An evaluation of the effectiveness of magnetotherapy as a factor supporting rehabilitation on the basis of selected biomechanic and psychotechnical indices

Mirosław Janiszewski, Anna Błaszczyk

Mirosław Janiszewski, Anna Błaszczyk – An evaluation of the effectiveness of magnetotherapy as a factor supporting rehabilitation on the basis of selected biomechanic and psychotechnical indices. Fizjoterapia Polska 2001; 1(1); 39-42

Abstract
The aim of this study was to examine the impact of longterm magnetic field stimulation on the rehabilitation of post-stroke patients and to determine how quickly these patients gain locomotor efficiency. A group of 180 patients 50-70 years old after stroke received rehabilitation and low frequency magnetic field stimulation. As a criterion for evaluation purposes the authors used selected biomechanical and psychotechnical indices. The study shows that magnetotherapy in post-stroke patients undergoing rehabilitation has a positive effect in the improvement of muscle function, motor coordination indices, and some biomechanical parameters (strength under dynamic and static circumstances).

Key words:
Stroke, magnetic fields, Rehabilitation

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Magnetostymulacja w leczeniu przewlekłej rany po usunięciu mięśnia strzałkowego jako konsekwencji wypadku komunikacyjnego – opis przypadku

Jarosław Pasek, Tomasz Pasek, Grzegorz Cieślar, Aleksander Sieroń

J. Pasek, T. Pasek, G. Cieślar, A. Sieroń – Magnetostimulation in the treatment of chronic wound after removal of muscle peroneus longus as a traffic accident consequence – case report; Fizjoterapia Polska 2018; 18(1); 26-31

Streszczenie

Nie budzi obecnie wątpliwości coraz częstsze wykorzystywanie metod medycyny fizykalnej w licznych działach medycyny. Szeroki wachlarz zabiegów umożliwia wdrażanie odpowiedniego leczenia, jego skracanie oraz zmniejszanie kosztów społeczno-ekonomicznych. Dotyczy to schorzeń i urazów narządu ruchu, tkanek miękkich oraz przewlekłych ran. Stosowane leczenie farmakologiczne w wielu przypadkach jest niewystarczające i kosztowne. W artykule przedstawiono korzystny wynik leczenia 17-letniego pacjenta z utrzymującą się przewlekła raną po usunięciu mięśnia strzałkowego długiego (w związku z jego martwicą) kończyny prawej w wyniku doznanego wypadku komunikacyjnego. W leczeniu zastosowano zabiegi magnetostymulacji (zmienne pole magnetyczne) przez 12 tygodni doprowadzając do całkowitego wygojenia się rany po uprzednio przeprowadzonym zabiegu operacyjnym. Wygojenie rany umożliwiło pacjentowi samodzielne poruszanie się (bez asekuracji kul łokciowych, bez odczuwania dolegliwości bólowych), a korzystny wynik leczenia wpłynął na poprawę jakości życia leczonego pacjenta.

Słowa kluczowe:
wypadek komunikacyjny, pola magnetyczne, leczenie, magnetostymulacja

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ pola magnetycznego na przewodnictwo sygnałów

Natalia Cichoń, Joanna Saluk, Sergiusz Miller, Elżbieta Miller

The effect of magnetic field on the signal transduction. FP 2014; 14(1); 50-58

Streszczenie
Terapia z wykorzystaniem pola magnetycznego znana jest już od wieków. Obecnie jest to technika szeroko wykorzystywana w praktyce z powodu niskiej szkodliwości, szerokich możliwości zastosowania oraz dobrych efektów klinicznych, przy stosunkowo niskich nakładach ekonomicznych. Działanie biologiczne pola magnetycznego związane jest między innymi z efektem przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Działanie analgetyczne opiera się przede wszystkim na endogennym układzie opioidowym. Pole magnetyczne reguluje działanie przeciwbólowe opioidów poprzez wpływ na kanały wapniowe i stężenie jonów Ca2+. Co więcej, pole magnetyczne wzmacnia układ immunologiczny wpływając na reakcje zapalne. Jednym z mechanizmów przeciwzapalnej aktywności magnetoterapii może być również działanie antyoksydacyjne. Potwierdzeniem przeciwbólowego i przeciwzapalnego efektu pola magnetycznego są badania kliniczne prowadzone w różnych ośrodkach na świecie. Udokumentowane są między innymi badania, w których zastosowano terapię z wykorzystaniem pola magnetycznego w leczeniu zespołu cieśni nadgarstka, neuropatii cukrzycowej i fibromialgii. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat mechanizmów działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego pola magnetycznego.

Słowa kluczowe:
pole magnetyczne, analgezja, zapalenie

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim