Diagnostyka laserowa temperatury na powierzchni skóry części twarzowej czaszki po zabiegach fizykoterapeutycznych / Laser diagnostics of temperature on the surface of the skin of the facial part of the skull after treatment physiotherapy

Danuta Lietz-Kijak, Edward Kijak, Barbara Stępniak, Elżbieta Kubala, Artur Perz, Marek Kiljański, Zbigniew Śliwiński

FP 2014; 14(1); 60-66

Streszczenie
Fizykoterapia w postaci czynnika świetlnego znajduje coraz szersze zastosowanie również w stomatologii. Wykorzystywane jest w celach analgetycznych i przeciwzapalnych, a także w regeneracji układu stomatognatycznego. W przeprowadzonym badaniu ocenie poddano zmianę temperatury na powłokach skóry części twarzowej czaszki i szyi po zabiegach  magnetoledoterapii i pileroterapii, z wykorzystaniem termometru laserowego CASON CA 380. Badanie przeprowadzono u 150 pacjentów w przedziale wiekowym 20-40 lat, którzy zostali podzieleni na 4 grupy badawcze i grupę kontrolną. W grupie badanej zastosowano synergizm pola elektromagnetycznego i energii świetlnej diod LED, aplikatorami R, IR, RIR  oraz światło spolaryzowane. Pacjenci grupy kontrolnej poddani zostali działaniu pola elektromagnetycznego przy użyciu aplikatora eliptycznego, bez jakiegokolwiek czynnika świetlnego. Stwierdzono, że zastosowanie czynnika świetlnego skutkuje istotnym statystycznie przyrostem temperatury na powierzchni skóry części twarzowej czaszki i szyi.

Słowa kluczowe:
fizykoterapia w stomatologii, magnetoledoterapia, światło spolaryzowane, zmiana temperatury


Abstract

Physiotherapy in the form factor of the light is also becoming more widely used in dentistry. It is used for the purpose of analgesic and anti-inflammatory as well as in the regeneration of the mandible. In the conducted study assessed the change in temperature on the skin coatings facial part of the skull and neck as a result of the application  LED therapy and polarized light using laser thermometer CASON CA 380. The study was conducted in 150 patients aged 20-40 years, who were divided into four test groups and a control group. In the study group used the synergism of the electromagnetic field and light energy LED applicators R, IR, RIR and polarized light. Patients in the control were subjected to an electromagnetic field with an applicator elliptical, without any factor of the light. It has been found that the application of the light results in a statistically significant increase of skin temperature on the surface of the facial skull and neck.

Key words:
physical therapy in dentistry, LED therapy, polarized light, temperature change

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version