Ocena skuteczności prądów interferencyjnych i ultradźwięków u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa

Karolina Szulkowska, Magdalena Fronczek, Jolanta Kujawa

Karolina Szulkowska, Magdalena Fronczek, Jolanta Kujawa – Evaluation of efficacy of interferential current and ultrasound therapy in patients with spinal pain. Fizjoterapia Polska 2010; 10(3); 181-192

Streszczenie
Wstęp. Celem pracy jest porównawcza ocena wpływu prądów interferencyjnych i ultradźwięków na ograniczenie promieniowania bólu do kończyn dolnych, u chorych z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa w przebiegu choroby zwyrodnieniowej. Materiał i metody. Materiał badań stanowiło 100 osób z zespołem bólowym kręgosłupa podzielonych na dwie 50 osobowe grupy. Pacjenci z grupy A otrzymali 10 zabiegów z wykorzystaniem ultradźwięków (0,8 W/cm², 10 min.). W grupie B zaaplikowano 10 zabiegów z wykorzystaniem prądów interferencyjnych (90-100 Hz, 15 min.) Wszyscy ochotnicy poddani zostali badaniu ankietowemu, które zawierało 42 pytania. Subiektywna ocena bólu była przeprowadzona z wykorzystaniem wizualno-analogowej skali bólu (VAS). Do oceny stopnia dysfunkcji kręgosłupa w części lędźwiowo – krzyżowej użyto skali Oswestry. Wyniki. W obu grupach stwierdzono zmniejszenie się częstotliwości promieniowania bólu do pośladków. W grupie poddanej sonoterapii odnotowano nieznaczny spadek promieniowania bólu do tylnej części ud, podczas gdy przy zastosowaniu prądów interferencyjnych promieniowanie bólu spadło o połowę. Promieniowanie bólu poniżej kolan zmniejszyło się znacząco w grupie poddanej terapii prądami interferencyjnymi. Wnioski. Prądy interferencyjne są skuteczniejsze w ograniczeniu promieniowania bólu w obrębie kończyn dolnych u chorych z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa w przebiegu choroby zwyrodnieniowej w porównaniu do terapii ultradźwiękami.
Słowa kluczowe
prądy interferencyjne, zespół bólowy kręgosłupa, ultradźwięki