Ocena skuteczności usprawniania pacjentów z dyslordozą szyjną z wykorzystaniem testów neurodynamicznych i zabiegów fizykalnych

Zbigniew Śliwiński, Agnieszka Zamczyk, Danuta Lietz-Kijak, Edward Kijak, Małgorzata Starczyńska

Zbigniew Śliwiński, Agnieszka Zamczyk, Danuta Lietz-Kijak, Edward Kijak, Małgorzata Starczyńska – Ocena skuteczności usprawniania pacjentów z dyslordozą szyjną z wykorzystaniem testów neurodynamicznych i zabiegów fizykalnych. FP 2013; 13(2); 15-21

Streszczenie
Wstęp. Celem pracy była ocena skuteczności kompleksowego postępowania fizjoterapeutycznego usprawnianie pacjentów dyslordoza szyjną materiał i metody badania objęto grupę 40 osób, u których stwierdzono zmiany zwyrodnieniowe w obrębie szyjnego odcinka kręgosłupa. Grupa badana stanowiąca 20 osób została poddana serii zabiegów fizykalnych (biostymulacja laserowa i galwanizacja) oraz serii zabiegów mobilizacji i poizometrycznej relaksacji mięśni z ćwiczeniami izometrycznym. W grupie kontrolnej pacjenci korzystali tylko zabiegów fizykalnych (laser i galwanizacja). Oceny rezultatów zastosowanych terapii dokonano wykorzystując testy neurodynamiczne. Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika że terapia zabiegami fizykalnymi połączonymi z neuromobilizacją i poizometryczna relaksacją mięśni z ćwiczeniami izometrycznym stanowi ważny element w terapii leczenia dyslordozy szyjnej. Przemawia za tym fakt zmniejszenia się średniego bólu odczuwanego przez pacjentów oraz zwiększenie ruchomości kręgosłupa szyjnego. Wnioski. Terapia dyslordozy szyjnej z wykorzystaniem zabiegów fizykalnych (biostymulacja laserowa i galwanizacja) połączona z neuromobilizacją i poizometryczna relaksacją mięśni daje lepszy efekt terapeutyczny niż usprawnianie tylko z wykorzystaniem metod fizykalnych. Kompleksowe postępowanie fizjoterapeutyczne przyczyniło się do zmniejszenia natężenia bólu oraz do poprawy ruchomości kręgosłupa w odcinku szyjnym.

Słowo kluczowe
dyslordoza szyjna, zabiegi fizykalne, testy neurodynamiczne,, usprawnianie, fizjoterapia, cervical hypolordosis, physical treatments, neurodynamical tests, improving, physiotherapy

Please follow and like us:
error

Restitution of hand function as a result of the applied physical therapy in patients with de Quervain’s disease treated conservatively or surgically

Marek Pieniążek, Krzysztof Jamka, Jakub Szczechowicz

M. Pieniążek, K. Jamka, J. Szczechowicz – Restytucja funkcji ręki w następstwie zastosowanej fizjoterapii u pacjentów z chorobą de Quervaina leczonych zachowawczo lub operacyjnie. FP 2013; 13(3); 42-46

Abstract

De Quervains disease involves inflammation clamping tenosynovitis abductor pollicis longus (APL) and exiensor pollicis brevis (EPB), which together fill the first of six compartments of the wrist extensors. Symptoms include pain in the area of the styloid process of the radius, and the limitation of active range of motion of thumb and wrist.
Aim: The aim of this study was to compare The effectiveness of physical therapy among patients with de Quervains disease
treated conservatively or surgically on a base of selected hand function parameters.
Material and Methods: Medical records of nearly 1,000 patients of Specialized Rehabilitation Hand Center in Cracow have been analyzed, among which 23 patients with de Quervains disease were identified. 16 of them were treated conservatively, and 7 – surgically. The study was conducted twice: on admission to the Centre (1st examinations) and at the end of rehabilitation 2nd examination). The results were analyzed statistically.
Results: A statistically significant improvement of function of specific movements and the global CMCP thumb joint total thumb function, hand and wrist function both in the group treated conservatively and surgically treated was pointed out. Improvement of Finkelstein’s test results were also statistically significant in both groups.
Conclusions: Adequate, individually chosen physiotherapy program is an effective tool in hand function restitution for patients with de Quervain’s disease treated conservatively or surgically.

Key words:
hand, de Quervain’s disease, physiotherapy, APL, EPB

Please follow and like us:
error

背神经根切断术 – 一种治疗脑瘫儿童痉挛状态的神经外科手术方法:目前的指示状况使

Monika Wolska, Marek Kiljański, Witold Rongies

M. Wolska, M. Kiljański, W. Rongies – Selective Dorsal Rhizotomy (SDR) – neurosurgical method in treatment of spasticity in CP: the current state of knowledge. Fizjoterapia Polska 2019; 19(2); 66-75

摘要
痉挛为脑瘫儿童的主要症状之一,对儿童的活动、日常生活中的参与有不利影响,也对其在社会中的功能有影响。慢性痉挛造成肌肉和结缔组织结构变化的发展,导致萎缩、僵硬,最后萎缩至无法接受药物治疗的程度。脑瘫儿童的生活舒适程度恶化及护理上的问题是促使我们寻求治疗痉挛的持久有效方法的主因。
为患者选择最佳治疗形式取决于以下要素:损伤的位置及其严重程度、临床症状、患者年龄及可用的治疗方法等。
背神经根切断术(SDR – 英文为Selective Dorsal Rhizotomy)为一种治疗儿童脑瘫痉挛状态的神经外科手术方法,治疗不可逆转,永久性地减少痉挛状态。关于手术资格、适应症和短期及长期效果等方面还存在许多争议。每年有越来越多的国际临床试验证实该治疗对患者功能状态改善具正面影响。研究目的在将治疗本身、资格标准、使用的研究工具和理疗治疗后报告等知识的收集和系统化,并指出手术治疗的效果。

关键词:
背神经根切断术、SDR、理疗、痉挛、脑麻痹

 

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 免費下載(僅限英文版)
Please follow and like us:
error

理疗在纤维肌痛上的应用

Anna Mickiewicz

A. Mickiewicz – Physiotherapy in the treatment of fibromyalgia. Fizjoterapia Polska 2019; 19(2); 20-26

摘要
纤维肌痛为一种慢性病,其特性为疼痛、睡眠障碍、疲劳、认知障碍和其他许多对患者的功能状态和生活治疗具负面影响的身体症状。
纤维肌痛患者的第一线治疗应该是非药物治疗,其中包括:体育锻炼、利用身体要素的疗程、按摩或手指医疗等。
本研究的目的在介绍包括系统评价、荟萃分析及随机临床试验中的最新科学报告,当中描述针对纤维肌痛患者的选定理疗疗程的有效性。
材料及方法:已针对PubMed 及 PEDro 数据库中针对纤维肌痛选定理疗应用可能性的可用文献进行评价,该评价包括最新系统评价、荟萃分析及随机临床试验的结果,指出使用选定体育锻炼、身体因素及按摩对纤维肌痛患者的有效性。

关键词:
纤维肌痛、理疗、体育锻炼、身体因素、按摩

 

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 免費下載(僅限英文版)
Please follow and like us:
error

以柔道作为多发性硬化的选择性康复疗法 – 试点研究

Katarzyna Wiszniewska, Feliks Jaroszyk, Krystyna Opalko, Małgorzata Wiszniewska

K. Wiszniewska, F. Jaroszyk, K. Opalko, M. Wiszniewska – Judo as an alternative rehabilitation method in multiple sclerosis. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 30-36

摘要
研究目的:将柔道练习用在多发性硬化患者物理治疗方案中的有效性评估。
材料及方法。共4名年龄在32-49岁间患复发缓解型多发性硬化的女性参与为期8周的方案,患者状态评估分二阶段进行(接受治疗前及之后)。期间进行两份问卷调查:原始及MSIS-29标准化。功能性状态检查包括:功能範圍測試、10米TW(時間走路)及洛维特测试(用于下列肌肉:股直肌、股二头肌、腹直肌、三角肌等)。
结果。治疗后确认对最不适患者的症状有显著减轻作用,功能性测试取得较佳结果,患者精神状况更佳。
结论。在受试组中采用柔道练习使患者的功能性及心理状态均获改善,柔道计划被证实为多发性硬化患者的选择性治疗形式。

关键词:
多发性硬化、理疗、柔道、体力活动

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 免費下載(僅限英文版)
Please follow and like us:
error

爱德华 • 马德伊斯基于1870-1906年间在利沃夫展开的物理治疗体育及卫生上的开创性活动

Sławomir Jandziś, Ewa Puszczałowska-Lizis, Maciej Łuczak

S. Jandziś, E. Puszczałowska-Lizis, Maciej Łuczak – Edward Madeyski’s pioneering activities for the development of physiotherapy, physical education and hygiene in Lviv in the years 1870-1906. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 130-136

摘要
作者根据源材料和一些研究,介绍爱德华 • 马德伊斯基于1870-1906年间在利沃夫展开的物理治疗、体育及卫生上所进行的活动。这位热爱推广体操、理疗、卫生、营养学及健康生活方式的专业医生建立了基础体育理论,他推广健康卫生方向,是“理性体操“的拥护者,更出版了第一本波兰学校体操教学课本。此文章的主要目的在介绍鲜为人知的爱德华 • 马德伊斯基自1870年以来在利沃夫骨科体操中心所进行的理疗活动。他在那里通过物理因素(治疗体操、按摩、骨科设备)治疗患运动器官疾病的儿童,主要为脊椎弯曲。作者还介绍爱德华 • 马德伊斯基作为体育及卫生教师和推动者在十九及二十世纪之际所进行的相关活动。他的工作成为体育理论发展、体操专家培训及骨科-体操中心等活动的基础。皇帝于1889年授予教授头衔,作为对他多年来在医疗、教育和研究贡献上的认可。

关键词:
物理治疗、治疗体操、康复史

 

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版
Please follow and like us:
error

DKK设备在物理治疗中的应用。适用症和禁忌症

Wojciech Kaczmarek, Paweł Łęgosz, Renata Szczepaniak, Anna Lipińska, Krzysztof Mucha

W. Kaczmarek, P. Łęgosz, R. Szczepaniak, A. Lipińska, K. Mucha – The new Dynamic Spine Correction (DSC) device: indications and contraindications. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 62-72

摘要
治疗中使用动态脊椎矫正设备;经过后来修正,根据Wojciech Kaczmarek专利编号PL 229766及编号US 9,949,884 B2。设备在欧盟动态脊椎矫正器(DKK)及新理疗法项目框架下,由Bio.morph Sp. z_o.o.公司开发和制造。DKK设备可在物理治疗师监控下独立进行康复,也可在脊椎关节阻塞的动态生理性关节内动作恢复时持续控制脊椎的活动。借助新的诊断系统可将脊椎健康状态可视化、记录患者的工作参数并记录结果,并对当前患者状态及理疗进展进行客观评估。
新诊断解决方案及动态脊椎矫正和神经肌肉姿势再训练等新方法的使用(以下简称DKK),可以有效治疗功能性障碍且结合疼痛综合症的脊椎疾病,同时降低病患因使用特定治疗技术、具过度毒性和低特异性的材料及药物所带来的健康风险。其设计可消除因未受控制的治疗等为病患所带来的健康风险。

关键词:
脊椎功能性障碍的物理治疗、脊椎动态矫正和活动化、神经肌肉的姿势再训练。

 

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版
Please follow and like us:
error

腰椎骶椎间疼痛进行选择性理疗疗程的有效性

摘要
研究目的:研究目的在评估因骨关节炎所引起的腰锥骶椎间疼痛的选择性理疗疗程的有效性。
材料及方法:共45名腰锥骶椎间疼痛的患者参与研究,他们将接受一系列的理疗疗程。受试者将分成四组,其中三组将根据其施用的理疗疗程分组,而第四组(对照组)受试者将只服用非类固醇消炎药,时间为其他组别的疗程延续时间。病患将通过自己的简单版问卷表SF-36(第二卷)接受研究,共计11个问题,此外也使用洛维特测试及莱蒂宁量表及诊断测试(Laseque、Bragard、Thomayer)。研究于系列疗程开始前及疗程结束两星期后进行。
结果:受试者年龄在45-65岁之间,其中71.1%为女性,28.9%为男性,13.3%为体能活跃者。脊柱骨关节炎是所有受试患者产生疼痛的原因,在研究组中,其物理治疗前和结束两周后所测量的疼痛严重程度、肌肉力量水平和生活质量的结果在统计上有着显著差异。90%参与疗程者的肌肉力量增加,而对照组中只有6%的人士增加。46.6% 接受疗程者在所提到的脊柱部分活动范围获得改善,而对照组中无患者在活动范围上获得改善。
结论:理疗疗程对腰椎骶椎的病状控制具正面作用,在改善生活质量、肌肉力量、活动范围以并减少或完全消除疼痛上能有效作用。无论采用哪一种理疗疗程,其作用都比单单服用非类固醇消炎药要好。

关键词:
理疗、骨关节炎、腰椎骶椎段、非类固醇消炎药

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版
Please follow and like us:
error

艾滋病毒患者的物理治疗 – 病例说明、预防原则

Włodzisław Kuliński

W. Kuliński – Physiotherapy in HIV/AIDS infected patients – case presentation, principles of prevention. Fizjoterapia Polska 2018; 18(3); 6-10

摘要
前言。自1981年获得性免疫缺陷综合症(AIDS)首例被诊断出来,根据世界卫生组织数据显示,截至目前全球已有3千5百万人感染艾滋病毒。据估计,波兰约有35000名感染者,该疾病的进展包括中枢及周围神经系统和运动器官的变化,转诊进行物理治疗者包括下列症状:下肢麻痹、括约肌及协调功能障碍、持续性的关节疼痛等。
材料和方法。提出具有上述特定障碍类型的HIV感染患者的物理及康复程序,谈论预防为病患进行疗程的医护人员感染HIV的原则,并提出预防医护人员感染HIV的方法。
结论。预防原则的应用和及时采取预防行动可保护医护人员免于感染HIV。

关键词:
艾滋病毒/艾滋病感染、物理治疗、预防原则

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете 下載英文版
Please follow and like us:
error

Ocena sytuacji prawnej fizjoterapeutów w zakresie kontynuacji uprawnień zawodowych

Abstract

The profession of physical therapist is subject to specific legal regulation under the Act on the Profession of Physical Therapist of 25 September 2015, the adoption of which was motivated by the need to introduce comprehensive legal solutions taking into account the specific social character of that profession. Until that act took effect, i.e. until 31 May 2016, Poland had had no statutory provisions regulating the principles of pursuing that profession.
Analysis of the adopted legal regulations indicates numerous doubts that make it difficult to issue an unequivocal legal assessment of the factual conditions occurring in practice. The above statement refers, in particular, to the persons meeting the statutory criteria that want to continue the acquired professional qualifications.
The objective of this study is to demonstrate the doubts resulting from the adopted normative provisions, to attempt to explain them, and to formulate the de lege ferenda conclusions that would allow to respect that condition.

Key words:
physical therapy, act on the profession of physical therapist, act on medical activity, right to pursue the profession of physical therapist

僅提供波蘭語版本
Please follow and like us:
error
1 2 3 5