Wpływ treningu obwodowego na sprawność fizyczną wśród sportowców uprawiających dyscypliny zespołowe: Przegląd systematyczny

Samit Saibya, Gayatri Pandey, Alpesh Chandrakant Jadhav, Yajuvendra Singh Rajpoot, Karuppasamy Govindasamy, Surojit Sarkar, Hemantajit Gogoi

Samit Saibya, Gayatri Pandey, Alpesh Chandrakant Jadhav, Yajuvendra Singh Rajpoot, Karuppasamy Govindasamy, Surojit Sarkar, Hemantajit Gogoi – Impact of circuit training on physical fitness among team sports athletes: A systematic review –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 244-257

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF82sK

Streszczenie
Wprowadzenie. Sprawność fizyczna jest kluczowa dla sportowców, umożliwiając im wytrzymać intensywne treningi i skutecznie sprostać wymaganiom zawodów. Obejmuje ona zarówno atrybuty związane ze zdrowiem, jak wytrzymałość sercowo-naczyniowa i siła mięśniowa, jak i składowe związane z umiejętnościami, takie jak zwinność i szybkość. Różnorodne metody treningowe, w tym trening obwodowy (CT), były badane pod kątem poprawy poziomu sprawności fizycznej wśród sportowców. Pomimo rosnącej popularności CT w różnych dyscyplinach sportowych, kompleksowe badania nad jego wpływem na sprawność fizyczną sportowców były ograniczone.
Cel. Celem niniejszego przeglądu jest wyjaśnienie wpływu CT na sprawność fizyczną wśród sportowców uprawiających dyscypliny zespołowe.
Materiał i metody. Zgodnie z wytycznymi Deklaracji PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), 28 sierpnia 2023 roku przeprowadzono systematyczne wyszukiwanie w bazach danych PubMed i Google Scholar, aby zidentyfikować opublikowane badania, używając kombinacji słów kluczowych związanych z CT, sprawnością fizyczną i sportowcami. Spośród 566 badań, tylko 18 artykułów spełniło wszystkie kryteria kwalifikacyjne i zostało włączonych do systematycznego przeglądu. Ocena została przeprowadzona na skali Pedro, a jakość badań włączonych do osiemnastu studiów była zadowalająca (wahała się od 5 do 6).
Wyniki. Wyniki wykazały, że szybkość (n = 12) była aspektem sprawności fizycznej badanym w interwencjach CT, po niej następowały: siła mięśniowa (n = 10), moc (n = 13), równowaga (n = 2), skład ciała (n = 2), zwinność (n = 14), elastyczność (n = 5), wytrzymałość mięśniowa (n = 7) i wytrzymałość sercowo-naczyniowa (n = 8). Istniejące dowody wskazują, że CT ma znaczący wpływ na szybkość, siłę mięśniową, moc, równowagę, elastyczność, zwinność, skład ciała i wytrzymałość sercowo-naczyniową.
Wnioski: Metoda CT jest jednym ze sposobów treningu sprawności fizycznej mającego na celu ogólny rozwój, który obejmuje wszystkie aspekty fizyczne. Ponadto, wciąż jest ograniczona liczba dowodów na wpływ CT na zwinność, skład ciała i szybkość.
Słowa kluczowe
trening obwodowy, sprawność fizyczna, sporty zespołowe, sportowcy
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim