Test SLR – jego wartość w diagnostyce różnicowej oraz w wyborze sposobu terapii

Ger Plaatsman, Edward Saulicz, Ewa Żmudzka-Wilczek

Ger Plaatsman, Edward Saulicz, Ewa Żmudzka-Wilczek – The straight leg raising test: its value in differential diagnosis and choice of therapy. Fizjoterapia Polska 2001; 1(4); 414-417

Streszczenie
Starożytni lekarze już 2800 lat przed narodzeniem Chrystusa uważali, że ruchy wyprostne kończyn dolnych mogą być przydatne w procesie diagnostycznym schorzeń kręgopochodnych (Beasly 1982). Od tego czasu wielu autorów przedstawiało własne sposoby badania dysfunkcji stawów biodrowych, obręczy miedniczej oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wykorzystujące ruchy kończyn dolnych. Artykuł niniejszy nie jest jednak kolejną próbą interpretacji testu Straight Leg Raising (SLR). W pracy tej zaprezentowano przegląd stosowanych obecnie „wersji” tego testu oraz przedstawiono zasady „badania poprzez leczenie”, z wykorzystaniem SLR jako narzędzia w diagnostyce różnicowej, umożliwiającego wybór najwłaściwszej techniki leczniczej.

Słowa kluczowe:
test SLR, fizjoterapia, diskopatia

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim