Szyja tekstowa a ból szyi

Wojciech Błachnio

W. Błachnio – Text neck vs. neck pain. Fizjoterapia Polska 2020; 20(5); 114-121

Streszczenie

Ból szyi jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności współczesnego człowieka. Szyja tekstowa wynika z nieprawidłowości postawy górnej części ciała. Powstaje na skutek nieergonomicznych pozycji, w jakich człowiek używa nowoczesnych urządzeń technologii informatycznej. Najpoważniejszą konsekwencją tej złej postawy jest ból szyi i górnej części pleców. Powszechność stosowania tych szczególnie mobilnych urządzeń multimedialnych stanowi zagrożenie wystąpienia bólu szyi, szczególnie wśród młodych pokoleń populacji ludzkiej. Artykuł ten stara się odpowiedzieć na dwa pytania: 1. Jakie czynniki wpływają na pojawienie się bólu w „zespole szyi tekstowej”? 2. Jak dokonywać pomiaru zniekształceń postawy ciała w „zespole szyi tekstowej”?

Słowa kluczowe:
szyja tekstowa, ból szyi
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim