Fizjoterapia w leczeniu obrzęku limfatycznego / Physiotherapy in the treatment of lymphoedema

Jacek Kultys, Teresa Pop, Ryszard Bielak

FP 2015;15(3);64-77

Streszczenie
Obrzęk limfatyczny jest przewlekłą chorobą, spowodowaną zaburzeniem działania układu limfatycznego, prowadzącym do gromadzenia się chłonki w przestrzeni śródmiąższowej. Konsekwencją pierwotnego lub wtórnego obrzęku limfatycznego jest nieestetyczny wygląd kończyny, ograniczenie jej czynności, a nieraz znaczne zniekształcenie kończyny z deformacją struktur kostno-stawowych i zanikami mięśniowymi. U chorych często pojawiają się problemy emocjonalne, wpływające na kontakty interpersonalne i jakość życia pacjentów. Kompleksowa fizjoterapia udrażniająca jest nadal uznawana za najskuteczniejszą metodę leczenia zachowawczego obrzęku limfatycznego, a odpowiednie zaplanowanie i stosowanie jej w poszczególnych stopniach zaawansowania choroby przynosi dobre efekty terapeutyczne.

Słowa kluczowe:
obrzęk limfatyczny, leczenie, kompleksowa fizjoterapia udrażniająca


Abstract
Lymphoedema is a chronic disease caused by the malfunction of the lymphatic system, leading to the accumulation of lymph in the interstitial space. The consequence of a primary or secondary lymphoedema is an unesthetical appearance of the limb, limited activity, and sometimes a significant distortion with a deformation of osteoarticular structures and muscle atrophy. Emotional problems often appear, affecting interpersonal relationships and the quality of life of the patients. A complete decongestive physiotherapy is still considered to be the most effective method of conservative treatment of lymphoedema, where a corresponding plan and implementation of the treatment throughout different degrees of severity of the disease brings good therapeutic results.
Key words:
lymphoedema, treatment, complex decongestive physiotherapy

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. polskiem/Available only Polish version