Prenumerata

Przyjmujemy prenumeratę (wysyłka na terenie Polski):
 • na rok 2017 – 120 zł brutto.
 • na rok 2016 – 120 zł brutto
W ofercie numery archiwalne (do wyczerpania nakładu):
 • rocznik 2015 (dostępny od 2017)
 • nr 1/2015 – 30 zł brutto
 • nr 2/2015 – nakład wyczerpany, dodruk – 2017 r.
 • nr 3/2015 – nakład wyczerpany, dodruk – 2017 r.
 • nr 4/2015 – 30 zł brutto
 • nr 1/2016 – 30 zł brutto
 • nr 2/2016 – 30 zł brutto
 • nr 3/2016 – 30 zł brutto
 • nr 4/2016 – 30 zł brutto
 • nr 1/2017 – 30 zł brutto
 • nr 2/2017 – 30 zł brutto
Pierwszemu autorowi przysługuje 1 egzemplarz autorski.
Cena płatnych egzemplarzy (dowolna ilość) dla każdego autora publikującego w danym numerze: 25 zł
Koszty wysyłki 5 zł (pojedynczy egzemplarz).
W przypadku zamówienia więcej niż 1 sztuki pisma w jednej przesyłce lub w przypadku całorocznej prenumeraty, koszty wysyłki ponosi wydawca.
Numer konta:
Zarząd Główny PTF
ul. Jana Pawła II 68
95-200 Pabianice

56 1440 1244 0000 0000 0183 2767


W treści przelewu prosimy podawać:
– rok prenumeraty,
– w przypadku pojedynczych egzemplarzy numer i rok (np. 1/2014),
– w przypadku zamawiania wielokrotności prosimy o podanie ilości prenumerat/egzemplarzy (np. prenumerata 2014×3 lub 3/2013×2).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: prenumerata@fizjoterapiapolska.pl