Wpływ treningu repozycjonującego odcinek lędźwiowy na odczuwanie bólu i pozycję stawu u pacjentów z przewlekłym mechanicznym bólem krzyża

Mai Hassan Ahmed Desouki, Alaa Eldin Balbaa, Mohamed Samir Gobba, Ahmed M. El Melhat, Mohammed S. Abdelsalam


Mai Hassan Ahmed Desouki, Alaa Eldin Balbaa, Mohamed Samir Gobba, Ahmed M. El Melhat, Mohammed S. Abdelsalam – Effect of lumbar repositioning feedback training on pain and joint position sense in participants with chronic mechanical low back pain. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 106-111

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6Np0

Streszczenie
Cel. Celem niniejszego badania było zbadanie wpływu treningu repozycjonującego odcinek lędźwiowy (LRFT) na odczuwanie bólu i pozycji stawu (JPS) u pacjentów z przewlekłym mechanicznym bólem krzyża (CMLBP). Materiały i metody. Dwudziestu czterech pacjentów obu płci cierpiących na CMLBP zostało losowo przydzielonych do 2 równych grup. Grupa poddawana treningowi LRFT, wykonywała również konwencjonalne ćwiczenia propriocepcji na piłce Swiss, natomiast grupa kontrolna wykonywała jedynie konwencjonalne ćwiczenia propriocepcji na piłce Swiss. Ból oceniano za pomocą wizualnej skali analogowej (VAS), a wyczucie pozycji stawu oceniano za pomocą bezwzględnego błędu repozycjonowania (ARE). Wszyscy pacjenci byli poddawani leczeniu dwa razy w tygodniu przez 6 tygodni. Oceny przeprowadzono przed i po badaniu. Wyniki. Porównanie ocen przed leczeniem wykazało poprawę odczuwania bólu i pozycji stawów po leczeniu w porównaniu ze stanem przed leczeniem w obu grupach. Jednak wyniki porównania między grupami przed leczeniem były nieistotne, z istotną poprawą odczuwania bólu i pozycji stawów po leczeniu na korzyść grupy poddawanej treningowi LRFT w porównaniu z grupą kontrolną. Wniosek. Pacjenci z CMLBP z grupy LRFT wykazali znaczne zmniejszenie bólu i poprawę pozycji stawów w porównaniu do pacjentów z grupy kontrolnej. Dlatego LRFT może być sugerowanym elementem programów leczenia w postępowaniu z pacjentami z CMLBP.

Słowa kluczowe
trening repozycjonujący odcinek lędźwiowy, przewlekły mechaniczny ból krzyża

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim