Porównanie koncepcji leczenia usprawniającego w uszkodzeniach nerwu twarzowego u dzieci

Wojciech Kiebzak, Czesław Szmigiel, Zbigniew Śliwiński, Marek Zięba

Wojciech Kiebzak, Czesław Szmigiel, Zbigniew Śliwiński, Marek Zięba – A comparison of conceptions concerning rehabilitation following facial nerve injuries in children. Fizjoterapia Polska 2006; 6(1); 22-26

Streszczenie

Wstęp. W pracy poddano analizie dynamikę poprawy funkcji motorycznych mięśni mimicznych u dzieci z objawami obwodowego porażenia nerwu twarzowego. Celem pracy jest ocena skuteczności stosowanych w tych przypadkach metod leczenia, a w szczególności efektów terapii uzyskanych dzięki zastosowaniu metod neurofizjologicznych, w porównaniu z efektami elektrostymulacji oraz biostymulacji laserowej. Materiał i metody. Badaniem objęto 51 dzieci z objawami obwodowego uszkodzenia nerwu twarzowego. Do oceny funkcji 11 mięśni mimicznych stosowano skalę wartości od „0″ do „3″ punktów za Pietruskim. Leczone dzieci podzielono na 3 grupy: Grupę 1 (N=17), w której stosowano biostymulację laserową (4-6 J/cm2, 3-4 razy tygodniowo, po 20 zabiegów w serii, urządzeniem firmy Laser lnstruments model CTL — 1106 MX 830 nm, 400 mV10; Grupę 2 (N=17), gdzie programowano terapię łącząc elementy trzech metod — Vojty, PNF oraz Casfillo-Moralesra; Grupę 3 (N=17), gdzie stosowano elektrostymulację (urządzeniem Pulsotronic ST-5D z zastosowaniem prądów impulsowych, z czasem trwania impulsu 80-100 ms, częstotliwością 1-4 Hz i amplitudą 20-60 mA). U wszystkich dzieci biernie i czynno-biernie ćwiczono mięśnie twarzy, oraz wykonywano delikatny masaż. Wyniki. W pierwszym badaniu odnotowano zły stan sprawności mięśni, który wynosił dla poszczególnych grup następujące średnie wartości punktowe: grupa 1 — 4,2; grupa 2 — 4,8 i najlepszy wynik dla grupy 3 — 6,2 pkt. Średni czas powrotu funkcji mięśni twarzy do normy wynosił kolejno: w grupie 1— 33,4 dnia, w grupie 2 — 22,9 dnia, w grupie 3 — 41,7 dnia. Wnioski. Odruchowe formy terapii metodą Vojty, PNF i Casfillo-Morales’a stanowią bardzo skuteczną, powszechnie stosowaną i alter-natywną formę leczenia usprawniającego w obwodowych uszkodzeniach nerwu twarzowego. Skuteczność zabiegów elektrostymulacji okazała się na tyle mała, że wątpliwa jest zasadność stosowania tych form terapii w usprawnianiu obwodowych porażeń nerwu twarzowego.

Słowa kluczowe:
porażenie nerwu twarzowego, metody fizjoterapeutyczne, mięśnie mimiczne
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim