Artykuły

Wyznaczniki oceny funkcjonalnej sprawności narządu ruchu u pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego

{:pl}W pracy przedstawiono pięć wyznaczników oceny funkcjonalnej (WOF) obrazujących różny poziom przywracanej funkcji kolana, użytecznej sprawności fizycznej (od podstawowej lokomocji do sportowej), u pacjentów poddanych fizjoterapii (rehabilitacji), po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL).{:}{:en}The study presents five functional benchmarks (FBs) corresponding to various levels of knee function and physical fitness (from basic locomotion to sports-level performance) in patients undergoing physiotherapy (rehabilitation)

Ocena efektywności metody PNF w symetryzacji obciążenia kończyn dolnych u pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu

{:pl}Wstęp. Wczesna, kompleksowa, interdyscyplinarna rehabilitacja jest niezbędnym warunkiem powodzenia leczenia zachowawczego osób po przebytym udarze mózgu.{:}{:en}Early comprehensive multidisciplinary rehabilitation is crucial for achieving satisfactory results in the conservative management of post-stroke patients.{:}{:zh}Early comprehensive multidisciplinary rehabilitation is crucial for achieving satisfactory results in the conservative management of post-stroke patients.{:}{:ru}Early comprehensive multidisciplinary rehabilitation is crucial for achieving satisfactory results in the conservative

Powrót utraconych funkcji u chorych poddanych rehabilitacji po operacyjnym leczeniu pourazowych krwiaków przymózgowych

{:pl}Wstęp. Liczba pacjentów leczonych operacyjnie z powodu pourazowych krwiaków przymózgowych z roku na rok wzrasta, stając się istotnym problemem terapeutycznym.{:}{:en}The number of patients treated surgically for post-traumatic extraaxial cerebral haematoma is growing every year, thus becoming a significant therapeutic problem.{:}{:zh}The number of patients treated surgically for post-traumatic extraaxial cerebral haematoma is growing every year, thus becoming a significant therapeutic problem.{:}{:ru}The

Wpływ 8-tygodniowego treningu izometrycznego na mikrokrążenie skórne

{:pl}Wstęp. Wpływ ćwiczeń oporowych na krążenie obwodowe jest słabo udokumentowany. Sprzeczne są doniesienia na temat ich oddziaływania na śródbłonek naczyniowy.{:}{:en}The effect of resistance exercises on peripheral circulation is poorly documented.{:}{:zh}The effect of resistance exercises on peripheral circulation is poorly documented.{:}{:ru}The effect of resistance exercises on peripheral circulation is poorly documented.{:}{:lt}The effect of resistance exercises on peripheral circulation is poorly documented.{:}{:hr}The

Cukrzyca typu 2 a rehabilitacja pacjentów po zawale mięśnia sercowego

{:pl}Wstęp. Celem naszej pracy była ocena wpływu kilku tygodniowej rehabilitacji kardiologicznej i współwystępującej cukrzycy na wydolność fizyczną i hemodynamiczną pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego.{:}{:en}This paper assesses the impact of type 2 diabetes mellitus (T2DM) on the effects of early post-discharge (Phase II) cardiac rehabilitation in post-myocardial infarction patients.{:}{:zh}This paper assesses the impact of type 2 diabetes mellitus (T2DM) on

Zaburzenia czucia po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego metodą BTB

{:pl}Wstęp. Celem badań była analiza danych dotyczących zaburzeń czucia powierzchownego po bocznej stronie stawu kolanowego, występujących po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (WKP) dokonanej metodą pobrania z więzadła rzepki (BTB).{:}{:en}Background. The purpose of the research was to analyse data concerning superficial sensibility disorders on the lateral side of knee joint occurring after reconstruction of anterior cruciate ligament (ACL) with bone-tendon-bone (BTB)

Czynniki motywujące do wyboru studiów oraz znajomość realiów zatrudnienia w zawodzie – różnice w opinii kobiet i mężczyzn rozpoczynających studia na kierunku fizjoterapia w polskich uczelniach

{:pl}Wstęp. Celem pracy była analiza i porównanie czynników motywujących kobiety i mężczyzn do wyboru studiów na kierunku fizjoterapia oraz znajomości realiów zatrudnienia w zawodzie fizjoterapeuty w tych środowiskach.{:}{:en}Background. The present paper analyses and compares the factors that motivate female and male students of physiotherapy to take up these studies and examines students awareness of the employment situation in their future

Fizjoterapia poudarowa pacjenta z zespołem odpychania – studium przypadku

{:pl}Wstęp. Zaburzenia posturalne u pacjentów po udarze mózgu mogą ujawnić się pod postacią zespołu odpychania.{:}{:en}Postural disturbances in stroke patients may present as pusher syndrome.{:}{:zh}Postural disturbances in stroke patients may present as pusher syndrome.{:}{:ru}Postural disturbances in stroke patients may present as pusher syndrome.{:}{:lt}Postural disturbances in stroke patients may present as pusher syndrome.{:}{:hr}Postural disturbances in stroke patients may present as pusher syndrome.{:}