Zastosowanie testu Functional Movement Screen (FMS) w celu określenia ryzyka urazu narządu ruchu wśród strażaków i żołnierzy – badania pilotażowe

Joanna Jagiełka, Małgorzata Chochowska, Ewa Kamińska

J. Jagiełka, M. Chochowska, E. Kamińska – Application of the Functional Movement Screen (FMS) test to determine the risk of musculoskeletal injuries among firefighters and soldiers – pilot study. Fizjoterapia Polska 2020; 20(1); 114-123

Streszczenie
Cel. Specyfika pracy służb mundurowych charakteryzuje się znacznym ryzykiem wystąpienia kontuzji lub urazu, które wpływają na rezygnację ze służby wojskowej oraz są przyczyną znacznych kosztów społecznych i ekonomicznych. Wielu można zapobiec, jeżeli w odpowiednim czasie zostaną zauważone i skompensowane nieprawidłowe wzorce ruchowe.
Celem pracy była ocena jakości wzorców ruchowych i określenie ryzyka urazu narządu ruchu wśród młodej populacji żołnierzy i strażaków, z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen (FMS).
Materiał i metody. W badaniach pilotażowych udział wzięło 60 mężczyzn w wieku 19–30 lat (śr.: 26,5 lat), w tym 30 żołnierzy (Ż) i 30 strażaków (S).
Wyniki. W 5 z 7 testów FMS lepsze wyniki uzyskali S w porównaniu do Ż, jednakże różnice istotne statystycznie zaobserwowano jedynie w: teście głębokiego przysiadu (S: 2,67 pkt. vs Ż: 2,32 pkt.; p = 0,020) oraz przysiadu w wykroku (S: 2,87 pkt. vs Ż: 2,42 pkt.; p = 0,000). Ponadto S uzyskali lepszy statystycznie wynik końcowy testu FMS (S: 17,50 pkt. vs Ż: 16,97 pkt.; p = 0,046). W obu grupach najniższe wyniki uzyskano w teście stabilności rotacyjnej (S: 2,13 pkt.;
Ż: 2,10 pkt.) oraz teście uniesienia wyprostowanej kończyny dolnej (S: 2,20 pkt.; Ż: 2,00 pkt.).
Wnioski. Wynik końcowy FMS w grupie S i Ż plasował się w górnej granicy środkowego przedziału not (14–17 pkt.), szacującej ryzyko urazu na poziomie 25–35% i oznaczającym konieczność wprowadzenia postępowania korekcyjnego. FMS może stanowić przydatne narzędzie w ocenie ryzyka urazu narządu ruchu u pracowników służb mundurowych i stanowić element ich prewencji.

Słowa kluczowe:
Functional Movement Screen, żołnierze, strażacy, ryzyko urazu, profilaktyka

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim