcza polegała na przeprowadzeniu lekcji zarówno bez jak i z zastosowaniem koncepcji CGFU-PM515. Po lekcjach uczniowie otrzymali kwestionariusz CMEF dotyczący podstawowego wychowania fizycznego, aby ocenić ich poziom motywacji przed i po wprowadzeniu koncepcji CGFU-PM515.
Wyniki. Wyniki wskazują, że motywacja uczniów poprawiła się po wdrożeniu metody CGFU-PM515. Analiza wyników N-Gain wykazała wartość 0,73, co interpretuje się jako wysoką. Dodatkowo przeprowadzono test Wilcoxona. Wyniki tego testu wykazały znaczący wzrost motywacji wśród 75 uczestniczących uczniów.
Wnioski. Badanie wykazuje, że podejście CGFU-PM515 ma pozytywny wpływ na motywację uczniów na lekcjach wychowania fizycznego w szkole podstawowej.

Słowa kluczowe
CGFU-PM515, motywacja, aktywność fizyczna, szkoła podstawowa

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Możliwości postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentów z zespołem odpychania

Agnieszka Drozd, Maja Nowacka-Kłos, Rita Hansdorfer-Korzon


Agnieszka Drozd, Maja Nowacka-Kłos, Rita Hansdorfer-Korzon – Possibilities of physiotherapeutic treatment in the case of patients with pusher syndrome. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 146-164

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143k5q

Streszczenie
Następstwem uszkodzenia struktur mózgu często są różnego typu zaburzenia percepcyjno-motoryczne. Jednym z nich jest zespół odpychania (ang. Pusher Syndrome, PS). Jest on definiowany jako zaburzenie postrzegania pozycji ciała w płaszczyźnie czołowej, co w konsekwencji utrudnia utrzymanie prawidłowej pionowej postawy. Występuje najczęściej u osób po udarze prawej półkuli mózgu, w tylno-bocznej okolicy wzgórza, a jego częstotliwość szacuje się na około 9–50%. Jest to jednak wciąż mało poznany syndrom i zbyt rzadko diagnozowany. Prawidłowe, wczesne rozpoznanie zespołu pushera oraz wprowadzenie odpowiedniej fizjoterapii pozwala skrócić czas rehabilitacji pacjenta i przyspieszyć jego powrót do sprawności. Celem pracy jest przedstawienie zasad i możliwości terapii osób z zespołem odpychania.

Słowa kluczowe:
zespół pushera, rozpoznanie, zasady terapii, fizjoterapia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ metody treningu obwodowego z wykorzystaniem masy ciała na zwiększenie siły mięśniowej, wytrzymałości mięśniowej i równowagi zapaśników

Farid Imam Nurhadi, Wawan Sundawan Suherman, Yudik Prasetyo, Ahmad Nasrulloh, Rina Yuniana, Muhamad Ichsan Sabillah


Farid Imam Nurhadi, Wawan Sundawan Suherman, Yudik Prasetyo, Ahmad Nasrulloh, Rina Yuniana, Muhamad Ichsan Sabillah – The effect of the circuit bodyweight training method on increasing muscle strength, muscle endurance, and balance of wrestling athlete. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 138-144

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143BD3

Streszczenie
To badanie ma na celu ustalenie: (1) Wpływu metody treningu obwodowego z wykorzystaniem masy ciała na zwiększenie siły mięśni, wytrzymałości mięśniowej i równowagi zapaśników. (20) Różnicy w efekcie metody treningu obwodowego z wykorzystaniem masy ciała między grupą badaną a grupą kontrolną w zakresie wzrostu siły, wytrzymałości mięśniowej i równowagi zapaśników.
Rodzaj badania to badanie kwazieksperymentalne z projektowaniem przedtestowym i projektowaniem grupy kontrolnej po testach. Próba w tym badaniu wyniosła 77 osób, wybranych za pomocą technik losowego doboru próby. Badani zostali podzieleni na 2 grupy: grupę otrzymującą terapię (36 osób) oraz grupę kontrolną (31 osób).
Do pomiaru siły mięśni dłoni użyto dynamometru chwytu dłoni, wytrzymałość mięśni ramion była mierzona testem push-up, wytrzymałość mięśni brzucha za pomocą testu sit-up, siła mięśni nóg przez test ściany, a równowaga przez test stojącego bociana. Analiza danych opierała się na niezależnych testach t dla próbek, a następnie sparowane testy t dla próbek.
Wyniki wskazują, że (1) istnieje znaczący wpływ metody treningu obwodowego z wykorzystaniem masy ciała na wzrost siły mięśniowej, wytrzymałości mięśniowej i równowagi u zapaśników w grupie badanej. Wszystkie pomiary wykazały wartości istotności mniejsze niż 0,05 (p < 0,05); istnieje znacząca różnica wpływu między grupą badaną a grupą kontrolną na wzrost siły mięśni, wytrzymałości mięśniowej i równowagi u zapaśników. Średnia wartość dla grupy badanej wynosiła 60,46, podczas gdy dla grupy kontrolnej 48,54, co daje różnicę 11,92 w teście po.
Zatem, badanie wykazało, że nastąpił znaczący wzrost siły mięśni dłoni, wytrzymałości mięśni dłoni, wytrzymałości mięśni brzucha, siły mięśni nóg i równowagi przed i po terapii w grupie badanej. W grupie kontrolnej nie odnotowano znaczącej poprawy. Grupa badana miała lepsze wyniki w zakresie siły mięśni dłoni, wytrzymałości mięśni dłoni, wytrzymałości mięśni brzucha, siły mięśni nóg i równowagi niż grupa kontrolna.

Słowa kluczowe
trening obwodowy z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała, siła mięśniowa, siła mięśniowa, siła mięśniowa

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Terapia manualna dla bólu miednicy o podłożu miofascjalnym: opis przypadku i przegląd narracyjny

Amira N. Abdellatif, Amel M. Youssef, Hamada A. Hamada, Karima A. Hassan


Amira N. Abdellatif, Amel M. Youssef, Hamada A. Hamada, Karima A. Hassan – Manual therapy formyofascial pelvic pain: A case report and narrative review. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 126-137

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1435AD

Streszczenie
Wstęp. Ból miednicy o podłożu miofascjalnym (MFPP) charakteryzuje się obecnością wrażliwych punktów spustowych mięśniowo-powięziowych (MTrPs) w mięśniach i powięzi dna miednicy. Terapia manualna dna miednicy jest często proponowana jako pierwsza linia leczenia MFPP.
Istniejąca literatura potwierdza korzystne wyniki terapii manualnej w leczeniu MFPP i oferuje zwięzłe podsumowanie, jak te techniki są stosowane u pacjentów z MFPP. Literatura zawiera dziesięć technik; (1) uwalnianie punktów spustowych miofascjalnych, (2) masaż Thiele, (3) wewnętrzny samomasaż, (4) masaż krocza, (5) łączone techniki manualne, (6) mobilizacja miofascjalna miednicy, (7) manualna terapia narządów wewnętrznych, (8) manipulacja tkanki łącznej, (9) uwalnianie blizny, oraz (10) wewnętrzna manipulacja kości guzicznej.
Metody. Przeprowadzono przegląd narracyjny w celu podsumowania dostępnych dowodów na temat technik terapii manualnej dna miednicy dla MFPP.
Kluczowe treści i wyniki. Po przeglądzie aktualnych badań, dwadzieścia pięć badań spełniło kryteria włączenia. Dostępne dowody sugerują, że terapia manualna dna miednicy jest skuteczna w leczeniu MFPP.
Wnioski. Chociaż obecnie dostępne badania są ograniczone pod względem liczby i mają pewne ograniczenia w projekcie badania, terapia manualna jest uważana za obiecującą, skuteczną i bezpieczną opcję leczenia MFPP.

Słowa kluczowe:
ból miednicy o podłożu miofascjalnym, przewlekły ból miednicy, punkty spustowe miofascjalne, terapia manualna, manipulacja

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Efekt programu treningu obwodowego na poziom kondycji fizycznej zawodników klubu siatkówki IPK Kuamang

Jihan Faira Zanada, Ahmad Nasrulloh, Sigit Nugroho, Nugroho Susanto


Jihan Faira Zanada, Ahmad Nasrulloh, Sigit Nugroho, Nugroho Susanto – The effect of circuit training program on physical fitness level in volleyball club athletes IPK Kuamang. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 120-124

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143IT9

Streszczenie
Celem badania jest ustalenie, jak trening obwodowy wpływa na kondycję fizyczną siatkarzy. Badanie to opiera się na eksperymentalnym podejściu przy użyciu schematu “badanie przedtestowe – badanie potestowe dla jednej grupy”. Narzędziem badawczym jest TKJI (Indonezyjski Test Świeżości Fizycznej) dostosowany dla grupy wiekowej 16-19 lat. Populacja badana obejmuje siatkarzy z klubu IPK Kuamang, w liczbie 20 osób. Wybór próby był przeprowadzony przy użyciu celowej techniki próbkowania, a próbka składała się z 10 osób. Analiza danych była przeprowadzona przy użyciu testu normalności Lilieforsa oraz t-testu z poziomem istotności α = 0,05. Wyniki wskazują na znaczący wpływ treningu obwodowego na kondycję fizyczną, co potwierdza średnia wyników przedtestowych na poziomie 12,3 i średnia wyników potestowych na poziomie 15,2. Wniosek ten jest wspierany przez ustalenie, że t_count = 13,1 > t_table = 1,833 po zakończeniu t-testu. Dlatego H₀ jest odrzucana, a H₁ jest akceptowana. Zatem trening obwodowy ma istotny wpływ na kondycję fizyczną.

Słowa kluczowe
trening obwodowy, kondycja fizyczna, siatkówka

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3 127