Učinak kružnog treninga na tjelesnu spremnost kod sportaša u momčadskim sportovima: Sustavni pregled

Samit Saibya, Gayatri Pandey, Alpesh Chandrakant Jadhav, Yajuvendra Singh Rajpoot, Karuppasamy Govindasamy, Surojit Sarkar, Hemantajit Gogoi

Samit Saibya, Gayatri Pandey, Alpesh Chandrakant Jadhav, Yajuvendra Singh Rajpoot, Karuppasamy Govindasamy, Surojit Sarkar, Hemantajit Gogoi – Impact of circuit training on physical fitness among team sports athletes: A systematic review –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 244-257

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF82sK

Sažetak
Pozadina studije. Tjelesna spremnost ključna je za sportaše, omogućujući im da izdrže rigorozne treninge i učinkovito odgovore na natjecateljske zahtjeve. Obuhvaća kako atribute povezane sa zdravljem, poput izdržljivosti srca i mišića, tako i komponente povezane sa vještinama, poput agilnosti i brzine. Različite metode treninga, uključujući kružni trening (CT), istraživane su kako bi se poboljšala razina tjelesne spremnosti među sportašima. Unatoč rastućoj popularnosti CT-a u raznim sportovima, sveobuhvatna istraživanja o njegovim učincima na tjelesnu spremnost sportaša bila su ograničena.
Cilj. Ovaj pregled ima za cilj razjasniti učinke CT-a na tjelesnu spremnost kod sportaša u momčadskim sportovima.
Materijal i metode. U skladu s uputama Izvješća o preferiranim stavkama za sustavne preglede i meta-analize (PRISMA), sustavna pretraga baza podataka PubMed i Google Scholar poduzeta je 28. kolovoza 2023. godine kako bi se identificirale prijavljene studije, koristeći kombinaciju ključnih riječi povezanih s CT-om, tjelesnom spremnošću i sportašima. Od 566 studija, samo 18 članaka ispunjavalo je sve kriterije prihvatljivosti i bilo je uključeno u sustavni pregled. Procjena je provedena na Pedrovoj skali, a kvaliteta studije uključenih u osamnaest studija bila je pravedna (u rasponu od 5 do 6).
Rezultati. Rezultati su pokazali da je brzina (n = 12) bila aspekt tjelesne spremnosti istraživan u intervencijama CT-a, slijede mišićna snaga (n = 10), snaga (n = 13), ravnoteža (n = 2), sastav tijela (n = 2), agilnost (n = 14), fleksibilnost (n = 5), izdržljivost mišića (n = 7) i izdržljivost srca i krvnih žila (n = 8). Postojeći dokazi zaključuju da CT značajno utječe na brzinu, mišićnu snagu, snagu, ravnotežu, fleksibilnost, agilnost, sastav tijela i izdržljivost srca i krvnih žila.
Zaključci: Metoda CT-a jedan je od načina treninga tjelesne spremnosti usmjerenog na opći razvoj, koji uključuje sve fizičke aspekte. Osim toga, još uvijek postoji ograničen broj dokaza koji pokazuju učinak CT-a na agilnost, sastav tijela i brzinu.
Ključne riječi
kružni trening, tjelesna spremnost, momčadski sport, sportaši
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Preuzmite besplatno članak na engleskom jeziku

Učinak tradicionalnih sportova na poboljšanje tjelesne spremnosti učenika osnovnih škola

Ari Iswanto, Siswantoyo, Fathan Nurcahyo, Muhammad Wahyu Arga, Susanto

Ari Iswanto, Siswantoyo, Fathan Nurcahyo, Muhammad Wahyu Arga, Susanto – The effect of traditional sports on improving the physical fitness of elementary school students –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 235-243

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF80Yj

Sažetak
Uvod. Ljudski resursi općenito su usmjereni na stvaranje ljudi koji su otporni, vješti, sposobni, entuzijastični i produktivni, tako da imaju sposobnost provoditi razne aktivnosti u društvu. Cilj. Cilj ove studije je: (1) saznati koliko tradicionalni sportovi utječu na poboljšanje tjelesne spremnosti učenika osnovnih škola; i (2) saznati koja je učestalost treninga tradicionalnih sportova učinkovitija za poboljšanje tjelesne spremnosti. Metode. Ova vrsta istraživanja je kvazi-eksperimentalna. Tehnike prikupljanja podataka s testovima. Instrument koji se koristi je Indonezijski test svježine tjelesne kondicije (TKJI) za djecu od 10 do 12 godina kako bi se saznalo povećanje tjelesne spremnosti u ranoj dječjoj dobi. Populacija u studiji bili su svi učenici petog razreda u SD Muhammadiyah Condong Catur Yogyakarta, ukupno 160 učenika. Tehnika uzorkovanja bila je jednostavno slučajno uzorkovanje, uzorak u ovoj studiji bilo je 48 učenika koji su bili podijeljeni u 3 grupe, naime tretmanska grupa A, tretmanska grupa B i kontrolna grupa. Svaka grupa imala je 16 učenika sastavljenih od 8 dječaka i 8 djevojčica. Tehnika analize podataka u ovoj studiji koristila je ANOVA test s početnim preduvjetnim testovima koji su test normalnosti i test homogenosti, zatim da bi se vidjele razlike u svakoj tretmanskoj grupi mogu se vidjeti iz rezultata analize simultane usporedbe i rezultati prosječne razlike s Scheffe testom. Rezultat. Rezultati studije pokazali su da postoji značajna razlika u prosječnoj razini tjelesne spremnosti za tri grupe. Na temelju Scheffe testa, rezultati su pokazali da je najbolja razina tjelesne spremnosti bila u tretmanskoj grupi A ili grupi kojoj je dana tradicionalna vježba s učestalošću od 4 puta tjedno. Tretmanska grupa B imala je značajno povećanje u usporedbi s kontrolnom grupom koja nije doživjela povećanje. Zaključak. Iz ove studije može se zaključiti da tradicionalni sportovi mogu učinkovito poboljšati tjelesnu spremnost učenika osnovnih škola. Učestalost vježbanja 4 puta tjedno je učinkovitija za poboljšanje tjelesne spremnosti u usporedbi s učestalošću vježbanja 3 puta tjedno.
Ključne riječi
tradicionalni sport, tjelesna spremnost, osnovna škola
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Preuzmite besplatno članak na engleskom jeziku

Fizička kondicija mladih sportaša povećava učinak tradicionalne sportske intervencije: 11 tjedana iskustva u pokretu

Ida Zubaida, Yayat Ruhiat, Aan Hendrayana, Edi Setiawan

Ida Zubaida, Yayat Ruhiat, Aan Hendrayana, Edi Setiawan – Young athletes’ physical fitness increases the impact of traditional sport intervention: 11 weeks of movement experience. Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 95-101

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20B3B3

Sažetak
Ova studija ima za cilj istražiti učinak tradicionalnih sportova u cilju poboljšanja fizičke kondicije mladih sportaša. Istraživači su usvojili dizajn randomiziranog kontroliranog ispitivanja od 11 tjedana. Sudionici su uključivali mlade sportaše sa Sveučilišta Sultan Ageng Tirtayasa (Indonezija) koji su bili raspoređeni u TSG (n = 20) i CG (n = 20). Analiza Studentskih t-testova za uparene uzorke korištena je za testiranje razlika u fizičkoj kondiciji među muškarcima i ženama u dvije grupe na pre-test i post-test etapama. Test veličine učinka (Cohen’s d) korišten je u ovom istraživanju. Prvi nalazi pokazali su da su muški sudionici u TSG imali razlike u fizičkoj kondiciji na pre-test i post-test etapama povezane s višeetapnim (p < 0.001, d = -2.17), Štafetnim trčanjem: 4×10 metara (p < 0.001, d = 2.43), 30 metara trčanje test (p < 0.001, d = 1.85) i sjedeći doseg test (p = 0.002, d = -1.41), dok su muški sudionici u CG imali razlike u fizičkoj kondiciji u smislu Štafetnog trčanja: 4×10 metara (p < 0.001, d = 1.69), Trčanje test 30 metara (p < 0.001, d = 1.64), ali nisu pronađene razlike za druge komponente. Drugi nalaz pokazao je da su ženski sudionici u TSG imali razlike u fizičkoj kondiciji na pre-test i post-test etapama povezane s višeetapnim (p < 0.001, d = -1.53), Štafetnim trčanjem: 4×10 metara (p < 0.001, d = 2.76), 30 metara Trčanje test (p < 0.001, d = 2.02) i sjedeći doseg test (p < 0.001, d = -1.72), dok su ženski sudionici u CG imali razlike u fizičkoj kondiciji na 30 metara Trčanje test (p < 0.001, d = 2.87), ali nisu pronađene razlike za ostale komponente. Zaključno, ovo istraživanje dokazuje da tradicionalni sport tijekom 11 tjedana može poboljšati fizičku kondiciju mladih sportaša.
Ključne riječi
tradicionalni sport, fizička kondicija, mladi sportaši
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Preuzmite besplatno članak na engleskom jeziku

Koji način nošenja četverokilogramske školske torbe najmanje i najviše narušava držanje tijela kod sedmogodišnjaka oba spola?

Mirosław Mrozkowiak

 

Mirosław Mrozkowiak –Which way of carrying a four-kilogram schoolbag disturbs the body posture the least and which disturbs the most in 7-year-old students of both sexes? Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 6-29

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20B24g

Sažetak

Uvod. Cilj istraživanja bio je utvrditi koji od analiziranih načina nošenja pokazuje najjaču i najslabiju povezanost s vrijednostima nakon desetominutnog opterećenja četverokilogramskom školskom torbom nakon dvominutnog oporavka. Materijal, metoda. Istraživanje držanja tijela provedeno je među skupinom od 65 djece u dobi od 7 godina pomoću projekcijske moire u 4 položaja: 1- uobičajeni položaj, 2- položaj nakon desetominutnog opterećenja, 3 – nakon jedne minute uklanjanja opterećenja i 4- nakon dvije minute uklanjanja opterećenja. Rezultati. Analizirane su korelacije razlika vrijednosti karakteristika frontalne, sagitalne i transverzalne ravnine u uobičajenom položaju s vrijednostima nakon desetominutnog opterećenja četverokilogramskom školskom torbom kao i s vrijednostima nakon dvominutnog oporavka. Zaključci. (1) Nošenje četverokilogramske tereta u dva jednaka spremnika na prsima i leđima ili jednom na leđima najmanje narušava statiku tijela sedmogodišnjeg učenika. (2) Potpuni oporavak vrijednosti karakteristika držanja tijela postiže se nošenjem dva jednaka spremnika na prsima i leđima ili jednom na leđima. (3) Najnepovoljnije promjene vrijednosti karakteristika držanja tijela tijekom nošenja i oporavka pojavljuju se kada se školska torba nosi na prsima i vuče desnom ili lijevom rukom.

Ključne riječi: zdravlje djece, moire topografija, fizička sposobnost, faktor asimetrije držanja

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Preuzmite besplatno članak na engleskom jeziku

Różnica wpływu na cechy postawy ciała w transporcie masy przyborów szkolnych na prawym lub lewym barku przez 7-letnich uczniów obojga płci

Mirosław Mrozkowiak


Mirosław Mrozkowiak – The difference of the influence of the weight of school supplies on body posture features in carrying on the right or left shoulder by 7-year-old students of both sexes. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 32-58

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143751

Streszczenie

Wstęp. Periodycznie, na przełomie sierpnia i września, podnosi się problem przeciążania dzieci zbyt ciężkimi plecakami szkolnymi i sugeruje wpływ tego obciążenia na inicjację różnych dysfunkcji, nie tylko w obrębie kręgosłupa.
Materiał, metoda. Badania postawy ciała przeprowadzono w grupie 65 uczniów w wieku 7 lat metodą mory projekcyjnej w 8 pozycjach. Pierwsza – postawa habitualna, druga – po 10-minutowym asymetrycznym obciążeniu na lewym lub prawym barku, trzecia – po jednej minucie od zdjęcia obciążenia, czwarta – po dwóch minutach od zdjęcia obciążenia. Dokonano pomiaru sprawności fizycznej testem Sekity.
Wyniki. Analizowano istotność różnic między 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 2 a 3, 3 a 4 pomiarem dla określenia wpływu obciążenia oraz korelacji różnic ze sprawnością fizyczną. Zbadano także, który sposób transportu mniej zaburza postawę ciała.
Wnioski.
1. Transport 4-kilogramowej masy przyborów szkolnych na lewym lub prawym barku tak samo istotnie i negatywnie zaburza biomechaniczną statykę ciała 7-letniego dziecka, co może w dłuższej perspektywie czasu wywołać błędy, a w konsekwencji wady postawy ciała. W związku z tym nie należy zalecać tego sposobu transportu przyborów szkolnych uczniom klas pierwszych.
2. Sprawność fizyczna ma większe znaczenie w zaburzeniach biomechanicznej statyki postawy ciała w płaszczyźnie czołowej niż w strzałkowej i poprzecznej oraz wśród chłopców niż dziewcząt. Wytrzymałość i siła wykazuje najczęstsze związki ze zmianami wielkości cech postawy ciała, przy czym w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej największe znaczenie ma szybkość i siła, a w czołowej wytrzymałość i siła.
3. Restytucja wielkości żadnej z analizowanych cech postawy ciała nie była pełna po 1. i 2. minucie od zaprzestania transportu na lewym i prawym barku, co świadczy o niskiej sprawności ogólnej i niedojrzałych procesach korekcyjno-kompensacyjnych.

Słowa kluczowe:
zdrowie dzieci, mora projekcyjna, sprawność fizyczna, wskaźnik asymetrii postawy

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Monitoring of functional ability, mobility and quality of life in seniors during the COVID-19 pandemic

Pavol Nechvátal, Lucia Demjanovič Kendrová, Tomáš Uher, Michal Macej, Gabriela Škrečková

 

Pavol Nechvátal, Lucia Demjanovič Kendrová, Tomáš Uher, Michal Macej, Gabriela Škrečková – Monitoring of functional ability, mobility and quality of life in seniors during the COVID-19 pandemic. Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 92-95

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DFB8A

 

Abstract
Aim. The aim of the work is to map the functional fitness, level of mobility and quality of life of seniors at the time of the COVID-19 pandemic.
Methods. The study group consisted of 130 seniors from the Prešov Region, with an average age of 74.1 (max. 94, min. 65) years and an average Body Mass Index (BMI) of 27.13 (max. 41.09, min 16.00). There were 54 men (41.5%), with an average age of 74.3 years and an average BMI of 26.78, women with an average age of 74.0 years and an average BMI of 27.37. In all seniors we assessed physical fitness by Senior Fitness Test, level of mobility by the Up & go test and quality of life and mental health by the WHOQOL-BREF test during the lockdown in COVID-19 pandemic.
Results. Seniors living in rural areas (t = -2,341; p = 0.020) and living alone (t = -2.05; p = 0.042) had slightly higher rate of mild obesity (according to BMI). Seniors living alone had a lower quality of life compared with seniors living partner or family member (t = 3.728; p < 0.001). Finally, seniors living in rurar areas had worse physical (t = 3.113; p = 0.002) and mental health status (t = 2.601; p = 0.010). Women had slightly worse mental health status than men (t = 2.308; p = 0.022).
Conclusions. Restrictions on movement due to the COVID-19 pandemic put seniors who live alone, at risk, especially women. Men show higher resistance to these measures, mostly in physical and psychological health area.
Key words:
COVID-19, movement activity, physical fitness, quality of life, seniors
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Besplatno preuzmi članak na engleskom jeziku

Restitution of the size of postural features in the frontal plane after loading with the weight of school items carried with the right and left hand in 7-year-old pupils of both sexes

Mirosław Mrozkowiak


Mirosław Mrozkowiak – Restitution of the size of postural features in the frontal plane after loading with the weight of school items carried with the right and left hand in 7-year-old pupils of both sexes. Fizjoterapia Polska 2023; 23(1); 6-21

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG07BFF3

Abstract

Introduction. The analysis of the pupil’s environment is a set of stressors in the field of human ecology consisting not only of the genetic factor but also of the epigenetic one. Material and methods. The study of body posture was carried out in a group of 65 pupils at the age of 7, using the mora projection method in the following eight positions: (four positions for the right-hand thrust and four for the left-hand thrust): 1- habitual posture, 2 – posture after pulling a container with school supplies with one hand for 10 minutes, 3 – one minute after removing the load, 4 – two minutes after removing the load. The measurement of physical fitness was performed using the Sekita test. Results. The significance of differences between measurement 1, 2, 3, and 4 was analysed to determine the restitution of the size of traits after loading and their correlation with physical fitness to examine the relationship with the studied differences. Conclusions. (1) After removing the load, statistically significant restitution occurred after the first and second minute. Restitution was incomplete. (2) In right-hand carriage by boys, endurance significantly correlated with restitution, and among girls it was additionally speed and agility. As regards girls, physical fitness revealed more frequent relationships with restitution. (3) In left-hand carriage by boys, after the first minute, restitution correlated with endurance, power, agility and overall physical fitness, and after two minutes, additionally with strength, while among girls with strength, power, and endurance. After two minutes, restitution correlated with speed and agility in addition to the abovementioned postural features. As far as girls are concerned, physical fitness more often correlated with restitution. (4) Due to incomplete restitution after one and two minutes, asymmetrical carriage is not recommended to children aged 7 years. Physical fitness demonstrated by children does not lead to full restitution of the examined postural features, which suggests its low level and immature correctional and compensational processes.

Słowa kluczowe:
schoolbags, body posture, mora projection, physical fitness, restitution

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Besplatno preuzmi članak na engleskom jeziku

Do Recommended Dietary Allowances (RDA) and levels of physical activity help to maintain fitness status? Study on futsal women’s

Mochamad Ridwan, Anindya Mar’atus Sholikhah, Arifah Kaharina, Himawan Putranta


Mochamad Ridwan, Anindya Mar’atus Sholikhah, Arifah Kaharina, Himawan Putranta – Do Recommended Dietary Allowances (RDA) and levels of physical activity help to maintain fitness status? Study on futsal women’s. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 38-43

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6R1m

Abstract
Introduction. The level of fitness is fundamental in the athlete’s success in achieving optimum performance. Aim. This paper aims to know the rate of recommended dietary allowances (RDA) and the physical activity to stay fit. Material and Methods. Analytical observational analysis with the cross-sectional design was the approach used in this study. Participants in this study is women’s futsal player of 16 subjects was selected for measures of physical health, macronutrient consumption, nutritional status, nutritional awareness, and level of physical activity. Fitness levels were assessed using a Multi-stage Fitness Test (MFT), and nutritional knowledge and physical activity with the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Analysis of data is carried out in univariate, bivariate, and multivariate form using statistical software. Results. The findings of this analysis are that energy consumption, carbohydrates, and proteins are all under the RDA for most female futsal athletes. Nutritional status is not a significant relation with the degree of fitness. Better dietary awareness may enable us to pay more attention to safer and more healthy eating behavior. The conclusion is that the average intake of calories, carbohydrates, and proteins in most female futsal athletes is still well below the RDA. Nutritional status has no significant relationship with fitness level. Good nutritional knowledge will encourage a person to pay more attention to his eating behavior to be healthier and more balanced. Conclusions. The conclusion is that the average intake of energy, carbohydrates, and protein in most female futsal athletes is still far below the recommended Nutritional Adequacy Rate (RDA).

Keywords
futsal, physical activity, physical fitness, recommended dietary allowances

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Besplatno preuzmi članak na engleskom jeziku

Restitution of the size of postural features in the sagittal and transverse plane after loading with the weight of school items carried with the right or left hand in 7-year-old pupils of both sexes

Mirosław Mrozkowiak

Mirosław Mrozkowiak – Restitution of the size of postural features in the sagittal and transverse plane after loading with the weight of school items carried with the right or left hand in 7-year-old pupils of both sexes. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 78-95

Abstract
Material, methods. The study covered 65 pupils aged 7, using the mora projection method in four positions: 1 – habitual posture 2 – posture after pulling a container with supplies with right hand for 10 minutes, then with left hand, 3 – one minute after removing the load, 4 – two minutes after removing the load. Physical fitness was measured using the Sekita test. Significance of differences between measurement 2 and 3, and 3 and 4 was analysed to determine restitution of the size of traits after loading and correlation with physical fitness to examine the relationship with differences. Conclusions. (1) Having excluded the load of transported mass, statistically significant restitution occurred after one and two minutes. Restitution was incomplete and independent of gender. (2) In right-hand transport by boys, after one minute, speed and strength significantly correlated with restitution, and after two minutes, endurance, speed, strength and agility correlated with it. Among girls, after one minute, restitution correlated with strength, and after two minutes with endurance and strength. (3) In left-hand transport by boys, after one minute, restitution correlated with strength, power agility and overall fitness, and after two minutes, with endurance, speed, agility and overall physical fitness. Among girls, after one minute, restitution correlated with endurance, speed, strength and agility, after two minutes, with endurance, speed, agility and overall fitness. (4) Due to incomplete restitution of the size of posture, asymmetrical transport is not recommended to 7-year-old children. Physical fitness in children does not cause complete restitution of examined postural.
Key words:
schoolbags, body posture, mora projection, physical fitness, restitution
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Besplatno preuzmi članak na engleskom jeziku

Changes in the level of physical fitness in visually impaired children in the context of rehabilitation

Anna Cabak

Anna Cabak – Changes in the level of physical fitness in visually impaired children in the context of rehabilitation. Fizjoterapia Polska 2003; 3(2); 146-152

Abstract
Background. The main aim of the research was to show positive changes in the level of physical fitness among visually impaired children with age. Physical fitness is also presented as an extremely useful measure of general health for purposes of rehabilitation. Material and methods. 213 children took part in the study (101 blind and 112 partially sighted), ranging in age from 7 to 15 years. The Universal Fitness Test developed by S. Pilicz was applied. The physical fitness level was evaluated on the basis of 3 motor features. Results and Conclusions. The results showed a diminishing gap in terms of physical fitness between visually impaired children and normally seeing peers with age, particularly in respect to blind children.

Key words:
Physical Fitness, blind and partially sighted children, motor development

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
1 2