Wpływ czerwonego promieniowania laserowego na erytrocyty ludzkie uwrażliwione Zn-ftalocianiną na poziomie błonowym i komórkowym

Ilya Zavodnik, Leu Zavodnik, Jolanta Kujawa, Jan Talar, Maria Bryszewska, Małgorzata Łukowicz, Iwona Pyszczek

Ilya Zavodnik, Leu Zavodnik, Jolanta Kujawa, Jan Talar, Maria Bryszewska, Małgorzata Łukowicz, Iwona Pyszczek – Membrane and cellular effects of red laser radiation on human erythrocytes sensitized with Zn-phthalocyanine. Fizjoterapia Polska 2002; 2(2); 145-153

Streszczenie
Wstęp. Wzrasta zainteresowanie farbami fotosensytyzującymi, które służą jako efektory w terapii fotodynamicznej oraz w fotosterylizacji płynów biologicznych. Głównym miejscem uszkodzenia światłem wydaje się być błona plazmatyczna. Można korzystać z aktywności fotohemolitycznej farby sensytyzującej jako miary fotodynamicznej toksyczności farby. Celem niniejszej pracy jest dalsza charakterystyka mechanizmów uszkodzenia ludzkich krwinek uwrażliwionych Zn-ftalocianiną oraz ocena roli różnych komponentów komórkowych w fotostabilizacji krwinek czerwonek. Materiał i metody. Dokonywano pomiaru różnych oddziaływań na uszkodzenie czerwonych krwinek spowodowane promieniowaniem laserowym, a mianowicie: hemolizę typu „jasnego” i „ciemnego” (po promieniowaniu), utlenienie glutationu komórkowego, lipidowa peroksydacja błony oraz utlenienie białek błonowych. Wyniki. Po promieniowaniu laserowym krwinek czerwonych uwrażliwionych Zn-ftalocianiną nastąpiło utlenienie tryptofanu białek błonowych oraz resztek cysteiny, upłynienie dwuwarstwowej błony lipidowej oraz peroksydacja lipidów. Znacznie wzrastała hemoliza „jasna”, wraz ze wzrostem współczynnika pH od 6,8 do 8,5 oraz po uszkodzeniach błon komórkowych alkoholami lub w obecności ditiotreitolu, który według niektórych autorów redukuje grupy tiolowe utlenowane w procesie fotosensytywizacji. Wnioski. Lipidowa peroksydacja błony, grupy tiolowe błonowych białek oraz wewnątrzkomórkowa oksydacja glutationu nie biorą udziału w hemolizie spowodowanej czerwonym światłem. Błonowe białka pasma 3 odgrywają ważną rolę w fotostabilizacji krwinek czerwonych.

Słowa kluczowe:
farby fotosensytyzujące, fotohemoliza, toksyczność fotodynamiczna

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim