Poziom zaangażowania fizjoterapeutów w procedury intensywnej opieki medycznej, w zakresie fizjoterapii układu krążeniowo-oddechowego, w Nigerii / Physiotherapists’ Level of Involvement in Patterns of Acute Care Cardiorespiratory Physiotherapy practice in Nigeria

Oke Kayode I, Birabi Bridget N, Oghumu Saturday N

FP 2015; 15(2); 110-118

Streszczenie
Wstęp. Specjalizacja w zakresie fizjoterapii układu krążeniowo-oddechowego zaledwie raczkuje w Nigerii, a także w innych krajach Afryki Zachodniej, gdzie trzeba dopiero opracować szczegółowe procedury postępowania w tym zakresie. Niniejsze opracowanie zmierza więc do zbadania, oraz udokumentowania, aktualnych procedur fizjoterapeutycznych podejmowanych w Nigerii, w ramach intensywnej opieki medycznej.
Materiały i Metody. Opracowany we własnym zakresie, i poddany ewaluacji kwestionariusz skierowano do 66 fizjoterapeutów, pochodzących z sześciu regionów geopolitycznych Nigerii.
Wyniki. Z przeprowadzanego badania wynika, że zaledwie 3 (5.3%) respondentów specjalizuje się w fizjoterapii układu krążeniowo-oddechowego, 32 osoby (56.1%) brały udział w zabiegach/asystowały na oddziale intensywnej opieki medycznej (OIOM), 22 osoby (38.6%) i 24 osoby (42.1%) angażowały się, odpowiednio w przed i pooperacyjne działania w zakresie rehabilitacji po zabiegach kardiologicznych. 32 (56.1%) respondentów deklarowało dyżury w ramach współpracy z OIOM, a tylko 11 (19.3%) z nich angażowało się jako element całokształtu procesu leczenia i procesu podejmowania decyzji o wypisaniu pacjenta z oddziału intensywnej opieki medycznej.
Wnioski. Wyniki niniejszego badania wskazują, że wykorzystanie fizjoterapii w ramach procedur intensywnej terapii układu krążeniowo-oddechowego pozostaje w Nigerii na niskim poziomie – co może wynikać z faktu, że dostępnych jest tylko niewielu specjalistów w tej dziedzinie. Konkludując, należy stwierdzić, że fizjoterapeuci winni zdobywać wiedzę – i odpowiednie kwalifikacje – w zakresie diagnozowania oraz leczenia pacjentów z poważnymi schorzeniami układu krążeniowo-oddechowego.

Słowa kluczowe:
Praktyka lekarska, wzorce i_procedury, leczenie układu krążeniowo-oddechowego, fizjoterapia


Abstract

Background: Cardiorespiratory physiotherapy specialty is a developing practice in Nigeria and other West African countries and its specific patterns for its practice are yet to be established.This study therefore sets to explore and document the practice pattern of physiotherapy in acute cardiorespiratory care in Nigeria.
Material and Methods: A self designed well-structured and validated questionnaire was administered to 66 physiotherapists pooled from the six geo-political zones of Nigeria.
Results:The results revealed that only 3 (5.3%) of the respondents specialized in cardiopulmonary physiotherapy, 32 (56.1%) were involved in intensive care unit (ICU) practice/coverage, 22 (38.6%) and 24 (42.1%) were involved in pre-operative and post-operative cardiac surgery rehabilitation management respectively. 32 (56.1%) of the respondents reported being on-call duty in the ICU with only 11 (19.3%) of them formed part of patients’ holistic care and discharge decision making process of acute or ICU patients in their practice settings.
Conclusions: The findings from this study suggest that there is still a low level of utilization of physiotherapy in acute cardiorespiratory care practice in Nigeria, possibly resulting from availability of only few specialists. It is therefore concluded thatphysiotherapists need to develop specialist skills and expertise with regard to cardiorespiratory assessment and management of critically ill patients in this area.

Key words:
practice, patterns, cardiorespiratory care, physiotherapy

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version