双侧前庭功能减退患者接受结构化运动计划对眩晕严重程度、运动恐惧症、平衡能力、睡眠质量、日常生活活动能力及生活质量的影响:病例研究

Sena Gizem Arslan, Miray Budak, Mahmut Sinan Yılmaz

 

Sena Gizem Arslan, Miray Budak, Mahmut Sinan Yılmaz – Effects of structured exercise program on severity of dizziness, kinesiophobia, balance, quality of sleep, activities of daily living and quality of life in bilateral vestibular hypofunction: case study –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 18-22

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8475

摘要
背景与目的。前庭康复是一种基于运动的方法,旨在最大化中枢神经系统(CNS)在前庭核及其他CNS水平对前庭病理的补偿。仅有少数研究记录了前庭康复对双侧前庭功能减退(BVH)患者恢复速度的影响。本研究的目的是调查结构化前庭康复(VR)计划对慢性BVH患者的眩晕严重程度、运动恐惧症、平衡能力、睡眠质量、日常生活活动(ADL)和生活质量(QoL)的有效性。
病例描述。本研究纳入了三名被诊断为BVH的参与者,他们患有眩晕严重程度、运动恐惧症、平衡能力、睡眠质量、ADL和QoL问题。
干预。一个结构化的VR程序每周一次,每次50分钟,作为家庭练习程序每周3天,持续8周。
结果。参与者使用视觉模拟量表(VAS)评估眩晕严重程度,使用坦帕运动恐惧症量表(TSK)评估运动恐惧症,使用半跟踪、跟踪和站立测试评估平衡能力,使用匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)评估睡眠质量,使用前庭障碍日常生活活动(VADL)评估ADL,使用眩晕障碍库存(DHI)评估QoL,在研究开始时(T0)、第4周(T1)、第8周(T2)和第20周(T3)进行评估。
结论。总之,一个为期十二周的结构化VR程序可能会增强慢性BVH参与者的眩晕严重程度、运动恐惧症、平衡能力、睡眠质量、ADL和QoL。
关键词
双侧前庭功能减退,眩晕,运动恐惧症,平衡,睡眠质量,生活质量
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 免费下载英文文章

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą u nauczycieli szkolnych: czynniki ryzyka, wskaźnik występowania oraz związek z jakością życia związaną ze zdrowiem w Emiracie Szardża, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Alyazia Obaid Hassan Khudoum Almarashda, Kalyana Chakravarthy Bairapareddy, Meeyoung Kim

Inas Gita Amalia, Suharjana, Ahmad Nasrulloh, Enggista Hendriko Delano, Abiyyu Amajida
– Work related musculoskeletal disorders in school teachers: risk factors, prevalence, and association with health-related quality of life in Emirate of Sharjah, United Arab Emirates.
Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 217-226

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A65A

Streszczenie
Wstęp. Celem tego badania było określenie wskaźnika występowania bólu mięśniowo-szkieletowego (MSP) związanego z pracą oraz korelacji między czynnikami ryzyka, poziomem aktywności fizycznej, stresem i jakością życia wśród nauczycieli szkolnych w Szardży, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Materiały i metody. Przeprowadzono badanie przekrojowe wykorzystujące wersję 23.0 programu SPSS do analizy statystycznej. Użyto testu Shapiro-Wilka, niezależnego testu t oraz jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA do porównania wyników jakości życia i poziomu stresu w zależności od zmiennych.
Wyniki. W sumie do badania rekrutowano 342 nauczycieli pracujących w szkołach prywatnych i publicznych. Wyniki wykazały wysoką częstość występowania MSP wśród nauczycieli. Najczęściej zgłaszane obszary to dolna część pleców, ramię i szyja, a następnie górna część pleców. Sugerowane przyczyny to długie godziny spędzane przed urządzeniami, przy średniej 6 do 9 godzin dziennie, duże obciążenie nauczania od 16 do 30 klas tygodniowo, starszy wiek większości uczestników (35 lat i więcej) oraz niska aktywność fizyczna. Co więcej, jakość życia jest niska wśród nauczycieli z znanymi przewlekłymi schorzeniami oraz pracujących w szkołach prywatnych. Stres był umiarkowany, gdy testowano wszystkie zmienne.
Wnioski. Bóle mięśniowo-szkieletowe związane z pracą są bardzo częste wśród nauczycieli szkolnych w ZEA. Wysokie występowanie jest związane ze starszym wiekiem, dłuższym czasem nauczania, większym obciążeniem dydaktycznym, słabą jakością życia i umiarkowanym stresem.

Słowa kluczowe
ból mięśniowo-szkieletowy, stres, jakość życia, nauczyciele

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Efekt waginalnej terapii laserowej CO2 w leczeniu mieszanej inkontynencji moczu

Amr N. Badawy, Mahmoud S. El-Basiouny, Mamdouh Bibars, Sameh Salama, Mai Maged, Amr Mostafa, Galal Elshorbagy, Doaa Saeed, M.H. El Ebrashy, Amr H. Elnoury

Amr N. Badawy, Mahmoud S. El-Basiouny, Mamdouh Bibars, Sameh Salama, Mai Maged, Amr Mostafa, Galal Elshorbagy, Doaa Saeed, M.H. El Ebrashy, Amr H. Elnoury – Effect of vaginal CO2 laser therapy in mixed urinary incontinence. Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 191-196

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20BA1B

Streszczenie
Cel. Niniejsze prospektywne badanie przedstawia wstępne ustalenia dotyczące klinicznej skuteczności minimalnie inwazyjnej terapii laserowej CO2 na pochwę u pacjentek cierpiących na mieszane nietrzymanie moczu.
Materiały i metody. Trzydzieści kobiet cierpiących na łagodny do umiarkowanego stopnień mieszanej inkontynencji moczu przeszło zabieg laserowy CO2, używając specjalistycznego aplikatora i długości fali 10,600 nm, w warunkach ambulatoryjnych, bez znieczulenia i leków pooperacyjnych. Wszystkie pacjentki otrzymały łącznie dwie sesje, każda z nich oddzielona 4-tygodniowym okresem. Do oceny wyników klinicznych po 3 miesiącach od zabiegu u wszystkich pacjentek użyto kwestionariusza ICIQ-UI SF (wersja arabska) oraz testu kaszlowego. Pacjentkom przed rozpoczęciem leczenia oraz ponownie trzy miesiące po ukończeniu dwóch sesji terapii wydano kwestionariusz ICIQ-UI SF do wypełnienia.
Wyniki. Zaobserwowano istotny statystycznie spadek w ICIQ UI-SF od wartości wyjściowej (z 8 ± 0.58) do kontroli po 3 miesiącach (5.1 ± 0.79). Ponadto, u ośmiu pacjentek (26.7%) test kaszlowy był negatywny 3 miesiące po drugiej sesji laserowej. Podczas trwania badania nie zaobserwowano poważnych skutków ubocznych.
Wnioski. Przebudowa i produkcja kolagenu indukowane przez laser CO2 na pochwę mogą pomóc w regeneracji i naprawie funkcji dna miednicy. U pacjentek z mieszanej inkontynencji moczu ta metoda leczenia wykazała skuteczne oraz bezpieczne wyniki kliniczne, jak oceniono za pomocą kwestionariusza ICIQ-UI SF, pomimo ograniczonej liczby próbek i krótkiego okresu obserwacji.

Słowa kluczowe
objawy pęcherza moczowego, jakość życia, mieszana inkontynencja moczu, ICIQ UI-SF, test kaszlowy, laser CO2 na pochwę

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Effects of Buteyko therapy on dipping of peak expiratory flow rate and quality of life in asthmatic patients among adult and elderly population

D. Anandhi, M. Tamilalagan


D. Anandhi, M. Tamilalagan – Effects of Buteyko therapy on dipping of peak expiratory flow rate and quality of life in asthmatic patients among adult and elderly population. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 70-75

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20AxlA

Abstract

Background. Asthma is a chronic inflammatory illness of the airways characterised by airway obstruction and bronchial hyper-responsiveness that is at least partly reversible. Serial peak expiratory flow measurements are frequently used in the clinical management of asthma to improve diagnose, estimate severity, and screen for provocative variables. When compared to mild persistent asthma, moderate to severe asthma has a lower QOL. Objective. The study’s aim is to determine the impact of Buteyko treatment on asthmatic patients’ peak expiratory flow rate (Expiratory flow rate) and quality of life. Study design. Pre and post type experimental design. Procedure. Twenty-two mild to moderate asthmatic patients, both men and women, aged 25–60 years, were randomly selected and given a peak expiratory flow metre to measure peak expiratory flow rate in the morning and evening at the same time every day. Basic chest physiotherapy was taught to all of the patients. PEFR decreased in 15 of 22 patients throughout the research period, and Buteyko treatment was administered twice daily for 6 weeks. Outcome measures. Peak Expiratory Flow Rate and Questionnaire on Shortness of Breath. Results. With Buteyko therapy, asthmatic patients’ PEFR and Shortness of Breath questionnaires improved statistically significantly (p < 0.05). Conclusion. The study found that Buteyko treatment had a substantial impact on peak expiratory flow rate lowering and asthmatic patients’ quality of life.

Keywords:
dipping, buteyko therapy, quality of life, bronchial asthma, peak expiratory flow rate, shortness of breath questionnaire

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 免費下載(僅限英文版)

The impact of body composition disorders on the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease

Marzena Dorosz, Katarzyna Bogacz, Marta Gołdyn-Pastuszka, Marcin Krajczy, Anna Szczegielniak, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak


Marzena Dorosz, Katarzyna Bogacz, Marta Gołdyn-Pastuszka, Marcin Krajczy, Anna Szczegielniak, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak – The impact of body composition disorders on the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 56-69

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20AXT7

Abstract

Introduction. COPD is a chronic inflammatory disease that constitutes a significant public health problem. It is characterized by not fully reversible, progressive limitation of airflow through the airways. In addition to the harmful pulmonary effects, COPD manifests itself with complications in other body systems, including body composition disorders, which adversely affects patients’ quality of life and prognosis. The objective of this study was to assess the quality of life of patients with COPD and to assess the factors that will affect its deterioration.
Material and methods. The study included 37 patients of the University Hospital at the Jagiellonian University Medical College in Kraków at 8 Skawińska Street, who were diagnosed with COPD according to the GOLD guidelines. In the study group, a personal questionnaire was conducted, anthropometric data was collected, i.e. the Quetelet index was calculated, thigh circumference and skin folds were measured, and the subjective assessment of the quality of life was examined using the SGRQ-C questionnaire and the CAT Test.
Results. Based on the analysis of the collected materials, it was shown that the average assessment of the quality of life in the study population was at a low level of 61.8 points on the SGRQ-C scale. There was a large variation in the assessment of HRQoL depending on the stage of the disease. The best result, amounting to 23.0 points, was achieved by patients in stage 1, and the worst – 81.6 points. – patients in stage 4 according to GOLD guidelines. Among the main determinants of the quality of life in the study group, in addition to the degree of airway obstruction, there were: high intensity of clinical symptoms, such as cough, shortness of breath or expectoration of secretions, low body weight and the number of comorbidities. Conclusions. It has been shown that the loss of fat-free body mass and systemic complications are factors that significantly reduce the quality of life, and patients with fewer comorbidities and with increased BMI score better on the SGRQ-C scale. It has been proven that the progression of the disease contributes to the exclusion of patients from active social life and causes many mental problems. It was established that patients with COPD should be covered by multidisciplinary care and a special training program in order to prevent or delay the onset of systemic complications, which significantly worsen the patients’ quality of life

Keywords:
COPD, body composition, quality of life

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 免費下載(僅限英文版)

Impairement of functional ability in patients with Parkinson’s disease, a qualitative study

Mabel Manoj Mathew, Suresh J.


Mabel Manoj Mathew, Suresh J. – Impairement of functional ability in patients with Parkinson’s disease, a qualitative study. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 48-54

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20Ak5q

Abstract

Background. Population studies on the incidence of Parkinson’s are important to scientists’ understanding of the history of the disease, its progression, and the risk factors associated with it. Information about the incidence in different age groups and genders can help healthcare experts design strategies to meet patients’ needs. Objective. To understand the subjective functional Impairment in patients with Parkinson’s disease. Methodology. It is a qualitative study with a sample size of 10, including Parkinson’s disease patients between the age group of 40 to 70 years. The interviews of the patients were conducted either through phone calls or zoom calls depending on their convenience. Results. The most mentioned complaints by the patients included in the study are, tremor, masked face, a fixed expression, difficulty in talking, slowness of movement, unsteadiness while walking, fear of fall, short-stepped gait, forward bent or stooped posture, and freezing episodes. Patients require only minimal assistance from caregivers or family members to do their daily activities (n = 4) and are majorly dependent on others for their day-to-day requirements (n = 3), completely dependent, and bedridden (n = 1). Conclusion: According to the data collected from the patients, it can be concluded that patients with Parkinson’s disease develop difficulties in their functional activities and end up with activity limitations as the disease progresses and the symptoms worsen.

Keywords:
Parkinson’s disease, quality of life, motor symptoms, activity limitations, functional ability

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 免費下載(僅限英文版)

Correlation among quality of life and physical activity toward body age, hydration and fat percentage

Yudik Prasetyo, Sumaryanto, Ahmad Nasrulloh, Krisnanda Dwi Apriyanto, Rizki Mulyawan, Susanto, Gunathevan, Frederick


Yudik Prasetyo, Sumaryanto, Ahmad Nasrulloh, Krisnanda Dwi Apriyanto, Rizki Mulyawan, Susanto, Gunathevan, Frederick – Correlation among quality of life and physical activity toward body age, hydration and fat percentage. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 168-173

Abstract
Introduction. Having good healthy habits and making physical activity a lifestyle is everyone’s dream. Along with improving the quality of life and physical activity, it is expected to affect a person’s body age, hydration level, and fat percentage. Methods. This research is an analytic observational study conducted with a cross sectional approach. Observational analytical research is done by observing, without any action from the researcher. The research subjects were 35 students. Students with cardiovascular and respiratory disorders, who were on an exercise program, and had a history of fractures in the past 3 months or deformities of the arms, were excluded from this study. Students who were 18-21 years old, had a BMI below 30, and did not smoke or drink alcohol were involved in this study. Results. Significant correlation with p-value<0.01 in causality relationship between body age and hydration with Pearson value −0.751, body age and fat percentage 0.773, and Pearson value hydration and fat percentage −0.990. In addition, a significant correlation between quality of life and hydration has a Pearson value of −0.338. Quality of life and physical activity are not related and have a p-value of 0.39. Conclusion. The relationship between body age and hydration, and hydration with fat percentage has a very significant positive relationship. However, quality of life has no correlation with physical activity.
Key words:
quality of life, physical activity, body mass
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 免費下載(僅限英文版)

Life quality of patients with idiopathic scoliosis treated with Chenêau Brace

Tomasz Urbański, Mateusz Curyło, Karina Rożek, Dariusz Lusina, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski


Tomasz Urbański, Mateusz Curyło, Karina Rożek, Dariusz Lusina, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski – Life quality of patients with idiopathic scoliosis treated with Chenêau Brace. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 136-143

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DE0LR

Abstract
Objective. The main objective of this study was to determine the effect of wearing a Chêneau brace on the quality of life of patients with idiopathic scoliosis.
Methodology. The study used a short questionnaire that consisted of 12 questions – 4 questions about demographics and 8 questions about quality of life. The investigated aspects of life included difficulty in performing daily activities, feelings of embarrassment, sleep discomfort, irritability, and patients’ perceived benefits of this treatment procedure. Questionnaires were filled during follow-up visits. The study was conducted on a group of 30 patients aged 9–16 years treated for at least 6 months. Among the respondents there were 22 females and 8 males.
Results. Despite the small study group, the results of the statistical analysis confirmed the hypothesis that the brace significantly affects the quality of life of patients and has a greater impact on the quality of life of the female gender due to the disruption of aesthetics and the associated sense of shame. An association was observed between the sense of shame related to wearing a brace and the desire to “hide” the brace under clothing, as well as the perception of the benefits of wearing a brace and a lower sense of shame.
Conclusion. In the processes of rehabilitation and treatment of the patient with idiopathic scoliosis, a holistic approach that considers not only activities related directly to physiology, but also to patients’ well-being and quality of life is important.
Key words:
idiopathic scoliosis, Chêneau brace, quality of life
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 免費下載(僅限英文版)

Long term effect of physical therapy program in refractory anginal patients: A randomized controlled trial

Mai Abd El Naby Mohamed, Zeinab Mohamed Helmy, Bassant Hamdy Elrefaey, Iman Hassan Abdusalam, Abd Elghany M. Abd Elghany

Mai Abd El Naby Mohamed, Zeinab Mohamed Helmy, Bassant Hamdy Elrefaey, Iman Hassan Abdusalam, Abd Elghany M. Abd Elghany – Long term effect of physical therapy program in refractory anginal patients: A randomized controlled trial. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 190-194

Abstract
Background. Despite number of effective pharmacological treatments and the success of interventional cardiology, many patients still experience resistive symptoms, or what is called Refractory Angina (RA), that markedly impairs quality of life (QoL). Aim. to investigate the effect of exercise training (ET) program in addition to TENS on endothelial function, QoL and physical work capacity (PWC) in patients with RA. Methods. forty male patients, suffering from chronic RA were randomly assigned into two equal groups. Group (A) received conventional TENS program in addition to ET program for five months, while group (B) subjected to only TENS for five months. Assessment was performed before treatment (pre), after 8 weeks (post I), after treatment (post II), and after more 4 weeks for both groups (post III). Outcome assessment included: endothelial function using flow-mediated dilation (FMD), QoL using The Seattle Angina Questionnaire (SAQ) and PWC using the 6-minute walk test (6MWT). Results. there was a significant improvement of the FMD in group (A) with no significant difference in group (B). Comparing between both groups showed that SAQ scores and 6MWT improved significantly in both groups with greater improvements in group (A) than group (B). Conclusion. The addition of ET program to TENS resulted in more improvement in endothelial function, PWC, and QoL in patients with RA.
Key words:
refractory angina, exercise training, TENS, endothelial function, quality of life
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 免費下載(僅限英文版)

Impact of aerobic versus resistive training on functional capacity in acute myeloid leukemia survivors: a comparative study

Mahmoud Saber Aref, Azza Abdelaziz Abd-Elhady, Raffat Mohammed Abd-Elfattah, Heba Ahmed Ali Abdeen

Mahmoud Saber Aref, Azza Abdelaziz Abd-Elhady, Raffat Mohammed Abd-Elfattah, Heba Ahmed Ali Abdeen – Impact of aerobic versus resistive training on functional capacity in acute myeloid leukemia survivors: a comparative study. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 38-43

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20986F

Abstract
Background. Cancer-related fatigue is a persistent symptom in acute myeloid leukemia survivors, with associated decreased functional capacity, which further deteriorates their quality of life. The current study aimed to compare between the impact of aerobic training and resistive training on functional capacity in acute myeloid leukemia (AML) survivors. Fifty nine patients with AML from both sexes aged between 35 and 45 years,were selected from hematology department in (BLINDED FOR PEER REVIEW), where the study was conducted. Patients were randomly assigned into two groups; Group (A) underwent aerobic training in the form of cycling within 50-60% of maximum heart rate. Group (B) underwent resistive training conducted in the form of a series of exercises using free weights, and dumbbells. Sessions were carried out three times per week, for a total of eight weeks period. Six minute walk test (6MWT), 10 repetitions maximum test (10 RM). Ventilatory functions test, fatigue severity assessment (FAS) and quality of life (QoL) scales were measured in both groups before and after the study period. Results. Significant improvement in 6MWT, maximum oxygen consumption (VO2 max) and vital capacity in group (A), significant improvement in fatigue and QoL in both groups and significant improvement in 10 RM test in group (B). Conclusion. Both aerobic and resistive training significantly improved functional capacity in acute myeloid leukemia survivors with a more significant improvement due to aerobic training.
Key words:
acute myeloid leukemia, aerobic training, resistive training, functional capacity, quality of life
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 免費下載(僅限英文版)
1 2 3