Artykuły

Fizjoterapia w ciężkich postaciach zespołu Guillaina-Barrego – demonstracja przypadków, analiza postępowania

Zespół Guillaina-Barrego (GBS) jest ostro przebiegającą neuropatią z zachorowalnością od 0,6 do 2,2 przypadków na 100 000 osób. Etiologia GBS nie jest do końca wyjaśniona. 20% chorych nie odzyskuje pełnej sprawności.

Aktywność fizyczna u pacjentów z hemodializą na oddziale dializ w szpitalu w Värnamo

U pacjentów z niewydolnością nerek dochodzi do obniżenia aktywności fizycznej. W dalszej kolejności prowadzi to do: osłabienia mięśni, pogorszenia tolerancji wysiłku, pogorszenia pracy hemodynamicznej serca i układu krążenia.

Analiza urazów układu mięśniowo-więzadłowo-szkieletowego występujących u piłkarek ręcznych i postępowanie fizjoterapeutyczne

Urazy w grach zespołowych są nierozłącznym elementem dzisiejszego sportu. Dla każdego zawodnika wiąże się to, ze zmniejszeniem możliwości wykonania wysiłku fizycznego, potrzebą pomocy medycznej i skutkami ekonomicznymi.

Przegląd piśmiennictwa na temat możliwości zastosowania plastrowania dynamicznego Kinesiology Taping (KT) w chorobach wewnętrznych: w chirurgii, kardiologii i pulmonologii

Dotychczas istnieje mała liczba materiałów dotyczących Kinesiology Taping (KT), a zwłaszcza spełniających kryteria pracy opartej na faktach naukowych. W występującym piśmiennictwie spotkać można prace dotyczące możliwości wykorzystania KT, jednak przedstawione wyniki nie są jednoznaczne.

Występowanie zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgosłupa wśród społeczeństwa

Celem pracy jest retrospektywna analiza dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w 2017 roku w Zakładzie Fizjoterapii Mazowieckiego Szpitala im. Teodora Dunina w Rudce. Określenie częstości zachorowań na zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kręgosłupa, w zależności od przedziału wiekowego, miejsca zamieszkania i płci.

Fizjoterapia w przebiegu kompleksowego usztywnienia pantalarnego gwoździem śródszpikowym (odpiętowym) u chorych z przewlekłym zespołem bólowym w rozległej deformacji

Usztywnienie pantalarne wykonuje się w sytuacjach kiedy wyczerpany został panel zabiegów operacyjnych mających na celu przywrócenie funkcji podpórczej kończyny w rozległej deformacji podudzia z przewlekłym zespołem bólowym.

Fizjoprofilaktyka jako potrzeba i świadczenie zdrowotne. Podstawy teoretyczne

Fizjoprofilaktyka wg Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty jest jednym ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach działalności fizjoterapeutycznej. Jej zadaniem jest popularyzowanie zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności.

Ocena poziomu wydolności fizycznej u licealistów klas I i II

Wydolność fizyczna stanowi bardzo ważny element zdrowia każdego człowieka. Jest to aspekt zdrowia, na który składają się czynniki mające wpływ na poziom wydolności fizycznej. Dlatego też ważne jest by wiedzieć co decyduje o utrzymaniu jak najwyższego jej poziomu.

Ocena sytuacji prawnej fizjoterapeutów w zakresie kontynuacji uprawnień zawodowych

Zawód fizjoterapeuty podlega partykularnej regulacji prawnej wynikającej z przepisów ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (zwana dalej uzf), uchwalenie której motywowane było potrzebą wprowadzenia kompleksowych rozwiązań prawnych uwzględniających szczególny społeczny charakter tej profesji.

Trening aerobowy poprawia funkcje poznawcze i funkcjonalne u pacjentów z depresją w stwardnieniu rozsianym. Badanie pilotażowe na podstawie studium przypadku

Celem badania była ocena wpływu treningu aerobowego (AT) na depresję, funkcje poznawcze i status funkcjonalny w 2 grupach pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (MS): z zespołem depresyjnym (MS-D) i bez depresji (MS).

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Polska medycyna i rehabilitacja w latach 1918-2018, Opole 08-09 czerwca 2018 r.

W dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Opolu, w murach Politechniki Opolskiej, odbyła się VI edycja Opolskiego Festiwalu Fizjoterapii. W tym roku w_ramach OFF, obok warsztatów, konkursu wiedzy i Gali Gwiazdy Fizjoterapii, zorganizowano Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. Polska medycyna i rehabilitacja w latach 1918-2018.

X Jubileuszowe Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej

X Jubileuszowe Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej odbyło się w Międzyzdrojach w dniach 24-27 maja 2018 r.

Premierowa edycja Targów Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHexpo już za nami!

Pierwsza edycja targów REHexpo zgromadziła w Expo Silesia prawie 70 wystawców, którzy na swoich stoiskach zaprezentowali specjalistyczny sprzęt i urządzenia do rehabilitacji zarówno dorosłych jak i dzieci.

Medycyna Fizykalna i Rehabilitacja na kongresie w Łodzi

Rehabilitacja pacjentów z chorobą nowotworową oraz terapia obszaru dna miednicy – to tylko niektóre z tematów jakie znalazły się w programie tegorocznego Kongresu Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji w Łodzi.