Analiza efektów usprawniania niemowląt z kręczem szyi w oparciu o oryginalną kartę badań

Małgorzata Matyja, Krzysztof Czupryna, Mirosław Kokosz, Justyna Golba

Małgorzata Matyja, Krzysztof Czupryna, Mirosław Kokosz, Justyna Golba – An analysis of rehabilitation outcome for infants with torticollis, based on an original examination sheet. Fizjoterapia Polska 2001; 1(4); 354-360

Streszczenie
Wstęp. Przymusowe asymetryczne ustawienie głowy polegające na pochyleniu jej do boku i skręceniu w stronę przeciwną znane jest pod nazwą kroczu szyi. Konsekwencje tego stanu mogą mieć zarówno charakter lokalny, jak i globalny. Rzadziej opisywane są objawy globalne, będące wynikiem wpływu ustawienia głowy w przestrzeń na rozkład napięcia mięśniowego całego ciała. Materiał i metody. Autorzy opracowali kartę badania niemowląt z asymetryczną kontrolą głowy, która umożliwiła zobiektywizowanie diagnozy objawów lokalnych i globalnych oraz kontrolę ich korekcji w procesie usprawniania. Wyniki. Oceniając uzyskane rezultaty stwierdzono konieczność uwzględniania w terapii objawów globalnych, gdyż z reguły ustępują one później niż objawy lokalne.

Słowa kluczowe:
kręcz szyi, karta badania, rehabilitacja niemowląt

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim