Diagnostyka laserowa temperatury na powierzchni skóry części twarzowej czaszki po zabiegach fizykoterapeutycznych

Danuta Lietz-Kijak, Edward Kijak, Barbara Stępniak, Elżbieta Kubala, Artur Perz, Marek Kiljański, Zbigniew Śliwiński

D. Lietz-Kijak, E. Kijak, B. Stępniak, E. Kubala, A. Perz, M. Kiljański, Z. Śliwiński – Laser diagnostics of temperature on the surface of the skin of the facial part of the skull after treatment physiotherapy. FP 2014; 14(1); 60-66

Streszczenie
Fizykoterapia w postaci czynnika świetlnego znajduje coraz szersze zastosowanie również w stomatologii. Wykorzystywane jest w celach analgetycznych i przeciwzapalnych, a także w regeneracji układu stomatognatycznego. W przeprowadzonym badaniu ocenie poddano zmianę temperatury na powłokach skóry części twarzowej czaszki i szyi po zabiegach  magnetoledoterapii i pileroterapii, z wykorzystaniem termometru laserowego CASON CA 380. Badanie przeprowadzono u 150 pacjentów w przedziale wiekowym 20-40 lat, którzy zostali podzieleni na 4 grupy badawcze i grupę kontrolną. W grupie badanej zastosowano synergizm pola elektromagnetycznego i energii świetlnej diod LED, aplikatorami R, IR, RIR  oraz światło spolaryzowane. Pacjenci grupy kontrolnej poddani zostali działaniu pola elektromagnetycznego przy użyciu aplikatora eliptycznego, bez jakiegokolwiek czynnika świetlnego. Stwierdzono, że zastosowanie czynnika świetlnego skutkuje istotnym statystycznie przyrostem temperatury na powierzchni skóry części twarzowej czaszki i szyi.

Słowa kluczowe:
fizykoterapia w stomatologii, magnetoledoterapia, światło spolaryzowane, zmiana temperatury

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim