Wpływ izometrycznego treningu siły mięśniowej i suplementacji hydroksymetylomaślanem (HMB) na potencjał ruchowy i skład ciała młodych mężczyzn

Marek Kruszewski, Jerzy Eliasz, Marcin Dąbrowa, Bartłomiej Kruszewski, Bożena Wit, Michał Wychowański, Jan Gajewski

Marek Kruszewski, Jerzy Eliasz, Marcin Dąbrowa, Bartłomiej Kruszewski, Bożena Wit, Michał Wychowański, Jan Gajewski – The impact of isometric training of muscle strength supplemented by HMB on the motor potential and body composition of young men. Fizjoterapia Polska 2003; 3(4); 357-374

Streszczenie

Wstęp. W większości dyscyplin sportowych poziom wytrenowania i zdolności wysiłkowe zależne są od sprawnie przebiegającego anabolizmu białek. Z tej przyczyny znacznie wzrosło ostatnio zainteresowanie suplementami, głównie dozwolonymi substancjami anabolicznymi, w tym hydroksymetylomaślanem (HMB). Celem pracy było zbadanie wpływu treningu izometrycznego i suplementacji hydroksymetylomaślanem (HMB) na poziom siły mięśniowej oraz zmiany składu ciała młodych mężczyzn. Materiał i metoda. W eksperymencie badawczym wzięło udział 30 studentów wychowania fizycznego, nietrenujących wcześniej sportów siłowych. Zostali on podzieleni na grupy: eksperymentalną (E) – trenującą metodą izometryczną i przyjmującą HMB oraz grupę kontrolną (K) – trenująca tą samą metodą i przyjmującą placebo. Po przeprowadzeniu oceny wartości parametrów siłowo-szybkościowych badanych, zrealizowano trening siły mięśniowej metodą izometryczną. Ponowne pomiary przeprowadzono po zakończeniu treningu. Wyniki. W efekcie 4-tygodniowego treningu prowadzonego metodą izometryczną uzyskano istotne przyrosty wyników w ćwiczeniach treningowych w obu grupach, jednak zawsze przyrosty te były istotnie większe w grupie eksperymentalnej niż w kontrolnej. W zakresie zmian składu ciała stwierdzono istotnie większe ubytki tkanki tłuszczowej (FAT) i przyrosty aktywnej masy ciała (LBM) w grupie eksperymentalnej. Wnioski. Stosowanie suplementacji hydroksymetylomaślanem (HMB) istotnie podnosi efektywność treningu izometrycznego w procesie zwiększania siły mięśniowej. Łączenie treningu izometrycznego ze wspomaganiem HMB istotnie wpływa na korzystne zmiany składu ciała osób ćwiczących. Zmiany te należy uznać za korzystne i pożądane nie tylko przez sportowców, lecz także przez osoby ćwiczące rekreacyjnie lub poddawane rehabilitacji.

Słowa kluczowe:
trening izometryczny, rehabilitacja pourazowa, sprawność ruchowa, anabolizm
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim